Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ministeri Harakka MAL-sopimuksista 3.6.2020

241 views

Published on

Kaupunki- ja kulttuuripoliittinen info MAL-sopimuksista keskiviikkona 3.6. klo 10.30

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ministeri Harakka MAL-sopimuksista 3.6.2020

 1. 1. MAL-sopimukset – kestävä liikenne Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka 3.6.2020
 2. 2. • MAL-sopimukset ovat suurten kaupunkiseutujen kuntien ja valtion välisiä sopimuksia, jotka ohjaavat asuinrakentamisen, maankäytön ja liikenneinfrastruktuurin suuria linjoja. • Sopimuksissa määritetään tavoitteet lähivuosien maankäytön kehittämiselle ja asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet. • Alun perin sopimukset olivat valtion ja pk-seudun välisiä maankäyttö- ja liikennesopimuksia, asuminen mukaan myöhemmin. • Tavoitteena on rakentaa hiilineutraaleja kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. • Sopimuksella muun muassa varmistetaan, että kaupunkiseuduilla asunnot rakennetaan paikkoihin, joista on hyvät kulkuyhteydet julkisella liikenteellä, pyörällä tai kävellen. MAL-sopimusten merkitys 3.6.20202 |
 3. 3. • Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien neuvotteluryhmissä saavutettiin 2.6. neuvottelutulokset uusista MAL-sopimuksista. MAL- sopimukset laaditaan vuosille 2020-2031 Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. • Satsaus kestävään kaupunkiliikenteeseen on historiallisen suuri. • Jos neuvottelutulos vahvistetaan, sitoutuu valtio investoimaan sopimusten piiriin kuuluvilla kaupunkiseuduilla liikenteen hankkeisiin vähintään 755 miljoonaa euroa, jolla saadaan liikkeelle yhteensä pitkälle yli miljardin euron investoinnit liikennejärjestelmään. • Valtion rahoituksen edellytyksenä olisi, että kunnat vastaavasti sitoutuvat toteuttamaan neuvottelutuloksen mukaisia hankkeita ja investoivat niihin. Historiallinen tulos 3.6.20203 |
 4. 4. • Monivaiheisten ja välillä hankalienkin neuvottelujen jälkeen tulos saavutettiin 2.6.2020. Sopimukset tukevat työllisyyttä ja kasvua, ja ovat parasta ilmastoelvytystä. • Tulos pitää vielä vahvistaa valtioneuvostossa ja kaupunkien päätöselimissä. • Hallitus huomioi neuvottelutuloksen vuoden 2020 IV lisätalousarvioesityksessään sekä julkisen talouden suunnitelmassa ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Neuvotteluista 3.6.20204 |
 5. 5. • Jos neuvottelutulos vahvistetaan esitetyn kaltaisena, saataisiin liikkeelle vähintään 1,4 miljardin euron investoinnit neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla. Luvut ovat arvioita. • Jos neuvottelutulos vahvistetaan, olisi valtio valmis sitoutumaan noin 755 miljoonan euron rahoitukseen: • Raideliikenteen kehittämiseen n. 473 milj. • Raitiotieliikenteen kehittämiseen n. 137 milj. • Muun muassa teiden, kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen n. 72 milj. • Joukkoliikenteen kehittämiseen n. 74 milj. • Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat sitoutuvat noin 675 miljoonan euron rahoituksella: • Raideliikenteen kehittämiseen n. 182 milj. • Raitiotieliikenteen kehittämiseen n. 357 milj. • Mm. teiden, kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen n. 62 milj. • Joukkoliikenteen kehittämiseen n. 74 milj. Investoinnit kestävään kaupunkiliikenteeseen 3.6.20205 |
