SQL Azure

1,657 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Dostupnost - data centri, redundantne kopije, automatski failover, load balancing Proširenje SQL Servera Manje konfiguracije i administracije, transparentni troškovi
 • Exposes a TDS (tabular data stream) Administracija na logickoj razini – korisnici, role, baze, indexi, statistike, optimizacija querya… fizičku administraciju radi MS -> SLA Fizički diskovi nisu dostupni, ne mogu se specificrati file grupe, podaci se automatski repliciraju pa backup i restore komande nisu primjenjive (nova verzija podrzava kopiranje u novu bazu) -> SSIS ili SQLCMD se mogu koristiti za bulk kopiranje Scenarij A: Bitno je paziti na network latency – minimizirati broj requestova!!!
 • Client - TDS interface, komunikacija sa SQL Azure, on-premise ili u Windows Azure Services - gateway između klijenta i platforme, billing, provisionining and routing Platform - fizički serveri i servisi (SQL Serveri), automatski failover, load balancing, replikacija, … health monitor Infrastructure – fizički hardver i OS
 • - SQL Azure server je logička grupa baza podataka, ponaša se kao centralna administracijska konzola za više baza - Svaki SQL Azure server ima FQDN, stvara se u procesu provisioninga: servername.database.windows.net - Read-only master DB se stvara automatski prilikom provisioninga (drži popis logina koji imaju prava stvarati nove baze ili loginove), pomoću nje se - mogu gledati usage metrics Prilikom provisioninga, SQL Azure kreira „sa” account (server-level principal), dodatni loginovi se mogu stvoriti na serveru SQL server logins (autentikacija), DB users (grant access at DB level), DB roles (group users, grant access)
 • Business edition – po 10 GB inkrement Moze se edicija mijenjati naknadno Naplacuje se i dodatni bandwith fee izvan platforme (transfer od-do klijenta ili između data centara) – paziti kod arhitekture rješenja
 • For example, you have a single Business Edition database that reached a peak size of 25 GB of data for one day. Using the 10 GB multiplier, a 25 GB Business Edition database would be equivalent to three 10 GB Business Edition databases for one month. To find the daily rate, divide by the average number of days in the month. Assuming a 30 day month, your daily data usage for that one day would be 1 GB of a Business Edition database, or (3 x 10 GB per month / 30 days per month) = 1 GB/day. Lets look at a few examples; Assume we have a a web edition database that has a MAXSIZE=5GB. If the database size is 800MB, the daily charge for the database will be at the 1GB rate for web edition. if the next day, the database size grows to 3GBs, the daily charge will be based on the next billing increment for web edition which is 5GB for that day. If the next day, after some data deletion, the size drops back to 900MB, the daily charge will be based on 1GB back again. The same example applies to a business edition edition database. Assume we have a business edition database with MAXSIZE=50GB. If the total database size is 8GB, the daily charge for the database will be at the 10GB rate. If the next day, the database size grows to 25GB, the daily charge will be based on the next billing increment for the business edition which is 30GB and so on. Account owner/administrator je glavni, on kupuje subscriptione na MS OSCP – subscriptioni se dodjeljuju service administratoru (mogu biti isti accounti), to je kao DBA ili dev Sys.database_usage – popis koristenja baza Sys.bandwidth_usage – opis bandwidtha za svaku bazu Velicina baze: podaci + indexi + objekti (ne ulaze logovi, system tables, master, server catalogs, …) Ako se napuni baza, više nema inserta/updatea ili stvaranja novih objekata – moze se citati, raditi dele, truncate, drop table/indeks, rebuild index
 • Administracija na razini baze je gotovo identična sa on-premise SQL Serverom Firewall – SQL Azure service samo na TCP 1433 (dovoljan je outbound), firewall settings se mora sloziti preko portala (IP range, Windows Azure konekcije) Sva komunikacija između SQL Azure DB i aplikacije se pod SSL-om SSMS i SQLCMD verzije prije 2008 R2 nisu podrzane (Express radi ok) Windows authentication (integrated security) nije (još) podržan, samo SQL authentication
