Bao cao sơ ket 2010 2011

2,893 views

Published on

  • Be the first to like this

Bao cao sơ ket 2010 2011

  1. 1. PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT NINH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ Độc Lập – Tự Do- Hạnh PhúcSố: /BC-TrHNVC Ninh Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2010 BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Phần một Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong HKI năm học 2010 – 2010I/ Về quy mô:1. Số học sinh cuối HKI: Khối Số Số học sinh lớp lớp Tổng số Nữ D.tộc Nữ VI 6 241 116 4 1 VII 5 188 116 1 0 VIII 6 221 125 4 1 IX 6 203 122 4 2 Cộng: 23 853 479 13 42. Giảm so với năm học trước 1 lớp; Số học sinh giảm 10 em.- Số bỏ học: 4 hs; Số chuyển trường, chuyển vùng: 1 học sinh,- Nguyên nhân bỏ học: Trong số học sinh bỏ học có 2 em bị bệnh tim nên gia đình xinnghỉ học để điều trị sang năm học lại, 1 em bi tai nạn giao thông không đi học được, 1 embỏ học vì học kém.- Các biện pháp khắc phục và kết quả: Tình hình học sinh bỏ học của học sinh, nhàtrường đã phối hợp với địa phương, Ban đại diện CMHS thực hiện “chống bỏ học” nênviệc bỏ học của học sinh trong năm học có giảm so với cùng kỳ năm học trước 0,8%, tỉlệ bỏ học đến cuối học kỳ 1 năm nay là 0,1%3. Tỉ lệ huy động vào lớp 6:- Số học sinh tuyển mới vào học lớp 6 năm học 2010 – 2011: 243 học sinh, So với kếhoạch được giao 243 học sinh – Tỉ lệ: đạt 100%. Tỉ lệ so với số học sinh hoàn thànhchương trình tiểu học trên địa bàn: 100 %. So với năm học trước thì số lượng học sinhvào lớp 6 tăng 45 em, Nguyên nhân là số học sinh trong độ tuổi tăng.4. Đánh giá chung: Tình hình phát triển quy mô giáo dục của đơn vị tương đối ổn định.II/ Về các điều kiện thực hiện chất lượng:1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 54/27 nữ Trong đó: + Trong biên chế: 46/21nữ. + Hợp đồng: 8/6 nữ. + Đảng viên: 12/3 nữ; có Chi bộ Đảng CSVN. - Số giáo viên đứng lớp hiện nay còn thiếu 2 GV ( 1 GV toán, 1 GV Công nghệ )a. Cán bộ quản lý: - Số lượng: 3 /0nữ. - Đảng viên: 3/0 nữ. Báo cáo sơ kết HKI - năm học 2010-2011 1
  2. 2. - Trình độ đào tạo: Đại học: 3/0nữ.b. Giáo viên (tính luôn tổng phụ trách Đội và giáo viên chuyên trách BTVH): - Số lượng: 42 /20nữ. - Tỉ lệ giáo viên/lớp: 1,78 - Trong biên chế: 42/20nữ; - Đảng viên: 9/3 nữ. - Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 11/ 8 nữ; Đại học: 31/ 12nữ. Đang học: Đại học: 6/người. - So với năm học trước thì giảm 1 giáo viên, nguyên nhân trong HKI có 1 giáo viên chuyển công tác về Nha trang. - Xếp loại tay nghề trong học kỳ I năm học 2010 - 2011: Số giáo viên được kiểm tra 19 giáo viên: Giỏi: 11 (57,8%); Khá: 8 (42,1% ) - Tình hình, kết quả tuyển mới giáo viên năm học 2010-2011: Không có tuyển GV, NV trong năm học mới, Chỉ hợp đồng 1 nhân viên y tế trường học. Nguyên nhân không tuyển GV - lý do toàn ngành không tuyển GVTHCS. Hiện tại trường có thiếu 1 chỉ tiêu môn toán nhưng sắp xếp phân công không vượt quá số giờ qui định trội giờ.c. Nhân viên: - Số lượng: 9/7nữ. (1 kế toán, 1 văn thư, 1 thư viện, 2 thiết bị, 1 tạp vụ, 2 bảo vệ, 1 y tế ) - Trong biên chế: 1/ 1nữ; hợp đồng: 8/ 6 nữ. - Đảng viên: 0 - Trình độ đào tạo: Trung cấp: 2/2 nữ; Cao đẳng: 2/1 nữ; Đại học: 02. Cơ sở vật chất: - Tình hình và kết quả xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất phục vụ năm học 2010-2011: + Đã tu sữa CSVC phục vụ dạy học gần 30 triệu đồng từ nguồn ngân sách. + Đã làm sân xi măng với