Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

519 views

Published on

Foredrag på Lyses kundearrangement Generator 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Generator 2011 eimund nygård miljøvennlige energiløsninger

 1. 1. Generator 2011<br />Eimund Nygaard, 6.10.2011<br />
 2. 2. Lyse – industriselskapinnenenergi og telekommunikasjon<br />Stavanger 43,676 %<br />Sandnes 19,531 %<br />Sola 8,741 %<br />Time 5,832 %<br />Klepp 4,229 %<br />Hå 3,785 %<br />Randaberg 3,279 %<br />Eigersund 2,951 %<br />Strand 2,532 %<br />Rennesøy 1,150 %<br />Hjelmeland 0,994 %<br />Gjesdal 0,933 %<br />Finnøy 0,909 %<br />Lund 0,713 %<br />Bjerkreim 0,512 %<br />Kvitsøy 0,233 %<br />Verdiskaping for eierne gjennom å kombinere evne til å levere økonomisk utbytte med krav om at Lyse bidrar som regional verdiskaper.<br />
 3. 3. Lyse Energi – <br />Energiproduksjon vannkraft:<br />5,5TWh<br />Linjenett:<br />12.300 km<br />Gassnett:<br />450 km<br />Fjernvarmenett:<br />100 km<br />Energikunder:<br />127.000<br />Antall ansatte:<br />940<br />
 4. 4. Fiber og kommunikasjon i Lyse<br />Behov for fjernstyring av transformator- og kraftstasjoner<br />Første driftsentral 1984<br />Behov for fiberinfrastruktur for kommunikasjon<br />Spin-offift bruk av samme fiber i bedriftsmarkedet gjennom ElTele<br />Deretter spin-off til Altibox<br />Fra 10 til 400 ansatte som jobber med IT<br />
 5. 5. Altibox – privat og bedrift<br />Antall kunder:<br />250.000<br />ARPU:<br />750 kr/mnd<br />Penetrasjon i utbygde områder:<br />60%<br />Leverte kunder i 2010:<br />38.000<br />Omsetning 2010:<br />1.230 MNOK<br />Fibernett:<br />600 km<br />
 6. 6. Hovedstrategi<br />Lyse skal videreutvikles som et multi-utility/multi-service-selskap innenfor energi og bredbånd med fortrinn i, og kompetanse til, å skape merverdi for eierne og kundene gjennom vekst og innovasjon<br />Veksten skal være basert på følgende hovedfortrinn (komparative fortrinn):<br />Styrke innen bygging av infrastruktur og bygging og drift av større energianlegg<br />Styrke innen håndtering av større kundemasser og kompliserteproduktstrukturer<br />Muligheter knyttet til sammensmelting av forretningsområdene energi og bredbånd<br />Lyse skal skape et klimavennlig energitilbud basert på forskjellige infrastrukturer og regionalt tilgjengelige energikilder<br />Basert på et fiberoptisk nett skape attraktive produkter til et internasjonalt marked<br />Miljø og samfunnsansvar er bærebjelker i konsernets virksomhet<br />
 7. 7. Dagens strømproduksjon og distribusjon i Rogaland<br />Strømproduksjon fra vann og gass 14,0 TWh<br />Strømforbruk 11,3 TWh <br />Herav kraftintensiv industri 5,2 TWh<br />
 8. 8. Hvordan skal vi så angripe utfordringene her i Rogaland?<br />
 9. 9. Utnytt lokale energikilder<br />
 10. 10. Ressurser Rogaland<br />Fornybar kraft (vann/vind) Betydelig, anslagsvis 5 TWh<br />Bio (trevirke etc) Betydelig, men liten grad av industrialisering (0,3 – 0,5 TWh ?)<br />Biogass 600 GWh (+ utslippsreduksjon)<br />Fjernvarme 500 GWh fra søppel og noe spillvarme<br />
 11. 11. Bygg klynger basert på kommersielle interesser/selskaper.<br />Myndighetene tilrettelegger og hjelper<br />
 12. 12. Miljøpolitisk plattform<br />Lyses posisjon er balanse mellom forsyningssikkerhet – miljø - konkurransekraft<br />Utgangspunktet er at all energiproduksjon og – distribusjon har miljømessige konsekvenser.<br />Lyses energiproduksjon og –distribusjon må ta hensyn til både forsyningssikkerhet, konkurransedyktighet og miljø. Disse hensynene er ofte i motstrid med hverandre, og må derfor avveies mot hverandre <br />Forsyningssikkerhet er grunnleggende – lider denne vil så vel miljøhensyn som konkurransedyktighet brytes ned <br /> <br />Miljø<br />Forsynings-<br />sikkerhet<br />Økonomi<br />
