Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGUYỄN TUẤN NAM
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ĂN UỐNG
Ngành: Công...
Viện Đại học Mở Hà Nội
Khoa Công nghệ Thông tin
NGUYỄN TUẤN NAM
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ĂN UỐNG
Ngành: Công...
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: Nguyễn Tuấn Nam Giới tính: Nam
Ngày sinh: 09/11/1994 ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 21 Ad

Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống

Download to read offline

Download luận văn đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin với đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống, cho các bạn tham khảo

Download luận văn đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin với đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống, cho các bạn tham khảo

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống (20)

Advertisement

More from Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864 (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống

 1. 1. VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN TUẤN NAM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ĂN UỐNG Ngành: Công nghệ thông tin ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nôi - Năm 2017 XÂYDỰNGCHƯƠNGTRÌNHQUẢNLÝNHÀHÀNGĂNUỐNGNiênkhóa:2013-2017
 2. 2. Viện Đại học Mở Hà Nội Khoa Công nghệ Thông tin NGUYỄN TUẤN NAM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ĂN UỐNG Ngành: Công nghệ thông tin Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Tuấn ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nội - Năm 2017
 3. 3. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ và tên: Nguyễn Tuấn Nam Giới tính: Nam Ngày sinh: 09/11/1994 Nơi sinh: Hà Nam Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 13A10010121 Lớp hành chính: 13A10A2 1. TÊN ĐỀ TÀI Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống. 2. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống. 3. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : 03/01/2017 4. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : 5. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống” do cá nhân em thực hiện. 6. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Đức Tuấn Ngày … tháng … năm 2017 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 4. 4. LỜI NÓI ĐẦU Đồ án tốt nghiệp là kết quả của một khóa học và là thành quả lao động của em. Để có thể thực hiện và hoàn thành đồ án này, em đã nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiệt tình của các thầy cô và các bạn trong Khoa Công Nghệ Thông Tin – Viện Đại học Mở Hà Nội. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các thầy, các cô trong Khoa, những người đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức cần thiết, những kinh nghiệm quý báo cho em trong suốt bốn năm học tại Viện Đại học Mở Hà Nội để em có thể tự tin khi thực hiện đồ án này. Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy Nguyễn Đức Tuấn, người đã tận tình, chỉ bảo động viên và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Trong thời gian làm đồ án cùng thầy, em không những học hỏi được những kiến thức mà còn học được khả năng làm việc nghiêm túc, độc lập và có trách nhiệm với công việc của mình. Mặc dù, em đã cố gắng hoàn thiện đồ án trong phạm vi và khả năng cho phép của mình, những chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em xin kính mong nhận được sự thông cảm và góp ý của các thầy, các cô và các bạn. Cuối cùng em xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, luôn luôn là những người lái đò ân cần dìu dắt các thế hệ tiếp theo của FITHOU trưởng thành. Em xin xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017 Sinh viên thực hiện Nguyễn Tuấn Nam
