Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Οι ξένες γλώσσες και η σημασία τους για την περιοχή μας

Οι ξένες γλώσσες και η σημασία τους για την περιοχή μας , Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας, 2013, Ερευνητική Εργασία.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Οι ξένες γλώσσες και η σημασία τους για την περιοχή μας

 1. 1. Οι ξένες γλώσσες και η σημασίατους για την περιοχή μαςΞεναγώντας τους συμμαθητές μαςστα αξιοθέατα της περιοχής μας
 2. 2. Πώς συμβάλλει ο τουρισμός στηνΚαλαμπάκα;• Όπως είναι γνωστό χιλιάδες επισκέπτεςδιαφόρων χωρών επισκέπτονται τηνΚαλαμπάκα όλο το χρόνο. Οι ίδιοιανακαλύπτοντας τον θρησκευτικό τουρισμότης Καλαμπάκας, τα ήθη και τα έθιμά της,έχουν την ανάγκη για κατάλυμα, γεύματα καιφυσικά αγορά τοπικών ενθυμίων ή άλλωνπροϊόντων. Αυτό έχει θετικά αποτελέσματαστην Καλαμπάκα γιατί συμβάλλει στηνανάπτυξή της.
 3. 3. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΤΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ• Σύμφωνα με τη θεωρία του Γερμανούγεωλόγου Φίλιπσον, που επισκέφτηκε τηνΕλλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα, ηδημιουργία αυτών των τεράστιωνογκολίθων οφείλεται σ’ ένα δελτοειδήκώνο από ποταμίσιους ογκόλιθους καιασβεστολιθικά πετρώματα που γιαεκατομμύρια χρόνια χύνονταν σεθαλάσσια έκταση που κάλυπτε τότετη Θεσσαλία. Οι γεωλογικές μεταβολέςτων αιώνων ανύψωσαν καιαποσφήνωσαν το τμήμα αυτό, όταναποτραβήχτηκαν τα νερά στο Αιγαίο.Έτσι, αργότερα κατά την τριτογενήπερίοδο που διαμορφώθηκαν οι αλπικέςπτυχώσεις της οροσειράς της Πίνδου,αποκόπηκε αυτός ο κώνος από τησυμπαγή μορφή του δημιουργώνταςεπιμέρους μικρότερους, αυτοί πουυφίστανται σήμερα, και ανάμεσά τους τηκοιλάδα του Πηνειού ποταμού.
 4. 4. Η Ιστορία της Καλαμπάκας• Η ύπαρξη στην αρχαιότητα του Αιγινίου στη θέση τηςσημερινής Καλαμπάκας, είναι αναμφισβήτητη.• Με την πάροδο των αιώνων, το Αιγίνιο πλέονμετονομάζεται σε Σταγοί.• Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τουςΤούρκους, συμπεριλαμβανομένου και της Καλαμπάκας, ηπεριοχή ακολουθεί την πολιτική, οικονομική και κοινωνικήπορεία του ελληνικού κράτους.• Σήμερα η Καλαμπάκα έχει τη μεγαλύτερη τουριστικήκίνηση από οποιαδήποτε μη παραθαλάσσια πόλη τηςΕλλάδας ενώ οι τουρίστες που συρρέουν για ναθαυμάσουν τα μοναδικά αξιοθέατα της πόλης ξεπερνούντα 2.000.000 σε αριθμό ετησίως!
