Ngu n chia s : www.vnedoc.com                Phương pháp h c t p siêu t c   PHƯƠNG PHÁP H C T P SIÊU T C...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com             Phương pháp h c t p siêu t c   L I GI I THI U   1. NGHIÊN C U L ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com           Phương pháp h c t p siêu t c   5. GI THÁI    CHI N TH NG: B N S LÀM...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com            Phương pháp h c t p siêu t c   7.9. TH C HÀNH   BI N NÓ THÀNH PH...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com           Phương pháp h c t p siêu t c   10.1. PHÁT TRI N KH NĂNG   C NĂNG S...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   11.11. NH NG M O NH TRONG...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   say mê công vi c h c t p...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   Hãy th hình dung v m t tr...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   qu quy t r ng, chúng s và...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c   như ã  t ư c i m s mà mì...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c   Nhưng trư c tiên, chúng tô...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c   anh Joe Chapon), chúng tôi...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   m t nhà giáo d c ngư i Bu...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c    c p chi ti t nh ng chươ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   M i ngư i sinh ra u mang ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   Có th s có m t ngày, khi...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   năm.   B não ta có ba ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                   Phương pháp h c t p siêu t c    ng v t khác. Ti n s...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   Khi tròn 1 ho c 2 tu i, ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c   là nhà nghiên c u quá trình...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   Ngày nay, hai bán c u nã...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c   cũng ã t ng k t lu n r ng,...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   d ng nh ng khái ni m v l...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c   N u b n vùng d y kh i giư ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   nh ng i u ang h c này như...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c   (Nên nh r ng, câu tr l i c ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c   v i b n".   3.3. S BI U ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c    i u sau ây có hay x y ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                     Phương pháp h c t p siêu t c   b n, t nh ng v n  ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                   Phương pháp h c t p siêu t c   tri n và duy trì thái ...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c   Trư c khi b t u m t khoá h...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                 Phương pháp h c t p siêu t c   c ng   ng.   Gia ình l...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                   Phương pháp h c t p siêu t c   o S d ng m t s   a i...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   Baroc, th m chí chúng còn...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   trên báo chí và nh ng tà...
Ngu n chia s : www.vnedoc.com                  Phương pháp h c t p siêu t c   vào th gi i bao la. D n d...
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Phuong phap hoc tap sieu toc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phuong phap hoc tap sieu toc

1,337 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Phuong phap hoc tap sieu toc

 1. 1. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c PHƯƠNG PHÁP H C T P SIÊU T C Khơi d y năng l c ti m n trong b n --------o0o-------- Tác gi : Bobbi Deporter & Mike Hernaki D ch gi : Nguy n Th Y n, Hi n Thu Nơi xu t b n: Nhà xu t b n Tri Th c - Công ty Sách Alpha Ngày xu t b n: Quí I/2007 T sách: Tâm lý - Giáo d c S trang: 350 trang Kh sách: 15 x 23cm, in 1000 b n Hình th c: Bìa m m Giá sách: 39.000 ánh máy: Duyhoa83, Annsuri, Alex_r, Linh12a4, Nhoclienxo Biên t p: Annsuri Th c hi n ebook: Zaqqaz Ngu n: www.vnedoc.com Ngày hoàn thành: 02/2009 (B n có th sao chép, post tác ph m lên b t c trang web nào, nhưng nên ghi rõ ngu n g c cùng i ngũ th c hi n ebook. Tuy t i không th c hi n v i m c ích thương m i. Xin chân thành c m ơn.) M CL C L IT A
 2. 2. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c L I GI I THI U 1. NGHIÊN C U L I PHƯƠNG PHÁP H C T P 1.1. I U KỲ DI U C A SUPERCAMP 1.2. CON Ư NG D N T I S THÀNH CÔNG 1.3. NGUYÊN T C 80/20 1.4. PHƯƠNG PHÁP H C T P SIÊU T C 2. KH NĂNG VÔ H N C A TRÍ TU 2.1. VÀI NÉT V B NÃO NGƯ I 2.2. M I PH N C A B NÃO U M NHI M CÁC CH C NĂNG RIÊNG 2.3. TH I GIAN VÀ M C PHÁT TRI N TRÍ TU 2.4. NÃO PH I, NÃO TRÁI 3. S C M NH C A WIFIM - " I U NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ I V I MÌNH" 3.1. T O NI M SAY MÊ - WIIFM H C T P TO L N 3.2. WIIFM VÀ H C T P SIÊU T C 3.3. S BI U DƯƠNG 3.4. ÁNG L RA PH I LÀ TH 4. T O KHUNG C NH H C T P: MÔI TRƯ NG H C T P ÚNG N 4.1. KHUNG C NH NH BÉ XUNG QUANH B N - SÁNG T O RA KHÔNG GIAN LÀM VI C 4.2. ÂM NH C - Y U T ÓNG VAI TRÒ CƠ B N I V I H C T P SIÊU T C 4.3. D U HI U TÍCH C C 4.4. MÔI TRƯ NG LÀM VI C NH BÉ TRONG MÔI TRƯ NG R NG L N BAO LA CHUNG 4.5. C NG C L I KI N TH C ("TH I GIAN NGH GI I LAO")
 3. 3. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c 5. GI THÁI CHI N TH NG: B N S LÀM GÌ N U BI T MÌNH KHÔNG TH TH T B I? 5.1. T KHUY N KHÍCH MÌNH - M T TR NG THÁI TÂM LÝ C A THÁI TIN C Y 5.2. SINH LÝ H C CÓ NH HƯ NG NHƯ TH NÀO? 6. KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP H C C A B N 6.1. CH N PHƯƠNG TH C H C: NHÌN, NGHE, HAY NG L C? 6.2. B N X LÝ THÔNG TIN B NG CÁCH NÀO? 6.3. NH NG NGƯ I TƯ DUY THEO PHƯƠNG TH C C TH LIÊN T C 6.4. NH NG NGƯ I TƯ DUY THEO PHƯƠNG TH C C TH NG U NHIÊN 6.5. NH NG NGƯ I TƯ DUY THEO PHƯƠNG TH C TR U TƯ NG NG U NHIÊN 6.6. NH NG NGƯ I TƯ DUY THEO PHƯƠNG PHÁP TR U TƯ NG LIÊN T C 6.7. L P K HO CH KỲ NGH THEO PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY KHÁC NHAU 6.8. CÂN B NG HO T NG C A B NÃO 7. K THU T GHI CHÉP CÔNG NGH CAO 7.1. T I SAO PH I H C CÁCH GHI CHÉP 7.2. PHƯƠNG PHÁP PHÁC H A TRUY N TH NG 7.3. NGHIÊN C U HO T NG C A B NÃO 7.4. L P B N TƯ DUY 7.5. PHƯƠNG PHÁP L P B N TƯ DUY 7.6. M T S I U NH KHÁC 7.7. PHƯƠNG TH C GHI CHÉP TM 7.8. PHƯƠNG PHÁP S D NG GHI CHÉP TM
 4. 4. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c 7.9. TH C HÀNH BI N NÓ THÀNH PHƯƠNG PHÁP ƯA THÍCH C A B N 7.10. NH NG M O NH KHI GHI CHÉP 7.11. HÃY C G NG 7.12. TÁC D NG C A B N TƯ DUY 7.13.TÁC D NG C A PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TM 8. VI T V I LÒNG T TIN 8.1. T P H P 8.2. VI T NHANH 8.3. DI N T CH KHÔNG K CHUY N 8.4. M T NGƯ I B T U VI T Ã PHÁ V S B T C 8.5. CÁC BƯ C TRONG M T QUÁ TRÌNH VI T HOÀN CH NH 8.6. NH NG M O NH CÓ M T BÀI VI T TRƠN TRU 8.7. NH NG M O NH KHI C M TH Y B T C 9. HÃY LÀM VI C V I TRÍ NH DI U KỲ C A B N! 9.1. PHÂN BI T GI A TRÍ NH VÀ H I C 9.2. NH NG GÌ TA GHI NH T T NH T 9.3. S LIÊN TƯ NG 9.4. S LIÊN H 9.5. H TH NG CH T 9.6. PHƯƠNG PHÁP NH V 9.7. T VI T T T VÀ NH NG CÂU MANG TÍNH SÁNG T O 9.8. NH NG M O NH ! 10. NGHIÊN C U KH NĂNG C HI U
 5. 5. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c 10.1. PHÁT TRI N KH NĂNG C NĂNG SU T! 10.2. PHƯƠNG PHÁP C NĂNG SU T R T THÚ V VÀ D C! CÁC SINH VIÊN C A SUPERCAMP, HÃY TI N T I GIÀNH L Y 10.3. LÀM TIÊU TAN I U HUY N HO C 10.4. NH NG M O NH - "S N SÀNG VÀO TR NG THÁI" 10.5. LĨNH H I NH NG GÌ Ã C 10.6. NÂNG CAO T M NHÌN NGO I BIÊN 10.7. K THU T L T SANG TRANG 10.8. SIÊU QUÉT (HYPERSCAN) NÂNG T C C AM T 10.9. MƯ I PHÚT M I NGÀY K T H P T T C V I NHAU 10.10. M I M T Ư? 10.11. KI M TRA L N CU I 11. TƯ DUY LOGIC VÀ SÁNG T O 11.1. THÔNG TIN: NGUYÊN LI U THÔ CHO S THAY I 11.2. XEM XÉT CÁC QUÁ TRÌNH GI I QUY T V N 11.3. T N N MÓNG 11.4. C M GIÁC TH NÀO KHI S NG TRONG C M GIÁC C A B N? 11.5. TH C HÀNH TƯ DUY THEO K T LU N LOGIC 11.6. NH NG THAY I C A H BI N HOÁ, HAY "NH NG N C THANG THAY I" 11.7. NG NÃO 11.8. NG NÃO V TƯƠNG LAI 11.9. "V LÊN PHÍA NÃO PH I C A B N" 11.10. HƯ NG D N T P V
 6. 6. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c 11.11. NH NG M O NH TRONG TƯ DUY SÁNG T O 12. T O BƯ C TI N B VƯ T B C TRONG H C T P 12.1. S D NG CÁC K NĂNG 12.2. NH NG M O NH L IT A "M t cu n sách quý giá xu t hi n úng lúc và hơn h n m i cu n sách vi t v k năng h c t p khác... Dù b n l a tu i nào, có nhi u hay ít kinh nghi m thì ây v n là m t cu n sách vô cùng h u ích và có th mang l i ni m vui cho t t c m i ngư i!" - Chungliang Al Huang Tác gi cu n Embrace Tiger, Return to Mountain - "Cu n sách trình bày rõ ràng các bài luy n t p, các m o nh và các chi n thu t thành công, giúp b n tr thành ngư i ng u trong l p h c - ngư i chi n th ng trong cu c s ng." - Ti n sĩ Thomas Armstrong Tác gi cu n In Their Own Way - "V i nh ng k t qu không th tin ư c khi áp d ng t i các trư ng công l p danh ti ng, cu n sách "Phương pháp h c t p siêu t c" này qu là m t cu n sách c n ph i c. Chúng ta ang s ng trong m t th gi i y c nh tranh và chính nh ng k năng nêu ra trong cu n sách này s giúp chúng ta, dù l a tu i nào, tìm ra ư c l i th c nh tranh có th thành công trong cu c s ng". - Patrick Foley Ch t ch Hãng chuy n phát nhanh DHL Worldwide Express - L I GI I THI U ã bao gi b n c m th y chán n n vì vi c h c hành quá v t v và c c nh c chưa? Phương pháp h c t p siêu t c s là m t c u cánh giúp b n th y ph n ch n, vui tươi và
