Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Search Deltawateren 14-15 oktober

1,129 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Search Deltawateren 14-15 oktober

 1. 1. Search Deltawateren <br />14-15 oktober 2009, Vlissingen<br />flip-over Oogst<br />
 2. 2.  Programma Dag 1<br /><ul><li>Ontvangst
 3. 3. Introductie & Kick Off Leo van den Brand
 4. 4. Spelregels
 5. 5. Verwachtingen
 6. 6. De Wereld
 7. 7. De Delta
 8. 8. Lunch
 9. 9. Ons Verhaal
 10. 10. Stand van Zaken
 11. 11. Meest Wenselijke Toekomst
 12. 12. Eten
 13. 13. Vervolg Toekomst
 14. 14. Slot</li></li></ul><li> Programma Dag 2<br /><ul><li>Aanvang
 15. 15. Belangrijkste Thema’s
 16. 16. Doelen
 17. 17. Taakgroepen & ActionPlannning
 18. 18. Terugblik en volgende stap
 19. 19. Slot</li></li></ul><li> Spelregels<br /><ul><li>Petten bij de deur
 20. 20. Alle percepties hebben waarde
 21. 21. Dialoog=voertaal, luisteren
 22. 22. Verantwoordelijk voor eigen leerproces
 23. 23. Oneens zijn is legitiem, zoeken van gemeenschappelijke basis</li></li></ul><li>Open systemen - organisaties<br /> Open Systeem Denken<br />De omgeving<br />voorziet ons van kansen en beperkingen<br />We maken plannen<br />en veranderen de<br />omgeving<br />Het systeemheeft<br />geschiedenis<br />identiteit, cultuur <br />competenties<br />Aanpassend plannen!<br />We leren ervan<br />Het verandert ons<br />Mensen<br />hebben aspiraties<br />Puzzel leren!<br />
 24. 24. Belangrijke veranderingen in de wereld<br />Trends – krachten die ons beïnvloeden<br />Gezamenlijke voorgeschiedenis<br />Het huidige systeem<br />Behouden, loslaten, creëren<br />Gewenste toekomstvisie<br />Strategieën<br />Actieplannen<br />Einde van de Search Conference<br />Uitdragen in de organisatie<br />Uitvoeren van de acties<br /> De aanpak<br />
 25. 25.  Doel Search Conference<br />
 26. 26.  Verwachtingen<br />Doelstelling:<br /><ul><li>Niemand komt als een onbeschreven blad binnen
 27. 27. Dus vertel op: waar wil je morgen in de namiddag mee weglopen, wat wil je in je hand kunnen houden Opdracht voor de groepen: deel je verwachtingen en schrijf gezamenlijk je vier beste verwachtingen op</li></li></ul><li>Verwachtingen groep 1<br /><ul><li>Het besef dat nieuwe tijden vragen om nieuwe regels
 28. 28. Gezamenlijk beeld van de te behouden karakteristieken
 29. 29. Waar welke gebruiksvormen, waar zijn raakvlakken
 30. 30. Helderheid van het proces: hoe krijg je het voor elkaar?</li></li></ul><li>Verwachtingen groep 2<br /><ul><li>Nieuwe perspectieven
 31. 31. Koppeling land en water versterken
 32. 32. Uniek gebied maar
 33. 33. Veel belangen
 34. 34. Wetten en regels
 35. 35. Ontwikkelingskansen
 36. 36. Boven het hullie-zullie denken uitstijgen
 37. 37. Nieuwe dingen ontwikkelen als voorbeeld voor andere Delta’s, ‘Zeeland Bruist’
 38. 38. Ruimte voor nieuwe ontwikkeling
 39. 39. Ruimer denken
 40. 40. Meer duidelijkheid waar dingen wel/niet mogen</li></li></ul><li>Verwachtingen groep 3<br /><ul><li>Raakvlakken vinden
 41. 41. Tussen sectoren
 42. 42. Met land
 43. 43. Meer mogelijkheden waterrecreatie
 44. 44. Diversiteit
 45. 45. Kwaliteit
 46. 46. Flexibiliteit binnen Natura 2000
 47. 47. Keuzes in beeld
 48. 48. Waar stimuleren?
 49. 49. Economie/ecologie
 50. 50. Multifunctionaliteit
 51. 51. Wat kan samen en wat niet?
