Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ministeri Anne Berner: julkisen talouden suunnitelman liikennehankkeet

3,240 views

Published on

Ministeri Anne Berner esitteli 5.4.2016 julkisen talouden suunnitelman liikennehankkeet vuosille 2017-2020.

Published in: Government & Nonprofit
 • missä EU liikennestrategian v.2011 mukaiset suunnitelmat jossa maantieliikennettä tulisi siirtää vesille . Nekin edellyttäisivät infra panostuksia.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ministeri Anne Berner: julkisen talouden suunnitelman liikennehankkeet

 1. 1. Julkisen talouden suunnitelman liikennehankkeet Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
 2. 2. Liikennehankkeet 1. Luumäki-Imatra - ratahanke 2. Valtatie 4 Oulu-Kemi 3. Valtatie 5 Mikkeli-Juva 4. Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie 5. Raide-Jokeri (valtionavustus) 6. Tampereen raitiotie (valtionavustus)
 3. 3. Luumäki-Imatra ratahanke • Parannetaan teollisuuden kuljetusten kannalta tärkeän rataosan välityskykyä ja tavaraliikenteen toimivuutta. • Parannetaan henkilöliikenteen palvelutasoa ja häiriötilanteiden hallintaa. • Kokonaiskustannus: 165 milj. € • Aikataulu: rakentaminen voi alkaa 2018. Kuva: Liikennevirasto
 4. 4. Valtatie 4: Oulu-Kemi • Parannetaan yhteysvälin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähennetään Oulun kohdan ruuhkia. • Parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. • Toimenpiteitä Oulun ja Haukiputaan kohdalla. • Kokonaiskustannus: 155 milj. € • Aikataulu: rakentaminen voidaan aloittaa lähes välittömästi. Kuva: Liikennevirasto
 5. 5. Valtatie 5: Mikkeli-Juva • Parannetaan tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta. • Parannetaan liikenneturvallisuutta ja mahdollistetaan uutta maankäyttöä. • Kokonaiskustannus: 121 milj. € • Aikataulu: rakentaminen mahdollista aloittaa lähes välittömästi. Kuva: Liikennevirasto
 6. 6. Valtatie 12: Lahden eteläinen kehätie • Parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. • Vähennetään oleellisesti pitkämatkaisen elinkeinoelämän ja vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamia haittoja nykyisen tien varrella. • Edistetään maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämistä Lahden seudulla. • Kokonais- kustannus: 275 milj. € • Aikataulu: rakentaminen aloitettavissa 2017. Kuva: Liikennevirasto
 7. 7. Raide-Jokeri Kuva: Helsingin kaupunki • Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välinen pikaraitiolinja. • Raideyhteys korvaa vilkkaasti liikennöidyn bussilinjan 550. • Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen toimivuutta ja mahdollistaa 60 000 uutta asuntoa. • Valtionavustus: 84 milj. €
 8. 8. Tampereen raitiotie • Tavoitteena on kasvavan kaupungin rakenteen tiivistäminen tehokkaan joukkoliikenneratkaisun avulla. • Mahdollistaa 46 000 uutta asuntoa raitiotien lähialueelle vuoteen 2040 mennessä. • Valtionavustus: 71 milj. € Kuva: Tampereen kaupunki
 9. 9. Valtion ja kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä lisätään • Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksilla (MAL- sopimukset) toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita. • Valtio edellyttää kasvukeskuksissa toteutettavien suurten infrahankkeiden ehtona kaupunkien tontti- ja asuntotuotannon lisäämistä. • Sopimusneuvottelut käydään ja valtioneuvoston periaatepäätös tehdään kevään aikana. • Julkisen talouden suunnitelmassa on myönnetty rahoitus Helsinki-Turku nopean ratayhteyden jatkosuunnittelulle. • MAL-neuvottelujen yhteydessä ratkaistaan valtion mahdollinen osallistuminen Turun kehätien ja Klaukkalan ohikulkutien toteutukseen. • Sopimuksilla edistetään tietoon perustuvien liikennepalveluiden syntymistä.

×