 7. 7. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c say mê công vi c h c t p. Cu n sách không ch b ích i v i h c sinh, sinh viên, mà còn phù h p v i ngư i h c m i l a tu i. V i nh ng m o nh , nh ng g i ý và nh ng k thu t c bi t, sách giúp b n ti t ki m th i gian, tăng cư ng kh năng lĩnh h i và ghi nh , ng th i bi n vi c h c hành thành m t quá trình thú v , h p d n và b ích. c sách s khi n b n thay i quan i m và cách nhìn nh n v chính b n thân mình và v vi c h c t p. B n s phát hi n ra kh năng h c t p ti m tàng trong mình, r i s th y vi c h c th t d dàng và h ng thú. Sách ư c trình bày m t cách c bi t, bên trái là nh ng trang kín ch như nh ng cu n sách khác, còn bên ph i là nh ng hình v , sơ , kí hi u, v.v... u và cu i m i chương u có nh ng trang c bi t. u chương nêu tóm t t nh ng l i ích b n s có ư c khi c n i dung và cu i chương là ph n ki m tra giúp b n ki m nghi m xem ã h c ư c nh ng gì. Có m t s n i dung ư c tác gi nh c l i nhi u l n dư i hình th c khác nhau. Các k thu t ưa ra r t phù h p v i phương th c làm vi c c a não b , giúp b n h c v i k t qu t t nh t. Nh ng k thu t này ã ư c th nghi m, ánh giá trong nhi u năm và r t có hi u qu trong th c t . B n hãy c v i tâm h n c i m , g t sang bên nh ng ý nghĩ như: cu n sách này như th nào và nói v i u gì. Cũng không nên ý vi c b n ã h c nhanh n m c nào và h c ư c nh ng gì. Hãy làm cho chính b n ph i ng c nhiên v kh năng c a mình. Và hãy vui v i m i bư c i trên con ư ng h c t p c a b n. Chúc các b n thành công! 1. NGHIÊN C U L I PHƯƠNG PHÁP H C T P "Khi còn ng i gh nhà trư ng, tôi là m t h c trò thông minh và xu t s c, nhưng vi c h c i v i tôi không bao gi là ni m ham thích. Tuy nhiên, gi ây tôi l i th y am mê h c t p, và không bao gi c m th y v t v , gian truân như tôi ã c m th y trư c ó". - Rosemary Bove, Ch t ch hi p h i Bova, thành viên ban c v n qu n lý New York, Thành ph New York - "C m h ng h c t p ã giúp tôi vư t ra kh i nh ng h n ch c a b n thân. Gi ây, tôi hi u ư c r ng, tôi có kh năng h c t t c m i i u! Có th nói không m t chút cư ng i u là, kh năng hi u bi t c a tôi ã tăng lên g p 10 l n". - D.C.Cordova, Vi n nghiên c u San Diego, California - "Nh ng a tr nhà tôi ã nâng cao ư c trình , và i u quan tr ng hơn, chúng ã nâng cao nh n th c v giá tr b n thân và ng cơ h c t p c a chúng". - Ti n sĩ James Powell Canton, Ohio -
 8. 8. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c Hãy th hình dung v m t trư ng thương m i có chương trình gi ng d y hi u qu n m c h c sinh c a trư ng ã thu ư c nh ng k t qu áng khích l ch sau 6 tu n h c và cho r ng, trư ng ã cung c p cho h nhi u lý l s ki n hơn 4 năm h c trư ng chuyên nghi p; m t trư ng mà ó nh ng nhà kinh doanh không nh ng ư c h c v lý thuy t th c hi n nh ng h p ng l n, cách th c c m th y t tin và thành công hơn trong cu c s ng, mà còn có ư c s ham mê h c t p; m t trư ng giúp ngư i h c hoàn thi n b n thân và nuôi dư ng tâm h n h . ã có m t trư ng như th - Trư ng thương m i Burklyn mà tôi là ngư i ng thành l p vào cu i nh ng năm 1970. Trư ng là m t lâu ài tráng l to l c bên sư n i Vermont r p bóng cây xanh mát. Burklyn d y nh ng môn h c bình thư ng như marketing, àm phán, k toán b ng nh ng phương pháp không bình thư ng. Trong khi t t c các trư ng thương m i n i ti ng khác lôi kéo s c ng tác c a m t i ngũ các nhà qu n lý chuyên ngành chuyên nghi p, thì trư ng Burklyn l i m i các nhà doanh nghi p ã t ng tr i trên thương trư ng t i gi ng d y. Chúng tôi ã b t u t gi thi t r ng, m t nhà doanh nghi p c n hi u th u áo t t c nh ng gì liên quan n kinh doanh, ch không ch hi u sâu m t lĩnh v c c th nào ó. Do v y chúng tôi d y toàn b nh ng kinh nghi m, ch không ch ào sâu ho c nh c l i "tài li u". Chúng tôi cũng chú tr ng ưa nh ng kinh nghi m h c t p vào i s ng th c hơn là ơn thu n chúng là nh ng lý thuy t suông. B t lu n là chúng ta ư c tuy n ch n vào trư ng h c hay ơn thu n là ch là nh ng "h c sinh" c a "trư ng i", thì i u có ý nghĩa nh t i v i chúng ta là ph i h c ư c "phương pháp h c". Vì l ó, tu n u tiên trong chương trình gi ng d y 6 tu n, trư ng ã d y nh ng k năng như: ghi chép, nh và c t c , ng th i t o môi trư ng an toàn và tin tư ng gi a giáo viên và h c sinh. K t h p ba y u t này, c ng v i s t p trung cao c a b não, h c sinh có th h c hi u qu hơn và b lôi cu n vào m t kh i lư ng tài li u k thu t kh ng l áng kinh ng c. Trư ng cũng luôn t o ư c ni m vui, s t tin cho nh ng ngư i h c su t i. Burklyn - Trư ng Thương m i nâng cao th ch t và nuôi dư ng tâm h n h c sinh trong quá trình ào t o tri th c. H u h t các h c sinh c a trư ng u nh r ng, nh ng kinh nghi m mà h có ư c trư ng c p 2 ho c ti u h c ch ng th m tháp gì so v i nh ng gì h t ư c ây. Là h c sinh c a trư ng, h ã có nh ng khám phá quan tr ng v b n thân, và nh n ra r ng, l n u tiên h c m th y thích h c, th m chí ngay c nh ng ngư i ã t ng 12 năm, 16 năm hay 20 năm căm ghét vi c h c cũng có ư c nh ng c m giác như th . Nh ng kinh nghi m tích lu ư c trư ng cũng làm thay i cu c s ng h . M t s sinh viên t t nghi p trư ng Burklyn ã t b công vi c có thu nh p cao và có môi trư ng làm vi c r ng l n tham gia vào công vi c gi ng d y trư ng. M t s cũng có nh ng hư ng i thay i trong h at ng kinh doanh, i t hư ng th ng / b i sang th ng / th ng. Chúng tôi ư c nghe ngày càng nhi u nh ng câu bình lu n như: "Nh ng a tr nhà tôi
 9. 9. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c qu quy t r ng, chúng s vào h c ó", và "N u chúng có ư c ni m ham thích h c t p như th , chúng s có t t c ". Tôi nh n th y, i u quan tr ng là ph i t o ư c ni m ham thích h c cho các h c sinh ngay t nh ng năm u tiên. B i v y, cùng v i các c ng s tài năng và tâm huy t, tôi ã b t u phát tri n SuperCamp vào u nh ng năm 1980. Cũng chính t i SuperCamp, các nguyên t c và phương pháp h c t p siêu t c ư c hình thành. 1.1. I U KỲ DI U C A SUPERCAMP Mùa thu năm 1981, Eric Jensen, Greg Simmons và tôi b t u mô ph ng nh ng gì ư c h c Burklyn trong khoá h c u tiên dành cho thanh thi u niên. Chương trình này ư c tri n khai Kirkwood Meadows, California - m t dãy núi p c nh h Tahoe. Chúng tôi b t u chương trình b ng cu c nói chuy n v i g n 200 b c ph huynh v nh ng i u c n thi t nh t cho con tr c a h . Sau ó, chúng tôi xây d ng khoá h c 10 ngày k t n i vi c t o d ng s t tin, k năng h c t p và k năng giao ti p trong môi trư ng vui v . SuperCamp k t n i vi c xây d ng ni m tin, kh năng h c t p và k năng giao ti p trong m t môi trư ng vui v . Mùa hè năm 1982, nhóm h c sinh u tiên c a chúng tôi g m 64 thành viên thanh thi u niên ã t i tr i, h u h t v i thái mi n cư ng, nghi ng và thi u hào h ng c ng tác. Ngay chính con trai tôi cũng t ra nghi ng khi nó nói v i tôi: "M , ây chưa ph i là ngôi trư ng t t nh t". Tôi không th hình dung n i nó s nghĩ v tôi như th nào n u i u nó nói là úng s th t. Ngay c nh ng c ng s c a tôi và tôi u t e s v chương trình gi ng d y này, nhưng c m giác ó nhanh chóng qua mau. Chúng tôi b t u nh n th y ư c m t s bư c t phá áng kinh ng c, ch ng t m t i u là chúng tôi ang i úng hư ng. Cu i cùng, nó ã thành công hơn nh ng gì chúng tôi mong i và tr thành m t s ki n có d u n trong i s ng c a nhi u thanh thi u niên tham gia h c t i tr i. Lúc này, hàng nghìn thanh thi u niên và c các em dư i 13 tu i cũng là h c sinh c a SuperCamp. Nhi u ngư i trong s h ti p t c theo các khoá h c chuyên nghi p và ã t ư c s thành công trong t t c các lĩnh v c. Trong các b c thư g i cho chúng tôi, m t s lư ng áng m ng h c viên ã tìm th y thành công th c s trong nh ng tháng ngày theo h c t i tr i. Các tr i ư c t ch c trên kh p nư c M và trên toàn th gi i, như Singapore và Moscow. S trư ng thành ã th hi n ngay trong m i l i nói c a b n tr . T i sao v y? B i vì chúng ã th c s làm vi c. Nh ng h c viên khi n trư ng v n t ra mi n cư ng và e s thì nay ã b ư c nh ng c m giác ó và nh n th y chúng ã tr i qua nh ng ngày quý giá nh t trong cu c i. Song nh ng k t qu ó còn mang tính lý thuy t. H c viên có nh ng bư c nh y v t áng k , nh ng h c viên tăng i m GPA trung bình t 1,8 n 4,0; còn các nam h c viên h u
 10. 10. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c như ã t ư c i m s mà mình mong mu n. SuperCamp ã tác ng n cu c s ng c a hàng nghìn h c viên và nh ng ngư i thân c a h . Nhưng nâng m c thành tích không ph i là lĩnh v c duy nh t mà các h c viên t ư c. Ph huynh c a m t h c sinh ã vi t: "SuperCamp là m t trong nh ng i u t t nh t mà tôi ã làm cho con trai tôi. Hôm qua, nó mang v nhà phi u thành tích h c t p mà nó giành ư c i m 9. Nó cũng h c ư c r ng, lo i A không là y u t quan tr ng nh t, mà s thích thú h c t p và ng cơ thúc y t h c cũng quan tr ng không kém." "Con trai tôi không bao gi ph i ch u m t áp l c nào. Trên th c t , nó ã coi SuperCamp là ng cơ l n nh t c a nó". 1.2. CON Ư NG D N T I S THÀNH CÔNG SuperCamp, chương trình gi ng d y là s ph i h p chính xác gi a 3 y u t : k năng lý thuy t, k t qu rèn luy n th l c và k năng cu c s ng. Chương trình gi ng d y cơ s là tri t h c cơ b n. Chúng tôi tin tư ng r ng, t ư c hi u qu , vi c h c ph i là ni m vui. H c là m t công vi c su t i mà con ngư i ph i m nhi m m t cách vui v và thành công. i u quan tr ng là ph i tr thành m t con ngư i toàn di n c v trí tu , th ch t và tình c m riêng tư. Lòng t tr ng cao là thành ph n quan tr ng giúp ngư i h c c m th y h nh phúc và kho m nh. ch ng minh cho tri t lý này, chúng tôi ã c bi t quan tâm n vi c t o môi trư ng t t c các h c sinh u c m th y quan tr ng, an toàn và thu n ti n. i u này b t u t môi trư ng rèn luy n th ch t ư c tô i m b i nh ng cây xanh, k t h p v i trang trí ngh thu t và âm nh c. Phòng h c ph i ư c c m nh n là nơi lý tư ng t ch c h c. Môi trư ng tình c m cũng r t quan tr ng. Theo chương trình c a chúng tôi, ngư i giáo viên là nh ng chuyên gia trong vi c xây d ng m i quan h hoà h p và sau khi h ã thi t l p ư c m i quan h tình c m an toàn, h s ưa ra cho h c sinh nh ng thách th c mà qua ó h tìm th y thành công c a mình. ó chính là quá trình truy n l i kinh nghi m cho h c sinh. M t trong nh ng i u mà các b c ph huynh than phi n v i chúng tôi vào năm 1981 là con c a h ã hoàn thành h t các khoá h c h t trư ng này n trư ng khác mà không có n m t l i hư ng d n v phương pháp h c. B n th hình dung, n u b n th a tr ó vào m t b bơi mà không d y cho nó nh ng bài h c v phương pháp bơi. Nó có th s ng sót, nhưng là cha m , li u b n có dám th làm vi c ó không? Các b c ph huynh ã khám phá ra m t i u, khi h cho con cái c a h theo h c các trư ng cũng gi ng như y nó xu ng b bơi. M t s có kh năng h c cách s i cánh và thành công, nhưng cũng có m t s s b ch t chìm. Do v y, trư ng thương m i, chúng tôi ã d y cho các h c sinh k năng h c t p như: Ghi chép, nh , c t c , vi t và tư duy sáng t o.