 52. 52. Wensen uitspreken & concreet maken
 53. 53. Alle ingrepen dragen bij aan kwaliteit van het geheel
 54. 54. Helderheid en daarna ruimte om te handelen ‘ in de geest van’
 55. 55. Proces: standpunten objectiveren
 56. 56. Vertrouwen
 57. 57. 80-20 regel</li></li></ul><li>Verwachtingen groep 4<br /><ul><li>Ambities X Belangen
 58. 58. Invloeden van buiten in beeld en daarop reageren
 59. 59. Gezamenlijke Belangen vinden
 60. 60. Gemeenschappelijk gebruik van de Delta door nieuwe verbindingen -> buiten bestaande kaders, creatieve ideeën
 61. 61. Redeneren vanuit het water i.p.v. het land</li></li></ul><li> Veranderingen in de wereld<br /><ul><li>Mensen zoeken een betekenis in hun bestaan, hebben aspiraties, idealen. Ze streven naar zaken die we misschien nooit helemaal kunnen verwezenlijken (kenmerk van een ideaal)
 62. 62. Maar die gedrevenheid is altijd weer de brandstof om te veranderen, te creëren, te innoveren
 63. 63. Opdracht plenair: benoem de veranderingen, bewegingen, trends in de wereld van de afgelopen tien jaar die van significante betekenis zijn voor ons bestaan
 64. 64. Opdracht in kleine groep 1.: Kijk naar de database op de muur en produceer in niet meer dan vier stellingen wat de meest waarschijnlijke wereld in 2028 zal zijn. M.a.w. als deze trends,veranderingen hun beloop hebben hoe ziet de wereld er dan uit
 65. 65. Opdracht in kleine groep 2.: Kijk naar de database op de muur en produceer in niet meer dan vier stellingen wat de meest wenselijke wereld in 2028 zal zijn. M.a.w. wanneer we bewuste invloed uitoefenen, inspanningen leveren op bewegingen, veranderingen en trends in de wereld</li></li></ul><li>Veranderingen in de wereld<br />Database 1<br /><ul><li>Schaalvergroting winkelketens
 66. 66. Verpretparking
 67. 67. Minder krantenlezers
 68. 68. Zon- en windenergie
 69. 69. Opkomst regiobranding
 70. 70. Toename natuurrampen
 71. 71. Wegvallen voorzieningen
 72. 72. Trek naar de steden
 73. 73. Mobieltjes
 74. 74. Hyves enzo
 75. 75. ruimtetoerisme</li></li></ul><li>Veranderingen in de wereld Database 2<br /><ul><li>Cradle 2 Cradle
 76. 76. Angst in de politiek
 77. 77. Versnelling verandering wereld
 78. 78. Begin holistischer denken
 79. 79. Secularisering
 80. 80. Duurzaamheid
 81. 81. Streekproducten
 82. 82. Aquacultuur
 83. 83. Bouwen met natuur
 84. 84. Bosman arrest
 85. 85. Belevingseconomie
 86. 86. Informatieovervloed
 87. 87. stress</li></li></ul><li>Veranderingen in de wereld Database 3<br /><ul><li>Goedkoop vliegen
 88. 88. Crisis financiële sector
 89. 89. Klimaat
 90. 90. Toename mobiliteit
 91. 91. Individualisering
 92. 92. Privatisering
 93. 93. Opkomst van China
 94. 94. Politie=dood
 95. 95. Europa
 96. 96. Globalisering
 97. 97. Multiculturalisering</li></li></ul><li>Veranderingen in de wereld Database 4<br /><ul><li>Natura 2000
 98. 98. Ketenintegratie
 99. 99. ZZP-ers
 100. 100. Laptops
 101. 101. Verdwijnen historisch besef
 102. 102. Mok ook hebben
 103. 103. Ecologicalfootprint
 104. 104. Kerntaken
 105. 105. Meer ambtenaren
 106. 106. Toename afval
 107. 107. Scheiden afval</li></li></ul><li>Veranderingen in de wereld Database 5<br /><ul><li>1-persoons huishoudens
 108. 108. Nieuws per seconde
 109. 109. Goedkope 1e levensbehoefte
 110. 110. Zingeving
 111. 111. Integriteit
 112. 112. Claim Noordpool
 113. 113. Zoetwateroorlog
 114. 114. Bezuinigingen
 115. 115. Verantwoordelijkheidsbesef
 116. 116. Decentralisatie
 117. 117. Reclame
 118. 118. Echtscheidingen
 119. 119. Invloed van religie
 120. 120. Toename oppervlakkigheid
