Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulej 2010

1,252 views

Published on

Mesitaru/“УЛЕЙ“
Vene õppekeelega koolide
õpetajate
virtuaalne praktikakogukond

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ulej 2010

 1. 1. Mesitaru/ “ УЛЕЙ “ Vene õppekeelega koolide õpetajate virtuaal n e praktikakogukond   Ljudmilla Roždestvenskaja 4 . 06 . 10
 2. 2. http:// ulej.edu.ee /   <ul><li>  </li></ul>
 3. 3. Portaali statistika <ul><li>Külastajate arv jaanuarist juunini 2010  </li></ul><ul><li>Külastajate arv jaanuaris -  655500  </li></ul><ul><li>Külastajate arv  juunis -  845050 </li></ul><ul><li>Külastajate arvu kasv -  29%  </li></ul>
 4. 4. Tugevused RSS-voog
 5. 5. RSS-voog <ul><li>Venekeelsete õpetajate ajaveebide kogumine ja täiendamine </li></ul><ul><li>https:// friendfeed.com/ulej    </li></ul><ul><li>Vene õppekeelega koolide õpetajate ajaveebid (aineõpetajad) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 6. RSS-voog <ul><li>Venekeelsete õpetajate ajaveebide kogumine ja täiendamine </li></ul><ul><li>http:// friendfeed.com/algkool    </li></ul><ul><li>Vene õppekeelega koolide klassiõpetajate ajaveebid (algkool) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 7. Koostöö arendamine kogukonnas <ul><li>Slideboom'is  on loodud grupp  </li></ul><ul><li>Web 2,0 в образовании.  </li></ul><ul><li>Web 2.0 hariduses ,  </li></ul><ul><li>27 osalejat, 20 esitlust  </li></ul>Metoodiliste materjalide loomine
 8. 8. Koostöö arendamine kogukonnas <ul><li>  Grupi SIGNUMi kogumik, </li></ul><ul><li>kus on esitlused matemaatika tundideks,   </li></ul><ul><li>11 osalejat, 21 esitlust   </li></ul><ul><li>http://www.slideboom.com/group/478 </li></ul>Metoodiliste materjalide loomine
 9. 9.     Kogukonna moderaatorite kohtumine
 10. 10.   Kogukonna moderaatorite kohtumine
 11. 11. Arutelud Maailmakohvikus
 12. 12. T emaatilised töötoad &quot;Ma pean haridusblogi&quot;
 13. 13. Digitaalsete õppematerjalide konkurss   &quot;Ebatavaline tund“ ( viide ) , 18 osalejat Kogukonnas käivitunud projektid
 14. 14. Kogukonnas käivitunud projektid <ul><li>Uus veebileht &quot; Время читать&quot;   </li></ul><ul><li>http:// sites.google.com/site/tkvglib / </li></ul><ul><li>27 osalejat - kaasautorit .  </li></ul>
 15. 15. Kollektiivsed ajaveebid <ul><li>Aineõpetajate koostöö ajaveebide haldamise, täiendamise, õppematerjalide paigaldamise alal. </li></ul>Esimesed sammud algkoolis SIGNUM ПЧЕЛА  ( Mesilane )
 16. 16. Õpetajate koostöö võrgustikus <ul><li>Tiigrihüppe SA toel  on  läbi viidud vabariiklik konverents  </li></ul>
 17. 17. Probleemid …
 18. 18. Probleemid: <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Osalejate madal aktiivsus; </li></ul></ul><ul><ul><li>Autorite vähesus; </li></ul></ul><ul><ul><li>E bapiisava kvaliteediga materjalid . </li></ul></ul>
 19. 19. Mis on veel plaanis? <ul><ul><li>Jätkata soovivate õpetajate IKT alast õpet veebipõhiste meisterklasside kaudu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Näiteks õppetuba &quot;Ma pean haridusblogi&quot;. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jätkata soovivate õpetajate IKT alast õpet veebipõhise projekti de kaudu. </li></ul></ul>
 20. 20. Tänan! Küsimused? http:// ljudmillar.blogspot.com / 10.12.08

×