 11. 11. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c Nhưng trư c tiên, chúng tôi ph i làm m t s "bư c phá b nh ng c m giác nghi ng ", b i vì m t s tr n tr i v n c m th y mình b trư ng h c e do . H th m chí còn cho r ng, mình không có kh năng h c. Chúng tôi ph i t o ra m t s bư c thay i nhanh chóng cho chúng (nh ng thay i trong khuôn kh chương trình gi ng d y), và th c hi n i u này v i nh ng thách th c v m t th ch t ư c s d ng như m t tác nhân kích thích t o bư c t phá trong quá trình h c. Chương trình gi ng d y SuperCamp là s k t h p gi a các thành ph n ư c phát tri n t m t tri t lý là vi c h c có th vui v và ph i vui v . M t trong nh ng bư c rèn luy n v th ch t là khoá h c leo dây. H c sinh ph i leo lên m t cây cao, i b trên m t s i dây kéo căng cao kho ng 12m, nh y m nh t m t b nh trên nh c t cao b t chi c dù, r i rơi t nh chi c thang xu ng cánh tay c a thành viên trong i ang ch s n. ây th t s là nh ng ngày kinh hoàng i v i h c sinh. Nhi u ngư i trong s h ã có suy nghĩ là h ã không th vư t qua ư c môn h c ó. Tuy nhiên, t t c các em u thành công và thành tích mà các em t ư c ó ư c thông báo tr c ti p n l p h c, nơi các em th y mình có th t ư c nh ng thành công như v a r i. Chúng tôi nh n th y nh ng bư c t phá trong quá trình h c c a hàng trăm em h c sinh m i mùa hè nh áp d ng h at ng này. (N u b n ng c nhiên, thì có th gi i thích cho b n th y r ng, t t c nh ng h at ng này ư c th c hi n b ng phương pháp th n tr ng và an toàn, b i vì tình hu ng càng khó khăn bao nhiêu thì s nguy hi m càng ít i b y nhiêu). Rèn luy n th l c ư c áp d ng như m t tác nhân kích thích t ư c nh ng t phá trong h c t p - m t s thay i cách nhìn nh n v quá trình h c. M t bài h c rèn luy n khác là i b v i cư ng l n - m t môn th thao c c nh c, và môn m th ng m t chi c b ng, h c sinh ph i dùng tay m th ng m t chi c b ng dày 1 inch. Nh ng h at ng này ư c áp d ng phá v tư tư ng "tôi không th làm" luôn ti m n trong m i con ngư i. Chúng tôi cũng nh n th y, cu c s ng riêng tư thu n hoà có m i quan h khăng khít v i nh ng thành công trong trư ng h c, trong c ng ng và trong s nghi p. Nh ng h c sinh t ư c s hài hoà gi a tình c m và k năng giao ti p thì s có ư c s chính tr c trong tình c m và xây d ng ư c nh ng m i quan h tho áng. S k t n i gi a 3 thành ph n liên k t này (k năng lý thuy t, rèn luy n th l c và k năng s ng) là s pha tr n nh ng nét khác nhau trong cu c s ng c a hàng nghìn h c sinh trong nhi u năm qua. M i chương trình u ch a ng m t s pha tr n m i, m i chương trình là m t kinh nghi m duy nh t. Bài h c a d ng là nh ng gì r t riêng c a m i cá nhân tham gia h c t p. 1.3. NGUYÊN T C 80/20 Trong su t nh ng năm SuperCamp h at ng (dư i s hư ng d n c a tôi và ch ng tôi,
 12. 12. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c anh Joe Chapon), chúng tôi ã ư c nghe nh ng câu nói c a các b c ph huynh i th như: "Giá như có cơ h i n h c SuperCamp khi mình còn bé, thì ch c ch n SuperCamp s giúp mình r t nhi u trong cu c s ng ngày hôm nay". Chính vì th , tôi ã n y sinh ra vi t cu n sách nay giúp ích cho m i ngư i. Cu n sách này giúp ích cho nh ng ngư i su t i h c. Nó cũng c n thi t cho nh ng ngư i ã ra trư ng và c n ph i h c g p ph c v cho công vi c m i, nh ng ngư i ã ra trư ng nhi u năm nhưng c n thi t ph i h c g o m t v n ho c công ngh m i n m v ng công vi c, và cho c nh ng ngư i ã n m ch c công vi c, nhưng mu n h c chuy n sang công vi c khác khó hơn. Cu n sách cung c p cho b n 20% lư ng thông tin t SuperCamp mà có th em l i 80% s khác bi t trong phương pháp h c c a b n. 20% quan tr ng này bao hàm nh ng lĩnh v c và kh năng sau: * Ch p nh n thái tích c c *T o ng cơ * Khám phá phương pháp h c c a b n * T o l p m t môi trư ng h c hoàn thi n * ct c * Ghi chép hi u qu * Các k thu t vi t cơ b n * Tư duy sáng t o * Phát tri n kh năng nh tuy t v i B n s tìm ư c nh ng i m quan tr ng nh t, nh ng thông tin có ích nh t, nh ng k thu t h c hi u qu nh t trong cu n sách này. 1.4. PHƯƠNG PHÁP H C T P SIÊU T C Nhóm sáng l p SuperCamp ư c g i là "di n àn h c t p". Phương hư ng c a chúng tôi là "h c t p siêu t c" - m t t p h p các phương pháp và nguyên lý h c t p ã ư c ch ng minh là mang l i hi u qu trong vi c h c và trong kinh doanh cho t t c m i ngư i thu c m i l a tu i. "Phương pháp h c t p siêu t c" ư c b t u t nghiên c u c a ti n sĩ Georgi Lozanov,
 13. 13. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c m t nhà giáo d c ngư i Bungari, ngư i ã th nghi m nh ng cái mà ông g i là "g i ý h c" ho c "g i ý cho tr ". Ông cho r ng, s g i ý có th nh hư ng n k t qu tr ng thái h c t p, và t t c nh ng chi ti t ơn l cũng s em n m t s g i ý tích c c ho c tiêu c c nào ó. M t s phương pháp ông s d ng ưa ra nh ng g i ý tích c c như: h c sinh c m th y tho i mái, s d ng nh c n n trong l p h c, tăng s tham gia c a cá nhân, s d ng áp phích qu ng cáo g i ý s cao thư ng, ng th i ph i c ng c thông tin, và ph i có giáo viên hư ng d n ư c ào t o chuyên nghi p v ngh thu t gi ng d y theo phương pháp "g i ý". M t thu t ng khác ư c s d ng thay cho "g i ý h c" là "h c tăng cư ng". "H c tăng cư ng" ư c nh nghĩa là "t o kh năng cho h c sinh h c v i m t t c n tư ng mà không c n ph i g ng s c". Thu t ng này là nhóm các y u t mà trong phương pháp h c truy n th ng nhìn chung không xu t hi n nhi u như: trò vui, trò chơi, màu s c, tư duy tích c c, th l c phù h p, và tình c m lành m nh. Nh ng y u t này g n k t v i nhau t o thành kinh nghi m h c t p có hi u qu . "Phương pháp h c t p siêu t c"cũng nêu ra nh ng khía c nh quan tr ng c a l p trình ngôn ng th n kinh (NLP), nghiên c u v cách b não t ch c thông tin, ng th i kh o sát k lư ng m i quan h gi a ngôn ng và hành ng có th ư c s d ng t o s hoà h p gi a h c sinh và giáo viên. Các nhà giáo d c có ki n th c hi u bi t v l p trình ngôn ng th n kinh s bi t cách s d ng ngôn ng tích c c thúc y nh ng h at ng tích c c - m t y u t quan tr ng khuy n khích b não h at ng m t cách hi u qu nh t. H cũng có th xác nh phong cách t t nh t c a m i cá th và hình thành " i m ch t" trong nh ng th i i m t tin và thành công. "Phương pháp h c t p siêu t c" ã k t h p "g i ý h c", các k thu t h c tăng cư ng, l p trình ngôn ng th n kinh v i lý thuy t,ni m tin và phương pháp c a chúng ta. Nó bao g m các khái ni m cơ b n c a nhi u lý thuy t và chi n lư c h c t p khác như: • Thuy t não trái/ph i • Thuy t b não tam v nh t th • Phương th c ư c ưa chu ng hơn (hình nh, âm thanh, ng l c) • Thuy t v kh năng hi u bi t ph c t p • Giáo d c chính th lu n • H c d a trên kinh nghi m • H c d a trên phép n d • Mô ph ng/ h i ý ki n nhau N u t t c các khoá h c này làm b n căng th ng thì hãy gi m b t i. i m này s ư c
 14. 14. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c c p chi ti t nh ng chương sau. SuperCamp, các h c sinh vi t nh ng l i bình lu n c a mình g i cho giáo viên vào gi a ngày và vi t ánh giá vào cu i m i ngày. Vi c rút kinh nghi m v phương pháp gi ng d y s ư c th c hi n ngay t i l p, vì chúng tôi mu n m b o ch c ch n ti p c n ư c t ng h c sinh. Nh ng k t qu kh o sát ư c g i cho các h c sinh và cha m các em sau 3 n 6 tháng theo h c chương trình, nh m giúp chúng tôi nghiên c u nh ng k t qu lâu dài. Jeannette Vos-Groenendal, m t giáo viên c a SuperCamp ã vi t lu n án ti n sĩ v nh ng k t qu mà SuperCamp ã t ư c. Căn c vào nh ng d li u thu nh p ư c trong su t nh ng năm 1983-1989, bà cho r ng, chương trình h c c a SuperCamp "là r t thành công và nên xem ó là mô hình h c t p". Nghiên c u c a bà cũng ch ra r ng, nh ng sinh viên theo h c chương trình SuperCamp có ch s GPA b ng 1,9 ho c th p hơn s tăng ch s GPA lên trung bình ch sau 10 ngày h c. ó là tính c m c i m c a nh ng h c sinh ã t ư c lo i A, m c i m không th tăng ư c n a. Theo bà, chương trình " ã tìm ư c m t phương pháp ti p c n nh ng kh năng khác nhau c a các h c sinh". Và bà d ki n v n d ng phương pháp này giam t l h c sinh b h c n a ch ng các trư ng h c trên toàn nư c M . Tuy nhiên, i u tôi mu n c p ây là h u h t các h c sinh c a SuperCamp không có v n gì nghiêm tr ng. Chúng là nh ng a tr ngoan, khá khuôn phép. Chúng ã ti n b khá nhi u, phát tri n ư c k năng h c t p và nâng cao thành tích toàn di n c a chúng. i m quan tr ng nh t c n nh bây gi là nh ng tài li u trong cu n sách này ã ư c th nghi m và ch ng minh là có hi u qu trong hơn 10 năm qua. Nó ít mang tính lý thuy t. Nó là nh ng tài li u ã ư c nghiên c u nhi u l n ph c v cho m i ngư i thu c m i l a tu i. Nh ng gì t t nh t ã ư c ch t l c vào trang sách này. Khi c cu n sách, b n s không ch tr thành m t ngư i t t hơn, mà còn c m th y t tin hơn, ham h c hơn và hào h ng hơn. B n có th s d ng nhi u nguyên t c c a "Phương pháp h c t p siêu t c" t ư c t i m c trình khác, m t công vi c khác ho c ch ơn thu n là làm t t hơn công vi c hi n t i c a b n. i u quan tr ng nh t ây là b n luôn c m th y vui v trong su t quãng ư ng c a b n. Hãy ti p t c nghiên c u nh ng kinh nghi m h c t p áng tin c y mà b n chưa bao gi ư c ti p c n! 2. KH NĂNG VÔ H N C A TRÍ TU B n có bi t: - B não c a b n có kh năng gi ng như não c a nhà bác h c Albert Einstein? - B n có thư ng xuyên dùng nh ng b ng ch ng khoa h c t nhiên gi i thích v b não c a con ngư i hay không?
 15. 15. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c M i ngư i sinh ra u mang b n ch t hi u kỳ t nhiên và u ư c t o hoá ban cho t t c nh ng công c c n thi t tho mãn s hi u kỳ ó. ã bao gi b n xem m t a tr khám phá chơi chưa? Trư c tiên, nó ng m chơi vào mi ng xem v như nào. Sau ó, nó l c chơi, giơ lên, t t ưa vòng quanh ngư i xem t ng c nh chơi. Ti p n, nó ưa chơi lên l ng tai nghe, ném xu ng t, r i l i nh t lên tháo r i t ng m nh và xem xét t ng b ph n m t. Quá trình khám phá này ư c g i là "h c t ng th " (global learning). H c t ng th ư c coi là m t phương pháp có hi u qu i v i tr t lúc còn bé n 6 ho c 7 tu i. Trí tu c a tr tu i này gi ng như b t bi n, chúng h p thu s ki n, các c tính t nhiên, và s ph c t p c a ngôn ng m t cách vui v và tho i mái. Thêm vào ó, các y u t ph n h i tích c c và s thúc y c a môi trư ng cũng giúp chúng t o ư c nh ng i u ki n h c t p lý tư ng. Chúng ta hãy chú ý n nh ng m c h c ban u trong cu c s ng c a m t a tr bình thư ng, kho m nh. Kh năng c a a tr nay r t gi ng kh năng h i nh c a b n. n 1 tu i b n t p i - m t quá trình ph c t p c v m t t nhiên và h th n kinh mà không th d y n u không có s mô ph ng. Trong quá trình t p i, có th r t nhi u l n b n b ngã ho c b va m nh, nhưng không bao gi c m th y th t b i khi b trư t chân. T i sao v y? Tôi ch c ch n r ng, khi l n lên, b n có th b h c m t th gì ó sau khi th t b i ch m t hai l n. Nhưng t i sao b n l i r t c g ng khi b n t p i? Câu tr l i ó là: B n chưa có khái ni m th t b i. Thêm vào ó, cha m luôn bên c nh ng viên b n. M i thành công c a b n u làm cha m vui lòng và th m chí còn ca ng i hơn c nh ng gì mà b n t ư c. B n ã th c hi n ư c nh ng thành công áng k trong nh ng năm u i nh kh năng phi thư ng c a trí tu : 1 tu i: b n h c i. 2 tu i: b n b t u h c giao ti p b ng ngôn ng . 5 tu i: b n hi u ư c 90% các t ngư i l n s d ng thư ng ngày. 6 tu i: b n h c c. Kho ng 2 tu i, b n b t u ph i h c giao ti p b ng ngôn ng - m t k năng b n ph i h c không có s tr giúp c a sách ng pháp, l p h c hay s sát h ch nào. Trên th c t , cũng như t t c m i ngư i khác, n 5 tu i, b n ã h c ư c kho ng 90% các t s d ng thư ng xuyên trong cu c s ng hàng ngày. N u b n l n lên trong m t gia ình nhi u ngôn ng , b n có th thông th o ư c ngôn ng ó. n 6 ho c 7 tu i, b n ph i h c c - m t nhi m v h c th t khó khăn nh t mà con ngư i ph i m nhi m. B n h c k năng này nh kh năng kỳ di u c a b não.