 121. 121. ontkerking</li></li></ul><li>Veranderingen in de wereld Database 6<br /><ul><li>Wellness
 122. 122. Verarming platteland
 123. 123. Complexe verhoudingen
 124. 124. Monopolie positie van grote bedrijven op agrarische sector
 125. 125. Gevoelens van onveiligheid
 126. 126. Verschil rijk-arm
 127. 127. Veel honger in de wereld
 128. 128. Media hypes
 129. 129. Obama
 130. 130. Toenemende luxe
 131. 131. Nieuwsbeeld verandert
 132. 132. Dierenrechten
 133. 133. Toenemend energieverbruik
 134. 134. Zoek naar rust en ruimte</li></li></ul><li>Veranderingen in de wereld Database 7<br /><ul><li>Eindigheid olie economie
 135. 135. Milieucrisis
 136. 136. Internet opkomst
 137. 137. Meer.Minder vrije tijd
 138. 138. Inzich dat we deltawateren moeten verbinden
 139. 139. Tijd voor inspiratie
 140. 140. Gebrek daadkracht
 141. 141. Schaalvergroting transport
 142. 142. Val communisme
 143. 143. Schaarse ruimte
 144. 144. Arbeidsmigranten
 145. 145. Niets kan
 146. 146. Krimp bevolking hier
 147. 147. Onbegrensde mogelijkheden</li></li></ul><li>Veranderingen in de wereld Database 8<br /><ul><li>Langer leven
 148. 148. Alles kan
 149. 149. Toename wereldbevolking
 150. 150. Georganiseerd terrorisme
 151. 151. Aids
 152. 152. Tweeverdieners
 153. 153. Nieuwe watersporten
 154. 154. Meer regels
 155. 155. Afnemend draagvlak voor de natuur
 156. 156. Ontpolderen
 157. 157. Ontstaan bio-industrie
 158. 158. Ecologische landbouw
 159. 159. Groene stroom
 160. 160. Exorbitante zelfverrijking</li></li></ul><li>De wereld 2028<br />Wensbeeld: groep 1<br /><ul><li>Ruimte voor wonen-werken-welzijn
 161. 161. Identiteit
 162. 162. Duurzaamheid
 163. 163. Gemeenschapszin
 164. 164. Gezondheid
 165. 165. Nieuwe verbindingen/benadering
 166. 166. Water
 167. 167. Land
 168. 168. Woon/werkplekken
 169. 169. Nieuw economisch systeem
 170. 170. Nieuw bestuurlijk systeem
 171. 171. Club van Rome -> Toen / Nu anders -> ‘ Grenzen aan de keuzes’ </li></li></ul><li>De wereld 2028<br />Wensbeeld: groep 2<br /><ul><li>Betere verdeling welvaart
 172. 172. Klimaatverandering opgepakt/adaptatie
 173. 173. Duurzame economie</li></li></ul><li>De wereld 2028<br />waarschijnlijke wereld: groep 3<br /><ul><li>Verschuiven productiecentra naar het Oosten
 174. 174. Uitsterven Babyboomers
 175. 175. Minder vrijwilligerswerk
 176. 176. Toename ouderenzorg
 177. 177. Economische draagkracht
 178. 178. Rampen + meer epidemieën
 179. 179. Schaarste
 180. 180. Energie
 181. 181. Zoetwater
 182. 182. Voedsel
 183. 183. Zeespiegelstijging
 184. 184. Innovatie
 185. 185. Overheid raakt gevangen in eigen regels
 186. 186. Geen provincies meer -> regio’s, meer samenwerking
 187. 187. EU-> meer/minder eenheid
 188. 188. Globalisering – regiionalisering
 189. 189. Virtueel 2028</li></li></ul><li>De wereld 2028<br />waarschijnlijke wereld: groep 4<br /><ul><li>Minsten 28% van de energie is duurzaam opgewekt
 190. 190. Meer decentrale opwekking van energie (zelfvoorzienend)
 191. 191. Verstedelijking zet door
 192. 192. Toegenomen conflicten a.g.v. Klimaat/demografie/functies
 193. 193. Afnemende privacy + individualisering, vluchtige gemeenschappen</li></li></ul><li>De wereld 2028<br />waarschijnlijke wereld: groep 5<br /><ul><li>De mobiliteit is niet afgenomen in 2028 en de crisissfeer blijft
 194. 194. Effecten klimaatrampen op de mondiale migratiestromen zijn klein
 195. 195. Het economisch zwaartepunt verschuift van West naar Oost
 196. 196. Versterking individualisering (verplatting, post-materialisme went ook, extremen worden groter
