Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Η εξέλιξη των σχέσεων των μαθητών στο σύγχρονο σχολείο

Ερευνητική Εργασία: «Η εξέλιξη των σχέσεων των μαθητών στο σύγχρονο σχολείο», 2013, Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Η εξέλιξη των σχέσεων των μαθητών στο σύγχρονο σχολείο

 1. 1. Ερευνητική Εργασία: «Η εξέλιξη τωνσχέσεων των μαθητών στοσύγχρονο σχολείο»Ερευνητική ΕργασίαΓενικό Λύκειο ΚαλαμπάκαςΚαλαμπάκα 2012 - 2013
 2. 2. ΕισαγωγήΟι έφηβοι συναναστρέφονται καθημερινάμε συνομηλίκους στο πλαίσιο τουσχολείου, του φροντιστηρίου και τηςγειτονιάς, μοιράζονται κοινέςδραστηριότητες και ενδιαφέροντα, καιμέσω αυτής της διαδικασίαςδιαμορφώνουν τελικά τις φιλίες τους.
 3. 3. Εισαγωγή Συγκριτικά με το παρελθόν, οι έφηβοι στιςμέρες μας χρησιμοποιούν ολοένα καιπερισσότερο την τεχνολογία για ναεπικοινωνούν μεταξύ τους. Αν και η χρήση τηςτεχνολογίας προάγει την κοινωνικοποίηση, ηχρήση της ενδέχεται να επιφέρει αρνητικέςεπιπτώσεις όπως χαμηλή σχολική επίδοση καιαύξηση αισθημάτων μοναξιάς και κοινωνικήςαπομόνωσης ίσως και της βίαιηςσυμπεριφοράς.
 4. 4. Εισαγωγή Έτσι οι σχολικές σχέσεις οδηγούν αυτόματακαι αναπόφευκτα στην ανάπτυξη ενόςπολύπλοκου πλέγματος διαπροσωπικώνσχέσεων που είναι έντονα εμποτισμένες μεσυναισθηματικά και αξιακά στοιχεία. Η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων είναιπολύ μεγάλη, διότι αποτελούν το κέντροσύλληψης και ανάπτυξης του κοινωνικούανθρώπου.
 5. 5. Σκοπός και ΣτόχοςΗ Ερευνητική Εργασίαπραγματοποιήθηκε με σκοπό τηνενημέρωση μας σε σχέση με τον τρόποπου δομούνται οι σχέσεις μεταξύ τωννέων, για τις αξίες που αναπτύσσονταιμεταξύ τους και τα διάφοραπροβλήματα που προκύπτουν.
 6. 6. Μεθοδολογία – Ομάδες εργασίαςΤα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν μετά τημέθοδο του καταιγισμού ιδεών είναι: Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ παλιού με νέου σχολείου. Ποιες είναι οι Ανθρώπινες αξίες που αναπτύσσονται μεταξύτων μαθητών; Πως δομούνται και δημιουργούνται οι σχέσεις; Ποια είναι τα Δικαιώματα των μαθητών; Ποια προβλήματα προκύπτουν στις σχέσεις των μαθητών; Προτεινόμενες δράσεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν ναβελτιώσουν τα προβλήματα που προκύπτουν.
 7. 7. Μεθοδολογία – Ομάδες εργασίαςΟι ομάδες που δημιουργήθηκαν είναι:Α) Οι Πιθηκόσαυροι:• Γκιουζέλης Σταμάτιος• Παπαδόπουλος Δημήτριος• Δαλαμάγκας Κων/νος• Παππάς Κων/νος• Μαυραγάνης ΧρήστοςΓ) no name:• Μουζιούρα Βαρβάρα• Κατσουγιάννη Δάφνη• Ντάσκα Ειρήνη• Παρασκευά ΔήμητραΒ) Το Καλοκαίρι:• Πλησιώτη Μαρία• Γιάτσιου Παρασκευή• Καραλή Αγλαΐα• Σγουραλή ΣοφίαΔ) ΑNEΚ:• Κατσικά Σοφία• Θώμου Αικατερίνη• Κατσέλα Ανδρονίκη• Ζώϊκα Μαρία
 8. 8. Μεθοδολογία – Ομάδες εργασίας
 9. 9. Περιεχόμενα Σύγκριση παλιού και νέου σχολείου Ποιες είναι οι Ανθρώπινες αξίες πουαναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών; Πωςδομούνται και δημιουργούνται οι σχέσεις; Ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών Ποια προβλήματα προκύπτουν στιςσχέσεις των μαθητών; Προτεινόμενες δράσεις ή ενέργειες που θαμπορούσαν να βελτιώσουν τα προβλήματαπου προκύπτουν.
 10. 10. Σύγκριση παλιού και νέου σχολείουΤο σχολείο τότε…..Το σχολείο τώρα…..