 16. 16. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c Có th s có m t ngày, khi b n h c l p 1 ho c l p 2, ang ng i trong l p cô giáo h i: "B n nào có th tr l i ư c câu h i này?". B n giơ tay, b t d y kh i ch ng i, sôi n i ch cô giáo g i tên. V i v t nhiên b n ưa ra câu tr l i, r i ngay sau ó nghe th y m t s b n khác cư i và ti ng cô giáo nói: "Sai r i, em . Cô r t ng c nhiên vì em!". B n c m th y x u h trư c b n bè và cô giáo, ngư i có uy quy n nh t trong cu c i b n lúc b y gi . S t tin c a b n b lung lay, và m m s ng c a s thi u t tin b t u hình thành trong b n. i v i nhi u ngư i, ó chính là i m kh i u khi n h có nh ng nh n th c tiêu c c v b n thân. T ó, vi c h c tr thành m t vi c v t. S thi u t tin l n d n lên và h b t u g p ngày càng nhi u nguy cơ. Năm 1982, Jack Canfield, m t chuyên gia nghiên c u v lòng t tr ng c a con ngư i ã ưa ra m t k t qu nghiên c u ư c th c hi n trên m t trăm a tr tình nguy n. Công vi c c a nhà nghiên c u là ghi l i s lư ng nh ng l i nh n xét tích c c và nh ng l i nh n xét tiêu c c mà a tr nh n ư c trong m t ngày. Canfield nh n th y r ng, trung bình m i a tr nh n ư c 460 l i nh n xét tiêu c c hay ch trích, trong khi ó s l i nh n xét tích c c ho c ng h ch là 75, b ng 1/6 so v i nh ng nh n xét tiêu c c. Nh ng ph n h i tiêu c c thư ng xuyên di n ra s tr nên r t nguy hi m i v i tr . Sau vài năm h c trư ng, b n tr có th s "ng ng h c" và vô tình gói g n kinh nghi m h c c a mình l i. n cu i c p ti u h c, t "h c" ã g i cho nhi u h c sinh c m giác căng th ng và b ép bu c. Cũng trong kho ng tu i mà s "ng ng h c" x y ra, trư ng h c truy n th ng l i chuy n t phương pháp "h c t ng th " t chính th lu n và vui v sang phương pháp h c c ng nh c, theo tuy n và ư c nh hư ng b ng ngôn ng . Cô giáo bu c h c sinh ph i ng i 1 ti ng ng h , theo hàng l i và ng gi ng bài. Nh ng trò chơi và h at ng t p th , nh ng ý tư ng ngh thu t a s c màu, m i quan h thân tho i mái và t t c nh ng trò chơi "lông bông" c a th a th i h c sinh ti u h c ã k t thúc. phát tri n, quá trình giáo d c ph i thay i t "h c t ng th " th a ban u c a tr sang m t h th ng ph n l n ph thu c vào não trái. "S m t cân b ng"này s khi n cho m t s h c sinh c m th y không có h ng thú h c và c m th y vi c h c là không có giá tr . Trư c khi nghiên c u sâu hơn, chúng ta hãy tìm hi u m t chút v b não và nghiên c u xem làm th nào h c "tư duy b ng c b não" nhưng v n c m th y d dàng và h ng thú. 2.1. VÀI NÉT V B NÃO NGƯ I B não ngư i là m t kh i ch t nguyên sinh ph c t p nh t trong th gi i v n v t. Nó ư c bi t n như m t cơ quan phát tri n cao, có th t h c t p. Cơ th kho m nh và môi trư ng thu n l i s giúp cho h at ng c a b não có th duy trì t t trong vòng hơn 100
 17. 17. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c năm. B não ta có ba ph n cơ b n: Ph n cu ng (stem) hay còn g i là "não loài bò sát"; H th ng limbic hay "não c a ng v t có vú"; V não. Nhà nghiên c u, ti n sĩ Paul MacLean gói g n ba ph n này thành "b não ba ngôi m t th ", b i vì m i b ph n c a b não phát tri n trong các kho ng th i gian khác nhau trong quá trình ti n hoá c a cơ th chúng ta, m i ph n cũng có c u trúc th n kinh và ch c năng nhi m v khác nhau. Giai o n phát tri n u tiên là "não bò sát". giai o n này não c a ta cũng gi ng như não c a t t c các loài bò sát, b ph n trí tu th p nh t c a loài ngư i. B ph n này h at ng như m t dây th n kinh v n ng c m giác - nh n bi t hi n th c t nhiên thông qua 5 giác quan. Hành vi ư c i u khi n b i "ph n não bò sát" mang b n năng sinh t n, ây là xu hư ng c a t t c các loài. Ph n não này quan tâm n th c ăn, ch , sinh s n và b o v lãnh th . Khi ta c m th y nguy hi m, "ph n não bò sát" s thúc y ta ch ng ch i và u tranh ho c ch y tr n kh i nguy hi m, ây là s ph n ng "chi n u ho c tháo ch y". Trong su t giai o n phát tri n u tiên c a loài ngư i, ph n ng này r t c n thi t. Tuy nhiên, n u ph n não này chi ph i thì chúng ta không th tư duy m c cao hơn. Xung quanh ph n não bò sát là m t h th ng limbic ph c t p kh ng l hay còn g i là "não c a ng v t có vú". ây là giai o n phát tri n cao hơn r t nhi u trong th i kỳ ti n hoá c a con ngư i và là m t ph n mà con ngư i gi ng v i t t c các loài ng v t có vú khác. H th ng limbic n m ngay trung tâm c a b não chúng ta. Nó có ch c năng th hiên tình c m và nh n th c khi th hi n c m giác, khoái c m, trí nh và kh năng h c t p. Nó cũng ki m soát nh p sinh h c c a con ngư i như cơn bu n ng , ói, khát, huy t áp, nh p tim, d c v ng, nhi t , h th ng chuy n hoá và mi n d ch c a cơ th . H th ng limbic là ph n não i u khi n tình c m c a con ngư i ng th i cũng ki m soát t t c các ch c năng khác c a cơ th . i u này ã gi i thích t i sao tình c m có th nh hư ng tr c ti p t i s c kho con ngư i. H th ng limbic là b ng i u khi n trung ương, là cơ quan nh p thông tin t th giác, thính giác và trong m t s trư ng h p t v giác và kh u giác. Sau ó, h th ng này s phân phát thông tin t i b ph n tư duy c a b não, ó là v não. V não bao trùm xung quanh nh và c nh c a h th ng limbic, chi m 80% t ng b não c a con ngư i. Ph n não này là trung tâm trí tu con ngư i. Nó ch n l c nh ng thông báo nh n ư c thông qua nhìn, nghe, và các giác quan khác c a cơ th . 2.2. M I PH N C A B NÃO U M NHI M CÁC CH C NĂNG RIÊNG Ngoài ra, quá trình tư duy c a v não còn có: tranh lu n, tư duy, ưa ra quy t nh, hành vi có m c ích, ngôn ng , ki m soát dây th n kinh ch ng và nh ng ý nghĩa không th hi n ra b ng l i nói. V não là nơi h i t t t c các kh năng trí tu cao giúp phân bi t con ngư i v i các loài
 18. 18. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c ng v t khác. Ti n sĩ tâm lý Howard Gardnerd ã xác nh m t s kh năng c bi t v trí tu ho c "phương th c nh n bi t" có th ư c phát tri n trong con ngư i. Trong s ó có kh năng ngôn ng , toán h c, tr c giác/không gian, ng l c/mưu lư c, âm nh c, kh năng hi u bi t gi a các cá nhân v i nhau và hi u bi t n i tâm c a con ngư i. Có l , s phát tri n cao nh t c a trí tu , ng th i cũng là d ng tư duy sáng t o l n nh t là tr c giác. Tr c giác là kh năng ti p nh n ho c lĩnh h i thông tin không có s n t i 5 cơ quan c m giác. Kh năng này c bi t s c bén tr t 4 n 6 tu i. Song, chúng thư ng b các b c cha m ngăn c n do h cho ó là nh ng hành vi phi lý. M i ngư i thư ng s kh năng tr c giác b i h cho r ng, chính kh năng này s ngăn c n tư duy lý trí. Tuy nhiên, kh năng tr c giác d a trên tư duy lý trí là không th có kh năng tr c giác n u không có tư duy lý trí. 2.3. TH I GIAN VÀ M C PHÁT TRI N TRÍ TU T t c kh năng trí tu cao hơn g m c tr c giác ã t n t i trong b não ngay t khi m i sinh, và cho n khi 7 tu i, nh ng kh năng này không ư c b c l n u không ư c khuy n khích thích h p. khuy n khích úng n nh ng kh năng trí tu này, c n ph i áp ng nh ng i u ki n sau: • Nh ng c u trúc th n kinh th p hơn ph i ư c phát tri n thích áng nh m cho phép năng lư ng chuy n t i m c cao hơn. • a tr ph i c m th y an toàn v tình c m cũng như v th xác. • C n ph i có m t mô hình khuy n khích thích h p. Hãy nghiên c u các m c th i gian phát tri n trí tu dư i ây: Kh năng ngôn ng chưa ư c b c l khi a tr còn n m trong b ng m . Tr không th t d y cho mình ngôn ng b n a. N u ngư i m có kh năng nói ngôn ng ó, thì bà cũng không ngăn c n ư c con mình h c nói. Trên th c tê, n u a tr ư c t vào m t môi trư ng ngôn ng trong b t kỳ th i gian nào t khi sinh cho n 7 tu i, thì kh năng nh n bi t ngôn ng c a nó s ư c hình thành. Trong kho ng th i gian t khi chào i cho n 1 tu i, ch c năng c a dây th n kinh c m giác tr b t u phát tri n. Ch c năng này ư c hoàn thi n thông qua s ti p xúc tr c ti p c a tr v i môi trư ng xung quanh, v i ngư i m và v i nh ng v t trong th gi i tr thơ. Khi a tr ưa m t th gì ó vào mi ng, r i giơ lên ánh sáng, r i p m nh vào v t khác, có nghĩa là nó ang nghiên c u v v t ó dư i m t cách th c duy nh t, ó là thông qua c m giác.
 19. 19. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c Khi tròn 1 ho c 2 tu i, ch c năng c a dây th n kinh b não phát tri n khá , tr chuy n sang m t giai o n phát tri n ti p theo, các m t xích th n kinh tăng trư ng r t l n, h th ng tình c m - nh n th c cũng phát tri n nhanh chóng, hành vi c a tr thay i ch qua m t êm. Hành vi m i thư ng xuyên ư c xem như "m t s thay i nhanh chóng t bi n" và thư ng làm các b c cha m lo s . Nhưng chúng ta c n ph i lưu ý r ng, vi c a tr tr i qua giai o n phát tri n tình c m này là h t s c c n thi t t ư c m c tư duy cao hơn. giai o n này, cùng v i s phát tri n v m t tình c m, a tr cũng chu n b cho m c phát tri n trí tu cao hơn thông qua vi c chơi. B t chư c, k chuy n và m t s h at ng vui chơi giàu trí tư ng tư ng khác là nh ng cách th c mà tr phát tri n kh năng nh n bi t bi u tư ng và các n ý ng sau bi u tư ng. n 4 tu i, dây th n kinh c m giác và c u trúc th n kinh nh n th c tình c m ã phát tri n ư c 80%. Lúc này, a tr m i có năng lư ng chuy n t i các ch tư duy cao hơn. Bây gi là th i i m các kh năng trí tu khác b t u phát tri n. N u ư c khuy n khích úng n nh ng kh năng này s ư c phát tri n m nh. N u a tr c m th y b e do ho c không có m t mô hình hư ng d n nào thì nh ng kh năng trí tu này r t cu c s ng ng phát tri n ngay t khi a tr lên 7 tu i. i v i nh ng a tr ư c khuy n khích thích h p, nhi u quá trình tư duy cao hơn có th b c l và phát tri n m nh không m y khó khăn. nh ng a tr này, dây th n kinh ph n não bò sát ã phát tri n, nh n th c ư c r ng, ch hành ng khi g p nguy hi m. H th ng limbic cũng phát tri n cao và ti p t c ki m soát tâm lý an toàn và tình c m lành m nh. Khi a tr có tình c m lành m nh, nó s t do h at ng nh ng m c cao hơn c a c u trúc v não. V não ngư i ư c c u t o t 12 n 15 t t bào th n kinh, g i là các neuron. Các t bào này có kh năng ti p xúc v i nhau ho c ti p xúc v i các t bào khác b ng cách rung các nhánh có c u t o hình cây. M i neuron có kh năng ti p xúc v i các neuron vùng lân c n nghĩa là các t bào trong b não ngư i có kh năng ti p xúc v i nhau nhi u hơn so v i các nguyên t trong vũ tr ! S ti p xúc này cũng xác nh kh năng h c t p nghiên c u c a con ngư i. các m t n i gi a các nhánh hình cây này có m t ch t g i là myelin. Có th gi i thích r ng, myelin là m t prôtêin béo do b não ti t ra nh m bao ph các kh p n i gi a các nhánh cây khi b não nghiên c u thông tin m i. C n r t nhi u năng lư ng hình thành các khúc n i u tiên. Sau ó quá trình hình thành này s tr nên d dàng hơn b i ch t myelin t o thành m t ch t bao ph dày hơn. D n d n quá trình này c l p i l p l i, kh p n i s ư c cung c p myelin và có kh năng h at ng d dàng, ng th i các kh p n i khác cũng ang ư c hình thành. Quá trình t o myelin ã gi i thích t i sao vi c ưa các d li u trong 45 phút m i ti t h c l p không mang l i hi u qu . Theo Joseph Pearce, m t tác gi t m c qu c t ng th i
 20. 20. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c là nhà nghiên c u quá trình h c t p, m t a tr trung bình ch nh ư c kho ng 3% nh ng thông tin ư c d y trên l p. t ư c kh năng ghi nh cao, m i h c sinh ph i có ni m say mê i v i môn h c. SuperCamp, d li u ư c d y các l p h c bán trú, v i cư ng l n. c bi t, chúng tôi nh n th y m t h c sinh t ư c bư c t phá trong nh ng ti t h c bu i chi u. ó là th i i m mà chúng ã tích t myelin g n nh ng thông tin thành m t ph n trong c u trúc b não c a chúng. ã bao gi con c a b n ngh b n c i c l i m t câu chuy n nó yêu thích chưa? Nhưng ch sau khi c ư c ít phút, nó ã chán ng y và s n sàng chuy n sang câu chuy n m i. B i vì trong quá trình c i c l i, a tr ã b lôi cu n b i các liên k t mang tính bi u tư ng và n d trong câu chuy n. Các k t n i neuron ư c kích h at, các myelin b t u hình thành. Khi các k t n i neuron ư c cung c p myelin, a tr s không c n c m t câu chuy n c th trong nhi u th i gian n a, mà ch c n m t chút th i gian là . Sau khi các myelin ư c cung c p , a tr r t hi m khi ph i c l i câu chuy n ó n a. N u sau nhi u năm, câu chuy n ó không ư c c l i, các myelin b t u tan. B n có th g i ó là cách b não "t làm s ch". Nhà khoa h c chuyên nghiên c u v b não, ti n sĩ Marian Diamond ã dành 30 năm th c hi n m t lo t các thí nghi m v b não. Bà ã ưa ra k t lu n: b t kì tu i nào t khi sinh ra n khi ch t, con ngư i có th tăng kh năng trí tu nh s khuy n khích c a môi trư ng. Nghiên c u v cu c s ng ã ch ra r ng, khi b não ph i b n tâm m t v n gì ó thì câu ng n ng c xưa "ho c là s d ng ho c là v t b " l i là m t l i khuyên có giá tr . B não càng quan tâm n các h at ng trí tu và liên k t v i môi trư ng thì càng có nhi u nh ng k t n i gi a các t bào. B n có th nh n th y r ng, kh năng c a b n là vô h n (Nghiên c u liên quan n môi trư ng h c c a Diamond s ư c c p chi ti t chương 4). B ng s nh c i nh c l i, các t bào th n kinh s k t n i v i nhau và ư c cung c p myelin d dàng nh l i thông tin. N u không nh c l i thư ng xuyên, các myelin s b t u tan ra. S D NG NÓ... HAY V T B NÓ 2.4. NÃO PH I, NÃO TRÁI B não 3 ph n c a b n cũng ư c chia thành bán c u não ph i và bán c u não trái.