 197. 197. Alle veranderingen blijken marginaal te zijn, maar de communicatie daarover gaat steeds sneller. </li></li></ul><li>Omgevingsscan<br /> Omgevingsscan<br /><ul><li>De deltawateren staan in een veld van vele externe (f)actoren en krachten. Dezehebbendirecteinvloed op hoe de waterenzichnaar de toekomstkanontwikkelen
 198. 198. Opdracht: brengdeze (f)actoren in beeld en benoem de vierbelangrijkste (per groep)</li></ul>21-10-09<br />
 199. 199. Omgevingsscan: groep 1<br /><ul><li>Deltaprogramma
 200. 200. Na 2000 -> Na 2008
 201. 201. Toerisme/recreatie
 202. 202. Duurzame Visserij/Aquacultuur
 203. 203. Mobiliteit op water en Land</li></li></ul><li>Omgevingsscan: groep 2<br /><ul><li>Demografische ontwikkeling
 204. 204. Wateropgave
 205. 205. 12-maandeneconomie
 206. 206. Duurzame toekomst + innovatie visserij & landbouw
 207. 207. Wet- en regelgeving</li></li></ul><li>Omgevingsscan: groep 3<br /><ul><li>Bestuurlijk
 208. 208. Schaalvergroting
 209. 209. Tekort dragende functies
 210. 210. Europese regelgeving
 211. 211. Economie
 212. 212. Veranderende vraag consument
 213. 213. Toerisme
 214. 214. Aquacultuur
 215. 215. Landbouw
 216. 216. Ligging t.o.v. Antwerpen/Rotterdam
 217. 217. Toename vraag duurzame Energie
 218. 218. Klimaatverandering
 219. 219. Belang Ecologie wordt groter</li></li></ul><li>Omgevingsscan: groep 4<br /><ul><li>Europa (KRW, N2000, wetgeving)
 220. 220. Klimaatverandering
 221. 221. Nat. Beleid (Deltaprogramma)
 222. 222. Wereldhandelsstromen
 223. 223. Containerschepen, havens
 224. 224. Toerisme
 225. 225. Ruimtewens (Randstad)</li></li></ul><li>Omgevingsscan: groep 5<br /><ul><li>Veiligheid (water-)
 226. 226. Zoetwater (huishouding)
 227. 227. Klimaatverandering (waterberging)
 228. 228. Havenontwikkeling (Antwerpen en Rotterdam)
 229. 229. Achterlandverbinding & Mobiliteit</li></li></ul><li>Omgevingsscan gezamenlijk<br />
 230. 230.  Gezamenlijke geschiedenis<br /><ul><li>Als we een toekomst gaan bouwen is het belangrijk stil te staan bij waar we vandaan komen, te weten op welke schouders we staan. Gooi nooit het kind weg met het badwater
 231. 231. Opdracht: geef, voorzoverje terugkangaan, de belangrijkstemomenten, dieptepunten en mijlpalenaan in de geschiedenisvan Zeeland </li></li></ul><li>Gezamenlijke Geschiedenis (1)<br /><ul><li>Zeeland is in de Gouden Eeuw een sterke provincie, gericht op handel en de omgeving
 232. 232. Havens en waterwegen geven Zeeland in de Middeleeuwen en Gouden Eeuw een belangrijke positie
 233. 233. 1953, de overstroming richt de blik van NL/Den Haag op Zeeland
 234. 234. 1953, Zeeuwen gaan met de rug tegen het water staan
 235. 235. De Deltawerken 'overkomen' Zeeland
 236. 236. Zeeland is een land van visserij, landbouw en handel
 237. 237. De bruggen tussen de eilanden maken verbinding met de omgeving mogelijk. Zeeland(ers) word(en) opener, er komen mensen van 'buitenaf' Zeeland wonen</li></ul>21-10-09<br />
 238. 238. Gezamenlijke Geschiedenis (2)<br /><ul><li>2e helft 20e Eeuw, het massatoerisme komt op nadat de bruggen Zeeland openen voor de rest
 239. 239. Verarmde boeren vinden nieuwe inkomsten in de toeristische sector
 240. 240. Op de moergronden kon je niets verdienen, je moest wel naar nieuwe manieren van ondernemerschap kijken
 241. 241. Zeeland kent een geschiedenis van ondernemerskracht vanuit armoede
 242. 242. Zelfs in 1978 waren er nog veel mensen die nog nooit van 't eiland af waren geweest
 243. 243. Heersend gevoel dat dingen ons 'overkomen', o.a. door toedoen van Den Haag, Antwerpen, etc.
