Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pentaksiran sekolah

Ad

1
Pentaksiran Sekolah

Ad

2
Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir,
diperiksa dan dilapor oleh guru di sekolah yang
melibatkan murid, ibu bapa...

Ad

3
Integrasi Pengajaran, Pembelajaran Dan Pentaksiran

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 29 Ad
1 of 29 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Pentaksiran sekolah

 1. 1. 1 Pentaksiran Sekolah
 2. 2. 2 Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran Sekolah
 3. 3. 3 Integrasi Pengajaran, Pembelajaran Dan Pentaksiran
 4. 4. 4 Pentaksiran Sekolah Bukan suatu yang asing daripada pengetahuan, pengalaman dan praktis guru di sekolah pada masa ini
 5. 5. 5 Fungsi Pentaksiran Sekolah: Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran murid untuk • Mengetahui apa yang murid tahu dan boleh buat • Mengetahui sejauh mana mereka telah menguasai apa yang dipelajari • Membantu memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran murid
 6. 6. 6 1.Meningkatkan pencapaian 2.Memperbaiki kelemahan/masalah murid dlm pembelajaran 3.Menjadi motivasi kpd murid untuk belajar 4.Mengubahsuai strategi pengajaran Peranan Pentaksiran Sekolah
 7. 7. 7 2 Bentuk Pentaksiran Sekolah  Pentaksiran Formatif (Peringkat Pembentukan)  Pentaksiran Sumatif (Peringkat Merumuskan)
 8. 8. Bagaimana Menyediakan Rancangan Mengajar untuk Mengajar dan Mentaksir Berasaskan Standard Bahan Pengajaran yang diperlukan • Salinan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi • Buku teks, alat Bantu mengajar yang relevan lain • Bahan pentaksiran
 9. 9. Sikap Yang Perlu ada • Sikap terbuka bahawa semua murid perlu diberikan perhatian • Persediaan mengajar perlu dilaksanakan sebelum masuk setiap kelas • Panggil nama murid dalam kelas seramai yang boleh setiap kali mengajar. Di kelas akan dating pastikan semua nama murid telah disebut dan berinteraksi dengan mereka. Persediaan Sebelum masuk ke setiap kelas • Pastikan semua alat bantu mengajar telah disediakan dan ada • Ketahui dan hafal nama semua murid dalam kelas
 10. 10. Langkah menyediakan Rancangan Mengajar 1. Baca secara teliti dan fahamkan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi. – untuk siapakah ianya dimaksudkan 2. Tentukan kemahiran apakah yang hendak diajarkan – contoh ; kemahiran menulis mengikut abjad, kemahiran mengira dua angka satu digit, 3. Rancangkan tugasan dan pentaksiran yang relevan, mencabar dan dapat menguji pencapaian murid dalam apa yang mereka telah pelajari. Perancangan perlu dibuat sekarang supaya aktiviti pembelajaran dapat dirancang berdasarkan kemahiran yang meraka perlu murid kuasai.
 11. 11. 4. Tuliskan objektif pengajaran menggunakan perkataan kata tugas yang boleh diukur yang berkaitan kemahiran yang hendak diajar – Contoh; Murid boleh mengira jumlah dua angka dua digit dengan tepat. 5. Rancangkan set induksi yang sesuai untuk mengajar angka dua digit. Gunakan pengetahuan sedia ada murid. Lakukan provokasi yang merangsang minda murid yang boleh menimbulkan keseronokan untuk mengetahui lebih lanjut tentang nombor.
 12. 12. 6. Tuliskan langkah-langkah pengajaran yang dapat melatih murid dan pada masa yang sama laksanakan penyoalah yang dapat mengetahui kemahiran yang telah dikuasai setiap murid. 6. Berbincang dengan setiap murid tentang pencapaian mereka berbanding standard prestasi dan Band yang mereka telah kuasai dan cadangkan langkah selanjutnya untuk penambahbaikan penguasaan yang lain atau pengukuhan kemahiran yang sama.
 13. 13. 13 Pentaksiran Formatif  Semasa dan sepanjang proses p&p menggunakan pelbagai kaedah, alat, teknik dan sumber yang ada dalam mengelola, merekod, menterjemah dan melapor maklumat  Membuat pertimbangan menggunakan pelbagai maklumat dan membuat penilaian (bertulis atau verbal) bagaimana memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran murid
 14. 14. 14 Pentaksiran Formatif  Tidak membanding murid dengan murid lain  Tidak meletakkan murid pada suatu skala nombor/abjad/band/skor/markah yang menunjukkan kedudukan tinggi/rendah  Hasil pentaksiran ialah maklum balas (feedback)
 15. 15. 15 Pentaksiran Sumatif  Di hujung unit pembelajaran  Membuat pertimbangan menggunakan pelbagai maklumat dan membuat penilaian (bertulis) tentang prestasi, pencapaian dan keperluan murid untuk meneruskan pembelajaran  Maklumat dlm bentuk kualitatif dan/atau kuantitatif mengikut standard yang ditetapkan oleh sekolah  Tidak membandingkan murid dgn murid
 16. 16. 16 Pentaksiran Rujukan Standard Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh sekolah mengikut tahap-tahap pencapaian seperti dihasratkan dalam dokumen kurikulum
 17. 17. 17 Peranan Guru dlm Pentaksiran Sekolah  Menjadi pemudahcara dalam proses pembelajaran  Membuat pemerhatian langsung dan tak langsung tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran  Mendapatkan maklumat tentang pembelajaran murid  Memberi maklum balas tentang pembelajaran murid  Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperolehi
 18. 18. 18 Peranan Murid dlm Pentaksiran Sekolah  Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari  Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai  Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir
 19. 19. 19 Peranan Ibu bapa dlm Pentaksiran Sekolah  Membantu anak-anak dalam pembelajaran berdasarkan maklumat yang didapati daripada pelbagai sumber pentaksiran  Memahami potensi, kekuatan dan kelemahan anak-anak  Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences)  Membantu anak-anak mencapai apa yang dihasratkan
 20. 20. 20  Pernyataan kriteria umum yang mendefinisikan hasil pembelajaran,  Gambaran secara menyeluruh tentang tahap penguasaan murid dalam pembelajaran  Pernyataan yang memberi makna dalam bentuk deskriptif kepada angka, abjad atau perkataan seperti Cemerlang, kepujian, baik dan belum menguasai bagi menjelaskan apa yang murid tahu dan boleh buat hasil daripada pembelajarannya  Pernyataan tentang standard diletakkan dalam kategori tertentu seperti Band (Band 1, Band 2 …) disusun mengikut hieraki, dijelaskan dengan diskriptor yang menyatakan tingkahlaku terperinci yang boleh diperhati dan diukur dalam Standard Prestasi (Performance standard )
 21. 21. 21 Matamat Pendidikan Prasekolah: Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke Tahun Satu sekolah rendah. BAND STANDARD PRESTASI TERAS PENGOPERASIAN STANDARD BAND 4 Cemerlang Boleh melakukan aktiviti melalui keupayaan sendiri dengan tepat, cekap dan konsisten semasa menjalankan aktiviti dari pelbagai tema tanpa memerlukan bantuan Boleh melakukan aktiviti/tugasan/arahan sendiri dengan: •Tepat: Betul/sempurna mengikut tugasan/arahan •Cekap: Dapat melaksanakan dalam masa yang ditetapkan •Konsisten: Sentiasa, selalu atau kerap mempamerkan •Tanpa memerlukan bantuan: Memahami arahan/tugasan sendirI BAND 3 Baik/Kepujian Boleh melakukan aktiviti pelbagai tema dengan tepat sehingga selesai tanpa memerlukan bantuan Boleh melakukan aktiviti/tugasan/arahan sendiri dengan: •Tepat: Betul/sempurna mengikut tugasan/arahan •Tanpa memerlukan bantuan: Memahami arahan/tugasan sendiri BAND 2 Sederhana Kerap memerlukan bantuan apabila melakukan aktiviti dari pelbagai tema namun masih boleh melakukannya sehingga selesai Boleh melakukan aktiviti/tugasan/arahan dengan: •Kerap memerlukan bantuan tetapi masih boleh melakukannya sehingga selesai BAND 1 Perlu bimbingan Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti dari pelbagai tema, oleh itu bimbingan bantuan sentiasa diperlukan namun masih tidak dapat melakukannya dengan baik sehingga selesai Masih tidak dapat melakukan aktiviti/tugasan dengan baik sehingga selesai walaupun •Bimbingan bantuan sentiasa diberikan Contoh Standard Prestasi bagi Prasekolah
 22. 22. 22 PELAPORAN Dua jenis pelaporan: 1. Formatif 2. Sumatif
 23. 23. 23 PELAPORAN FORMATIF - Tidak wajib, apabila diperlukan sahaja - Verbal atau bertulis berdasarkan rekod hasil kerja murid yang dikumpul dlm portfolio dan/atau database - Tidak dilaporkan ke pusat secara berkala - Tidak semestinya mengikut pernyataan standard prestasi
 24. 24. 24 PELAPORAN SUMATIF - Wajib disediakan - Menunjukkan perkembangan pencapaian atau menguasaan mengikut standard prestasi - Merumus pencapaian atau penguasaan secara kualitatif dan kuantitatif - Data kuantitatif dihantar ke pusat untuk digabung dengan Pentaksiran Pusat mulai Tahap 2 - Tidak semestinya berdasarkan ujian tunggal di hujung unit pembelajaran
 25. 25. 25 CARTA PERKEMBANGAN MURID KEMAHIRAN MENGIRA NAMA: 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 BULAN BAND BALA CONTOH CARTA PERKEMBANGAN MURID: SUMATIF (KUANTITATIF)
 26. 26. 26 CONTOH LAPORAN PERKEMBANGAN MURID: SUMATIF (KUALITATIF) Boleh menggunakan kemahiran operasi asas Matematik tambah dan tolak untuk nombor bulat, wang, masa dan waktu Menyatakan semua kemungkinan hasil tambah dan tolak pasangan dua nombor Boleh membuat ayat dalam satu perenggan berdasarkan gambar/pengalaman/tajuk dengan konsisten, Tulisan yang boleh dibaca, Jarak antara perkataan yang sesuai, Tanda baca yang betul Boleh membaca dan memahami petikan / teks yang mengandungi 5 ayat mudah, Jelas : sebutan, Lancar : bacaan. Dapat menjawab soalan berasaskan petikan yang telah dibaca. Konsisten : Sebutan jelas, bacaan lancar dan memahami dengan betul. INSAN KAMIL 1 ZAHRAH
 27. 27. 27 Boleh menunjukkan cara berinteraksi, bergaul dan bekerjasama secara interpersonal dan dalam kumpulan dengan harmoni dan berhemah dengan mesra. Murid mempunyai dan mempamerkan nilai murni secara konsisten tanpa perlu pengawasan oleh guru dan masyarakat. CONTOH LAPORAN PERKEMBANGAN MURID: SUMATIF (KUALITATIF)
 28. 28. REKOD PEMBELAJARAN 1 2 3 4 5 6 15 1 2 3 4 5 6
 29. 29. 29 Sekian

×