 21. 21. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c Ngày nay, hai bán c u não này thư ng ư c g i là não ph i và não trái. Nh ng thí nghi m v hai bán c u não ã ch ra r ng, m i bán c u có m t ch tư duy riêng, m b o nh ng k năng nh t nh, m c dù chúng có s liên k t và trao i chéo v i nhau. Quá trình tư duy c a não trái mang tính logic, liên t c, có nh hư ng và lý trí. Ph n não này ư c t ch c khá ch t ch và có kh năng gi i thích ư c nh ng v n mang tính tư ng trưng và tr u tư ng. Nó cũng ph i m nhi m các nhi m v như: di n t b ng l i nói, vi t, c, liên k t thính giác, x p t các chi ti t và s ki n, ng âm và bi u tư ng hoá. Ch tư duy c a não ph i mang tính ng u nhiên, không theo tr t t , mang tính tr c giác và thu c v chính th lu n. Các ch này r t phù h p v i các phương th c nh n bi t không thu c l i nói như: c m giác và tình c m, các nh n th c căn c vào xúc giác, nh n th c v không gian, hình thù và mô hình, nh n th c v âm nh c, ngh thu t, nh y c m màu, sáng t o và hình dung. C hai bán c u não u quan tr ng như nhau. Nh ng ngư i s d ng hai bán c u não cân b ng nhau thì có xu hư ng gi i quy t cân b ng m i v n trong cu c s ng. H s h c d dàng hơn, vì h bi t l a ch n ch c n thi t nh t m nhi m vi c h c. Do h u h t các giao ti p u ư c th hi n dư i d ng vi t ho c l i nói, nên ch c năng giao ti p là c trưng c a não trái. Các lĩnh v c như giáo d c, thương m i và khoa h c cũng có xu hư ng thiên v não trái nhi u hơn.Trên th c t , n u b n là ngư i h at ng thu c các lĩnh v c òi h i não trái làm vi c nhi u hơn mà trong cu c s ng không c g ng tham gia nh ng h at ng c n n não ph i, thì chính s m t cân b ng này s là nguyên nhân khi n b n b stress, ng th i th ch t và tâm h n c a b n tr nên nghèo nàn. cân b ng hai bán c u não, c n ph i có các h at ng như âm nh c và th m mĩ trong quá trình h c, ng th i b n ph i tích c c t i u ch nh. Nh ng i u ó giúp b n có ư c xúc c m tích c c, i u khi n cho b não c a b n làm vi c hi u qu hơn. Xúc c m tích c c s em l i kh năng cho b não, em n cho b n nh ng thành công, giúp b n có lòng t tr ng cao, r i t ó l i có ư c nh ng c m xúc tích c c - 1 chu kì y sinh l c giúp b n vươn cao hơn. (B n có nh n th y r ng, nh ng ngư i r t thành công trong cu c s ng dư ng như u có ni m say mê thư ng th c 1 lo i hình ngh thu t nào ó?). B t lu n là chúng ta nói n h th ng limbic hay v não, n não ph i hay não trái, thì cũng ph i kh ng nh r ng, không có m t b ph n nào c a b não có th h at ng riêng l m t cách y và sáng t o như c trưng v n có c a nó, b ph n này ch có th h at ng ư c khi các b ph n khác c a b não kích thích và ng h . ó chính là nh ng gì chúng tôi c p n khi nói v "toàn b não" ho c "h c toàn di n". Trong quá trình s ng, t t c chúng ta u có k t lu n v b não c a chúng ta và v kh năng c a b não. Có th nh ng gì mà b n th hi n trư ng h c khi n b n k t lu n r ng , b não c a b n "không ư c t t" như b não c a các h c sinh có s c h c khá. Có th b n
 22. 22. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c cũng ã t ng k t lu n r ng, b n có th h c t t môn này, nhưng h c t i môn kia. Ho c cũng có th b n ã ch p nh n r ng, có nh ng i u mà b n không có kh năng h c b i vì não c a b n ã không dành cho chúng. Th t áng ti c, t t c nh ng k t lu n này u không úng . T t c chúng ta u có nh ng ch c năng th n kinh gi ng nhau, m c dù có nh ng ch c năng khác nhau v trí tu và m c thành công trong cu c s ng. Ch c năng sinh lý c a b não c a b n cũng r t gi ng v i c a b t kì 1 ngư i nào khác, th m chí c a c các nhà tư tư ng như Einstein và Da Vinci. i u này có nghĩa là b n s có nh ng h i tuy t v i. N u b n bi t v 1 ngư i mà cách cư x c a ngư i ó khi n b n khâm ph c, ho c thành công c a ngư i ó là i u mà b n luôn ao ư c t t i, b n có th coi ngư i ó là m t "m u hình" c a mình. B n có th thành công như ngư i ó b ng cách h c theo anh ta. Các nhà khoa h c nghiên c u v hành vi c a con ngư i g i ó là "s noi gương". M t t m gương i n hình ph i k n là l c sĩ ngư i Anh Roger Bannister, ngư i u tiên ch y m t d m trong chưa n 4 phút. M t bác sĩ ã tranh lu n gay g t r ng, n u m t ngư i ch y v i t c nhanh như th , tim c a anh ta s v tung vì h at ng quá s c. Hi n nhiên, Roger Bannister không th oán trư c ư c k t qu này. Anh ã ch y nhanh hơn b t c ai trong l ch s . Tr i qua nhi u th p k v i hàng nghìn v n ng viên i n kinh ư c ào t o chính quy, Roger Bannister là ngư i u tiên l p ư c k l c ó, làm s ng s t th gi i v i th i gian 3 phút 59,4 giây. Th m chí ngay c khi k l c này ư c công nh n thì nhi u ngư i v n cho r ng, ó ch là m t s may m n mà siêu nhân Bannister t ư c và không ai trên th gi i này có th l p l i ư c k l c ó. Tuy nhiên, ch sau 1 tháng, v n ng viên ngư i Úc John Landy ã phá v ư c k l c này. Sau ó, nhi u ngư i ã ch y 1 d m mà chưa m t t i 4 phút. T i sao l i x y ra i u này? Có th gi i thích như sau: Có nh ng siêu nhân là nh ng "t m gương", sau ó m i ngư i có th noi theo nh ng t m gương ó th c hi n thành công i u mà h mong mu n th c hi n. B n có nh ng kh năng ti m tàng gi ng như nh ng ngư i khác. i u khác là ch , b n s s d ng trí tu c a b n như th nào. B n s tr l i ư c i u ó khi c cu n sách này. Nh ng gì ngư i này có th làm thì nh ng ngư i khác cũng có kh năng làm Anthony Robbins - nhà chi n lư c, nhà văn, nhà hùng bi n n i ti ng th gi i - ã giúp hàng trăm nghìn ngư i thoát kh i nh ng suy nghĩ h n ch v b n thân và m ra cho h nh ng kh năng to l n. M c ích c a Tony là ưa ra nh ng t m gương thư ng xuyên t ư c thành công. Ông ã khám phá ra ni m tin c a h và phát hi n ư c nh ng chi n lư c giúp h thành công. Sau ó, ông ã truy n t l i ni m tin và chi n lư c này cho m i ngư i. M t trong nh ng h at ng mà Tony d y các h c sinh c a mình là " i trên l a". Ông ã hư ng d n các h c sinh i trên m t th m than h ng r c v i bàn chân tr n. Tony ã s
 23. 23. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c d ng nh ng khái ni m v l p trình ngôn ng th n kinh, giúp h th c hi n ư c kỳ công khó có th tư ng tư ng. L p trình ngôn ng th n kinh - m t nghiên c u v kh năng nh hư ng c a ngôn ng l i nói và ngôn ng không ư c th hi n b ng l i nói n h th ng th n kinh c a con ngư i - ã ư c John Grinder và Richard Bandler phát tri n thêm. M t trong nh ng t m gương mà Tony yêu thích là Stu Mittleman. Anh ã phá k l c th gi i v i vi c ch y 1,000 d m ch trong 11 ngày. Stu ã là t m gương cho nh ng ngư i n và Nam M nh ng ngư i ã ch y ư c 75 d m trong m t ngày. Vi c tìm ư c m t ngư i nào ó ã t ư c thành công mà b n mong mu n giúp b n ti t ki m không ch năng lư ng, mà còn r t nhi u th i gian. B n mu n gì trong cu c s ng c a mình? Chư ng ng i v t nào b n mu n vư t qua? Hãy tìm m t ai ó ã thành công m c tiêu mà b n mong mu n và h c l i nh ng thành công c a h , b n s t ư c nh ng thành công ó. 3. S C M NH C A WIFIM - " I U NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ I V I MÌNH" T i sao b n nên c chương này? B i vì b n s : -H c ư c ng cơ thúc y b n thân t ư c nh ng m c tiêu b n mong mu n. - T ng bư c t o s h ng thú nghiên c u m t v n nào ó. - Khám phá nh ng i u mà vi c h c t p tích c c s mang l i. - Nâng cao ch t lư ng cu c s ng. Trong cu c s ng, trư c khi làm b t kì m t i u gì, b n u c ý ho c vô tình t h i " i u này có ý nghĩa gì i v i mình nh ?" T nh ng công vi c h t s c ơn gi n hàng ngày cho n nh ng quy t nh có th thay i l n lao cu c s ng c a b n, t t c u ph i h a h n mang l i m t chút l i ích cho b n thân, n u không b n s không có ng cơ th c hi n công vi c ó. Ví như, vào bu i sáng th 7, khi ng d y, b n thư ng hay n o v i suy nghĩ "li u mình có nên n câu l c b s c kho không nh ?". Quá trình n o ó thư ng di n ra như sau: "Vào m t ngày p tr i như th này, mình nên nhà ng thêm m t ti ng n a, hay d y, trang i m r i i chơi. Th 7 là ngày duy nh t trong tu n mình có th ng , nhưng cũng là ngày duy nh t mình có th i âu ó. Có r t nhi u i u mình mu n làm trong ngày hôm nay, n u mình b t u ngày hôm nay b ng m t cu c i chơi, mình s c m th y năng ng và kho kho n hơn. OK, mình s d y".