 11. 11. Ποιες είναι οι Ανθρώπινες αξίες που αναπτύσσονταιμεταξύ των μαθητών; Πως δομούνται και δημιουργούνταιοι σχέσεις;Οι σχέσεις δεν είναι σταθερές. Με την πάροδο του χρόνουμεταβάλλονται. Διαρκώς συναντούμε καινούριουςανθρώπους ή ανακαλύπτουμε καινούρια πράγματα γιααυτούς που ξέρουμε. Όλοι έχουμε την ανάγκη έκφρασηςτου εαυτού μας.Θα ήταν βαρετό αν παραμέναμε οι ίδιοι. Κάθε άνθρωποςαναπτύσσει διαρκώς καινούρια ενδιαφέροντα και αλλάζειπορείες, και αυτό ακριβώς είναι που κάνει ενδιαφέρουσαμια σχέση. Συχνά αποκαλούμε φίλους γενικά όλους όσουςγνωρίζουμε και συμπαθούμε. Αλλά οι πραγματική φίλοιδεν είναι απλά και μόνο οι γνωστοί.Είναι εκείνοι που νοιάζονται για μας και εμείς νοιαζόμαστεγια εκείνους. Οι ανθρώπινες σχέσεις συμβάλλουνκαταλυτικά στην ποιότητα της ζωής μας. Η επαφή και ηεπικοινωνία με τους άλλους μας κάνει να νιώσουμεστήριξη , φροντίδα και αυτοεκτίμηση.
 12. 12. Ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιώνΤα δικαιώματά σουΌλα τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα που ορίζονται από τιςΔιεθνείς Συμβάσεις, το Σύνταγμα και τους νόμους.Το σημαντικότερο κείμενο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ηΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΗΕ.Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει τρεις μεγάλεςκατηγορίες δικαιωμάτων: Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση,ρατσισμό, κ.λπ.) Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, τηνψυχαγωγία, κ.λπ.) Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τονελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)
 13. 13. Ποια προβλήματα προκύπτουν στις σχέσεις τωνμαθητών;Δεν είναι λίγες οι φορές που οι σχέσειςμεταξύ των μαθητών είτε του ίδιου φύλου είτεμε το άλλο είναι ιδιαίτερα οξυμμένες. Φυσικάδεν θα μπορούσε να μη γίνει λόγος για τοφαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.
 14. 14. Προτεινόμενες δράσεις ή ενέργειες που θα μπορούσαν ναβελτιώσουν τα προβλήματα που προκύπτουνΠρώτο βήμα αντιμετώπισης της βίας είναι η διαμόρφωσηκαι εφαρμογή Γενικής Πολιτικής εναντίον της βίας στοκάθε σχολείο, με στόχο την μείωση των παραγόντωνκινδύνου. Ανάπτυξη στρατηγικών όπως:α) Διερεύνηση του προβλήματος για να διαπιστωθεί ησυχνότητα και η μορφή τουβ) Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωσηγ) Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης – εκπαίδευσηςδ) Υιοθέτηση κανόνων εναντίον της βίας στο σχολείοε) συμβουλευτική συζήτηση
 15. 15. ……… στη πράξη…….
 16. 16. Σχέση Μεταξύ Μαθητών!
 17. 17. Βία Εντός Και Εκτός Σχολείου!
 18. 18. Ρατσισμός και λεκτική βία προςΜαθητές!
 19. 19. Επίλογος!
 20. 20. Η Ομάδα μας!
 21. 21. Στα Βίντεο:Stamos GiouzelisDimitris PapadopoulosTakhs Txc Zn FFcKwstas Pappas
 22. 22. Φιλική Συμμετοχή ΣταΒίντεο:Γιάννης Μπέκος !
 23. 23. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Ερευνητική Εργασία: «Η εξέλιξη των σχέσεων των μαθητών στο σύγχρονο σχολείο», 2013, Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας

Views

Total views

1,139

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

279

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×