 5. 5. Mục lục CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI...........................................................11 1.1. Nhiệm vụ cơ bản................................................................................... 1 1.2. Sơ đồ nhà hàng..................................................................................... 2 1.3. Quy trình sử lý...................................................................................... 3 1.4. Biểu mẫu............................................................................................... 4 1.5. Phạm vi đề tài....................................................................................... 7 CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG....................................................... 8 2.1 Ngôn ngữ lập trình C# ............................................................................. 8 2.1.1 Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C#................................................. 8 2.1.2 Ngôn ngữ C# và các ngôn ngữ khác................................................10 2.1.3 Tại sao lại muốn sử dụng ngôn ngữ C#...........................................11 2.1.4 Các bước chuẩn bị cho chương trình ..............................................15 2.2 Ngôn ngữ SQL và cơ sở dữ liệu SQL....................................................16 2.2.1 Giới thiệu tổng quan về hệ quản trị CSDL SQL server...................16 2.2.2. Các lệnh thao tác dữ liệu trong SQL server...................................18 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG....................................................20 3.1. Phân tích chức năng hệ thống.............................................................20 3.1.1. Xác định chức năng nghiệp vụ.....................................................20 3.1.2. Sơ đồ luồng thông tin dữu liệu.....................................................23 3.1.3. Đặc tả chức năng .........................................................................29 3.2. Phân tích dữ liệu hệ thống..................................................................34 CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ..............................................46 4.1. Giao diện Người dùng ........................................................................46 4.1.1. Giao diện đăng nhập....................................................................46 4.1.2. Giao diện quản lý nhân viên ........................................................47
 6. 6. 4.1.3. Giao diện món ăn.........................................................................48 4.1.4. Giao diện nguyên liệu món ăn .....................................................49 4.1.5. Giao diện gọi món........................................................................50 4.1.6. Giao diện cập nhật gọi món.........................................................51 4.1.7. Giao diện lập hóa đơn..................................................................52 4.1.8. Hóa đơn........................................................................................53 4.1.9. Giao diện tra cứu hóa đơn bán....................................................54 4.1.10. Giao diện quản lý nhà cung cấp ..................................................55 4.1.11. Giao diện quản lý nguyên liệu .....................................................56 4.1.12. Giao diện quản lý hóa đơn nhập..................................................57 4.1.13. Giao diện thống kê doanh thu......................................................58 4.1.14. Giao diện thống kê .......................................................................59 KẾT LUẬN....................................................................................................60 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................62
 7. 7. TÓM TẮT ĐỒ ÁN Họ và tên: Nguyễn Tuấn Nam Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Khóa: 2013-2017 Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Tuấn Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống Tóm tắt: Phần mềm xây dựng giúp chủ nhà hàng hay nhân viên quản lý hoạt động trong nhà nhà hàng một cách dễ dàng hiệu quả và thuận tiện. Phần mềm cũng cho phép tổng hợp báo cáo cuối kỳ chính xác, nhanh chóng. Công nghệ sử dụng trong đề tài là ngôn ngữ lập trình C# và SQL Server. Đồ án được chia thành các chương với nội dung như sau: ❖ Chương 1: Giới thiệu đề tài: Chương này giới thiệu về đề tài, nhiệm vụ cơ bản, sơ đồ nhà hàng, quy trình xử lý, biểu mẫu. ❖ Chương 2: Công nghệ sử dụng: Chương này tổng quan về C# và SQL Server và lý do lựa chọn để xây dựng phần mềm. ❖ Chương 3: Thiết kế hệ thống: Chương này đưa ra thiết kế tổng thể và thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống. ❖ Chương 4: Triển khai và kết quả: Chương này trình bày chi tiết về những gì đồ án đạt được.