diên tích 600m2 - trị giá 30.000đ từ nguồn đóng góp của CMHS. - Tình hình thiệt hại của đơn vị qua các trận mưa lũ các tháng cuối năm 2010cụ thể: Sập tường rào 25 m2 - trị giá: gần 5 triệu đồng. Sét đánh cháy hệ thống máy vi tính và mạng nhà trường trị giá gần 20 triệu đồng. - Tổng số phòng học: 15 Trong đó: Phòng cấp 4: 15 Phòng - Số phòng bộ môn: 2 ( Lý- CNCN, Hóa-Sinh-CNNN) - Tình hình sử dụng phòng thư viện, thiết bị: đảm bảo đúng chức năng. - Số nhà vệ sinh: 2 Trong đó: + Của giáo viên: 1 + Của học sinh: 1 + Đề nghị (nếu có): Trang bị thêm nhà vệ sinh giáo viên (không đủ hố sử dụng) - Việc sử dụng nguồn nước sạch cho CB-GV-NV và học sinh: nguồn nước giếng qua hệ thống lọc tia cực tím. - Số phòng dạy tin học: 1/ 18 số máy vi tính. - Số máy kết nối Internet cho CB-GV-NV sử dụng: 6 (BGH: 3 máy, Nhân viên: 3). Báo cáo sơ kết HKI - năm học 2010-2011 2
  3. 3. - Sử dụng các phần mềm quản lý trường học và ứng dụng trong dạy học: 2 (Pmis, Emis). - Số phòng dùng làm phòng dạy giáo án điện tử: 1 - Số Laptop: 0; số Projector: 1 - Nhu cầu đề nghị cần có: 1 laptop, 1 Projector3. Về tài chính (tính theo năm ngân sách): - Số ngân sách nhà nước được phân bổ: 2.607.608.000đ.Tăng so với năm trước 247.680.000đ. - Số kinh phí do nhân dân đóng góp trực tiếp: 19.580.000d, giảm so với năm học trước 3.840.000đ; lý do: số HS giảm. - Đánh giá kết quả thực hiện khoán chi: Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên được xây dựng bởi các tiêu chí phân bổrõ ràng, cụ thể, đơn giản dễ thực hiện, dễ kiểm tra; đảm bảo được tính công khai, minhbạch trong phân bổ ngân sách, phù hợp với cơ chế đổi mới phân cấp quản lý ngân sách,tạo điều kiện cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu tráchnhiệm, góp phần thúc đẩy xã hội hóa và thực hiện cải cách hành chính . Tuy nhiên vân còn nhiều vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện như ngân sách cấpchưa đảm bảo tỉ lệ: 80% chi cho con người và 20% chi khác…III/ Về chất lượng và hiệu quả:1. Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục: a/ Đối với học sinh : Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnhcho học sinh thông qua các hoạt động thường xuyên theo chủ đề từng tháng, đẩy mạnhhoạt động ngoài giờ lên lớp … quản lý chuyên cần và việc tự học ở nhà của học sinh. Chỉđạo GVCN phối hợp GVBM tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, thông qua kết quảhọc tập mà GV đã kiểm tra. Biện pháp để thực hiện là tổ chức nhiều hình thức bố trí lớp,nhóm, đôi bạn học tập, phân công trách nhiệm của Đoàn, Đội, giáo viên, phụ huynh vàhọc sinh trong việc phù đạo, kèm cặp học sinh yếu kém sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họcsinh yếu kém được củng cố thêm kiến thức. Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ tài sản nhà trường, thường xuyên lao động giữgìn vệ sinh trường lớp luôn sạch đẹp. Phối hợp chặt chẻ với PHHS thường xuyên giáodục, đôn đốc việc học tập của con em. Tổ chức tốt phong trào thi đua – sơ kết đánh giá hàng tuần, tháng cụ thể – và độngviên khen thưởng kịp thời. Đồng thời xử lý nghiêm túc các hiện tượng sai phạm. b/ Đối với giáo viên : Nhà trường tập trung đẩy mạnh các hoạt động sau : - Tổ chức thực hiện nghiêm túc qui chế lao động và qui chế chuyên môn : Quakiểm tra hầu hết giáo viên thực hiện tốt, còn một vài trường hợp lệch lạc đã điều chỉnhkịp thời. Thực hiện qui định chuyên môn theo đúng sự chỉ đạo của Phòng. - Tổ chức phong trào dự giờ, thao hội giảng