Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Excel 2007 lesson

540 views

Published on

 • Be the first to comment

Excel 2007 lesson

 1. 1. Microsoft Office E l Mi f Offi Excel 2007
 2. 2. Microsoft Excel програм нь хүснэгтэн мэдээллийг боловсруулахад хамгийн сайн Windows системийн хэрэглээний програм хангамж юм.
 3. 3. Агуулга Excel 2003 – c ялгаатай болон давуу талууд Excel програмын үндэс /Нүдний формат хуудасны тохиргоо/ формат, Томъёо болон функцтэй ажиллах /Томъёо оруулах, функцтэй ажиллах/ Графиктай ажиллах Мэдээллийн сантай ажиллах /эрэмбэлэлт, шүүлт, завсрын үр дүнгүүд тооцох/
 4. 4. Өөрчлөлт Excel 2003 нь Menu цэстэй ажилладаг байсан бол Excel 2007 нь Tab хэсэгтэй ажиллана.
 5. 5. Excel 2003 дахь командууд Excel 2007 дээр дараах хэсгүүдэд байрлаж байгаа. Excel 2003 Excel 2007
 6. 6. Home хэсэг Clipboard – хуулах зөөх, наах үйлдлийн багц хуулах, зөөх Font – нүдэн дэх текстийн форматлах үйлдлийн багц Alignment – нүдэн дэх текстийн зэрэгцүүлэлт Number – нүдэн дэх тооны хэлбэрийн сонголт Styles – хүснэгтэнд бэлэн загвар оруулах Cells – хүснэгтийн мөр, багана нэмэх, устгах хэлбэржүүлэх Editing – засварын багц командууд гэсэн үндсэн 7 бүлгүүдтэй бөгөөд та өөрийн хүснэгэн мэдээллийг засварлахад хэрэглэнэ.
 7. 7. Insert хэсэг I t Insert хэсгээс та өөрийн хийж буй хүснэгтэндээ зураг, E l й өөрийн б Excel-ийн й бэлэн зураг, дүрс, хэлбэртэй текст, тэмдэгтүүд болон графикыг 2 юмуу 3 хэмжээстээр хүссэн хэлбэрээрээ б й б байгуулж болох ба өөр програмыг объект байдлаар дуудаж оруулж ирж б болно.
 8. 8. Page l P layout хэсэг t Энэ хэсэг нь хуудасны тохиргоо хийх, хүснэгтэнд бэлэн загвар, өнгө өгөх зориулалттай. б й Жишээлбэл: Үндсэн хуудасны тохиргоо хийхээс гадна хуудас тамгалах, өнгө өгөх, хүрээ оруулах г.м командууд байрлана.
 9. 9. Formulas хэсэг F l Бүх төрлийн функцийг оруулж ирж та өөрийн хийж буй хүснэгтэндээ ашиглаж болно. Томъёо, функцтэй ажиллах хэсэгт дэлгэрэнгүй заасан байгаа.
 10. 10. Data хэсэг Мэдээллийн сантай ажиллах командуудын багцуудтай. Жишээ нь: хүснэгтэн дэх өгөгдөлийг өсөх, буурахаар эрэмбэлэх, шүүлт хийх, нэг нүдэнд байгаа урт текстийг 1 текст бүр 1 нүдэнд байрлуулах зэрэг командуудтай.
 11. 11. Review хэсэг Proofing – энэ хэсэг нь анли хэлний алдаа засна Comments – Ажлын талбарт тайлбар оруулна Changes – Ажлын талбар болон файлд нууц үг оруулах
 12. 12. View хэсэг Дэлгэцний харагдах хэлбэрийг өөрчлөнө. Add-Ins хэсэг Excel 2007 дээр суулгасан програмын icon харагдана.
 13. 13. Microsoft Office Button – Exce 2007 цонхны зүүн дээд б буланд Mi Microsoft Offi – ft Office ийн товчлуур (button) байгаа. Та уг товчин дээр дарахад үндсэн цэс харагдана. Та уг цэсийг хэрэглэснээр файл үүсгэх, файл нээх, файл хадгалах болон бусад хэрэгцээт ажлуудыг хийж чадна.
 14. 14. Office B tt Offi Button Office Button гэдэг нь хуучны file цэс юм. Та зурагнаас office –ийн логотой дугуй товчлуурыг ffi й й й харж байна. Энэ нь зүүн дээд буланд байрлаж байна. байна Office Button нь хуучны File цэсний хэсгүүдийг агуулдаг. Жишээлбэл, агуулдаг Жишээлбэл та Excel 2007 дээр шинэ баримт үүсгэхийн тулд Office Button- дээр дараад ‘New’ командыг сонгоно. Үүнтэй адилаар та Excel New сонгоно 2007 дээр баримт хадгалахын тулд Office Buttonдээр дараад ‘Save’-ийг сонгоно. Та Office Button р р дээр дарснаар доорхи функцуудруу хандана.