 5. 5. Τα μοναστήρια• Τα μοναστήρια των Μετεώρων, που είναιχτισμένα στις κορυφές κάποιων από τουςβράχους, είναι σήμερα το δεύτερο πλέονσημαντικό μοναστικό συγκρότημα στηνΕλλάδα, ύστερα από το Άγιο Όρος. Σήμεραλειτουργούν μόνο έξι μοναστήρια και ταοποία από το 1988 περιλαμβάνονται στονκατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάςτης UNESCO.
 6. 6. Οι μονές που κατοικούνται είναι οιεξής :• Η Ι. ΜονήΜεταμορφώσεως τουΣωτήρος ή ΜεγάλουΜετεώρου• Η Ι. Μονή Βαρλαάμ• Η Ι. Μονή του ΑγίουΣτεφάνου• Η Ι. Μονή της ΑγίαςΤριάδος• Η Ι. Μονή Ρουσάνου• Η Ι. Μονή ΑγίουΝικολάου Αναπαυσά:D
 7. 7. Η Ι. Μονή Μεταμορφώσεως τουΣωτήρος ή Μεγάλου Μετεώρου• Ιδρύθηκε στα μέσα του 14ουαιώνα από τον όσιο Αθανάσιοτον Μετεωρίτη στον μεγαλύτεροβράχο που ονομάστηκε ΠλατύςΛίθος• Στον ιερό του καθολικούυπάρχουν σημαντικέςτοιχογραφίες της Μακεδονικήςσχολής, ενώ οι αξιόλογεςτοιχογραφίες στον κυρίως ναόκαι τον νάρθηκα θεωρούνται ότιανήκουν στον Τζώρτζη, μαθητήτου Θεοφάνη του Κρητός.• Στην Ιερά Μονή του ΜεγάλουΜετεώρου υπάρχει πλούσια καιαξιόλογη συλλογή χειρογράφων,εικόνων και ιερών κειμηλίων!
 8. 8. Η Ι. Μονή Βαρλαάμ• Βρίσκεται απέναντι από το ΜεγάλοΜετέωρο. Ιδρυτής της είναι ο ασκητήςΒαρλαάμ στα μέσα του 14ουαιώνα .• Το καθολικό της Ι. Μ. είναιαφιερωμένο στη μνήμη των ΑγίωνΠάντων και το έκτισαν οι αδελφοίμοναχοί Θεοφάνης και Νεκτάριος το1541-1544.• Οι τοιχογραφίες του καθολικού είναικυρίως του Φράγκου Κατελάνου απότην Θήβα.• Υπάρχει επίσης στην Ιερά Μονή και τοπαρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών πάνωστον πρώτο ναΐσκο που οικοδόμησε οαναχωρητής Βαρλαάμ• Επίσης στην ιερά μονή υπάρχειπλούσια και αξιόλογη συλλογήχειρογράφων, εικόνων και ιερώνκειμηλίων.!
 9. 9. Η Ι. Μονή του Αγίου Στεφάνου• Ήταν αρχικά ανδρική, αλλά απότο 1961 εγκαταστάθηκε σ αυτήγυναικεία αδελφότητα• Περίπου στον 16οαιώνατοποθετούνται και οι πρώτεςτοιχογραφίες του ναού.• Οι τοιχογραφίες στο καθολικόγίνονται από τον πιο σημαντικόίσως σύγχρονο αγιογράφο ΒλάσηΤσοτσώνη.• Στην Ιερά Μονή του ΑγίουΣτεφάνου, στην παλαιά τράπεζαπου έχει διαμορφωθεί σεμουσείο ,υπάρχει αξιόλογη καιπλούσια συλλογή χειρογράφων,εικόνων και ιερών κειμηλίων!
 10. 10. Η Ι. Μονή της Αγίας Τριάδος• Βρίσκεται σ έναν από τουςεντυπωσιακότερους βράχουςτων Μετεώρων. Από το 1362υπήρξε οργανωμένομοναστήρι και το καθολικόκτίστηκε από το 1456 ως 1476.• Οι τοιχογραφίες έγιναν απότους αδελφούς Αντώνιο ιερέακαι Νικόλαο το 1741. Στοννάρθηκα υπάρχουντοιχογραφίες από το 1692• Τα χειρόγραφα της μονής τηςΑγίας Τριάδος φυλάσσονταιστο σκευοφυλάκιο της Ιεράςμονής του Αγίου Στεφάνου.
