Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Green-White Dialoog ZL 4 Maart

386 views

Published on

Verslag van de Green-White dialogen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Green-White Dialoog ZL 4 Maart

 1. 1. Green-White Dialogen Planuitwerking Deltawateren (omgevingsplan Zeeland) sessie 4 maart 2009
 2. 2. Programma <ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Inleiding Leo </li></ul><ul><li>Verwachtingen </li></ul><ul><li>Omgevingsscan Deltawateren </li></ul><ul><li>Maaltijd </li></ul><ul><li>Deltawateren anno 2015 </li></ul><ul><li>Aanbevelingen </li></ul><ul><li>Volgende stap </li></ul>
 3. 3. Spelregels <ul><li>Petten bij de deur </li></ul><ul><li>Alle percepties hebben waarde </li></ul><ul><li>Dialoog is de voertaal </li></ul><ul><li>Oneens zijn mag!* </li></ul><ul><li>Zelf verantwoordelijk voor het proces </li></ul>a b * zoek naar raakvlakken, parkeer als je er niet uitkomt
 4. 4. De Reis 1. KOERSZETTEN richting uit dialoog maart 2009 2. TEGENSLAG -R isicoanalyse -stroomlijnen lopende init. maart-> juni 2009 3. REISGENOTEN Search Conference Delta Wateren 2015 Juni 2009 4. Laatste étappe Politiek proces GS/PS najaar 2009 Implementatieplan 5. TERUGKEER Uitvoering van de plannen netwerk / projecten najaar 2009 Omgevingsplan 2012
 5. 5. Verwachtingen (groep 1) <ul><li>Doorgaan met Estuariene Dynamiek </li></ul><ul><ul><li>Maar lange termijn? </li></ul></ul><ul><li>Daarom ‘no regret’ (- voorbeeld waterfront) </li></ul><ul><li>Water centraal </li></ul><ul><li>Ruimtelijke kwaliteit: </li></ul><ul><ul><li>Contrasten op verschillende schaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingsruimte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aansluiten bij contrasten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maar niet dichttimmeren </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Verwachtingen (groep 2) <ul><li>Wat zijn ieders beelden in 2015 </li></ul><ul><ul><li>Hoeft niet gezamenlijk, mag wel! </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanuit sectoren </li></ul></ul><ul><li>Agenda top drie urgenties </li></ul><ul><li>Duidelijke(re?) criteria om keuzes te kunnen maken in ruimtelijke ordening </li></ul><ul><ul><li>Moet toetsbaar kunnen zijn </li></ul></ul>
 7. 7. Verwachtingen (groep 3) <ul><li>Flexibiliteit benutten </li></ul><ul><li>Dynamiek bevorderen </li></ul><ul><li>Economie van Zeeland hangt aan het water </li></ul><ul><li>Natuur is ook economisch interessant </li></ul><ul><li>Bevorderen/inpassen aquacultuur </li></ul><ul><li>Aanboren nieuwe marktsegmenten </li></ul><ul><ul><li>Boot </li></ul></ul><ul><ul><li>Rubber pak </li></ul></ul><ul><ul><li>Whale Watching </li></ul></ul><ul><li>Verbeter de beleving van het water (en de onderwaterwereld) vanaf het land </li></ul><ul><li>Ruisten en ruimte zijn kernkwaliteiten </li></ul><ul><li>Gradiënten land/water </li></ul><ul><li>Beleving is taboe bij ramp-ervaringspersonen: bedreiging voorkomen </li></ul>
 8. 8. (F)actoren, omgevingsscan (1) <ul><li>Natuur als economische factor (4) </li></ul><ul><li>Kenniscentrum </li></ul><ul><li>Rustgebied (ruimte) (4) </li></ul><ul><li>Duisternis (1) </li></ul><ul><li>Kunst en cultuur </li></ul><ul><li>‘ alleen’ plekken </li></ul><ul><li>Commissie Veerman (5) </li></ul><ul><li>Platte dijken </li></ul><ul><li>Wonen aan het water </li></ul><ul><li>Slappe politiek </li></ul><ul><li>Schaalgrootte </li></ul><ul><li>Bewustzijn probleembesef (3) </li></ul><ul><li>Kansbesef (2) </li></ul><ul><li>Achtergebleven gebied? </li></ul><ul><li>Branding (1) </li></ul><ul><li>Visserij (1) </li></ul><ul><li>Scheepvaart (3) </li></ul><ul><li>Rotterdam/Antwerpen (1) </li></ul><ul><li>Ontpolderen </li></ul><ul><li>Leegloop diensten, krimp (2) </li></ul>
 9. 9. (F)actoren, omgevingsscan (2) <ul><li>Natuurwaarden (10) </li></ul><ul><li>Klimaatverandering (8) </li></ul><ul><li>Zeespiegelstijging </li></ul><ul><li>Zijne Nord (1) </li></ul><ul><li>Getijdenbeweging (1) </li></ul><ul><li>Schaalvergroting transportmiddelen (2) </li></ul><ul><li>Ruimtegebrek </li></ul><ul><li>Duurzame Energie (1) </li></ul><ul><li>Groen Blauwe Oase (2) </li></ul><ul><li>Noordzee </li></ul><ul><li>Open ruimte </li></ul><ul><li>Hoog productief gebied </li></ul><ul><li>Maritiem beleid (1) </li></ul><ul><li>Seizoensinvloed doelgroepen </li></ul><ul><li>Aquacultuur </li></ul><ul><li>Zilte economie </li></ul><ul><li>Dienstensector </li></ul><ul><li>2e huizen die 1 huizen zijn </li></ul><ul><li>Keuzes/beperking (1) </li></ul><ul><li>Zeeuws licht </li></ul><ul><li>Stoere dijken </li></ul>
