Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet2011<br />Lyse Energi AS – 6/10 2011<br />Ole Aksel Sivertsen<br />
Vår visjon<br />Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger<br />Vårt ansvar<br />Fremme miljøvennlig omlegging av ene...
Markedsaktører – grip sjansen nå!<br /><ul><li> Fremtidens bygg
 Kompetanseutvikling
 Redusere energikostnader
 Økte leieinntekter
 Vinne markedsandeler
 God energiklasse</li></li></ul><li>Enovas strategiske retning for bygg<br />I 2020 skal all nybygging og <br />rehabilite...
Prinsipper ved bygging av passivhus<br />Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt.<br />Fundamentet<br /...
Eksempler på energimerker<br />Lavenergibygg med vannbåren oppvarming <br />basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som...
Enovas tilbud<br />Støtte til utredning av passivhus<br />Rådgiverteam<br />Investeringsstøtte til passivhus og lavenergib...
Støtte til utredning av passivhus<br />Skal utrede energitiltak og merkostnader<br />Minimum areal ≥ 1000 m2 BRA<br />Støt...
Enovas rådgiverteam<br />FØR søknad<br />Innledende rådgivning (5 t – 10 t)<br />Startkurs om passivhus<br />Bistand i ark...
Investeringsstøtte – passivhus og lavenergibygg<br />Aktuelle prosjekt <br /><ul><li>Nye bygg og omfattende rehabilitering...
passivhusnivå
lavenerginivå
Skal ikke være i gangsatt
Byggestart innen ett år
Søker skal være den som tar beslutninger og gjør investeringene i prosjektet</li></ul>Preikestolen Fjellstue, NW, Stavange...
Investeringsstøtte – passivhus og lavenergibygg<br />Støttenivå<br /><ul><li>Støttenivå Passivhus
Nye boliger og barnehager: 450 NOK/m2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Generator 2011 ole aksel sivertsen enovas strategi og tilbud

505 views

Published on

Foredrag på Lyses kundearrangement Generator 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Generator 2011 ole aksel sivertsen enovas strategi og tilbud