 11. 11. Η Ι. Μονή Ρουσάνου• Ήταν πρώτα ανδρικόμοναστήρι ενώ τώρα είναιγυναικείο• Ο πρώτος ή πρώτοικτήτορες έκτισαν τομοναστήρι τον 14ομε 15οαιώνα. Την σημερινήμορφή την πήρε στις αρχέςτου 16ουαιώνα• Οι τοιχογραφίες είναιαξιόλογες και έγιναν απόάγνωστο ζωγράφοεπηρεασμένο από τηνΚρητική σχολή …
 12. 12. Η Ι. Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά• Είναι το πρώτο μοναστήρι πουσυναντάμε ανεβαίνοντας προς ταΆγια Μετέωρα.• Η ίδρυσή του ανάγεται στιςαρχές ως τα μέσα του 14ουαιώνα.• Στις τοιχογραφίες διακρίνουμετην μεγάλη τελειότητα στοσχεδιασμό των μορφών και τηνάριστη χρωματική απόδοση.• Επίσης στην Ι. Μ. υπάρχει και τοπαρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου,όπου σώζονται υπολείμματατοιχογραφιών του 14ουαιώνα.• Τα λίγα χειρόγραφα της μονήςφυλάσσονται στο σκευοφυλάκιοτης Ιεράς Μονής του ΑγίουΣτεφάνου.
 13. 13. Ασκητήρια• Υπάρχουν τα παρακάτω ερείπιαΜονών - Ασκητηρίων για να μαςθυμίζουν το μέγεθος της προσφοράςτων πρώτων ασκητών και της ιερήςεκείνης παράδοσης και τέχνης τους.• Ιερά Σκήτη Παναγίας Δούπιανης• Ιερά Μονής Υπαπαντής• Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μανδηλά• Αγία Μονή• Ιερά Μονή Υψηλοτέρας(καλλιγράφων)• Ιερά Μονή Αγίου ΝικολάουΜπάντοβα (Κοφινά)• Ασκητήρια Αγίου Γρηγορίου τουΘεολόγου• Ιερά Σκήτη Αγίου Αντωνίου• Ιερά Σκήτη Τιμίου Προδρόμου<
 14. 14. Η ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΣΩΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ• Όλη τη γοητεία των Μετεώρων μπορεί να τηναπολαύσει κανείς, αν αποφασίσει να επισκεφτείτις μονές των Μετεώρων με τα πόδιαακολουθώντας τα ίδια μονοπάτια που επίαιώνες διάβαιναν οι μοναχοί για νασυγκεντρωθούν στη Δούπιανη, ή για νακατέβουν στην Καλαμπάκα, ή ακόμη για να πάνεσε μιαν άλλη μονή. Αν κοιτάξετε τους βράχουςτων Μετεώρων από ψηλά, θα δείτε ότι είναιτρία συγκροτήματα ανάμεσα στα οποία περνούνκαι τα μονοπάτια.
 15. 15. Στα πλαίσια της εργασίας μαςπραγματοποιήθηκαν κάποιοι περίπατοι σεμονοπάτια των Μετεώρων
 16. 16. O ιερός Ναός Κοιμήσεως τηςΘεοτόκου• Χτίστηκε τον 10οκαι αρχές 11ουαιώνα. Είναι χτισμένος πάνω σταερείπια μιας παλαιοχριστιανικήςεκκλησίας.• Ο ρυθμός του είναι τρίκλιτηςβασιλικής μεικτού τύπου μεστοιχεία ελληνιστικά αλλά καιανατολικά.• Ο άμβωνας βρίσκεται στο κέντροτου ναού• Σε βάθος 25 εκ. κάτω από τοσημερινό δάπεδο έχειαποκαλυφθεί τμήμα ψηφιδωτούτου παλιού παλαιοχριστιανικούαυτού ναού.• Η ενορία έχει 1300-1400 ψυχές,δηλαδή, 350 οικογένειες :D
