Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atenció al client i tècniques de venda examen 18 de setembre - andrés montes

365 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Atenció al client i tècniques de venda examen 18 de setembre - andrés montes

  1. 1. Andrés Montes García Atenció al client itècniques de venda Curs de 40h per a persones en situació d’atur.
  2. 2. Els clients 1. Que és un client? 2. Quins tipus de clients ens podem trobar? 3. Introducció a l’atenció diferencial
  3. 3. Les queixes 1. Que és i que no és una queixa? 2. Com podem solucionar les queixes i reclamacions dels clients? 3. Tipus de queixes: falses i verdaderes 4. Queixes més comuns
  4. 4. Tractament de persones difícils 1. Psicologia del comprador 2. Què és una persona difícil? 3. Com podem tractar amb persones difícils?
  5. 5. Vendes i fidelitzacions 1. Motivacions del client per a comprar 2. Vendes com atenció a les persones 3. El procés de fidelització
  6. 6. Andrés Montes García Atenció al client itècniques de vendaMoltes gràcies per la vostre atenció

×