 1. 1. Enovas strategi og tilbud til byggmarkedet2011<br />Lyse Energi AS – 6/10 2011<br />Ole Aksel Sivertsen<br />
 2. 2. Vår visjon<br />Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger<br />Vårt ansvar<br />Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. <br />
 3. 3. Markedsaktører – grip sjansen nå!<br /><ul><li> Fremtidens bygg
 4. 4. Kompetanseutvikling
 5. 5. Redusere energikostnader
 6. 6. Økte leieinntekter
 7. 7. Vinne markedsandeler
 8. 8. God energiklasse</li></li></ul><li>Enovas strategiske retning for bygg<br />I 2020 skal all nybygging og <br />rehabilitering ha passivhusnivå<br />Kommunesenter, passivhus Vorarlberg Østerrike <br />
 9. 9. Prinsipper ved bygging av passivhus<br />Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt.<br />Fundamentet<br />Kilder: Husbanken og SintefByggforsk<br />
 10. 10. Eksempler på energimerker<br />Lavenergibygg med vannbåren oppvarming <br />basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som spisslast.<br />Lavenergibygg med varmepumpe og solfanger, <br />med elektrisitet som spisslast.<br />Passivhus med vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som spisslast.<br />
 11. 11. Enovas tilbud<br />Støtte til utredning av passivhus<br />Rådgiverteam<br />Investeringsstøtte til passivhus og lavenergibygg<br />Investeringsstøtte eksisterende bygg og anlegg<br />Program for varmesentraler<br />Passivhus<br />Preikestolen fjellstue<br />
 12. 12. Støtte til utredning av passivhus<br />Skal utrede energitiltak og merkostnader<br />Minimum areal ≥ 1000 m2 BRA<br />Støtten dekker 50 % av kostnadene inntil 50.000kr<br />Lysaker park,<br />Storebrands nye hovedkontor<br />
 13. 13. Enovas rådgiverteam<br />FØR søknad<br />Innledende rådgivning (5 t – 10 t)<br />Startkurs om passivhus<br />Bistand i arkitekturkonkurranser<br />ETTER søknad<br />Prosjektspesifikk rådgivning <br />(20 t – 60 t)<br />www.enova.no/radgiverteam<br />Lærernes hus, <br />Utdanningsforbundets konferansesenter<br />
 14. 14. Investeringsstøtte – passivhus og lavenergibygg<br />Aktuelle prosjekt <br /><ul><li>Nye bygg og omfattende rehabiliteringsprosjekt på:
 15. 15. passivhusnivå
 16. 16. lavenerginivå
 17. 17. Skal ikke være i gangsatt
 18. 18. Byggestart innen ett år
 19. 19. Søker skal være den som tar beslutninger og gjør investeringene i prosjektet</li></ul>Preikestolen Fjellstue, NW, Stavanger<br />
 20. 20. Investeringsstøtte – passivhus og lavenergibygg<br />Støttenivå<br /><ul><li>Støttenivå Passivhus
 21. 21. Nye boliger og barnehager: 450 NOK/m2
 22. 22. Nye yrkesbygg: 350 NOK/m2
 23. 23. Rehabilitering av boliger og barnehager: 700 NOK/m2
 24. 24. Rehabilitering av yrkesbygg: 550 NOK/m2
 25. 25. Støttenivå Lavenergi 1
 26. 26. Nye boliger og barnehager: 300 NOK/m2
 27. 27. Nye yrkesbygg: 150 NOK/m2
 28. 28. Rehabilitering av boliger og barnehager: 600 NOK/m2
 29. 29. Rehabilitering av yrkesbygg: 450 NOK/m2</li></ul>Bellona-bygget, Vulkan Eiendom<br />Kilde: LPO Arkitekter<br />
 30. 30. Kriterier for passivhus<br />Bygget skal planlegges og bygges i henhold til definisjonene for passivhus eller lavenergihus i gjeldende standard og rapport. <br />Sintef Byggforsk prosjektrapport 42 (2009) for yrkesbygg<br />NS 3700 for boligbygninger<br />
 31. 31. Eksisterende bygg og anlegg<br />
 32. 32. Søkere<br />Registrerte foretak<br /><ul><li>Byggeiere, anleggseiere
 33. 33. Leietagere
 34. 34. Boligsameier/borettslag. </li></ul>Enkeltbygg, grupper av bygg<br />Rådgivere og andre kompetente aktører kan <br />bistå, men kan ikke stå som søker.<br />
 35. 35. Oppbygning<br /><ul><li> Forhåndsgodkjente tiltak</li></ul>Energiresultat beregnes automatisk<br />Behandlingstid: 5 uker<br /><ul><li> Egendefinerte tiltak</li></ul>Søker må selv beregne energiresultat<br />Behandlingstid: 7 uker<br /><ul><li> Søker må ha et realistisk bilde av kostnadene i prosjektet</li></li></ul><li>Vilkår<br /><ul><li> Historisk støttenivå 2010:</li></ul>61 øre/kWh<br /><ul><li> Minimumskrav</li></ul>100 000 kWh spart energi<br />10 % reduksjon<br /><ul><li> Prioriteringer ved mange søknader:</li></ul>Innkomne søknader rangeres etter kostnadseffektivitet som er utmålt støtte pr kWh (kr/kWh).<br />
 36. 36. Energimerking<br />Energiattest<br /><ul><li>Energikarakter og oppvarmingsmerke
 37. 37. Tiltaksliste</li></ul>Muligheter:<br /><ul><li> Tilstandsrapport for egne bygg
 38. 38. Benchmarking i egen bygningsmasse
 39. 39. Betalingsvilje for energieffektive bygg?</li></li></ul><li>Fornybar varme<br />
 40. 40. Fire delprogrammer gir et spisset støtteprogram som treffer en bred målgruppe<br />Program for Varmesentraler<br />Program for Varmesentraler<br />
 41. 41. Fire delprogrammer gir et spisset støtteprogram som treffer en bred målgruppe<br />5 definerte teknologier<br /><ul><li>Pellets
 42. 42. Briketter
 43. 43. Flis
 44. 44. Varmepumpe luft-vann
 45. 45. Varmepumpe væske-vann</li></ul>Fleksibelt delprogram.<br />Kostnader til<br />infrastruktur (nærvarme) kan tas med<br />
 46. 46. Takk for meg<br />Støtteprogram:<br />www.enova.no/bygg<br />www.enova.no/varme<br />Søknad:<br />www.enova.no/soknad<br />E-post: ole.aksel.sivertsen@enova.no<br />Enova Svarer:<br />Tlf: 08049<br />

×