 • Kopiranje baze u novu kao backup na serveru Sami se brinete o offline (on-premise) backupu Replikacija nije podržana
 • Interaktivni, tabularni reportovi Chartovi, grafovi Export u Excel, PDF, CSV, …
 • SQL Azure

  1. 1. SQL Azure Luka Lovošević Microsoft Hrvatska
  2. 3. SADRŽAJ <ul><li>Uvod u SQL Azure </li></ul><ul><li>SQL Azure arhitektura </li></ul><ul><li>Kako nastaje SQL Azure baza </li></ul><ul><li>Administracija i security </li></ul><ul><li>Razvoj za SQL Azure </li></ul><ul><li>Novosti sa PDC 2010 </li></ul><ul><li>Zaključak </li></ul><ul><li>Korisni linkovi </li></ul>
  3. 4. Uvod u SQL Azure (i) <ul><li>Relacijska baza podataka u „oblaku” </li></ul><ul><ul><li>Oblak je distribuirani data centar </li></ul></ul><ul><li>SQL Azure je usluga! </li></ul><ul><li>Zašto? Da se ne moramo brinuti o: </li></ul><ul><ul><li>Dostupnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Skalabilnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Sigurnosti </li></ul></ul><ul><ul><li> Smanjenje troškova! </li></ul></ul>
  4. 5. Uvod u SQL Azure (ii) <ul><li>Scenariji korištenja: </li></ul><ul><ul><li>Web aplikacije </li></ul></ul><ul><ul><li>Hosting za baze podataka </li></ul></ul><ul><ul><li>Departmental applications, LOB apps, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Data hub </li></ul></ul><ul><li>Aplikacija može biti on-premise ili na Windows Azure platformi </li></ul><ul><li>Poznata okolina – T-SQL, SQL Server, … </li></ul>
  5. 6. Uvod u SQL Azure (iii) <ul><li>Scenarij A </li></ul><ul><ul><li>aplikacija on-premise </li></ul></ul><ul><ul><li>baza u SQL Azure </li></ul></ul><ul><ul><li>client libraries, SSL </li></ul></ul><ul><li>Scenarij B </li></ul><ul><ul><li>aplikacija na Windows Azure </li></ul></ul><ul><ul><li>baza u SQL Azure </li></ul></ul><ul><ul><li>klijent je browser ili desktop/SL aplikacija preko WCF-a </li></ul></ul>
  6. 7. <ul><li>6 data centara </li></ul><ul><li>SQL Azure je logički objekt </li></ul><ul><ul><li>ne odgovara fizičkom serveru i bazi podataka </li></ul></ul>SQL Azure arhitektura
  7. 8. Kako nastaje SQL Azure baza (i) <ul><li>Provisioning proces konfigurira potreban hardver i softver </li></ul><ul><ul><li>Korak 1 (MS Online Services Customer Portal) </li></ul></ul><ul><ul><li>kreira se Windows Azure platform account </li></ul></ul><ul><ul><li>pristup servisima, setup svih usluga/pretplata </li></ul></ul><ul><li>Korak 2 (SQL Azure Portal) </li></ul><ul><ul><li>stvara se SQL Azure server </li></ul></ul><ul><ul><li>baze, korisnici, itd. </li></ul></ul>Account Server Database
  8. 9. Kako nastaje SQL Azure baza (ii) <ul><li>DEMO </li></ul><ul><li>Stvaranje novog accounta, prikaz portala za billing, stvaranje novog servera, nove baze, testiranje konekcije iz SSMS </li></ul>
  9. 10. Naplata SQL Azure usluge (i) <ul><li>Na temelju korištenja i odabrane DB edicije </li></ul><ul><li>Web edition </li></ul><ul><ul><li>male web aplikacije, male on-premise aplikacije </li></ul></ul><ul><ul><li>1 ili 5 GB podataka – 1 GB @ $9.99 / mj., 5 GB @ $49.95 / mj. </li></ul></ul><ul><li>Business edition </li></ul><ul><ul><li>ISV, LOB aplikacije, enterprise aplikacije </li></ul></ul><ul><ul><li>do 50 GB podataka – $99.99 / 10 GB / mj. </li></ul></ul><ul><li>Dodatan fee za bandwidth </li></ul>
  10. 11. Naplata SQL Azure usluge (ii) <ul><li>Mjesečna naplata na temelju dnevnog korištenja </li></ul><ul><ul><li>Ovisno o ediciji, broju baza i peak size-u po danu, amortizirano kroz mjesec </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimum je 1 GB (Web), odnosno 10 GB (Business) </li></ul></ul><ul><li>Ne ulaze master, logovi, itd. </li></ul><ul><li>Procedure za praćenje veličine i prometa </li></ul><ul><li>Nema insert/update kada se popuni  </li></ul>
  11. 12. Administracija i security (i) <ul><li>DBA administrira na logičkoj razini </li></ul><ul><ul><li>optimizacija, security, itd. </li></ul></ul><ul><li>Nema SQL profilera </li></ul><ul><ul><li>Dynamic Management Views za monitoring </li></ul></ul><ul><li>FW + SSL, TCP 1433, SQL auth </li></ul><ul><li>Windows Azure Health Status </li></ul><ul><li>Windows Azure Support </li></ul>