tổ, trường nhằm bồi dưỡng kiến thức,kỹ năng và rèn luyện thường xuyên phương pháp dạy học tích cực, nâng cao chất lượngdạy học. - Đã chỉ đạo 6/6 tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề dạy học trong HKI là 4chuyên đề ( có hồ sơ lưu cấp tổ ) nhằm thống nhất các vấn đề liên quan trong dạy học cònvướng mắc; đồng thời trên cơ sở đó nhằm tuyển chọn nhân tố tích cực để bồi dưỡng chophong trào Hội giảng GVG các cấp. Tham gia đầy đủ các các đợt sinh hoạt chuyên môncấp phòng tổ chức. Báo cáo sơ kết HKI - năm học 2010-2011 3
  4. 4. - Tăng cường phụ đạo học sinh yếu ở các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn và bồidưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học. * Đánh giá chung: kết quả có nhiều tiến bộ và hiệu quả hơn so với năm học trướcvề các hoạt động giáo dục trong nhà trường.2. Số học sinh dược học nghề: 203/853 học sinh, đạt tỉ lê: 23,8% so với học sinh toàntrường.3. Kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp huyện: 6 em, So sánh với năm học trước giảm 1 em.4. Nhận xét và dẫn chứng về giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất, vệ sinh học đường,phong trào văn hoá - văn nghệ trong học sinh: - Từ đầu năm đến nay, trường đã chỉ đạo các bộ phận phụ trách thực hiện tốt việc giáodục đạo đức, giáo dục thể chất, ý thức giữ gìn vệ sinh học đường, các phong trào văn hóa- văn nghệ cho học sinh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong giờ dạy chínhkhóa và trong các hoạt động ngoại khóa. - Chỉ đạo các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt các công tác theo tuần,tháng; tổ chức các sinh hoạt theo chủ điểm của từng tháng. Từ đó các hoạt động như vănnghệ, chào cờ và phát động nhiều phong trào nhằm giáo dục cho học sinh về truyền thốngcủa dân tộc, của địa phương, của nhà trường và các anh hùng mà chi đội em mang tên;giáo dục về đạo đức, dạy các em biết lễ phép, biết “tôn sư trọng đạo”, giáo dục về lòngnhân ái, cùng giúp bạn đến trường thông qua nhiều hình thức như tiết kiệm, phong trào“Nuôi heo đất”, tự giác ủng hộ gây quỹ tình thương để giúp bạn cùng lớp, giúp bạn cùngtrường, tham gia dự thi đạt giải khuyến khích về Ban chỉ huy đội giỏi. - Đã triển khai các văn bản về việc “Hướng dẫn công tác giáo dục thể chất và y tếtrường học năm học 2010 – 2011. Từ đó trường đã áp dụng cho công tác GDTC trongnhà trường thông qua các giờ học Thể dục, các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ TDTT trongnhà trường…, giúp cho việc giáo dục thể chất – y tế trường học trong trường đạt hiệu quảkhá tốt. Tuy nhiên do khách quan nên việc khám sức khỏe ban đầu của học sinh chưathực hiện vì lý do trạm y tế chưa săp xếp lịch khám… - Tổ chức triển khai, hướng dẫn công tác y tế trường học cho nhân viên y tế của trường - Tổ chức HKPĐ cấp trường với 06 môn thể thao và 02 trò chơi dân gian, - Ngoài ra, Trường cũng đã chỉ đạo các thực hiện tốt các hoạt động khác như: + Thực hiện tốt phong trào kế hoạch nhỏ được 850.000 đồng, nộp cho huyện đoàn778.500 đồng (đúng kế hoạch phân bổ). + Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung với số tiền 1.403.000 đồng ( HS ); CB-GV-CNV 1 ngày lương. + Mua tăm tre và chổi ủng hộ hội người mù 1.600.000 đồng. + Đối với các em gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong học tập, liên đội đã phátđộng xây dựng quỹ bạn nghèo với hình thức nuôi heo đất với số tiền 18.058.000 đồng. + Triển khai cuộc thi “Viết thư quốc tế UPU” lần thứ 40. + Tham gia cuộc thi “Chúng em tham gia phòng chống tội phạm và gin giữ trật tự an toàn giao thông” với số lượng nộp dự thi: 425 tranh. + Tham gia cuôc thi :1000 năm Thăng Long –Hà Nội” được 176 bài. + Tham gia cuôc thi “Mỹ thuật thanh thiếu nhi Khánh Hòa” được 256 tranh. + Tham gia cuôc thi ‘Ngày hội mỹ thuật thiếu nhi Châu Á” được 5 tranh. + Tham gia cuôc thi giọng hát hay tại huyện.5. Tình hình triển khai và kết quả công tác PCGD: Báo cáo sơ kết HKI - năm học 2010-2011 4
