Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Trademark clearing house - online beskyttelse av varemerker

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 37 Ad

Trademark clearing house - online beskyttelse av varemerker

Download to read offline

Trademark Clearing House - hva tilbyr dette av beskyttelse som ikke allerede ligger til mitt registrerte varemerke? Kan Trademark Clearing House bidra til at jeg har større beskyttelse for mitt varemerke online?

Trademark Clearing House - hva tilbyr dette av beskyttelse som ikke allerede ligger til mitt registrerte varemerke? Kan Trademark Clearing House bidra til at jeg har større beskyttelse for mitt varemerke online?

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from LYNX advokatfirma DA (20)

Advertisement

Trademark clearing house - online beskyttelse av varemerker

 1. 1. Nye toppnivåer - Er jeg beskyttet «online»? 17. Juni 2014 – Christian S. Svensen, i samarbeid med
 2. 2. Tilnærming – hvorfor skal jeg høre på dette? Vi har jo «registrert varemerket».. «en porteføljeforvalter som tar seg av slikt..» … «.. har vi mistet vernet?» «.. snakk med IT sjefen»
 3. 3. Økt skadepotensiale.. Ca 100 domener YTD i WIPO Ca 600 nye fra 01.01.2016 25 000 klagesaker for WIPO.. x 7 ?? 150 – 180 nye klagesaker hver måned.. 150 (180) x 7? Økende … ??
 4. 4. Finn.sexy “Frank Schilling’s North Sound Names Wins Its 1st URS On Finn.Sexy, MAY 26, 2014 BY MICHAEL BERKENS” … ligger til salg nå på finn.sexy … finn.(600 versjoner)? … yourbrand.(600 versjoner?)
 5. 5. Trademark Clearing house The Trademark Clearing House - Hvorfor.... (rasjonale bak opprettelsen) - Hva… (tilbyr det av beskyttelse som ikke ligger i et registrert varemerke i dag?) - Hvordan…(går vi frem for å registrere oss?)
 6. 6. Trademark Clearing house - hvorfor - ..Nytt fra ICANN - Innovasjon (nye markeder og selskaper med behov siden 2K) - Snittpris på NOK 12 000,- for et forståelig domene - Etterspørres av nye markeder - Urettferdig ? - IDN (internasjonale domener), andre språk enn «latinsk baserte». Innovasjon, etterspørsel, rettferdighet, IDN`s Vs velbegrunnet frykt for spekulasjon fra merkevareeierne..
 7. 7. The Trademark Clearing House Hva… tilbyr det av beskyttelse som ikke ligger i et registrert varemerke i dag? - Defensivt - En varslingstjeneste - En mulighet til å forfølge / Whois - Offensivt - Selv å kunne registrere domener før andre - Samarbeid Deloitte og IBM - «Sentralisert database av varemerker»
 8. 8. The Trademark Clearing House Varslingen «Notification of registered name (NORN)» - En advarsel til søker av et domene - Ingen kopi til agent - Statistikk … 500K, hvorav 95% stopper. - Legitimt? - Varsel til brands når domenet er registrert. - Kopi av NORN til agent - Link til WHOIS - Legitimt? - Domenepirat / spekulant? De defensive egenskaper «hvordan beskytte brandet uten å måtte registrere alle domener selv»
 9. 9. NORN – til søker TRADEMARK NOTICE [In English and the language of the registration agreement] You have received this Trademark Notice because you have applied for a domain name which matches at least one trademark record submitted to the Trademark Clearinghouse. You may or may not be entitled to register the domain name depending on your intended use and whether it is the same or significantly overlaps with the trademarks listed below. Your rights to register this domain name may or may not be protected as noncommercial use or “fair use” by the laws of your country. [in bold italics or all caps] Please read the trademark information below carefully, including the trademarks, jurisdictions, and goods and service for which the trademarks are registered. Please be aware that not all jurisdictions review trademark applications closely, so some of the trademark information below may exist in a national or regional registry which does not conduct a thorough or substantive review of trademark rights prior to registration. If you have questions, you may want to consult an attorney or legal expert on