 8. 8. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Tên đầy đủ 1 NV Nhân viên 2 SĐT Số điện thoại 3 KH Khách hàng 4 NCC Nhà cung cấp 5 CMTND Chứng minh thư nhân dân 6 NL Nguyên liệu 7 BP Bộ phận 8 CSDL Cơ sở dữ liệu 9 Đ/C Địa chỉ 10 SQL Structured Query Language 11 QL Quản lý 12 BPQL Bộ phận Quản lý 13 BPTT Bộ phận tiếp tân 14 PVB Phục vụ bàn 15 BPB Bộ phận bếp 16 BPKT Bộ phận kế toán
 9. 9. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức nhà hàng................................................................... 2 Hình 1.2: Biểu mẫu hóa đơn bán hàng.............................................................. 4 Hình 1.3: Biểu mẫu Thống kê khách hàng........................................................ 5 Hình 1.4: Biểu mẫu Thống kê món ăn.............................................................. 5 Hình 1.5: Biểu mẫu Thống kê nguyên liệu....................................................... 6 Hình 1.6: Biểu mẫu Thống kê doanh thu.......................................................... 6 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng chi tiết ...................................................21 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ mức ngữ cảnh ......................................................................24 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ mức đỉnh..............................................................................25 Sơ đồ 3.4: DFD mức dưới đỉnh “ Quản lý thông tin ”....................................26 Sơ đồ 3.5: DFD mức dưới đỉnh “ Quản lý bán hàng “....................................27 Sơ đồ 3.6: DFD mức dưới đỉnh “ Thống kê “.................................................28 Sơ đồ 3.7: Mô hình ERD mở rộng..................................................................38 Sơ đồ 3.8: Mô hình quan hệ............................................................................40 Hình 4.1: Giao diện đăng nhập .......................................................................46 Hình 4.2: Giao diện quản lý nhân viên ...........................................................47 Hình 4.3: Giao diện quản lý món ăn ...............................................................48 Hình 4.4: Giao diện nguyên liệu món ăn ........................................................49 Hình 4.5: Giao diện gọi món...........................................................................50 Hình 4.6: Giao diện cập nhật gọi món ............................................................51 Hình 4.7: Giao diện lập hóa đơn bán ..............................................................52
 10. 10. Hình 4.8: Hóa đơn...........................................................................................53 Hình 4.9: Giao diện tra cứu hóa đơn bán........................................................54 Hình 4.10: Giao diện quản lý nhà cung cấp....................................................55 Hình 4.11: Giao diện quản lý nguyên liệu ......................................................56 Hình 4.12: Giao diện quản lý Nhập nguyên liệu ............................................57 Hình 4.13: Giao diện thống kê doanh thu.......................................................58 Hình 4.14: Giao diện thống kê........................................................................59
 11. 11. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Nhóm các chức năng ......................................................................20 Bảng 3.2: Bảng đặc tả dữ liệu của tbl_bophan ...............................................41 Bảng 3.3: Bảng đặc tả dữ liệu của tbl_nhanvien.............................................41 Bảng 3.4: Bảng đặc tả dữ liệu tbl_ncc ............................................................42 Bảng 3.5: Bảng đặc tả dữ liệu tbl_Donvitinh..................................................42 Bảng 3.6: Bảng đặc tả dữ liệu tbl_nguyenlieu................................................42 Bảng 3.7: Bảng đặc tả dữ liệu tbl_banan ........................................................42 Bảng 3.8: Bảng đặc tả dữ liệu tbl_loaimon.....................................................43 Bảng 3.9: Bảng đặc tả dữ liệu tbl_monAn......................................................43 Bảng 3.10: Bảng đặc tả chức dữ liệu tbl_hdn.................................................43 Bảng 3.11: Bảng đặc tả dữ liệu tbl_cthdn.......................................................44 Bảng 3.12: Bảng đặc tả dữ liệu tbl_hdb..........................................................44 Bảng 3.13: Bảng đặc tả dữ liệu tbl_cthdb.......................................................44 Bảng 3.14: Bảng đặc tả dữ liệu tbl_monAn_NL ............................................44