 244. 244. Na opening van de bruggen en de start van de Deltawerken komen er veel 'nieuwe Zeeuwen' naar Zeeland
 245. 245. Het moet blijven zoals het is
 246. 246. Buitendijkers (import) praten, binnendijkers blijven vaak stil</li></li></ul><li>Gezamenlijke geschiedenis (3)<br /><ul><li>Traagheid van karakter
 247. 247. De rest van de wereld moet achter de dijken blijven
 248. 248. Trots: we zijn toch maar mooi droog geworden
 249. 249. Het water is gevaarlijk
 250. 250. Veel nieuwkomers trekken kar
 251. 251. Industrie van 'tSloe was destijds vooruitstrevend maar wat is het nu?
 252. 252. Nu onvoorstelbaar veel ondernemingsinitiatieven voor zo’n klein gebied</li></li></ul><li> De huidige situatie<br /><ul><li>Opdracht: breng in kaart, maak lijsten van wat je van de huidige situatie wilt behouden, loslaten en creëren</li></li></ul><li>Huidige situatie: initiëren<br /><ul><li>Integrale projecten
 253. 253. Halskanaal grevelingen-haringvliet
 254. 254. ! Sterke lobby Zeeuwse Delta belangen
 255. 255. ! Beleving Nationaal Park
 256. 256. Zoute economie
 257. 257. Watergebonden bedrijventerreinen, werkgelegenheid
 258. 258. Loswallen en rustwallen (aantal)
 259. 259. Zeeuwse trots
 260. 260. Dynamiek in de Delta
 261. 261. Zeewater sportgebied Europa
 262. 262. Investeringen hier van Rotterdam en Antwerpen
 263. 263. Verbinding stad-land
 264. 264. Streekproducten, Deltaproducten
 265. 265. verrekeningssysteem</li></li></ul><li>Huidige situatie: initiëren<br /><ul><li>!Samenwerking
 266. 266. Nieuwe coalities
 267. 267. Ontwikkelkracht
 268. 268. Innovatie
 269. 269. Ontwikkeling kleine kernen
 270. 270. Flexibilisering bestemming/oogpunt
 271. 271. ! Duurzame energie
 272. 272. Aquaduct Grevelingen-VZM
 273. 273. Showroom Delta’s (laten zien wat er is)
 274. 274. Roompotbrug open (kan)
 275. 275. Inspirerende uitdagingen formuleren
 276. 276. ! Brede dijkzone
 277. 277. Haventjes in dorpjes
 278. 278. ! Watersportactiviteiten professionaliseren</li></li></ul><li>Huidige situatie: initiëren<br /><ul><li>! Gratis schoolbussen Randstad-ZL
 279. 279. Kwaliteit tot de macht 3
 280. 280. 24-uurs intercity Randstad + aanvullend vervoer (stedenring). Innovatief vervoerssysteem + vaarverbindingen
 281. 281. Economische aansluiting Parijs
 282. 282. ! BV Zeeland gevoel
 283. 283. Aantrekken stevige projecten/projectleiders
 284. 284. Groot Zeeland
 285. 285. Bredere stranden
 286. 286. ! Top Attracties (Disney Underwater?!)