 6. 6. • Valmius käynnistää pääradan parantaminen Helsinki-Pasila hanke II vaihe • Valmius käynnistää Espoon kaupunkiradan toteuttaminen • Valtio on varautunut avustamaan Helsingin seudun lähijunaliikenteen varikoiden suunnittelua • Valtio on valmis parantamaan Tampereen seudun lähijunaliikenteen edellytyksiä • Tesoman junaseisake, Lempäälän laiturimuutokset, Nokian asema-alueen muutoshanke, Oriveden asema-alueen kehittämishanke • Valmius käynnistää Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen muutostyöt vaiheittain erikseen sovittavalla tavalla • Valmius toteuttaa Oritkarin kolmioraide • Valmius tehdään välityskykytarkastelu Tampere-Oulu välin kapasiteetin kasvattamisesta (ml. Oulu-Liminka väli) • edellyttää neuvottelutuloksen vahvistamista Valtion keskeisimpiä toimia neuvottelutuloksessa – Raideliikenne 3.6.20206 |
 7. 7. • Valtio varautunut avustamaan seudullisia raitiotiehankkeita • Vihdintien pikaraitiotie (Länsi-Helsingin raitiotiet) • Vantaan ratikka (Mellunmäki-Tikkurila-Aviapolis-Lentoasema) • Viikin-Malmin pikaraitiotiehanke • Tampereen raitiotien ja seuturaitiotien laajentamishankkeet • Hatanpään haara, keskusta –Hiedanranta –Lentävänniemi, raitiotien seudullinen laajeneminen ja Tays keskussairaala - Koilliskeskus ja Tampereen linja-autoasema - Härmälä - Pirkkala. • Turun raitiotie • edellyttää neuvottelutuloksen vahvistamista Valtion keskeisimpiä toimia neuvottelutuloksessa – Raitiotieliikenne 3.6.20207 |
 8. 8. • Valtio on varautunut avustamaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita edistäviä hankkeita ja toteuttamaan kuntien kanssa yhdessä kävelyn ja pyöräilyn hankkeita väyläverkolla • Valtio on valmis toteuttamaan raskaan liikenteen palvelualueet Helsingin seudulla mm. sijaintia ja kaavoitusta koskevien päätösten perusteella • Valtio valmis toteuttamaan kaupunkien kanssa yhdessä lukuisia kustannustehokkaita liikennejärjestelmän parantamishankkeita • edellyttää neuvottelutuloksen vahvistamista Valtion keskeisimpiä toimia neuvottelutuloksessa – Kävely ja pyöräily, tiet 3.6.20208 |
 9. 9. • Valtio on varautunut avustamaan kaupunkeja joukkoliikenteen kehittämiseen ja ilmastoperusteisiin toimiin. • Valtio on varautunut avustamaan myös kaupunkeja joukkoliikenteen digitalisaation ja liikenteen palveluistumisen edistämisessä sekä yhteen toimivien taustajärjestelmään perustuvien lippu- ja maksujärjestelmien kehittämisessä • edellyttää neuvottelutuloksen vahvistamista Valtion keskeisimpiä toimia neuvottelutuloksessa – Joukkoliikenne 3.6.20209 |
 10. 10. • Ilmastoelvytyksen ja kestävän liikenteen paketti on kokonaisuutena lähemmäs 2 miljardia euroa (sisältäen MAL-sopimuksen asumis- ja liikennekokonaisuus) • 100 milj. euron joukkoliikennetuki • Nopeasti käynnistettävien väylä- ja ilmastoelvytyshankkeiden kokonaisuus • Neljän suurimman kaupunkiseudun kanssa tehtävät MAL-sopimukset asuntorakentamisesta ja liikennehankkeista. • Lisäksi hallitus on päättänyt kestävien teollisten investointien tukemiseen suunnatusta pohjoisesta paketista. Teollisuuden infrapaketilla vauhditetaan juuri nyt kipeästi kaivattuja, suuria työllistäviä investointeja etenkin Pohjois- Suomessa. Historiallisen laaja kaupunki-, liikenne- ja ilmastopaketti osana lisätalousarvioesitystä 3.6.202010 |
 11. 11. Kiitos! #MALsopimukset

×