 12. 12. 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Một hiện trang vẫn còn tồn tại nhiều ở các nhà hàng là hầu hết các nghiệp vụ quản lý và thanh toán trong nhà hàng đều được thực hiện một cách thủ công gây chậm trễ, nhầm lẫn, phiền toái cho khách. Trong những năm gần đây, các chương trình quản lý không còn xa lạ với các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, …Nhưng với các nhà hàng thì việc đưa công nghệ thông tin vào nhà hàng để quản lý nhân viên, quản lý hóa đơn, … vẫn còn ít. Theo hiện trạng nêu trên, các nhà hàng cần áp dụng công nghệ vào việc quản lý, thanh toán hóa đơn khách hàng. Việc sử dụng một phần mềm chuyên nghiệp trong các nghiệp vụ của nhà hàng sẽ làm tăng khả năng quản lý, nhanh chóng và chính xác trong khâu thanh toán. Vì vậy cá nhân em chọn đề tài: “ Xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống“ làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp đại học của mình. 1.1.Nhiệm vụ cơ bản Đề tài sẽ giới thiệu các vấn đề tổng quan về phần mềm, các vấn đề liên quan đến công nghệ phần mềm, các quy trình, mô hình phát triển phần mềm nhằm mang lại cái nhìn tổng quan nhất về lĩnh vực công nghệ phần mềm. Áp dụng các kiến thức đã học tập trên giảng đường vào các vấn đề thu thập thông tin, khảo sát nghiệp vụ bài toán, từng bước thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống mạch lạc, rõ ràng. Ứng dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và công nghệ phát triển phần mềm Winform trong thực hiện đề tài.
 13. 13. 2 Những chức năng chính mà đề tài sẽ giải quyết được là: - Quản lý Món ăn. - Quản lý Nhân Viên. - Quản lý hóa đơn thanh toán. - Thống kê Doanh Thu . - Thống kê nguyên liệu, hàng bán ra. - Thống kê khách hàng. Những công nghệ, kĩ thuật, giải pháp sử dụng: - Ngôn ngữ lập trình: SQL, C#. - Công nghệ sử dụng: Net framework 4.5. - Phần mềm hỗ trợ lập trình: Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio. Phần mềm hỗ trợ thực hiện báo cáo: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Viso. 1.2.Sơ đồ nhà hàng Cơ cấu tổ chức nhà hàng Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức nhà hàng
 14. 14. 3 o Bộ phận Quản lý: Có nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhà hàng, mọi vấn đề của nhà hàng đều phải thông qua bộ phận quản lý và bộ phận quản lý có quyền quyết định tất cả mọi thông tin xử lý trong nhà hàng. o Bộ phận tiếp tân: Có nhiệm vụ hoàn thành công việc tiếp nhận những yêu cầu của khách, giới thiệu và giải đáp những thắc mắc của khách. o Phục vụ bàn: Có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu của khách, phục vụ ăn uống, dọn vệ sinh. o Bộ phận bếp: Nấu ăn theo đơn đặt trước, hoặc theo menu, nấu cho nhân viên nhà hàng. Kiểm tra nguyên liệu đầu vào. o Bộ phận Kế Toán: Có trách nhiệm theo dõi chi tiết toàn bộ việc thu chi hàng ngày của nhà hàng.Từ đó lập ra các báo cáo, thống kê, doanh thu,….trình Quản lý nhà hàng theo ngày, tháng, quý năm. 1.3.Quy trình xử lý Khi nhà hàng có nhu cầu nhập thực phẩm sẽ gửi đơn đặt thực phẩm cho nhà cung cấp. Nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu nhập thực phẩm của nhà hàng bằng việc chuyển thực phẩm cho nhà hàng kèm theo đơn đặt thực phẩm và kèm theo hóa đơn thanh toán tiền của các thực phẩm. Danh mục thực phẩm nhập về sẽ được lưu vào sổ nhập thực phẩm. Khi khách vào nhà hàng, nhân viên bàn sẽ tiếp đón khách sắp xếp bàn cho khách (dựa vào số lượng khách). Nhân viên bàn tiếp nhận yêu cầu của khách rồi viết phiếu yêu cầu món ăn, gửi (kèm theo số bàn) cho bộ phận tiếp tân. Bộ phận tiếp tân dựa vào phiếu yêu cầu món ăn sẽ kiểm tra xem món ăn khách yêu cầu có trong danh mục món ăn hay không, nếu không có sẽ
 15. 15. 4 thông báo lại cho khách, nếu món ăn khách yêu cầu có trong danh mục món ăn thì sẽ đưa phiếu yêu cầu cho bộ phận bếp, đồng thời ghi lại số bàn và các món ăn khách yêu cầu vào trong sổ bán hàng. Mỗi khi khách hàng yêu cầu thêm món ăn thì sẽ được bổ xung vào sổ bán hàng. Bộ phận bếp dựa vào phiếu yêu cầu sẽ chế biến các món ăn, đồ uống và xuất cho khách hàng. Khi khách có đề nghị thanh toán,nhân viên bàn sẽ kiểm tra đồ thừa (đồ uống) thông báo chô bộ phận tiếp tân, bộ phận tiếp tân sẽ dựa vào số phiếu yêu cầu món ăn của khách, viết phiếu thanh toán cho khách, nhận tiền và lưu vào sổ bán hàng Sau mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và sau một năm bộ phận kế toán sẽ tổng hợp tình hình nhập thực phẩm, tình hình bán hàng, thực phẩm còn trong kho và viết báo cáo gửi cho bộ phận quản lý. 1.4.Biểu mẫu - Biểu mẫu hóa đơn bán hàng: Hình 1.2: Biểu mẫu hóa đơn bán hàng