 287. 287. 1-gezicht</li></li></ul><li>Huidige situatie: loslaten<br /><ul><li>Hokjesdenken
 288. 288. Beperking voor recreatie
 289. 289. Verdediging van deelbelangen
 290. 290. M.Z.I.’s
 291. 291. 4-baans verkeersweg
 292. 292. Een zoet VZM
 293. 293. Verstarring
 294. 294. Zeelandbrug
 295. 295. Huidige dijkhoogte
 296. 296. Bevoegdheidsdenken
 297. 297. Korte termijn denken
 298. 298. WCT
 299. 299. Bestuurlijke grenzen
 300. 300. Meer van hetzelfde
 301. 301. Kleinschalig denken
 302. 302. Eilandgedachte/bestuurlijk
 303. 303. Overal zoetwater
 304. 304. Primaat bij de economie</li></li></ul><li>Huidige situatie: behouden<br /><ul><li>Rust en ruimte
 305. 305. Het Zeeuwse licht
 306. 306. Donkere nachten
 307. 307. Kustlijn (onbebouwde)
 308. 308. Zoet VZM
 309. 309. M.Z.I.’s
 310. 310. Zeelandbrug
 311. 311. Diversiteit
 312. 312. Menselijke maat
 313. 313. Ecologische kwaliteit
 314. 314. Economische activiteit
 315. 315. Toeristisch/recreatieve activiteit Brouwersdam
 316. 316. Karakteristieke dorpen
 317. 317. visserij</li></li></ul><li>MeestWenselijkeToekomstDeltawateren2028<br /><ul><li>Opdracht: Formuleer in nietmeerdanvijfstellingen met je groep de meestwenselijketoekomst van Deltawateren in 2028</li></li></ul><li>Wenselijke toekomst: groep 1<br /><ul><li>Proces
 318. 318. 2015: vertrouwen en draagvlak bij burgerij & bestuur
 319. 319. Hearings/dialoog-> samen maken en dan besluiten
 320. 320. Inhoud
 321. 321. 2028: ecosysteem is hersteld + SR vergroot (hogere bruggen, capaciteit sluizen
 322. 322. Vloeiende samenwerking beroepsvaart, visserij, watersport
 323. 323. Voor elk bekken een gebiedsplan waarin nieuwe mogelijkheden voor de relatie water-land zijn benut en een robuuste veiligheid is gerealiseerd. We zijn deels gevorderd met de realisatie
 324. 324. Proefgebied ‘ Brede Kustzones’ met flexibele functies/bestemmingen. Wij zijn in staat geweest een nieuw concept voor de veiligheid neer te zetten dat wereldwijd toegepast wordt.</li></li></ul><li>Wenselijke toekomst: groep 1 (vervolg)<br /><ul><li>Tijdelijk bouwen (25-30 jaar) in dynamische Delta
 325. 325. Natuurgebieden wisselen in dynamische delta
 326. 326. Meentgronden met zilte en minder zilte bestemming
 327. 327. Er is perspectief voor de havenontwikkeling in Antwerpen, Zeebrugge, Vlissingen, etc.
 328. 328. Schelpdiersector heeft duurzame oplossing voor zaad en kweek (richten op technologie)</li></li></ul><li>Wenselijke toekomst: groep 2<br /><ul><li>2015: VZM zout + getij, winter en zomerpeil omdraaien
 329. 329. 2020: Brouwersdam doorlaat getijdencentrale
 330. 330. Grevelingendam open naar VZM
 331. 331. Bergen op Zoom aan zee
 332. 332. 2028: VZM + Grevelingen kwaliteitsimpuls, water ++ wonen ++ werken
 333. 333. Zeeland voedings/motor voor stedenrij</li></li></ul><li>Wenselijke toekomst: groep 3<br /><ul><li>Rust en Ruimte als basis
 334. 334. Verbindingen tussen deltawateren en behoud aan diversiteit type wateren
 335. 335. Goede verbinding land-water
 336. 336. Veiligheid
 337. 337. Mogelijkheden (sport)vissers/recreatie uitbouwen
 338. 338. Vervoer via binnenvaart (modaliteit)
 339. 339. Bouwen met respect voor natuur & milieu functies
 340. 340. Niet bouwen voor de eeuwigheid -> inwisselbare
 341. 341. Ruimtelijke clustering wonen-werken-industrie-natuur</li></li></ul><li>Wenselijke toekomst: groep 4<br /><ul><li>Wij hebben een gespreksgroep opgezet waarin we elkaar vertrouwen hebben gegeven en hebben geprobeerd een teamgevoel op te bouwen. Doel was de gemeenschappelijke belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen en zo nodig concessies te doen
 342. 342. Nu hebben we bereikt dat de functies van de Deltawateren duurzaam samengaan
 343. 343. We hebben meervoudig ruimtegebruik gerealiseerd, en waar dat iet lukt zijn functies duidelijk gescheiden
 344. 344. Zeeland heeft zich als gevarieerd en uniek duurzaam watersportgebied in de markt gezet</li></li></ul><li>Belangrijkste thema’s & concepten Deltawateren 2028 uit wenselijke toekomst groepen<br />Proces, vertrouwen en draagvlak<br />Gebiedsplan per bekken + kernwaarden<br />Ecologisch systeem hersteld<br />Vloeiende samenwerking (functies, inhoud)<br />Flexibele ruimte, o.a. Bredere kustzones, proefgebied w-schelde<br />Zeeland onderdeel van Groen/Blauwe Oase Stedenring<br />Schelpdierensector heeft duurzame oplossing (voedsel met toegevoegde waarde)<br />Haven & Transport<br />Zeeland uniek duurzaam gevarieerd watersportgebied<br />Duurzame energie wind en water<br />
 345. 345. Wegingscriteria: groep 1<br /><ul><li>In welke mate draagt aspect concreet bij aan “climateproof Delta”
 346. 346. In welke mate draagt aspect bij aan bevorderen van economische vooruitgang en vitaliteit?