  12. 13. Administracija i security (ii) <ul><li>Migracija postojeće baze na SQL Azure – export sheme i prijenos podataka u SQL Azure </li></ul><ul><ul><li>SSMS – shema </li></ul></ul><ul><ul><li>MS Sync Framework 2.1 – shema i podaci </li></ul></ul><ul><ul><li>SQL Azure Migration Wizard (Codeplex) – shema i podaci </li></ul></ul><ul><ul><li>SSIS ili bcp – podaci </li></ul></ul><ul><li>Backup/restore ni attach ne rade </li></ul><ul><li>SQL Agent za sada nije podržan </li></ul>
  13. 14. Razvoj za SQL Azure (i) <ul><li>Sličan razvoju za SQL Server </li></ul><ul><ul><li>Samo promjena connection stringa </li></ul></ul><ul><li>2 scenarija – on-premise i u Windows Azure </li></ul><ul><li>Puno načina spajanja </li></ul><ul><ul><li>ADO.NET, EF, WCF Data Services, ODBC, PHP, … </li></ul></ul><ul><ul><li>OLE DB nije podržan </li></ul></ul><ul><li>Paziti na long-running queries i idle konekcije  potrebno je ugraditi retry logiku </li></ul>
  14. 15. Razvoj za SQL Azure (ii) <ul><li>Podržan je podskup T-SQL-a </li></ul><ul><ul><li>Većina date typeova, konstante, contraints, cursor, spatial data, index management, local temp. tables, stored procedures, statistics management, transakcije, triggeri, tables, table variables, funkcije, views, … </li></ul></ul><ul><li>Nije podržano </li></ul><ul><ul><li>CLR, full text search, mirroring, distributed queries, distributes transactions, global temp. tables, Service Broker, system tables, replication, backup/restore, … </li></ul></ul>
  15. 16. Razvoj za SQL Azure (iiI) <ul><li>Server explorer iz VS2010 </li></ul><ul><li>Svaka tablica mora imati clustered index </li></ul><ul><ul><li>najčešće PK </li></ul></ul><ul><li>Particioniranje podataka za velike data setove </li></ul><ul><li>Max 150 baza po serveru </li></ul><ul><li>SSAS i SSRS </li></ul><ul><ul><li>Od 2008 R2 podržavaju SQL Azure kao data source </li></ul></ul><ul><li>Access 2010, PowerPivot </li></ul>
  16. 17. Razvoj za SQL Azure (iv) <ul><li>DEMO </li></ul><ul><li>ASP.NET – ažuriranje podataka u SQL Azure </li></ul>
  17. 18. Novosti sa PDC 2010 (i) <ul><li>Project Houston </li></ul><ul><ul><li>Online DB manager – Silverlight, uvijek dostupan, nema instalacije </li></ul></ul><ul><ul><li>Info cube, search, designer, T-SQL editor </li></ul></ul><ul><ul><li>Nije zamjena za SSMS </li></ul></ul><ul><ul><li>Live u Q4 2010 </li></ul></ul><ul><li>DEMO </li></ul>
  18. 19. Novosti sa PDC 2010 (ii) <ul><li>SQL Azure Data sync </li></ul><ul><ul><li>Sinkronizacija između SQL Azure baza i on-premise baza/aplikacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Riješava konflikte, logging, monitoring, … </li></ul></ul><ul><li>DEMO </li></ul>SQL Azure
  19. 20. Novosti sa PDC 2010 (iii) <ul><li>Reporting </li></ul><ul><ul><li>Bazira se na SSRS, vrti se na SQL Azureu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>BIDS za razvoj </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preko browsera, nema instalacije </li></ul></ul></ul><ul><li>OData Service </li></ul><ul><ul><li>REST-like protokol za rad s podacima </li></ul></ul><ul><ul><li>DEMO </li></ul></ul>Web Role Reporting
  20. 21. Zaključak <ul><li>Relacijska baza u oblaku </li></ul><ul><li>SQL Azure != SQL Server </li></ul><ul><li>Paziti na namjenu </li></ul><ul><ul><li>Dobro postaviti arhitekturu rješenja </li></ul></ul><ul><li>Super za developere, manje super za DBA  </li></ul><ul><li>U Hrvatskoj – ljeto 2011. – cijena? </li></ul><ul><li>Želite nove feature? </li></ul><ul><ul><li>Windows Azure Feature Voting Forum </li></ul></ul>
  21. 22. Korisni linkovi <ul><li>SQL Azure Portal </li></ul><ul><li>SQL Azure na MSDN-u </li></ul><ul><li>SQL Azure Team Blog </li></ul><ul><li>SQL Azure Labs </li></ul><ul><li>SQL Azure službeni Microsoft site </li></ul><ul><li>Windows Azure Health Status </li></ul><ul><li>Windows Azure Support </li></ul><ul><li>Windows Azure Feature Voting Forum </li></ul><ul><li>Microsoft Online Customer Portal </li></ul><ul><li>SQL Azure Migration Wizard </li></ul><ul><li>Azure ROI calculator </li></ul><ul><li>Kontakt </li></ul><ul><li>http://hr.linkedin.com/in/lukalovosevic </li></ul><ul><li>www.twitter.com/lukalovosevic </li></ul>

  ×