trademarks and intellectual property for guidance. If you continue with this registration, you represent that, you have received and you understand this notice and to the best of your knowledge, your registration and use of the requested domain name will not infringe on the trademark rights listed below. The following [number] Trademarks are listed in the Trademark Clearinghouse: 1. Mark: Jurisdiction: Goods: [click here for more if maximum character count is exceeded] International Class of Goods and Services or Equivalent if applicable: Trademark Registrant: Trademark Registrant Contact: [with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse] 2. Mark: Jurisdiction: Goods: [click here for more if maximum character count is exceeded] International Class of Goods and Services or Equivalent if applicable: Trademark Registrant: Trademark Registrant Contact: ****** [with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse] X. 1. Mark: Jurisdiction: Goods: [click here for more if maximum character count is exceeded] International Class of Goods and Services or Equivalent if applicable: Trademark Registrant: Trademark Registrant Contact:
 10. 10. NORN (kopi til brand) Mark Name Mark Handle Registered Domain Name Registration Date LYNX 0013975900319849139031 9849-1 LYNX.boutique 2014-04-27T20:58:41.2Z LYNX 0014582904257139030425 7-1 LYNX.red 2014-04-27T23:12:55.7Z «your brand» 0013951540308757139030 4257-1 yourbrand.training 2014-04-28T01:07:11.9Z Dear TM agent, You have received this Notice of Registered Name because the following domain name(s) matching your Trademark Clearinghouse record(s) have been registered during the claims period of a new gTLD. For additional information, please refer to the Whois record for the domain name at the applicable registry. A list of gTLD registries is available at http://www.icann.org/en/resources/registries/listing. If you encounter any issues, then please do not hesitate to contact our customer support service provided to you by clicking on the "Support" button after signing in to the Trademark Clearinghouse web interface. We thank you for your trust. The Trademark Clearinghouse
 11. 11. The Trademark Clearing House Prioritet i «sunrise».. - Prioritet før andre.. - Sunrise (foran køen): - Start Sunrise (first come – first serve) - End Sunrise (auksjon?) - (Proof of use req.) - Samarbeid Deloitte og IBM - «Sentralisert database av varemerker» De offensive egenskaper «mulighet til å registrere før andre»
 12. 12. Tidslinje GA (General availability.. / frislipp «først i tid..») Sunrise (prioritet forbeholdt de som har varemerker og er registrert i the trademark clearing house)
 13. 13. The Trademark Clearing House Fremdeles ikke overbevist? Hvilke konsekvenser har det om jeg ikke registrere meg? • Kan ikke registrere domener i den prioriterte perioden (sunrise), for noen av de 600. Går ikke glipp av noen, men alle. Du må vente på GA eller bli kreativ.. • Ingen varsling (ved søk eller registrering) for å beskytte brandet eller for å kunne følge opp selv de man anser skadelige. - Samarbeid Deloitte og IBM - «Sentralisert database av varemerker»
 14. 14. The Trademark Clearing House Hvordan går jeg frem? - For å oppnå HVA - Defensive.. - Offensive.. Vilkårene: 1) Registrert varemerke (Norge, EU, annet) - Ordmerke - Figurmerke.. « the distinctive element» - (.. «gaming of domains») - Samarbeid Deloitte og IBM - «Sentralisert database av varemerker»
 15. 15. The Trademark Clearing House Vilkår (forts.) 2) .. ved dom eller annen avgørelse - «Courts» - De alminnelige domstoler .. - .no (ADR) klageorgan? - WIPO? 3) .. ved lov eller konvensjon - Samarbeid Deloitte og IBM - «Sentralisert database av varemerker»
 16. 16. .. The Trademark Clearing House (gebyr) * 150 USD per trademark rec. + Agent (SLA) Service fee (eller gjør det selv) 250-350 USD • Per år..
 17. 17. Hva om jeg ikke har «et varemerke»? • Klargjøre – hva har du? • Limited registration? • Auksjon (Registry 100 reserve list) • GA • Kjøpe (domenet, TM) • Bestride / forfølge / noen / alle / strategi
