Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xarxes informatiques

424 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Xarxes informatiques

  1. 1. XARXESINFORMATIQUES
  2. 2. ÍNDEX1. Xarxes informàtiques…………………………………………………………….. 12. Arquitectura de xarxa…………………………………………………………….. 23. Parts d’una xarxa…………………………………………………………………. 34. Transmissió de dades…………………………………………………………….. 45. Configuració de la xarxa…………………………………………………………. 5
  3. 3. Xarxes informàtiquesEs un conjunt d’ordinadors connectats entre ells per compartir informació o recursos.Hi ha dos tipus de xarxes:1) Xarxa LAN d’àmbit geogràfic limitat. Ex: InstitutUna LAN (de langlès Local Area Network o xarxa dàrea local) és un tipus de xarxa informàticacaracteritzada pel seu caràcter local o de curta distància, com ara una casa, una oficina, un hotel,etc., és a dir, la seva extensió està limitada a uns 200 metres que podria arribar a 1 quilòmetre usantrepetidors.2) Xarxa WAN d’àmbit geogràfic més extens. Ex: BancUna WAN (de langlès, Wide Area Network o Xarxa dÀrea Estesa) és un tipus de xarxa informàticaque destaca per la seva grandària, capaç de cobrir distàncies des de 100 Quilòmetres a 1000, aixíacostumen a ser WANs aquelles xarxes que traspassen límits municipals, regionals o estatals.
  4. 4. Arquitectura de xarxaL’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconectats tots elsdispositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura: 1)Bus: Els ordinadors surten d’uns punts central 2) Anell: Els ordinadors que component la xarxa formen un anell. 3)Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la Xarxa. 4)Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Exemple: Les xarxes sense fil.
  5. 5. Parts d’una xarxaParts d’una xarxa:Ruter adsl: Ens permet connectar-nos a diversos equips, fins i totHub o concentrador: Dispositiu que permet centralitzar el cablejat d’una xarxa ipoder-la ampliar-la.Switch: Dispositiu electrònic d’interconnexió de xarxes de computadors queopera en la capa 2 de model OSI.
  6. 6. Transmissió de dadesPer transferir dades dun lloc a un altre es necessari uns diferents tipus de cables que sónels següents:Cable de parells trenats: Utilitza la connexió ethernet. Es fàcil de usar.Cable de fibra òptica: La informació es transmet amb impulsos de llum, es molt mésràpid, però més car.Connexió sense fil (Wifi): La informació es transmet amb ones.Cable coaxial: Sutilitza en grans xarxes. Redueix interferències.
  7. 7. Adreça MAC: numero d’identificació de la targeta de xarxa.Protocal TCP/IP: numero d’identificació d’un ordinador dins la xarxa192.168.0.1-250.

×