 24. 24. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c N u b n vùng d y kh i giư ng lúc ó, có nghĩa là b n ã tìm th y ư c m t l i ích nào ó và mu n m b o ư c l i ích cho mình. Nhưng cũng có khi, thay vì vùng d y ngay kh i giư ng khi ó, b n l i ti p t c n m u tranh v i chính mình. "Nhưng, i chơi s m t hai gi ng h , mà mình ch thêm m t ti ng n a, chi c giư ng này sao mà d ch u th . Thôi, mình s ng ti p". Trong trư ng h p này, b n ã xác nh ư c l i ích c a hành ng khác h p d n hơn. Cho dù i u ó có em l i cho b n c m giác gì, có t t hơn cho b n hay không, thì b n v n mu n l a ch n. B n cũng có th b qua trình u tranh v i chính mình khi b n quy t nh thay i hành ng, ó là i n trư ng c vũ cho m t ngư i b n, tham d cu c h p, tr ng rau, bài trí l i nhà c a ho c làm b t c m t i u gì mà b n c m th y có l i hơn là nguy cơ, ho c có l i nhi u hơn khi làm nh ng vi c khác. T t c nh ng gì b n làm u h a h n mang l i l i ích cho b n thân, n u không b n s không có ng cơ làm i u ó. Th hình dung, b n v a ư c m i làm vi c t i m t qu c gia khác. Khi b n t h i: " i u này có ý nghĩa gì i v i mình?" là b n ang cân nh c v m c lương, cơ h i thăng ti n, chi phí nhà , th i ti t, t l t i ph m, ch t lư ng vùng t m i, nơi làm vi c có cách xa nhà ngư i thân c a b n hay không, các nơi vui chơi gi i trí có phù h p v i b n hay không, và cân nh c n hàng lo t các y u t khác n a. Chúng tôi g i ng cơ mà b n có ư c làm m t i u nào ó là "WIIFM" ( ư c phát âm là wiiffum), m t t c u t o t ch cái u c a các t "Whats in it for me?" ( i u này có ý nghĩa gì i v i mình?). Và khi b n cân nh c n b t kỳ i u gì, chuy n n m t qu c gia m i hay h c m t k năng m i, b n s không có ng cơ th c hi n n u WIIFM không n ng ký v i nh ng n l c và nguy cơ liên quan n i u ó, ho c th p hơn nh ng l i ích mà b n có khi làm công vi c khác. ôi khi WIIFM th hi n r t rõ trong u b n, nhưng cũng có khi b n ph i tìm ki m nó, ho c th m chí là phát minh ra nó. 3.1. T O NI M SAY MÊ - WIIFM H C T P TO L N Trong nhi u trư ng h p vi c tìm th y WIIFM ng nghĩa v i "t o ni m mê say" i v i nh ng gì mà b n ang h c nh s liên k t h c v i "th gi i th c". i u này c bi t úng trong các tình hu ng h c chính th c. B t lu n ó là l p h c ban êm, m t bu i cinema cu i tu n hay m t khoá h c trung h c, b n u ph i tìm ư c m t phương pháp t o cho vi c h c tr nên ý nghĩa hơn trong cu c s ng c a mình. Hãy t h i: "Mình s áp d ng
 25. 25. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c nh ng i u ang h c này như th nào trong cu c s ng hàng ngày?" B n có th d dàng t o ư c ni m say mê i v i nhi u môn h c, nhưng l i khó có m t ni m say mê trong m t s môn h c khác, vì th b n luôn mu n tìm m t i u gì ó khác lôi cu n hơn. Tuy nhiên, các môn h c s cung c p cho b n nhi u thông tin, giúp b n ti n b trong s nghi p, ho c giao ti p t t hơn, ho c có th nó giúp b n làm cách nào t o ư c ni m say mê? i u này ph thu c vào nh ng thay i trong cu c s ng, nên m i ngư i s có nh ng phương pháp khác nhau. Nguyên nhân khi n tôi h c ti ng Tây Ban Nha mang l i r t nhi u k t qu cho tôi, và nguyên nhân khi n b n h c cũng s mang l i nhi u k t qu t t cho b n. Chúng ta ti p t c n v i m t s ví d khác. Ví d : b n mu n h c trư ng i h c, b n c n ph i hoàn thi n m t s khoá h c giúp b n có i u ki n tham d vào chương trình mà b n mu n tham gia. ây s là m t tình hu ng khó khăn, không ch b i các khoá h c ó khó i b n thân b n, mà còn b i nó thư ng không liên quan gì n nh ng i u b n mu n h c. Gi s b n mu n tham gia vào m t chương trình ào t o v quy h ach. Ngư i ta yêu c u b n ph i tham d khoá h c v th ng kê - m t môn h c không m y thích thú. Làm th nào có ư c ni m say mê môn h c ó? Xác nh chính xác quy n l i cá nhân, b n s có ư c ni m say mê h c t p khi tham d khoá h c này. Vi c hi u bi t v b môn th ng kê s giúp b n có kh năng nh n bi t và phân tích các xu hư ng trong công vi c, giúp b n có nh ng hi u bi t th u áo hơn v nh ng báo cáo ánh giá t l ph n trăm. ây cũng là m t cách nâng cao kh năng cá nhân. N u b n là m t ngư i hâm m m t môn th thao mang tính cá nhân cao như bóng chày ho c bóng á, khoá h c th ng kê có th nâng cao thêm ni m say mê i v i các môn th thao ó. T o ư c ni m say mê th c ch t cũng là m t ph n thư ng cho b n. Ni m say mê v i nh ng lĩnh v c này s nhen nhóm ni m say mê trong lĩnh v c khác. Vi c khám phá lĩnh v c này s giúp b n áp ng ư c nh ng nhu c u c a cá nhân, ng th i khi n b n tìm hi u sâu hơn, m t chu i các hành ng c như th ư c ti p t c. Tương t như v y, khoá h c v h i dương h c có th thôi thúc b n tìm hi u v phương pháp nuôi cá nư c m n, t ó b n h c l n có bình dư ng khí dư i nư c, ti p n là tìm hi u v kĩ thu t ch p nh dư i nư c. C th , th gi i dư i nư c là m t khoá h c không bao gi k t thúc i v i b n. V n l n nh t ây là b n s không có th i gian theo u i chúng. H c tích c c có th làm cho b n c m th y m t m i, nhưng th c ch t nó l i ti p thêm ngh l c cho b n. Gi ng như môn ch y b ho c bơi, ôi khi b n b t mình ph i th c hi n, nhưng khi b t tay vào th c hi n r i, b n s thu ư c ngày càng nhi u năng lư ng hơn. Bây gi , trư c khi c ti p, b n hãy gi i lao vài phút và nghĩ cách làm th nào t o ư c ni m say mê h c t p nh ng k năng h c mà b n s c ư c trong cu n sách này. Sau ó ph i tr l i v i trang n i dung và nhìn vào tiêu m i chương, b n s g n nh ng gì b n c ư c v i th c t như th nào? S g n k t ó giúp b n t ư c nh ng k năng h c t p nào?
 26. 26. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c (Nên nh r ng, câu tr l i c a b n ch mang tính cá nhân, nó có th không gi ng v i nh ng câu tr l i c a các c gi khác vì cu c s ng c a b n là c a duy nh t m t mình b n mà thôi). 3.2. WIIFM VÀ H C T P SIÊU T C ng cơ thôi thúc b n c cu n sách này là gì? Cu n sách này lôi cu n b n b i nó c p n vi c nâng cao vai trò c a b n v i tư cách là m t ngư i su t i h c, v trách nhi m c a b n i v i ch t lư ng cu c s ng. Nó giúp b n h c ư c nh ng gì có th h c t nh ng tình hu ng và s d ng nh ng i u h c ư c em l i l i ích cho b n thân và cho nh ng ngư i mà b n yêu quý, ng th i i phó m t cách có hi u qu trư c nh ng v n quan tr ng. Cu n sách cũng vi t v "h c tích c c" trong s so sánh v i "h c th ng". Là m t ngư i có trách nhi m trong cu c s ng, b n s b t s vi c ph i x y ra ch không ch i n khi chúng t x y ra. H c tích c c là h c g n v i th c t , h c trong cu c s ng hàng ngày. ng cơ b n mu n tr thành m t ngư i h c tích c c là gì? Ngư i h c tích c c s có ư c trình cao hơn, s có cơ h i thăng ti n nhanh hơn, ki m ư c nhi u ti n hơn, và nhìn chung s c m th y yêu thích cu c s ng hơn. N u b n là ngư i ang i tìm ki m ki n th c, nh ng kinh nghi m và nh ng bài h c trong cu c s ng s t ng m ra trư c m t b n. Trí tu c a b n r ng m ti p thu và h p th ki n th c, sau ó l i h i h ti p t c tìm ki m. Trí tu s b c l t th gi i n i tâm và b t u i vào th gi i r ng l n hơn. Ni m say mê c a b n là khai thác ư c t t c các con ư ng m i, nhìn vào t ng ngõ ngách l n khu t trong ó và vư t qua t t c các con ư ng quanh co g gh trong vi c tìm ki m tri th c. Càng có nhi u ki n th c, b n càng có nhi u l a ch n khi ph i i m t v i nh ng tình hu ng th thách. Càng có nhi u l a ch n, b n càng có nhi u kh năng cá nhân. ó là nh ng gì mà cu n sách này c p n. Quy n l c cá nhân là kh năng th m kín mà b n có th nhìn th y trong m t nh ng ngư i có trách nhi m v i cu c s ng, th y nh ng ngư i ưa ra nh ng quy t nh m t cách t tin, b i vì h có kh năng thu th p nh ng thông tin c n thi t ưa ra nh ng quy t nh úng n cho b n thân h . Cu n sách này s ưa ra cho b n nh ng phương pháp ã ư c ch ng minh là có hi u qu , giúp b n tr thành m t ngư i h c tuy t v i. M i c gi u có WIIFM khác nhau khi c cu n sách. ó là nh ng l i ích vư t tr i hơn h n th i gian và năng lư ng h ã tiêu t n - nh ng y u t c n thi t tr thành m t ngư i có kh năng h c siêu t c. B n ph i cam k t ón nh n nh ng phương pháp và bài t p trong cu n sách này, sau ó th c hành v i m c ích bi n chúng thành m t ph n trong cu c s ng. Cho dù m c tiêu c th c a h là gì i n a, thì WIIFM trong cu n sách này cũng u là "b i vì nó r t quý giá i
 27. 27. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c v i b n". 3.3. S BI U DƯƠNG Khi b n t h i: " i u này có ý nghĩa gì i v i mình nh ?" thì ch c ch n ã có m t s "bi u dương" trong câu tr l i. T i sao v y? Nhi u l n, khi nhìn vào nh ng m c tiêu c n hoàn thành trong tương lai, b n u có c m giác, m c tiêu ó quá l n, l n át c cu c s ng c a b n. B n nghĩ " ,th t vĩ i n u mình có th th c hi n ư c m c tiêu ó". Nhưng sau khi ã t ư c m c tiêu, b n l i không c m th y nó to l n n a. Nó lùi vào quá kh , và b n s quên i s tho mãn c a chính mình v công vi c ã làm và chuy n sang m t d án m i mà không h nh n bi t ư c i u c bi t mình ã làm. Khi b n hoàn thành m t nhi m v thì vi c bi u dương cho kì công ó là m t vi c làm r t quan tr ng. Nó mang l i cho b n c m giác v thành qu lao ng, v s hoàn thành và t tin, ng th i xây d ng ng cơ cho m c tiêu s p t i. Bi u dương s là m t vi c làm c n thi t thúc y ng cơ ti p theo. Trư c khi b t u m t d án, hãy quy t nh hình th c bi u dương khi b n k t thúc d án ó, trong ó có c nh ng ph n thư ng nho nh khi b n hoàn thành t ng khâu trong quá trình th c hi n. B n có th quy t nh i ăn t i cùng v i b n bè sau khi c và thâu tóm ư c nh ng phương pháp trong m t chương c a cu n sách này, ho c t thư ng cho mình m t kì ngh cu i tu n xa nhà sau khi nghiên c u h t toàn b cu n sách. m t cơ quan c ng tác v i SuperCamp, chúng tôi luôn luôn th c hi n công tác bi u dương. M i khi chúng tôi t ư c ch tiêu tuy n d ng, chúng tôi u t ch c m t b a ti c nh m i các nhân viên trong cơ quan, và t ch c b a ti c hàng năm k ni m cho m t mùa hè v i nhi u chương trình thành công. Chúng tôi cũng c g ng có ư c nh ng bu i như th thư ng xuyên hơn. Ch ng tôi, anh Joe, và tôi ã có m t "l bi u dương" áng nh sau khi chúng tôi xay d ng thành công m t ch ng Bear Valley, Caliornia. Trên ư ng tr v nhà, chúng tôi ã d ng l i công viên qu c gia Yosemite và m chai Dom Perignon. Chúng tôi ng i trong m t khung c nh p tuy t v i v i nh ng thác nư c xu ng t ng n núi hùng vĩ, nhâm nhi chai sâm-panh và h i tư ng v m t mùa hè thành công. Khó có th tư ng tư ng n i lúc ó chúng tôi vui như th nào. Ngày hôm sau, chúng tôi ti p t c lên ư ng tr v nhà, trong ngư i c m th y như ư c ti p thêm ngh l c vư t qua nh ng thách th c ti p theo. L bi u dương s ánh d u m i giai o n c bi t trong quãng ư ng hư ng t i m c tiêu, nó em n cho b n ni m vui t t nh khi giai o n ó ư c b n th c hi n thành công. 3.4. ÁNG L RA PH I LÀ TH