 18. 18. Resources.. • http://lynxlaw.no/work/clearing-services/ • Trademark-clearinghouse.com (official site) • http://ntldstats.com/ (stat. on registrations) • Icann.com/new tlds • www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/ • Trademark Clearinghouse Guidelines • www.nameisp.com/tmch.asp (TMCH agent) • lynxlaw.no/trademark-clearing-er-du-klar-for-1000- domener/ (bakgrunnsstoff)
 19. 19. Christian S. Svensen, css@lynxlaw.no @CSSvensen TAKK FOR MEG!!
 20. 20. Extras..
 21. 21. Other Right Protections Mech. (RPM) for new TLD`s May 7th 2014 – Christian S. Svensen, Breakfast meeting hosted by
 22. 22. URS - .. aiming at the clearest cases of trademark abuse.. - Similar to ADR comitees for ccTLD`s (.no) - Higher burden of proof on brand. - Lighter complement to UDRP - .. Only remedy - «lock of domain» within 24 hours - will resolve when assesed, but restrictions to change, transfer and deletion.. - If in favour .. redirected to info /URS page for the remaining registration periode. - One year suspension Uniform Rapid Suspension «rapid relief to trademark holders for the most clear-cut cases of infringement» (PIC. Easy)..
 23. 23. UDRP Designed by WIPO i 1999 - Old gTLDs.. and ccTLDs - And part of the new Tld program - Cost / fee - Singel panel USD 1500 - «TM» + bad faith - Approx. 30 000 YTD Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) «out-of-court dispute resolution mechanism for trademark owners»
 24. 24. Other mech. ? Court Preliminery injunction … Part 2. Other Right Protections Programs (RPM) for new TLD`s -URS -UDRP -(Subpeona / preliminery injunction for the regular courts) Part 3. Nightmare/Case «..your brand has been registered »
 25. 25. Resources newgtlds.icann.org/en/applicants/urs wipo.int/amc/en/domains/rpm/#b wipo.int/amc/en/domains/gtld/
 26. 26. End part 2
 27. 27. Right Protections Mech. (RPM) for new TLD`s «NIGHTMARE SCENARIO» May 7th 2014 – Christian S. Svensen, Breakfast meeting hosted by
 28. 28. «The situation» yourbrand.newtld
 29. 29. «Procedure» UDRP.. - Less then 1500 USD.. - More then 1500 USD URS? Courts? Suggestions? How to utilize that data..
 30. 30. Resources https://archive.org/web/web.php www.wipo.int/amc/en/domains/search/leg alindex.jsp www.norid.no/publikasjoner/domenejus.ht ml
 31. 31. Some stats. 1769 applications recived 1765 passed initially by ICANN 1765 x 185 000 USD = 3,2 billion USD 602 Pending Contention Res. 394 Signed contract with ICANN (YTD) 250 launched YTD (and open for registration) – Is it likely that you brand will be subject to a third party registration or affected by this new program ?
 32. 32. Some facts • Google applied for 102 TLD`s – SEO? • Content – domain?
 33. 33. Slide borrowed from NORID
 34. 34. Strategi - Hva bør du nå gjøre? • Arbeide aktivt med å klargjøre merkevaren for TMCH CLEARING – Vurdere hvert «brand» opp mot vilkårene for TMCH. » Registrering? (Saksbehandlingstid..6 mnd) » Patentstyret (ordmerke / figur) » Rettslig avklaring: » Få en avklaring på tvistesak » Evt. reise sak for domstolene » Ta merkevaren i bruk, dokumentere.
 35. 35. Strategi – relevante spørsmål Bør ha en mening selv og en viss innsikt før man setter det bort til en porteføljeforvalter. Kontroll uten innsikt?
 36. 36. Strategier – relevante spørsmål • Hvem i organisasjonen er ansvarlig for klargjøring av dokumentasjon og korrespondansen med Clearing House? • Hvem skal overvåke de domener man søker beskyttelse av selv? • Hvem skal overvåke hvilke søknader som kommer fra andre? • Hvem følger opp konkurrerende søknader? • Er noen av våre merkevarer uavklarte? • Kun mottatt hos Patentstyret – ikke registrert? • Bør vi søke rettslig avklaring på «brand» - jf. «court validated»
 37. 37. Strategier – relevante spørsmål • IDN`s (internasjonale domener) – Har vi registrert våre merkevarer i disse landene, i det aktuelle skriftspråk? «my brand» på kinesisk.. • Hva er strategien vår i forhold til disse domener ref. tidligere spørsmål?

×