 16. 16. 5 - Biểu mẫu Thống kê khách hàng: Hình 1.3: Biểu mẫu Thống kê khách hàng - Biểu mẫu Thống kê món ăn : Hình 1.4: Biểu mẫu Thống kê món ăn
 17. 17. 6 - Biểu mẫu Thống kê nguyên liệu: Hình 1.5: Biểu mẫu Thống kê nguyên liệu - Biểu mẫu Thống kê doanh thu: - Hình 1.6: Biểu mẫu Thống kê doanh thu
 18. 18. 7 1.5.Phạm vi đề tài - Cập nhật tra cứu thông tin: nhân viên, món ăn, nhà cung cấp, nguyên liệu, hóa đơn nhập - Bán hàng - Thống kê báo cáo
 19. 19. 8 CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 2.1 Ngôn ngữ lập trình C# 2.1.1 Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C# Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao khi nó thực thi những khái niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó hiện diện trong một ngôn ngữ lập trình hiện đại. Và ngôn ngữ C# hội đủ những điều kiện như vậy, hơn nữa nó được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java. Ngôn ngữ C# được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft, trong đó người dẫn đầu là phổ biến. Và ông đứng đầu nhóm thiết kế Borland Delphi, một trong những thành công đầu tiên của việc xây dựng môi trường phát triển tích hợp cho lập trình client/server. Phần cốt lõi hay còn gọi là trái tim của bất cứ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng là sự hỗ trợ của nó cho việc định nghĩa và làm việc với những lớp. Những lớp thì định nghĩa những kiểu dữ liệu mới, cho phép người phát triển mở rộng ngôn ngữ để tạo mô hình tốt hơn để giải quyết vấn đề. Ngôn ngữ C# chứa những từ khóa cho việc khai báo những kiểu lớp đối tượng mới và những phương thức hay thuộc tính của lớp, và cho việc thực thi đóng gói, kế thừa, và đa hình, ba thuộc tính cơ bản của bất cứ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong ngôn ngữ C# mọi thứ liên quan đến khai báo lớp điều được tìm thấy trong phần khai báo của nó. Định nghĩa một lớp trong ngôn ngữ C# không đòi hỏi phải chia ra tập tin header và tập tin nguồn giống như trong ngôn ngữ C++. Hơn thế nữa, ngôn ngữ C# hỗ trợ kiểu XML, cho phép chèn các tag XML để phát sinh tự động các document cho lớp.
 20. 20. 9 C# cũng hỗ trợ giao diện interface, nó được xem như một cam kết với một lớp cho những dịch vụ mà giao diện quy định. Trong ngôn ngữ C#, một lớp chỉ có thể kế thừa từ duy nhất một lớp cha, tức là không cho đa kế thừa như trong ngôn ngữ C++, tuy nhiên một lớp có thể thực thi nhiều giao diện. Khi một lớp thực thi một giao diện thì nó sẽ hứa là nó sẽ cung cấp chức năng thực thi giao diện. Trong ngôn ngữ C#, những cấu trúc cũng được hỗ trợ, nhưng khái niệm về ngữ nghĩa của nó thay đổi khác với C++. Trong C#, một cấu trúc được giới hạn, là kiểu dữ liệu nhỏ gọn, và khi tạo thể hiện thì nó yêu cầu ít hơn về hệ điều hành và bộ nhớ so với một lớp. Một cấu trúc thì không thể kế thừa từ một lớp hay được kế thừa nhưng một cấu trúc có thể thực thi một giao diện. Ngôn ngữ C# cung cấp những đặc tính hướng thành phần (component - oriented), như là những thuộc tính, những sự kiện. Lập trình hướng thành phần được hỗ trợ bởi CLR cho phép lưu trữ metadata với mã nguồn cho một lớp. Metadata mô tả cho một lớp, bao gồm những phương thức và những thuộc tính của nó, cũng như những sự bảo mật cần thiết và những thuộc tính khác. Mã nguồn chứa đựng những logic cần thiết để thực hiện những chức năng của nó. Do vậy, một lớp được biên dịch như là một khối self-contained, nên môi trường hosting biết được cách đọc metadata của một lớp và mã nguồn cần thiết mà không cần những thông tin khác để sử dụng nó. Một lưu ý cuối cùng về ngôn ngữ C# là ngôn ngữ này cũng hỗ trợ việc truy cập bộ nhớ trực tiếp sử dụng kiểu con trỏ của C++ và từ khóa cho dấu ngoặc [] trong toán tử. Các mã nguồn này là không an toàn (unsafe). Và bộ giải phóng bộ nhớ tự động của CLR sẽ không thực hiện việc giải phóng những đối tượng được tham chiếu bằng sử dụng con trỏ cho đến khi chúng được giải phóng.
 21. 21. DOWNLOAD ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG MÃ TÀI LIỆU: 50029 DOWNLOAD: + Link tải: Xem bình luận Hoặc : + ZALO: 0932091562

×