  5. 5. - Trường tham mưu với UBND xã để kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo. Tổ chứctổng kết 10 năm thực hiện công tác phổ cập THCS tại địa phương. Coi trọng công tácđiều tra cơ bản hằng năm về thực trạng tình hình PCGD, cũng cố và đẩy mạnh hoạt độngcủa trung tâm giáo dục cộng đồng. Kiên quyết bảo đảm chất lượng và củng cố vững chắckết quả PCGDTHCS. - Năm 2010 tiếp tục giữ vững thành tích đơn vị đạt chuẩn quốc gia PCTHCS.Tiếp tục huy động học viên ra lớp PCTHCS với chỉ tiêu giao. - Truyên truyền vận động học sinh tiếp tục học để hoàn thành cấp THPT để phấnđấu hoàn thành kế hoạch PCGD bậc THPT giai đoạn 2010.- 2015.6. Kết quả xếp loại các mặt giáo dục của HS.a/ Kết quả về Hạnh kiểm : Xếp loại Tỉ lệ ( trường ) Tốt 58,1% Khá- Tốt : Khá 30,8 % Tỉ lệ : 88,9 % TBình 11,1% Yếu 0 So với năm học trước kết quả xếp loại hạnh kiểm khá tốt tăng 2 % ; có 11,1 % họcsinh xếp loại hạnh kiểm trung bình, nguyên nhân chính là do không tiến bộ trong học tập,không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.b/ Kết quả xếp loại học lực : Xếp loại Tỉ lệ ( trường ) Giỏi 159 hs -18,6 % Trung bình Khá 237 hs -27,8 % trở lên TBình 332 hs -38,9 % Tỉ lệ : 85,3% Yếu , kém 125 hs -14,7 %Số học sinh giỏi tăng hơn cùng kỳ năm học trước 2 %; số HS Tb trở lên tăng 5%IV/ Những mặt công tác khác và công tác quản lý giáo dục:1. Kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tựhọc và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tíchcực”.- Cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Nhà trường tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết quả: Qua tổng kết thực hiện cuộc vận động,đơn vị nhận thấy đã đạt được những kết quả như sau: Cuộc vận động đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tư tưởng của đa số đảngviên, cán bộ, công chức, viên chức khi học tập, nghiên cứu các chuyên đề tư tưởng, đạođức Bác Hồ. Tất cả CB-GV-CNV đã tự đăng ký cam kết thực hiện đầy đủ theo các nộidung đã qui định trong bản đăng ký. CB-GV-CNV đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Học tậpvà làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm,hết lòng, hết sức, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặc biệt là phát huy vai trò gươngmẫu đi trước, làm trước của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức... có ý nghĩa quantrọng. Nhiều cán bộ, đảng viên tích cực tham gia thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết Báo cáo sơ kết HKI - năm học 2010-2011 5