 347. 347. In welke mate draagt aspect bij aan ecologisch gezond systeem
 348. 348. In welke mate draagt aspect bij aan welbevinden van de bevolking</li></ul>Voorkeur: 3, 5, 7, 6/9<br />
 349. 349. Wegingscriteria: groep 2<br /><ul><li>Duurzaamheid
 350. 350. Planet, ecologische systemen
 351. 351. Draagvlak
 352. 352. People, cultuur
 353. 353. Rendement
 354. 354. Profit</li></ul>Voorkeur: 3, 5, 8 <br />
 355. 355. Wegingscriteria: groep 3<br /><ul><li>Geld
 356. 356. Investering
 357. 357. Economie
 358. 358. Lokaal
 359. 359. Randstad
 360. 360. Kwaliteit
 361. 361. Leefomgeving
 362. 362. Stedenring</li></ul>Voorkeur: 6, 3, 5 <br />Tijd: korte termijn voor pilots, lange termijn voor afmaken<br />
 363. 363. Wegingscriteria: groep 4<br />Procesvernieuwing<br />Zeelandvisie<br />Gebiedsvisies<br /><ul><li>2011: bindend committment organiseren ‘ nieuwe’ verbinding
 364. 364. 2012: visiedocumenten
 365. 365. 2013: ketens vormen=draagvlak
 366. 366. 2011-2015: proeftuinen inrichten
 367. 367. Wooneconomie
 368. 368. Multifunctionele recr./nat./water
 369. 369. Comm. Sectoren
 370. 370. Haven
 371. 371. Zeevruchten
 372. 372. Landbouw
 373. 373. Energie
 374. 374. 2010-2013: gebiedsontwikkeling; proeftuinen Oosterschelde</li></li></ul><li>Belangrijkste thema’s & concepten Deltawateren 2028 gewogenop basis vancriteria<br />Proces, vertrouwen en draagvlak(weging 3) <br />Gebiedsplan per bekken + kernwaarden<br />Ecologisch systeem hersteld (weging 7)<br />Vloeiende samenwerking (functies, inhoud) (weging 2)<br />Flexibele ruimte, o.a. Bredere kustzones, proefgebied w-schelde(weging 3)<br />Zeeland onderdeel van Groen/Blauwe Oase Stedenring (weging 8)<br />Schelpdierensector heeft duurzame oplossing (voedsel met toegevoegde waarde) (weging 2)<br />Haven & Transport<br />Zeeland uniek duurzaam gevarieerd watersportgebied<br />Duurzame energie wind en water<br />
 375. 375. We hebben met elkaar besloten dat alle thema’s en conclusies belangrijk zijn voor de toekomst van de Deltawateren<br />Na de weging hebben we in overleg besloten om met alle concepten aan het werk te gaan<br />21-10-09<br />Van denkennaardoen<br />
 376. 376. Gebiedsgerichtwerken<br /><ul><li>In het gesprekkomtnaarvorendat het practisch is, zowelvoor het omgevingsplan 2015 als de toepasbaarheid, om de conceptentelinkenaangebiedenalvorens over tegaan tot doelen, strategie en actieplannen
 377. 377. De gebieden die we hebbengeselecteerdzijnOosterscheldeVolkerak-zoommeer, Grevelingen
 378. 378. Beslotenwordt de Westerschelde even teontzien, maarniet los telaten
 379. 379. Rond de driegebiedenhebbenzichdrie taskforces geformeerd
 380. 380. De taskforces zijnbegonnen met eeneersteverkenning van het gebied
 381. 381. Na de eersteverkenning met alle taskforces besprokentehebbenheeft men de thema’s en concepten van de meestwenselijketoekomst 2028 tegen het gebiedaangehouden. De bedoelinghiervan was omtekijken of we voldoendeuit de voetenkunnen met dezegebiedsgerichtemethode.</li></li></ul><li>Verkenning: taskforceVolkerak-zoommeer<br /><ul><li>Verbeteren waterkwaliteit
 382. 382. VZM-> zout
 383. 383. Waterberging VZM calamiteit
 384. 384. AantakkingGrevelingen?