 15. 15. Шинэ нэмэгдсэн команд Excel 2007 дээр хэдэн шинэ команд нэмэгдэж байгаа. Тэдгээрийн нэг нь “Prepare” команд Prepare юм. Та Office 2007 button дээр дарснаар уг командыг олно.
 16. 16. Prepare цэсний Encrypt Document yp Энэ нь Excel файлд нууц уг оруулах команд юм. Prepare цэсний – Mark as Final • Энэ нь Excel файлыг зөвхөн унших хэлбэрт шилжүүлнэ.
 17. 17. Хэвлэх Excel 2007 й Printing E l 2007-ийн P i ti нь E l 2003-аас маш хялбар б Excel 2003 б болсон. Та Printing командыг сонгосны дараа ‘Print’, ‘Quick Print’, and ‘Print Preview’ гэсэн 3 сонголтоос сонголтоо хийнэ. Ямар ялгаатай вэ? Print, Quick Print, and Print Preview? Print –нь Excel 2003 дээр байдаг Print команд л юм Print сонголтыг нь юм. хийсний дараа дэлгэцэн дээр the Print нэртэй цонх гарч ирэх ба энд та printer-ээ сонгох, хэдэн хувь хэвлэх болон хэдээс хэддүүгээр нүүрийг хэвлэхээ зааж өгнө. Quick Print –нь баримтыг нэг хувь сонголттой байгаа printer-лүү илгээж нь printer лүү хэвлэнэ. Print Preview –нь дэлгэцэнд таны баримт хэвлэсний дараа яаж харагдахыг харуулна. Хэрвээ таны баримт албаны буюу дээд түвшиний байхыг та хүсч байгаа бол Print preview нь хамгийн сайн сонголт юм. ү p
 18. 18. Excel – ийн Options буюу Op у у тохиргооны хэсэг Office button дээр дарснаар зүүн доод буланд Excel Options гэсэн нэртэй товч байгаа.
 19. 19. Ажлын талбар А б Insert – шинэ талбар нэмэх Delete – талбар устгах Rename – нэр өөрчлөх R Move or Copy - хуулах Protect Sheet – цоожлох Tab color – өнгө өгөх ab co o ө ө ө ө Hide – нууцлах
 20. 20. Баримтыг сонголттой хадгалах -> Save As командыг сонгоно. Нээгдэх Save as харилцах цонхны Tools/General Options командыг сонгоно. Always create backup – Нөөцлөж хадгалах Password to open – Нууц үгтэй хадгалах Password to modify – Нууц үгээ давтаж хийнэ y уу ү Read-only recommended – Зөвхөн уншиж болохоор хадгалах
 21. 21. Нүд, техтийн формат ү , ф р Home хэсгийн Font – ийг сонгоно. Эдгээрээс шууд сонгож болно. Эсвэл дараах цонхноос хэрэгтэй ф р форматаа сонгоно.
 22. 22. Хүснэгтийн толгой цоожлох ү Freeze Panes Freeze Sheet Panes Сонгоод оруулж ирнэ. д руу р
 23. 23. Хүснэгтийн толгой цоожлох ү Сонгох мөр эсвэл баганаа сонгоод дараах сонголтоос аль тохирохоо сонгоно. Unfreeze panes – Х U f Хэсэг хүснэгтийг цоожлоно. й Freeze top row – Мөр цоожлоно. Freeze first column – Багана цоожлоно.
 24. 24. Томъёо болон функцтэй ажиллах Т ё б ф й Formulas хэсгээс өөрийн ашиглах функцээ сонгоно. Ихэвчилэн M Recently Used И Most R l U d функцүүдийг ашигладаг. SUM – нийлбэр олох AVERAGE – дундаж олох COUNTIF –нөхцөл шалгаж тоолох HYPERLINK – дуудах хаяг зааж өгөх COUNT – тоолох MAX – хамгийн их утга олох MIN – хамгийн бага утга олох SUMIF – нөхцөл шалгаж нийлбэр олох SQRT – язгуур олох
 25. 25. Томъёо болон функцтэй ажиллах Т ё б ф й Дээрх томъёонуудыг цээжлэхэд хэцүү тул томъёо бичилгүйгээр = тэмдэг тавьж байгаад * / + ( ) зэрэг үйлдлүүдийг ашиглан бодож болно.
 26. 26. Графиктай ажиллах Г ф й Эхлээд график байгуулах хүснэгтээ бэлэн болгоно. Insert хэсгээс ямар график байгуулахаа сонгоно.
 27. 27. Мэдээллийн сантай ажиллах /эрэмбэлэлт, шүүлт, завсрын үр дүнгүүд тооцох/ Data хэсэгт мэдээллийн сантай ажиллах командууд байна. Sort – Эрэмбэлэх /өсөхөөр, буурахаар/ Filter – Шүүлт хийх /шүүлт хийж засварлах/ үү үү р
 28. 28. Танд амжилт хүсье хүсье.

×