  6. 6. kiệm, chống lãng phí và đấu tranh chống tham nhũng. Từ cuộc vận động này mà nhiềucán bộ, giáo viên, đảng viên đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, tác phongcủa mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.- Cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáodục”: Không áp đặt các chỉ tiêu chất lượng giáo dục. Đổi mới hình thức kiểm tra, đánhgiá học sinh: tổ chức nghiêm túc từ khâu ra đề, tổ chức kiểm tra theo đề thống nhất 1 tiếttrở lên đối với tất cả các môn, chấm bài, và đánh giá học sinh đúng thực chất, kháchquan, trung thực. Lấy kết quả khảo sát chất lượng học tập của học sinh cuối năm họctrước kết hợp khảo sát đầu năm, để so sánh, đối chiếu với việc đánh giá, xếp loại học sinhở cuối HKI, trên cơ sở đó xem xét trách nhiệm, xử lí, và khen thưởng đối với tổ khốichuyên môn, cán bộ và cá nhân giáo viên trong năm.- Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo: Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của giáo viên theo đúng qui định của điềulệ nhà trường và chủ đề năm học. Thực hiện qui chế về tổ chức và hoạt động của ngành,của nhà trường. Đảm bảo thời gian làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giữ gìnphẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng học sinh, đối xử công bằng trong đánhgiá và bảo vệ các quyền lợi học sinh. Có lối sống mẫu mực, trong sáng; có uy tín trongđồng nghiệp, học sinh và phụ huynh học sinh. Ý thức cao trong việc phòng, chống tệ nạnxã hội và tham nhũng trong đơn vị. Kết quả: không có CB-GV-CNV vi phạm đạo đức tác phong, kết quả giảng dạyđều đạt khá trở lên.- Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Đã có kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng bộ phận phụ trách theo từng nội dung,bước đầu đã có sự nhận thức trong giáo viên, học sinh và các tổ chức xã hội. Các đoànthể trong và ngoài nhà trường đã tích cực phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu,yêu cầu nội dung của việc xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực. Kết quả trong học kỳ 1 trường tự đánh giá xếp loại tốt.2. Tình hình triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học và quản lýgiáo dục: - Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý trường học như quản lý vănbản, hành chính, chuyển đổi thông tin hai chiều; quản lý dạy và học, đổi mới phươngpháp dạy học và đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh. Cụ thể: + 100% cán bộ quản lý đều sử dụng vi tính để quản lý việc dạy và học. + 80% giáo viên soạn giáo án bằng vi tính, + Đã kết nối internet 6 máy dùng để truy cập và trao đổi thông tin liên quan để phục vụ công tác dạy học. Tuy nhiên việc thực hiện giảng dạy giáo án điện tử chưa thực hiện được, nguyên nhân điều kiện CSVC chưa đáp ứng. Trình độ vi tính của giáo viên còn hạn chế.3. Tình hình đổi mới quản lý tài chính, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục tạiđơn vị: - Đổi mới quản lý tài chính: thực hiện cơ chế khoán chi, tăng cường tiết kiệm vàcân đối cơ cấu chi ngân sách hợp lý, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn và nâng caođời sống cho CB-GV. Thực hiện thu chi các loại quỹ đúng qui định. Tiếp tục thực hiệncông tác tuyên truyền luật phòng, chống tham nhũng và tích cực phòng, chống thamnhũng trong đơn vị. Kết quả về công tác quản lý tài chính không vi phạm, có những saisót nhỏ đã điều chỉnh kịp thời về hồ sơ sổ sách. Báo cáo sơ kết HKI - năm học 2010-2011 6