 385. 385. Recreatie watersport/toerisme
 386. 386. Toename vanuit HHV
 387. 387. Bergen aan Zee -> sluiscap. OostrandFlakkee
 388. 388. Verbinding met Grevelingen! Aquaduct, brug over open verbinding
 389. 389. Wonen aan het water (kust Overflakkee Brabant)
 390. 390. Schelpdierkweek/aquacultures
 391. 391. Waterrand Brabant (integraal)
 392. 392. Scheepvaartcorridor Rotterdam-Antwerpen</li></li></ul><li>Verkenning: taskforce Oosterschelde<br />Sporen<br /><ul><li>Verkenning zandhonger
 393. 393. Maatregelen tegen zandhonger
 394. 394. Herijking natuurdoelen
 395. 395. Ontwikkelplan Oosterschelde -> water + omliggende zones
 396. 396. Uitdragen waarde Oosterschelde door inwoners, bedrijven, gemeenten, etc.</li></ul>Partijen<br /><ul><li>Nationaal Park Oosterschelde = 7 gemeenten, provincie, ministeries, natuur en milieuorganisaties, Recron, Waterschap
 397. 397. Werkgroep strategie Oosterschelde</li></ul>Noodzakelijke acties<br /><ul><li>Lopende initiatieven/rapporten inventariseren
 398. 398. Gebied afbakenen
 399. 399. Nieuw proces afspreken met partijen
 400. 400. Gezamenlijke projectgroep samenstellen
 401. 401. Menskracht en financiën bij elkaar zoeken</li></ul>Vraagpunten<br /><ul><li>Zandhonger oplossen
 402. 402. Toekomst Oosterscheldekering
 403. 403. Plaats en grootte jachthavens
 404. 404. Schelpdiervisserij
 405. 405. Waterkeringszone rondom Oosterschelde
 406. 406. Verbinden achterland met water
 407. 407. Economische activiteit gelinkt aan Oosterschelde
 408. 408. Toenemende druk door goederenvervoer</li></li></ul><li>Verkenning: taskforce Oosterschelde (vervolg)<br /><ul><li>Een werkgroep Oosterschelde samenstellen uit bestaande groepen + committment
 409. 409. Pilotprojecten brede waterkeringszone veilige dorpen aan het water (Colijnsplaat en Bruinisse)
 410. 410. 2e proef zandhonger o.b.v. Resultaten studie en 1e proef</li></li></ul><li>Verkenning: taskforceGrevelingen<br /><ul><li>Natuur en recreatiegebied
 411. 411. Brouwersdam H-spot, zonder getij O, met getij W
 412. 412. Dorpen aan het water
 413. 413. Recreatief gebruik, watersport aan koppen
 414. 414. Duiken
 415. 415. Surfen
 416. 416. Zeilen (sport/beroep)
 417. 417. Hengelsport
 418. 418. Jachthaven
 419. 419. Natuur
 420. 420. Visstanden
 421. 421. Waterkwaliteit</li></ul>Ontbrekende partijen<br /><ul><li>GZH
 422. 422. Waterschap
 423. 423. SBB Nat. Monumenten
 424. 424. Beroepsvisserij, oestervereniging
 425. 425. RWS binnenvaart</li></ul>Problemen<br /><ul><li>N2000
 426. 426. Zeeweringen
 427. 427. Natuur + waterwaliteit (ecol. En recreatief)
 428. 428. Ontwikkelingen agvZoG
 429. 429. Aanmeerplaatsen
 430. 430. N200 i.r.t. Jachthaven
 431. 431. Verrommelingetc. (beheer en onderhoud)
 432. 432. Voor duiker meer obstakels
 433. 433. Nat. Beled Zeeweringen, beperkte/geen mogelijkheden</li></li></ul><li> Volgende stappen<br /><ul><li>Over 2 weken (4 november) afstemming met coördinatoren van de taskforces over concept-omtwerp plan van aanpak
 434. 434. Over 6 wekentaskforces bij elkaar (rond 30 november)
 435. 435. Voortgang Plan van Aanpak Deltawateren 2015 -> 1 juni 2010 gereed
 436. 436. Grevelingen
 437. 437. Volkerak
 438. 438. Oosterschelde
 439. 439. Hoe staan we met de afgesproken ‘Actie’?</li>

×