Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coachande ledarskap presentation

1,558 views

Published on

Coachande ledarskap presentation

 • Be the first to comment

Coachande ledarskap presentation

 1. 1. Välkommen till kursenCoachande ledarskap Caroline Murray Carlsson
 2. 2. Dagens agenda• Vilka är vi?• Vad är ledarskap? – Egenskaper – Situationsberoende• Coachning – Grunderna – Träning
 3. 3. Vad är det som utmärker ett gott ledarskap? Gör en egen lista med 10 egenskaper Ta fram en gemensam lista Presentera på blädderblock!
 4. 4. FIRO - Faserna i en grupps utveckling• Fundamental Interpersonal Relationship Orientation• Will Schutz Rollsökning Tillhöra Samhörighet Tillhöra
 5. 5. Medarbetarens utvecklingsnivåer Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4Låg kompetens, Lite kompetens, Hög HögHögt Lågt kompetens, kompetens,engagemang engagemang varierande Högt engagemang engagemang
 6. 6. Chefens agerande Ge order/styra Sälja in/stödja Coacha/bollplank Delegera Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4Låg kompetens, Lite kompetens, Hög HögHögt Lågt kompetens, kompetens,engagemang engagemang varierande Högt engagemang engagemang
 7. 7. Hur ser vi var medarbetaren är? Beskriv beteenden för fas 1 – 4! Vad säger, känner, uttrycker medarbetaren i de olika faserna?Låg kompetens, Lite kompetens, Hög HögHögt Lågt kompetens, kompetens,engagemang engagemang varierande Högt engagemang engagemang
 8. 8. Inlärningsprofil Konkreta upplevelser 24 23 22 21 18 100% 16 80% 14 12 60% Reflekterande observationAktivt Experimenterande 11 40% 10 20% 9 25 22 21 19 17 16 14 13 11 9 10 12 13 15 16 19 21 23 14 16 18 20 21 22 23 24 25 Abstrakt tänkande
 9. 9. Inlärningsprofil Konkreta upplevelser 24 23 22 21 18 100% 16 80% 14 12 60% Reflekterande observationAktivt Experimenterande 11 40% 10 20% 9 25 22 21 19 17 16 14 13 11 9 10 12 13 15 16 19 21 23 14 16 18 20 21 22 23 24 25 Abstrakt tänkande
 10. 10. Coachning
 11. 11. Vad skiljer ettcoachningssamtal från ett vanligt samtal?
 12. 12. Trattmodellen Mål Utforskning Handling
 13. 13. Nyfikna frågoristället för frågor utifrån ett givet svar.
 14. 14. Framtidsfokus
 15. 15. Förtroende och närhet• Medarbetarens framtid och välmående• Visa integritet och ärlighet• Tydliga överenskommelser och hålla löften• Respekt för medarbetarens uppfattning och person• Stödja nya beteenden (inklusive risktaganden)• Fråga om lov inför känsliga områden
 16. 16. Närvaro• Fånga ögonblicket• Intuition och magkänsla• Ett förhållningssätt som leder till en relation som präglas av öppenhet, flexibilitet och säkerhet.• Humor, skapar lätthet och driv
 17. 17. Aktivt lyssnande• Följa medarbetarens dagordning för samtalet• Summera och återspegla – ökar tydligheten och förståelsen• Bygga vidare på medarbetarens förslag och tankar• Skilja på ord, tonläge och kroppsspråk
 18. 18. Kraftfulla frågor• Frågor som visar på aktivt lyssnande och förståelse• Frågor som utmanar, leder till utforskande, ökad insikt eller handling• Frågor som skapar tydlighet, nya möjligheter och lärande
 19. 19. Direkt kommunikation• Tydlig och direkt i återkoppling och i åsikter• Hjälpa medarbetaren att se sin situation ur en ny synvinkel• Använda ett lämpligt språk• Utnyttja metaforer och analogier
 20. 20. Skapa medvetenhet• Uppmuntra ökad självkännedom• Hjälpa medarbetaren att fastställa roten till det som oroar• Hjälpa att se skillnad mellan fakta och tolkningar• Inspirera till att hitta nya möjligheter• Identifiera medarbetarens viktigaste styrkor• Uppmärksamma när en sak sägs och en annan utförs
 21. 21. Utforma handlingar• Hjälpa medarbetaren att systematiskt utforska och utvärdera de handlingsalternativ som är centrala för att uppnå resultatet.• Få medarbetaren att utforska alternativa idéer och lösningar.• Ge medarbetaren support och kraft att genomföra en handling eller en förändring omedelbart under coachningssamtalet.
 22. 22. Planera och sätta mål• Hjälp medarbetaren att upprätta mål och delmål.• Var beredd att justera utifrån verkligheten• Hitta mål och framgångar som medarbetaren enkelt kan uppnå för att skapa framåtrörelse
 23. 23. Framsteg och ansvarstagande• Håll fokus på det som viktigt för medarbetaren• Följ upp de handlingar som medarbetaren åtagit sig i tidigare samtal• Uppmärksamma medarbetaren på framsteg• Håll medarbetaren ansvarig för det han/hon åtagit sig• Utveckla medarbetarens förmåga att fatta beslut, prioritera, välja lämplig fart för sin utveckling
 24. 24. 5 F för effektiv feedback Förändra Förstå Nytt beteende Förklara Lyssna och bearbeta Försvara “Jo, men...”Förkasta “Nej, så var det inte”“Det här rörinte mig”
 25. 25. OBK - Att tänka på när du ger feedback• OBSERVATION – Vad är det du har sett, hört, upplevt, så fritt från tolkningar och värderingar som möjligt.• BEHOV – Vad är dina behov i denna situation?• KONKRET ÖNSKAN – Vad vill du att den andra personen ska göra? Respektera den andra personens behov och önskningar – undvik ”rätt- och feltänkande”

×