  7. 7. - Phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương, Hội PHHS, Chi Hộikhuyến học… mang lại hiệu quả thiết thực với tổng số tiền sắp xỉ: 42 triệu ( bê tông: 7triệu, học sinh khó khăn: 20 triệu, khen thưởng 10 triệu ).4. Tình hình quản lý dạy thêm - học thêm: Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo từBộ đến Phòng giáo dục và Đào tạo. Không có hiện tượng nào vi phạm về việc dạy thêmhọc thêm.5. Việc tăng cường nền nếp, kỷ cương; chấp hành luật lệ giao thông; chấp hành các quyđịnh của ngành: Toàn trường không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.Không vi phạm pháp luật, đạo đức lối sống, hoàn thành nhiệm vụ dạy học. Đặc biệt thựchiện tốt luật lệ giao thông ( kể cả GV-HS )6. Công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học: - Về công tác kiểm tra nội bộ trường học: Trong HKI đã thực hiện đầy đủ theo kế hoạchđã đề ra và kết quả đạt khá tốt như sau: + Kiểm tra toàn diện: 7/22 GV – đạt tỉ lệ: 31%( trong đó : 4 loại tốt; 3 khá;) + Kiểm tra chuyên đề dạy học: 12 tiết: 8 giỏi, 4 khá. + Kiểm tra hoạt động thiết bị đạt Tốt. + Kiêm tra công tác Chủ nhiệm lớp: 23 lớp ( 18 loại tốt, 5 khá, ).7. Việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; quản lý thu chi trong đơn vị: - Phối hợp chặt chẽ với Chi ủy Đảng và Đoàn thể cơ quan tiếp tục tuyên truyền,phổ biến và quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức nắm vững các quy định củaĐảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chốnglãnh phí; - Các khoản thuộc ngân sách nhà nước như tiền lương, tiền công tác phí, tiền chếđộ nghỉ lễ, tiền công tác phí… đã thực hiện đầy đủ bảo đảm đúng nguyên tắc, công khaitrong tháng. - Các khoản thu khác: quỹ CMHS, quỹ thực hành tin học đều thực hiện theo kếhoạch đề ra, đã và đang tiến hành thống kê đối chiếu thực tế trong học sinh; nhằm hạnchế giáo viên thu nộp không đúng qui định. Đồng thời tiến hành hướng dẫn giáo viên chủnhiệm làm hồ sơ quyết toán từng học kỳ, cuối năm học - Đã tiến hành kiểm tra mua sắm cơ sở vật chất cũng như điều kiện phục vụ dạyhọc, phục vụ cho kỳ kiểm tra học kỳ, tất cả đúng thực tế theo chứng từ hóa đơn mua sắmtu sửa của đơn vị trong từng tháng và đã được công khai trước kỳ họp hội đồng tháng. - Trong tháng thường xuyên chỉ đạo các bộ phận thư viện, thiết bị, bảo vệ có biệnpháp tăng cường bảo vệ tài sản như: đề phòng cháy nổ, bảo lụt; bao bọc, lau chùi tu sửasách, đồ dùng dạy học trước và sau sử dụng, đến nay việc hư hao tài sản rất hạn chế .Những tài sản hư hỏng đều được bộ phận quản lý báo cáo kịp thời để tiên hành tu sửa đểphục vụ dạy học.8. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: - Đã tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Bộ GD&ĐT theo QĐ83/2008 và TT 12/2009 của Bộ GD&ĐT. Xây dựng được kế hoạch kiểm định góp phầnnâng cao chất lượng GD của nhà trường. Tiến hành hoàn thành cơ sở dữ liệu của trườngvà đang từng bước điều chỉnh phần tự đánh giá của nhà trường. - Tuy nhiên do vừa dạy học vừa thực hiện công tác báo cáo của từng nhóm đượcphân công không có đủ thời gian để thu thập thông tin và minh chứng để lập báo cáo.Trong quá trình thực hiện còn lúng túng trong việc xác định mã hóa các thông tin và Báo cáo sơ kết HKI - năm học 2010-2011 7
  8. 8. minh chứng thu được. Trong quá trình lập bảng thông tin minh chứng còn xáo trộn nhầmlẫn…V/ Đánh giá chung: Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục – ĐT và sự quan tâm giúp đỡ trựctiếp của Đảng ủy - Chính quyền địa phương, của Hội PHHS, Trường đã đạt những kếtquả đáng khích lệ với những ưu điểm sau: - Trường đã triển khai thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra ở đầu năm củangành, các hoạt động đồng bộ. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, đặc biệt tỉ lệhọc sinh bỏ học và học sinh yếu giảm. - Giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Thamgia đầy đủ các hoạt động của ngành và một số hoạt động có giải. - Công tác quản lý từ trường đến các tổ chuyên môn và các bộ phận được tập trungchú trọng thực chất chất lượng dạy học một cách toàn diên. - Hưởng ứng tốt cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh” và cuộc vận động “ hai không” thông qua công tác giảng dạy và các hội thi, cáchoạt động của ngành. - Công tác phổ cập GDTHCS được giữ vững. - Điều kiện phương tiện, CSVC cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học. * Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại mà trường cần phải khắc phục: - Công tác chủ nhiệm một số giáo viên còn hạn chế về biện pháp giáo dục họcsinh yếu kém trong học tập và tỉ lệ học sinh bỏ học vẫn còn. Năng lực chuyên môn củamột số giáo viên và công nhân viên chưa phát huy tính năng động sáng tạo trong côngtác. Nguyên nhân là không chịu khó đầu tư, tự học tự rèn và học hỏi kinh nghiệm củađồng nghiệp và lãnh đạo. - Điều kiện dạy học tuy đáp ứng nhu cầu dạy học nhưng vẫn còn thiếu chưa đápứng đầu đủ nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cũng như trong côngtác quản lý; điều kiện học tập của học sinh như bàn ghế chưa phù hợp với tình hình dạyhọc hiện nay.Phần hai: Dự kiến nhiệm vụ, giải pháp học kỳ II năm học 2010-2011. - Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, giáo viên vàhọc sinh để tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “Sống có trách nhiệm”; tiếp tục tổ chứcthực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh”; tiếp tục hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cửvà bệnh thành tích trong giáo dục ”. - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bằng những biện pháp tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục các bộ môn văn hoá, giáo dục thể chất, thẩm mĩ và giáo dục hướng nghiệp,…. - Tổ chức giảng dạy có hiệu quả các bộ môn văn hoá theo yêu cầu đổi mới giáodục phổ thông, khuyến khích học sinh tự học, vận dụng sáng tạo, tích cực phát huy vaitrò chủ động trong học tập của học sinh; đảm bảo các yêu cầu thực hành theo qui địnhcủa chương trình; vận dụng có hiệu quả việc sử dụng các thiết bị dạy học. - Tiếp tục thực hiện công tác phân luồng học sinh lớp 9 trong từng đơn vị nhằmtạo cơ hội cho học sinh tiếp tục học lên lớp 10 hoặc trung cấp nghề sau khi tốt nghiệptrung học cơ sở. - Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục nhằm tuyên truyền sâu rộng trong học sinhđể ngăn ngừa, phũng chống các tệ nạn xã hội cớ nguy cơ xâm nhập học đường, góp phầnxây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông giúp Báo cáo sơ kết HKI - năm học 2010-2011 8
  9. 9. học sinh có ý thức bảo vệ bản thân trước những bệnh học đường; thường xuyên rèn luyệnthân thể để có sức khoẻ tốt tham gia học tập. - Cải tiến công tác quản lý đảm bảo tính khoa học và mang lại hiệu quả cao. Vận dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhà trường.Phần ba: Những kiến nghị với cấp trên. Đối với Phòng Giáo dục cần tăng cường đẩy mạnh hơn nữa về sinh hoạt chuyênđề theo theo hướng chuyên sâu về chuyên môn để góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụtay nghề và nâng cao chất lượng dạy học Đối với Huyện cần chú ý nghiên cứu đầu tư xây dựng CSVC về phục vụ dạy họccho trường Trên đây là đánh giâ của trường về một số hoạt động chính trong HKI. Trường sẽrút kinh nghiệm và có kế hoạch chỉ đạo cụ thể trong HKII để khắc phục tồn tại nhằmgóp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại địa phương . HIỆU TRƯỞNG Báo cáo sơ kết HKI - năm học 2010-2011 9

×