 13. 13. Fjernvarme – fra avfall til energi<br />Vannbasert varme til bedrifter og private, samt kjøling til bedrifter <br />Det er bygget et over 60 km langt fjernvarmenett på Nord-Jæren<br />45.000 tonn avfall benyttes til produksjon av fjernvarme via gjenvinningsanlegget på Bærheim<br />En utvidelsepågårog den vilmerenndoblekapasiteten<br />
 14. 14.
 15. 15. Naturgass som energikilde<br />50 km langt høytrykksgassnett fra Kårstø til Risavika<br />450 km langt landbasert distribusjonsnett for naturgass<br />Gassnettet er nesten ferdig utbygd<br />
 16. 16. Biogass<br />Avløpsvann omdannes til biogass i Ivars anlegg i Mekjarvik<br />Biogassen føres inn i Lyses gassnett og brukes som drivstoff og varme<br />Klimanøytralt drivstoff reduserer miljøutslipp lokalt og globalt<br />
 17. 17. Biogass potensial<br />17<br />
 18. 18. Angrip transportområdet– ensidig fokus på kollektiv er ikke nok (for klimaet) (strøm og biogass)<br />
 19. 19. Et stykke fra planer til handling<br />
 20. 20. LNG-anleggRisavika<br />Kapasitet 300.000 tonn, tilsvarende ca 4,5 TWh <br />100 % Lyse-eid<br />Bygget for et nordisk marked<br />Bidrar til globale utslippskutt på ca 300.000 tonn CO2, omtrent halvparten av måltallet i fylkets klimaplan<br />
 21. 21. Kostnader og potensialer for ulike teknologier<br />Kostnad<br />Kraftpris + elsertifikat<br />Kraftpris<br />Vann Vind på land Offshore vind Sol BioBølge Tidevann<br />
 22. 22. Kan grønne sertifikater gi ny vannkraft ?<br />Få store prosjekter men en del mellomstore<br />Lyse ikke rigget for småkraft<br />Ny stasjon i Lysebotn ?<br />Mulig 160-170 nye GWh<br />Prosjekt ca 1,2 milliarder<br />
 23. 23. Nytt kraftanlegg på Jørpeland<br />Drøyt 110 GWh, 70 GWh mer enn det gamle<br />2 nye kraftstasjoner; 1 oppe i elva, 1 ved Botnefjorden (Jøssang)<br />Idriftsatt desember 2010<br />(for tidlig til sertifikater)<br />Lyse eier 67 %, tysk miljøfond resten<br />
 24. 24. Vindkraft i Rogaland – en ny epoke for energifylket?<br />
 25. 25.
 26. 26. Nye kabler for energi og klima- regional verdiskaping - grønt batteri for Europa<br />Utnytte fornybare energiressurser<br />Vann og vind (kraft)<br />Bio, spillenergi etc<br />Mer effektiv energibruk<br />Effektiv utnyttelse<br />Intelligent styring<br />Reduserte utslipp av CO2<br />Handle lokalt, globalt perspektiv<br />EKSPORT/UTVEKSLING AV EL<br />Liten nytte av batteri uten ledninger !<br />EU<br />
 27. 27. Vi må bygge infrastruktur(enten vi liker det eller ei)<br />
 28. 28.
 29. 29. 29<br />Energi<br />Informasjons-<br />teknologi<br />Telekommunikasjon<br />De overordnedeutfordringene for energiforsyningenvilikkebliløstuten IT ogtele<br />
 30. 30. SmartEnergi<br />
 31. 31. Regionen har et av verdens best utbygde fibernett<br />Micro Generation<br />- Solkraft<br />- Vindkraft<br /> - Co-gen.<br /><ul><li>Smarte nett
 32. 32. Energieffektivisering</li></ul>Velferd/Omsorgstjenster<br /> - Helse/Nød<br /> - Brann<br /> - Miljø<br /> - Video<br />Smarte Målere<br />Alarm<br />- Bevegelse<br />- Dør/Vindu<br />- Brann<br />- Video<br />Elektrisitet<br />Smarte Hjem<br /> - Lys/Varmestyring<br /> - Hvitevarer<br />Home Access Gateway<br /> - Ethernet<br /> - WiFi<br /> - RF<br />Gass<br />Vann<br />Elektriske kjøretøy<br />Varme<br />

×