 17. 17. Τα παρεκκλήσια και τα εξωκκλήσιατης Καλαμπάκας• Προφήτης Ηλίας• Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος• Αγία Βαρβάρα• Άγιος Αντώνιος-Άγιος Νικόλαος• Άγιος Αθανάσιος• Άγιος Γεώργιος• Άγιος Δημήτριος• Αγίων Πάντων• Άγιος Βασίλειος-ΑγίωνΚωνσταντίνου και Ελένης• Αγία Τριάδα• Αγία Κυριακή-Άγιος Στυλιανός• Της Αναλήψεως• Παναγία Φανερωμένη!
 18. 18. Το σπήλαιο της Θεόπετρας• Το σπήλαιο της Θεόπετρας βρίσκεταιστην βορειοανατολική πλευρά τουασβεστολιθικού βράχου, που υψώνεταιστην κοινότητα Θεόπετρας• Το σπήλαιο αυτό είναι το πρώτο πουανασκάπτεται στη Θεσσαλία• Μεταξύ άλλων, στο σπήλαιο βρέθηκανλίθινα εργαλεία Παλαιολιθικής-Μεσολιθικής και Νεολιθικής Εποχής,κεραμικά ευρήματα Νεολιθικά, οστέιναεργαλεία, κοσμήματα από όστρεο, έναμοναδικό για τον ελλαδικό χώρο χρυσόκόσμημα της Παλαιολιθικής, τηςΜεσολιθικής και Νεολιθικής περιόδου,καθώς και τα περίφημα ανθρώπινααποτυπώματα της Θεόπετρας πουχρονολογούνται στα 130.000 πριν απόσήμερα και αποτελούν σπανιότατοεύρημα όχι μόνο για τον ελλαδικό αλλάκαι για τον ευρωπαϊκό χώρο.
 19. 19. Γέφυρα Της Σαρακίνας• Σε απόσταση 8 χλμ από τηνΚαλαμπάκα, στην αριστερήόχθη του ποταμού βρίσκεται ηιστορική κοινότητα Σαρακίνας• Το γεφύρι συνδέεται με τηνιστορική μάχη της 7ηςΑπριλίου1878 με τους Τούρκους• Σύμφωνα με την παράδοσηη γέφυρα είχε αποκοπεί σετρία σημεία από τους κλέφτεςπου ήθελαν να ανακόψουντην πορεία του Αλή Πασά τωνΙωαννίνων προς τα θεσσαλικάχωριά.
 20. 20. Mοναστήρι Ασπροποτάμου• Η Ιερά Μονή Τιμίου ΣταυρούΔολιανών, έχοντας 12 τρούλους,αποτελεί έναν από τους πιοαξιόλογους βυζαντινούς ναούςτης Ελλάδας. Η παράδοσηαναφέρει ότι κάθε τρούλος ήταναφιερωμένος στους μαθητές τουΧριστού.• Κτίσθηκε στα τέλη του 18ουαιώνα(πιθανότατα το 1770)σερυθμό βασιλικής με τρία κλίτη.Αρχικά λειτούργησε ωςμοναστήρι αλλά εγκαταλείφθηκετο 1924.• Ο ναός έχει χαρακτηριστείδιατηρητέο μνημείο από το Υπ.Πολιτισμού.
 21. 21. Οι καθηγητές:Μητρονάτσιου Αρχοντία&Κράλλης Παναγιώτης
 22. 22. Οι μαθητές:Αθανασίου ΆνναΖαρόπουλος ΣτέφανοςΚαρακώστα ΕυαγγελίαΚοντοτόλη ΠαρασκευήΚυρίτσης ΒασίλειοςΜάνου ΧάιδωΜέλλιος ΘωμάςΜουστάκας ΚωνσταντίνοςΜπαλτσόγια ΒασιλικήΜπαντανίκα ΚαλλιόπηΜπαούτη ΖωήΜπέκος ΙωάννηςΜπέντας ΝικόλαοςΤσιαντούλα ΑικατερίνηΤσιάτσιου ΓεωργίαΤσιούμα Ευαγγελία
 23. 23. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Οι ξένες γλώσσες και η σημασία τους για την περιοχή μας , Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας, 2013, Ερευνητική Εργασία.

Views

Total views

608

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

317

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×