 28. 28. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c i u sau ây có hay x y ra i v i b n không: B n ang ng i d m t cu c h p ho c ng i nghe gi ng, nhưng l i nhìn chăm chăm ra c a s và bên tai như văng v ng m t gi ng nói: " áng l ra mình không nên ng i ây t t hơn là mình làm m t i u gì khác". Chúng ta thư ng hay có c m giác như v y, và thư ng hay mong mu n làm m t i u gì khác ho c m t nơi nào ó mà không ph i là nơi chúng ta ang . ã bao gi b n có nh ng suy nghĩ tương t như th chưa? Khi b n ang h c trư ng ti u h c, b n nghĩ: " ây không ph i là ch c a mình, mà ph i là trư ng trung h c cơ s ", r i khi b n ang h c trư ng ph thông cơ s b n l i nghĩ: "Trư ng trung h c ph thông m i là ch dành cho mình". R t nhi u ngư i nh l i là ã có nh ng suy nghĩ như th . Khi h h c n trung h c ph thông, h nh n th y r ng, h c sinh năm th nh t c a trư ng trung h c không ph i là ch c a h , mà ph i là h c sinh năm cu i. n khi là h c sinh năm cu i, h l i nghĩ áng l ra h ph i vào h c trư ng cao ng. R i khi bư c vào cu c s ng, h ti c nu i h i tư ng l i nh ng ngày tháng trư ng cao ng và nghĩ r ng, trư ng h c m i th c s là nơi em l i cho h ni m vui. N u b n cũng gi ng như nh ng ngư i này, b n s s ng m t cu c s ng v i suy nghĩ là m i vi c áng l ra không di n ra như th . i u này nh hư ng như th nào i v i b n? B n ph i tr giá b ng ch t lư ng cu c s ng c a chính mình. B n tiêu t n r t nhi u th i gian khi không t p trung vào nhi m v trư c m t. ang d h p, nhưng l i mơ tư ng v m t cu c i câu cá hay chơi gôn, lúc ó b n s c m th y mình có l i, b i trư c m t b n là m t kh i lư ng công vi c kh ng l c n ph i hoàn thành. Gi ng nói trong u luôn kéo b n kh i cu c s ng hi n t i là gi ng nói c a "cái tôi". Nhưng s không tho i mái và không thu n ti n cũng có giá tr nh t nh. M t m t, nó b t trí óc c a b n ph i h at ng. M t khác nó m r ng s hi u bi t và kinh nghi m c a b n. áng l ra ph i là th - thái nh hư ng n s nghi p c a b n Khi b n ph i tham d m t cu c h p bu n t , b n hãy nghĩ v nh ng i u áng giá mà b n s nh n ư c n u như b n th c s t p trung, say mê và tích c c tham gia th o lu n. B n có th s ng c nhiên v k t qu t ư c. Tương t như v y, khi b n ang chơi gôn và tham gia vào các h at ng vui chơi gi i trí khác, nên vui chơi tho i mái, ng bao gi nghĩ v kh i lư ng công vi c trên bàn ang ch b n. N u b n v n c m th y " áng l ra không ph i như th ", b n hãy th t nói "nó là th y!". B n hãy t tin nói th t to. Hãy làm nh ng công vi c như r a bát ĩa, d t chó i d o, lau chùi bàn gh . S ng trong nh ng phút giây như th , b n s nh n th y giá tr trong công vi c c a mình ang làm. Hãy c g ng làm vi c m t cách hi u qu và hoàn thi n, nh ng ki n th c ít i ó s giúp b n làm vi c t t hơn trư c. N u b n có th h c ư c cách xây d ng m t tình hu ng th t nh t ho c h c m t cách chi ti t có nghĩa là b n ã h c ư c cách ưa mình vào m t ph m vi tri th c lý tư ng cho vi c h c - nh n nh ng chi ti t nh , c m th y tích c c và cam k t tr thành ngư i h c t t nh t. Thái tích c c mà b n xây d ng ư c không m y khó khăn ó trong i s ng c a
 29. 29. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c b n, t nh ng v n ơn gi n như các bu i h p cho n nh ng v n l n như nh ng d án ph c t p. Hơn n a, b n s t n hư ng th i gian r nh r i c a mình m t cách hi u qu hơn. Nào bây gi , trư c khi b t u nghiên c u ti p ph n còn l i c a cu n sách, b n hãy nói: " ây chính là i u mình c n! Mình s ti p thu t t c nh ng gì mình c ư c trong t ng trang sách. Mình s làm t t c các bài t p quan tr ng. Mình s dành 100% th i gian và công s c tr thành m t ngư i h c siêu t c. Khi mình c xong và h p th ư c h t nh ng l i ích mà cu n sách này em l i, mình s t ch c m t "l bi u dương" ánh d u s ki n này". Tôi bi t, tôi bi t Hãy ánh d u vào ô tr ng n u b n hi u khái ni m: o Tôi bi t "h c tích c c" có nghĩa là gì và t i sao tôi mu n tr thành m t "ngư i h c tích c c". o Tôi n m ư c phương pháp "t o ni m say mê" trong các tình hu ng h c t p c a mình. o Tôi bi t cách ưa m i v n tr nên c n thi t i v i tôi. o Tôi bi t ng cơ c a mình khi c cu n sách này. o Sau khi c xong cu n sách, tôi s k ni m s ki n này dư i hình th c: 4. T O KHUNG C NH H C T P: MÔI TRƯ NG H C T P ÚNG NT i sao b n nên c chương này? B i vì b n s : - Thi t l p ư c m t b u không khí tho i mái và vui v . - S d ng âm nh c giúp b n c m th y vui v , minh m n và s n sàng t p trung. - Sáng t o và ch n các lo i nh c khác nhau. - S d ng nh ng v t d ng n i b t ch c b n ph i có thái tích c c. - Tác ng v i môi trư ng tr thành ngư i h c t t hơn. Làm vi c trong m t môi trư ng ư c s p x p m t cách h p lý, b n s c m th y d phát
 30. 30. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c tri n và duy trì thái t p trung hơn. Và thái t p trung ó s giúp b n thành công. Khi dàn d ng sân kh u cho m t v k ch hay m t bu i bi u di n âm nh c, nhóm dàn d ng c bi t chú ý n t ng chi ti t nh . Ánh sáng, âm thanh, màu s c và hình th c sân kh u làm nên m t b c c riêng, giúp chuy n nh ng thông i p phù h p n khán gi . i v i ngư i h c siêu t c, nh ng y u t v môi trư ng cũng gi ng như ph c trang trên sân kh u mà các di n viên s d ng. Cách th c s p x p c, lo i âm nh c s d ng, ánh sáng và nh ng giáo c tr c quan treo trên tư ng và b ng tin, t t c u c n thi t t o nên m t môi trư ng h c t p t i ưu. N u ư c t o d ng phù h p, môi trư ng h c t p s tr thành m t công c có giá tr trong vi c xây d ng và duy trì thái tích c c. Như chúng tôi s c p n chương 5, thái tích c c là m t tài s n vô giá i v i quá trình h c t p. Ki m soát ư c môi trư ng, b n ã bư c u ki m soát thành công quá trình h c t p. N u ph i nêu rõ nguyên nhân t i sao các chương trình c a chúng tôi l i thành công n như v y trong vi c giúp m i ngư i tr thành m t ngư i h c t t hơn, tôi s nói r ng, ó chính là b i vì, chúng tôi ã c g ng t o ư c m t môi trư ng tuy t h o v c th xác cũng như tinh th n cho h c sinh. T o m t môi trư ng t i ưu c v th ch t l n tinh th n cho h c sinh Hãy ki m tra: o Các trang thi t b và cách s p x p. o Ánh sáng. o Âm nh c. o Giáo c tr c quan: áp phích qu ng cáo, tranh nh và b ng tin. o áp ng nhu c u cho h c sinh. o Nhi t . o Cây c i xung quanh. o S thu n ti n. o Hình th c chung.
 31. 31. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c Trư c khi b t u m t khoá h c cá nhân viên c a chúng tôi ã i t i t ng l p h c và chuy n l p ó ra m t a i m mà các h c sinh c m th y tho i mái, c m th y ư c khuy n khích và giúp . Chúng tôi ưa h vào m t khung c nh có y cây xanh và ti ng nh c, và khi c n thi t, chúng tôi i u ch nh nhi t và tăng cư ng ánh sáng. Ngoài ra, chúng tôi còn lót m gh h c sinh c m th y êm ái hơn, lau chùi c a s , trang trí tư ng l p h c b ng nh ng b c tranh p m t và nh ng bi u ng ng viên tích c c. Ngày khai trư ng, h c sinh như b cu n vào m t môi trư ng h p d n tho i mái và sáng s a, m i ngư i u ư c i trư ng c a h ng ón. H l p t c hoà mình vào nh ng trò chơi v i i, b t u khoá h c v i c m giác thân thi t. H c m th y tho i mái và h nh phúc trong nh ng ngày u tiên c bi t quan tr ng này. D n d n, sau m t vài ngày, thông qua các bài t p giao ti p và các h at ng khác, h s bi t v các b n khác trong i. Chúng tôi t o cho h c m giác tho i mái khi sinh h at trong nhóm. Trong m t môi trư ng an toàn này, h s cơi m n i r ng ph m vi tho i mái c a mình và th làm nh ng i u m i m - ó chính là m t tr ng thái lý tư ng giúp h c t p t k t qu t t. Ch khi nào h c sinh c a chúng tôi chú ý t i vi c t o m t tr ng thái trí tu như v y, chúng tôi m i gi i thi u cho h các k năng h c t p giúp h h c t t hơn trong trư ng. B n có th d dàng t o m t môi trư ng lý tư ng cho mình nhà và công s . Dư i ây là phương pháp t o môi trư ng lý tư ng ó. 4.1. KHUNG C NH NH BÉ XUNG QUANH B N - SÁNG T O RA KHÔNG GIAN LÀM VI C Chúng ta hãy b t u v i không gian làm vi c, nghiên c u và h c t p c a cá nhân. B n có th bi n không gian này thành m t môi trư ng t i ưu, b i vì ch có b n m i s p x p ư c nh ng chi ti t theo cách phù h p v i b n. Trong chương 6, b n s nghiên c u v cách th c thu nh n, lĩnh h i và x lý thông tin theo cách riêng - ó là phương pháp h c c a b n. M t khía c nh khác c n ph i nói t i là nh hư ng c a ánh sáng âm nh c và bài trí phòng h c i v i b n. Nh ng y u t ó s t o m t b u không khí d ch u và tho i mái, b i vì ch trong tr ng thái "t p trung tho i mái" b n m i t p trung cao và m i có kh năng h c d dàng nh t. S căng th ng và m t m i s ch ch hư ng cung c p máu, và làm ch ch hư ng chú ý c a b n. B n s t o ư c m t tr ng thái trí tu lý tư ng cho vi c h c t p khi b n mu n m r ng không gian tho i mái c a mình và th làm nh ng i u m i. Hãy b t u t môi trư ng gia ình b n. Nó s tác ng t i nơi làm vi c/trư ng h c, và
 32. 32. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c c ng ng. Gia ình là nơi lý tư ng b n b t u th c hi n công vi c t o không gian c a mình, b i ây b n có th t do thay i và làm vi c tuỳ thích. C m giác thân thi t ã giúp b n xây d ng ph m vi an toàn vư t ra ngoài không gian gia ình. Sau khi thành công trong vi c xây d ng môi trư ng h c t p toàn di n nhà, b n có th áp d ng nh ng gì có ích cho b n nhà i v i công vi c công s và không gian làm vi c khác bên ngoài gia ình. T t hơn h t, b n c n ph i có m t không gian riêng bi t ngay trong gia ình mình. ó là cách t t nh t giúp b n không b sao lãng. N u b n không có phòng riêng, hãy tìm m t góc yên tĩnh, có th là m t ph n c a ga-ra nơi không có m y xe c i qua, cũng có th là m t t ng xép, m t phòng trên tum nhà, ho c th m chí là m t kho ch a cũ sau nhà. Hãy sáng t o và v n d ng trí tư ng tư ng c a b n tìm m t a i m h c t p t t hơn. Sau khi ã tìm ư c m t không gian cho riêng mình, b n có th làm vi c c a mình. M t s ngư i thích môi trư ng làm vi c chính th c, trong khi nhi u ngư i khác l i thích t do tho i mái trong m t ph m vi không c nh. Hãy nghiên c u các tư th giúp b n d t p trung và làm ư c m t kh i lư ng công vi c l n mà không c m th y m t m i. B n ng i trên gh i di n v i b c tư ng, n m v i tư th tho i má trên sàn nhà, hay ng i chi c bàn b p trư c c a s ? Có th b n thích c không gian c nh và không gian t do tho i mái, thích ng i trên gh c và nghiên c u, sau ó chuy n sang bàn vi t. Ti p n, chúng ta hãy xem xét n y u t ánh sáng. T t nhiên, không gian ph i sáng b n không c n ph i căng m t ra nhìn, nhưng v n có nh ng i m khác bi t c n ph i bàn n. Nhi u ngư i thích m t căn phòng có ánh sáng th ng nh t, trong khi nh ng ngư i khác l i thích ánh sáng ch t p trung vào ch h làm vi c. M t s l i thích k t h p ánh sáng. Do ánh sáng có th là m t d án t ti n, nên b n có th g i ý ý tư ng c a mình khi công s , l p h c và nhà nh ng ngư i b n trư c khi u tư cho mình. Hãy nghĩ v các tư th mà b n có th d t p trung M t s ngư i thích tư th ngay ng n, môi trư ng làm vi c c nh: o Bàn. o Bàn gh . o M t nơi c bi t. o M t không gian làm vi c tr t t . M t s ngư i khác l i thích m t không gian t do, tho i mái: o Bàn b p. o Gh .
