Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matriks-presentation för BIBSAM

600 views

Published on

Presentation av Matriksresultat för BIBSAM 2007-02-21

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matriks-presentation för BIBSAM

 1. 1. Matriks – lärresurser och erfarenhetstorg för matematik BIBSAM 21/2 2007 Mikael Nilsson, projektledare
 2. 2. Kort om mig... <ul><li>Doktorand på KTH, ”Metadata för lärande” </li></ul><ul><li>Fokus på matematikämnet </li></ul><ul><li>Aktiv i standardisering inom bla </li></ul><ul><ul><li>Dublin Core (Abstract Model, DC-RDF) </li></ul></ul><ul><ul><li>IEEE LTSC (LOM, LOM-RDF) </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO JTC1 (Metadata for Learning Resources) </li></ul></ul><ul><li>Projektledare (f.d.) för Matriks </li></ul>
 3. 3. Projektmål <ul><li>Erfarenhetsutbyte </li></ul><ul><ul><li>i digital form </li></ul></ul><ul><ul><li>kring digitala och icke-digitala lärresurser </li></ul></ul><ul><ul><li>av praktiserande lärare (högskolan+matte) </li></ul></ul><ul><li>... i syfte att </li></ul><ul><ul><li>stimulera pedagogisk samverkan </li></ul></ul><ul><ul><li>påvisa proof-of-concept – teknik </li></ul></ul>
 4. 4. Från ansökan... <ul><li>Projektet avser att skapa ett nationellt tillgängligt, sökbart, icke- auktoritärt nätverk för lärresurser (och beskrivningar av sådana) i matematik på högskolenivå i syfte att stimulera pedagogisk samverkan lärare emellan kring utveckling och utbyte av sådana resurser – producerade såväl inom som utom högskolan. En prototyp konstrueras med syfte att underlätta för och inspirera lärare och studenter att söka i, kommentera, diskutera och utvärdera samt bidra till det gemensamma nätverket av pedagogiska lärobjekt. Under projektets gång kommer vi stegvis att utöka mängden sökbara resurser. Bland annat kommer vi att göra biblioteksmaterial i matematik tillgängligt via en koppling till LIBRIS. </li></ul>
 5. 5. Vilka är Matriks? Ämnesexpert Biblioteksgrupp Utvecklare Producentgrupp Lärare Ledning Ambjörn Naeve Ambjörn Naeve UR .... .... .... .... .... .... Carolina Rediviva LIBRIS KTHB Beurlingbib. Mikael Karlsson Mikael Nilsson Anders Ambrén Ambjörn Naeve
 6. 6. Tidslinje för lärarna Jan Aug Botanisera, fokusera Feb Mar Apr Maj Jun Jul Annotera Anpassa Testa Utvärdera Framtidsfundera
 7. 7. Tidslinje för projektet i stort Jan Aug Veckomöten per distans Feb Mar Apr Maj Jun Jul Tillgängliggörande av URs mattearkiv Utveckling av portfoliosystemet Utveckling av biblioteksintegration Utveckling av matematisk klassifikationsstruktur Utvärdering, rapportskrivande
 8. 8. Lärarspåret <ul><li>Lärarnätverk: 6 lärare </li></ul><ul><ul><li>4 fortfarande aktiva </li></ul></ul><ul><li>Möten: </li></ul><ul><ul><li>Inledande videomöte, kickoff, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>veckovisa videomöten (fortfarande!) </li></ul></ul><ul><li>Experimenterande och utbyte </li></ul><ul><ul><li>Via portföljsystemet Confolio </li></ul></ul><ul><ul><li>Erfarenheter från egen undervisning </li></ul></ul>
 9. 9. Material <ul><li>Ambjörns resursarkiv (se hemsidan ) </li></ul><ul><li>Klipp från URs TV-program </li></ul><ul><li>Böcker från LIBRIS </li></ul><ul><li>Egenutvecklat! Bl.a.: </li></ul><ul><ul><li>Animationer </li></ul></ul><ul><ul><li>Anteckningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaktivt material </li></ul></ul><ul><li>Externt funnet på nätet </li></ul>
 10. 10. Biblioteksspåret, bibliotekarier <ul><li>Hittat och anpassat taxonomi för användning för lärresurser i matematik </li></ul><ul><li>Utvecklat översättningar och tabeller mellan denna och SAO, SAB, LCSH </li></ul><ul><li>Testat på lärare </li></ul><ul><li>Utvecklat riktlinjer för annotation </li></ul>
 11. 11. Biblioteksspåret, utveckling <ul><li>Import av LIBRIS-data till portföljsystemet </li></ul><ul><li>Sökning i LIBRIS med SQI </li></ul><ul><li>Annotationer och sökningar baserat på </li></ul><ul><ul><li>SAO </li></ul></ul><ul><ul><li>matematiktaxonomier, etc. </li></ul></ul>
 12. 12. Utveckling, övrigt <ul><li>Förbättringar av kommentarssystemet </li></ul><ul><li>Implementation av sökning via SQI </li></ul><ul><li>Bättre sökgränssnitt för olika sorters material </li></ul><ul><li>... andra förbättring baserat på input från lärarna. </li></ul>
 13. 13. Framtiden <ul><li>Stor workshop med lärare och framtida intressenter </li></ul><ul><li>Storskaligt Matriks? </li></ul><ul><li>Bättre teknik </li></ul><ul><li>Mer teknisk samverkan UR – Skolor – NSHU – Bibliotek – Universitet </li></ul><ul><li>Mer fokus på användningen </li></ul>
 14. 14. Framtiden <ul><li>LIBRIS en fantastisk bas, lätt tillgänglig </li></ul><ul><li>Böcker + sammanhang avgörande i lärsituationer </li></ul><ul><li>Sammanhang = </li></ul><ul><ul><li>erfarenheter, åsikter, utvärderingar </li></ul></ul><ul><ul><li>relaterat material, kurser, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>användningsområde, grupper, ... </li></ul></ul><ul><li>UR har börjat arbeta efter denna modell </li></ul>

×