 10. 10. (F)actoren, omgevingsscan (3) <ul><li>Zoetwatervoorziening (4) </li></ul><ul><li>Rivierafvoer </li></ul><ul><li>Veiligheid </li></ul><ul><li>De natuurlijke processen (2) </li></ul><ul><li>Lokale politiek (2) </li></ul><ul><li>Vergrijzing </li></ul><ul><li>Draagvlak (5) </li></ul><ul><li>Ambitie </li></ul><ul><li>Conservatisme (1) </li></ul><ul><li>Economische ontwikkeling (3) </li></ul><ul><li>Watersport (6) </li></ul><ul><li>Internationale concurrentiepositie </li></ul><ul><li>Zeeland als etalage </li></ul><ul><li>‘ overloop gebied’ </li></ul><ul><li>Zilte economie (2) </li></ul><ul><li>Creatieve dijken </li></ul><ul><li>Natura 2000 (4) </li></ul><ul><li>Bestuurlijke lafheid (1) </li></ul><ul><li>Boodschap niet ontvangen </li></ul><ul><li>Delta Gevoel (beleving) (5) </li></ul>
 11. 11. Omgevingsscan, hoogste score <ul><li>Natuurwaarden (10) </li></ul><ul><li>Klimaatverandering (8) </li></ul><ul><li>Bewustzijn probleembesef / draagvlak(8) </li></ul><ul><li>Watersport (6) </li></ul><ul><li>Delta Gevoel (5) </li></ul><ul><li>Commissie Veerman (5) </li></ul><ul><li>Zoetwatervoorziening (4) </li></ul><ul><li>Rust en Ruimte (4, hersteld i.p.v. duisternis) </li></ul><ul><li>Natuur als economische factor (4) </li></ul><ul><li>Natura 2000 (4) </li></ul><ul><li>Regionale Economie (nieuw) </li></ul>
 12. 12. Omgevingsscan in beeld Planuitwerking Deltawateren (omgevingsplan) Bewustzijn probleembesef Delta Gevoel Watersport Commissie Veerman Natuur als ec. factor Natura 2000 Rust & Ruimte Zoetwatervoorziening Natuurwaarden Regionale Economie Klimaatverandering
 13. 13. Wenselijk Beeld 2015 (groep 1) <ul><li>Duurzame energie, Blue energy </li></ul><ul><ul><li>Getij (klaar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Osmose (2020, onderzoek) </li></ul></ul><ul><li>Goed zoet en goed zout </li></ul><ul><ul><li>Zoetwatervoorziening </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoute aquacultuur </li></ul></ul><ul><li>Zeeuwse kustranden duurzaam ontwikkeld met hoge ruimtelijke kwaliteit </li></ul><ul><ul><li>Veiligheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquacultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Recreatie </li></ul></ul><ul><ul><li>.. </li></ul></ul><ul><li>Scheepvaart- en havenontwikkeling </li></ul><ul><ul><li>Maximaal transport via water en minder via de weg </li></ul></ul>
 14. 14. Wenselijk Beeld 2015 (groep 2) <ul><li>Ruimte geven aan het water en de Zeeuwen. ‘De Delta Dubbel’ </li></ul><ul><li>(de vooroever is erbij als rem voor de golfoploop) </li></ul><ul><li>De parel ontsloten </li></ul><ul><ul><li>Het water is onder en boven de waterspiegel bereikbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeeland leeft van het water en houdt de voeten droog </li></ul></ul><ul><ul><li>“ De kansen zijn gepakt” </li></ul></ul><ul><li>Estuariene karakter hersteld </li></ul><ul><ul><li>Ecosysteem hersteld </li></ul></ul><ul><ul><li>Economische functies in harmonie met “*” waarden en veiligheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Energiebewuste ontwikkelingen (opwekking en verbruik) </li></ul></ul><ul><ul><li>Educatief </li></ul></ul><ul><li>De krimp is groei geworden </li></ul><ul><ul><li>Economie moet sterk genoeg zijn en blijven (demografisch: om te stabiliseren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgaande pendel is prima (demografisch: om daarna te groeien) </li></ul></ul><ul><li>Zeeland zoekt de zee op </li></ul><ul><li>De Delta verdubbeld </li></ul><ul><li>Schaduwkant Deltawerken uitgewist </li></ul><ul><li>De krimp is gestopt </li></ul>
 15. 15. Wenselijk Beeld 2015 (groep 3) <ul><li>(Groene) energieleverancier van Nederland </li></ul><ul><ul><li>Kan het meerdere problemen oplossen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaat niet ten koste van (strand) recreatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Levert voldoende werkgelegenheid op </li></ul></ul><ul><li>Zeeland moet ZEEland blijven, dus nu kiezen voor estuariene dynamiek </li></ul><ul><li>Zeeland innovatief veilig </li></ul><ul><ul><li>Met kansen voor ontwikkeling + nieuwe kansen (vormen van recreatie) </li></ul></ul><ul><li>Lustoord & Kustoord, om land en zee afwisselend te beleven </li></ul><ul><ul><li>Paden </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontsluiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Jong & oud </li></ul></ul>

×