 33. 33. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c o S d ng m t s a i m khác. o T t c m i ch mà h có th nhìn th y. Sau ây là m t s chi ti t quan tr ng xem xét môi trư ng t nhiên c a b n: • B ng tin, nơi b n có th t nh ng giáo c tr c tr c quan thúc y quá trình tư duy. • Giá sách và tài li u tham kh o. • M t "h th ng b t gi " ghi l i nh ng ý tư ng n y ra trong u b n mà có th v n d ng ư c sau ó, ví d s ghi chép ho c ài ghi âm. • Th i gian bi u hàng ngày s p x p th i gian. • Nh ng kh u hi u mang n i dung tích c c, h p d n. Hai chi ti t sau cùng có ý nghĩa c bi t quan tr ng i v i m t môi trư ng h c t p t i ưu, áng chúng ta lưu tâm. 4.2. ÂM NH C - Y U T ÓNG VAI TRÒ CƠ B N I V I H C T P SIÊU T C Lý do khi n chúng tôi kh ng nh, âm nh c là y u t quan tr ng i v i môi trư ng h c t p giúp ngư i h c có kh năng h c t p siêu t c: nó phù h p và tác ng n các ng n các i u ki n v sinh lý c a con ngư i. Trong su t m t ngày làm vi c trí óc m t m i, m ch và huy t áp c a ta có chi u hư ng tăng lên. Các sóng não s tăng t c , các cơ rã r i. Sau khi ngh ngơi thư giãn, m ch và huy t áp gi m xu ng, các cơ linh h at hơn. Trong i u ki n bình thư ng, ta khó có th t p trung khi ang tư th hoàn toàn thư giãn, và cũng khó có th thư giãn khi ang t p trung cao . Ti n sĩ Georgi Lozanov, tác gi c a nh ng phương pháp h c t p tăng cư ng ư c v n d ng c a SuperCamp, ã tìm ra m t cách th c g n lao ng trí óc tích c c v i tâm sinh lý tho i mái h c t p t ư c hi u qu cao hơn. Sau nhi u th nghi m v i các h c sinh, ông ã nh n th y r ng âm nh c là y u t quan tr ng, "Thư giãn nghe m t b n nh c giúp trí óc lanh l i và kh năng t p trung cao". Lo i nh c mà Lozanov nh n th y là có hi u qu nh t là nh c Baroc như nh c c a Bach, Handel, Pachelbel và Vivaldi. Các nhà so n nh c này ã s d ng nh ng nh p i u c bi t, trùng kh p nh p h at ng c a b não. Nh c Baroc có 60 nh p/ phút, trùng v i nh p p trung bình c a tim chúng ta. Nhi u nh c sĩ ương i vô cùng ng c nhiên không hi u làm sao mà nh ng nh c sĩ c a 300 năm v trư c ã có kh năng so n nh ng b n nh c v i chính xác v toán h c cao n như v y. Có th b n cũng ã bi t, nh hư ng c a nh c Baroc không ch d ng l i con ngư i, mà th c nghi m cho th y, cây c i cũng có cành lá xum xuê, b r lan r ng khi nghe nh c
 34. 34. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c Baroc, th m chí chúng còn nghiêng h n v phía nh c như hư ng v phía m t tr i ón ánh n ng. Tương t , khi ánh m t b n nh c rock chói tai, nh ng cây này s qu t l i và ch t. Ngư i ta cũng cho r ng, âm nh c ánh th c ư c kh năng sáng t o thu c v tr c giác c a não trái. Do v y, nh ng d li u ư c ưa vào b não hoà nh p vào c quá trình. Não ph i c a b n có xu hư ng xao lãng trong su t các cu c h p, bài gi ng, thư ng xuyên mơ tư ng và nhìn ra xa khi c n ph i t p trung. Chơi nh c là m t phương pháp hi u qu chi m lĩnh ư c não ph i khi c n t p trung vào các h at ng c a não trái. Nh ng kh u hi u có n i dung tích c c treo trên tư ng s th c t nh kh năng ti m n c a b n. "Hãy làm b t kì i u gì b n có th làm, và b t kỳ i u gì b n mơ t i. Trong s táo b o có c m h ng, có quy n l c và c s c lôi cu n kỳ di u". - Gothe - SuperCamp, chúng tôi s d ng âm nh c m t cách có hi u qu cho các h at ng và m c ích khác nhau. Chúng tôi s d ng nó l p nên m t cách th c cũng như phù h p v i cách th c ó. Ví d , khi các h c sinh ang t p trung vào môn h c, m t i u nh c Baroc n i lên nhè nh ngoài sân. Trong các bu i ngh gi i lao, chúng tôi b t to i u nh c vui v , l c quan, b i vì các i u nh c này khuy n khích các h at ng th ch t như nh y, l c ngư i. i u ó giúp chúng tôi t o ư c m t phương pháp l c quan, vui v và tích c c. Do v y, vài phút gi i lao có th giúp các h c sinh t p trung hơn khi h vào l p h c. Tôi khuy n khích b n nghe nh c Baroc khi làm vi c, nghiên c u và sáng t o. N u có th , b n có th ki m m t b stereo ho c m t chi c radio nh t trong không gian làm vi c c a mình. 4.3. D U HI U TÍCH C C Nói n nh ng d u hi u tích c c là nói n nh ng tác nhân kích thích p ngay vào m t b n, g i nh c b n r ng, b n có kh năng vư t tr i. Dư i ây là m t s i u b n có th s d ng trong công vi c c a mình. "Ý tư ng b t u" ư c v n d ng như nh ng trích d n và kh u hi u s ng ng Câu nói c a Goethe dư i ây ã ư c treo trên tư ng cơ quan tôi trong nhi u năm: "Hãy làm b t kỳ i u gì b n có th làm, và b t kỳ i u gì b n mơ t i. Trong s táo b o có c m h ng, có quy n l c và c s c lôi cu n kỳ di u". B n có th tìm "ý tư ng b t u" trong các cu n s tay ghi chép nh ng o n trích d n,
 35. 35. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c trên báo chí và nh ng tài li u khác. Chương 5, chúng tôi ã li t kê m t s l i trích d n mà b n có th v n d ng chúng làm kh u hi u và treo chúng m t nơi nào ó trong không gian c a mình. Ch ng nh n và trao gi i thư ng cho nh ng gì b n v a t ư c Văn b ng, gi i thư ng, cúp cho nh ng thành t u th thao t ư c, và t t c các gi i thư ng khác u là nh ng d u n g i nh c r ng, b n là m t t m gương hoàn h o tài năng. "Th i i m t nh cao" Th i i m t nh cao là th i i m b n t ư c m t i u gì ó c bi t, bao g m c s vui sư ng khi b n t ư c i u ó. Chúng tôi thư ng g p các b c nh th hi n th i i m ó trong chuyên m c th thao c a các t báo, ó là giây phút chi n th ng mà các nhà nhi p nh ch p ư c. T m nh ch p b n giây phút ó th hi n m t cách hoà thi n thành công trong công vi c mà b n ang m nhi m. Tuy nhiên, b n cũng có th tái t o c m giác này b ng nh ng trang vi t ho c b ng m t v t lưu ni m nhân d p này. Nhi u nhà văn ã gói ghém c n th n trang bìa c a m i cu n sách ư c xu t b n. Nh ng ch doanh nghi p nh thư ng gói và treo nh ng ng ô la u tiên mà h ki m ư c trong s nghi p kinh doanh c a mình. Nh n xét, quà t ng và phi u ánh giá c a b n bè và ng nghi p Trong th gi i b n b này, n u có m t ai ó dành th i gian cho b n bi t h ánh giá v b n như th nào thì b n ph i hi u r ng, h r t quan tâm n b n. Nh ng l i nh n xét và nh ng món quà c a h s giúp b n hi u ư c mình và hi u ư c ngư i khác. Tôi có quen m t nhà văn. Bà c t gi r t c n th n t m thi p mà bà nh n ư c t ngư i ch gái c a mình. Trên t m thi p có ghi "g i n nh ng ngư i bi t chinh ph c nh cao" và dòng ch "g i n v i t t c ni m yêu thương và ngư ng m ". i v i nhà văn này, t m thi p ã g i cho bà k ni m v nh ng giây phút t ư c thành công, bà luôn vui sư ng và hoài ni m v nó. M i ngư i c n có nh ng ánh giá tích c c trong môi trư ng làm vi c c a riêng h , b i chính nh ng ánh giá này ã giúp cho h luôn gi ư c thái t tin khi công vi c khó khăn, khi n h c m th y ư c coi tr ng và khích l hơn. i u này r t quan tr ng i v i lòng t tr ng c a h . 4.4. MÔI TRƯ NG LÀM VI C NH BÉ TRONG MÔI TRƯ NG R NG L N BAO LA CHUNG Nói n môi trư ng nh bé là nói n ph m vi nh bé c a b n và do b n c quy n ki m soát. N u b n làm cho môi trư ng nh bé c a mình thành m t nơi b n c m th y an toàn, thu n ti n và ư c quý tr ng thì ó chính là i m kh i u v ng ch c nh t cho b n bư c
 36. 36. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phương pháp h c t p siêu t c vào th gi i bao la. D n d n, b n s có kh năng m r ng ph m vi an toàn và m r ng t m nh hư ng c a mình vào môi trư ng r ng l n. B n ít ki m soát v nh ng gì x y ra trong môi trư ng r ng l n nhưng có th quy t nh m c liên h v i th gi i bên ngoài. Nghiên c u nh ng con chu t trong phòng thí nghi m c a mình, ti n sĩ Marian Diamond nh n th y, cũng như con chu t ó s ng trong môi trư ng phong phú s có kh năng h c t t hơn (môi trư ng phong phú mà bà c p ây là môi trư ng mà chu t ư c chăm sóc t t và có th tham gia vào nh ng trò chơi khuy n khích kh năng tư duy c a nó). m i l a tu i, t khi sinh ra cho n lúc v già, nh ng con chu t s ng trong môi trư ng phong phú này u gi i quy t m i tình hu ng t t hơn nh ng con chu t s ng trong môi trư ng nghèo nàn. N u Diamond nghiên c u v con ngư i thì bà cũng tìm th y hi n tư ng tương t . Tuy nhiên, lý do khi n bà th c hi n nh ng thí nghi m này trên chu t là b i vì bà mu n nghiên c u v nh hư ng c a môi trư ng n gi i ph u sinh lý b não. Bà nh n th y r ng, b ng nh ng tác ng c a môi trư ng, bà có kh năng thay i c u trúc b não! c bi t, v i s tác ng c a môi trư ng, nh ng t bào v não s l n hơn. B ng vi c v n d ng nh ng thay i c a môi trư ng, bà ã tìm ra m i liên h gi a nh ng nh hư ng c a s thay i ó v i nh ng hành vi t t. Khi thay i chơi kho ng 2 l n trong m t tu n, k t qu ã ư c nh n th y rõ r t, s thay i không khi n b n chu t bu n chán mà chính nó ã khuy n khích chúng t i nh ng thách th c m i. Hai nhà khoa h c khác cũng ã th c hi n nh ng thí nghi m, trong ó m t s con chu t có th xem nh ng con chu t ư c s ng trong môi trư ng phong phú chơi m t chu ng khác. H nh n th y r ng, ch có s quan sát th ng thôi thì chưa . Nh ng con chu t ch quan sát thôi không phát tri n ư c kh năng h c t p và kém hi u kỳ hơn nh ng con chu t t chơi chơi. h c t p và gi i quy t v n t t hơn, thì chúng ph i ư c ti p xúc v i môi trư ng. Nh ng i u trên ây có ý nghĩa gì i v i b n? Ngư i ta nh n th y r ng, xét v sinh lý và hoá h c, b não c a ngư i và chu t có nhi u i m tương ng, ( ó là m t trong nh ng nguyên nhân loài chu t hay ư c s d ng trong h u h t các nghiên c u). Nh ng thí nghi m trên ã ch ng ư c gi thi t cho r ng, càng ti p xúc nhi u v i môi trư ng, b n càng thành th o trong vi c i phó v i các tình hu ng và càng d dàng ti p nh n nh ng thông tin m i. T i sao v y? B i vì, m i khi ti p xúc v i m t tác nhân kích thích m i trong môi trư ng, b n ã hình thành ư c m t kh i lư ng ki n th c c a riêng mình, giúp b n có thêm thông tin s d ng khi ph i ti p c n v i tình hu ng ti p theo. B n có nhi u cơ h i ti p xúc v i môi trư ng và có th h p th nh ng s c thái muôn màu muôn v c a th gi i xung quanh. B n cũng có th h c m t i u gì ó sau m i l n ti p xúc, t vi c cu c t trong vư n cho t i vi c i t i l p h c bu i t i. Hãy ra kh i nhà, b n s th y mình năng ng hơn. Hãy th n m l y nh ng cơ h i ó và làm m t i u gì ó m i m hơn! Chúng tôi mu n ưa ra m t ví d ơn gi n, khi b n nh bi n m t góc trong th gi i riêng c a b n là kho ng sân sau nhà thành m t vư n cây, nơi mà vào bu i sáng mùa hè,

×