Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VIADRUS HERCULES U22 - ulotka kotła

1,139 views

Published on

więcej informacji o kotłach Viadrus www.luskar.pl

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

VIADRUS HERCULES U22 - ulotka kotła

  1. 1. HERCULES U22 VIADRUS HERCULES U22 UNIWERSALNY ZASYPOWY KOCIOŁ ELIWNY NA PALIWA STAŁE VIADRUS HERCULES U22 jest kotłem grzewczym górnego spalania. Podstawową zaletą kotła jest jego eliwny wymiennik gwarantujący wieloletnie u ytkowanie i du ą odporność na korozję. Modułowa budowa wymiennika zapewnia szeroki zakres dostępnych mocy oraz mo liwość modyfikacji w dowolnym okresie u ytkowania kotła. Kocioł mo e pracować w instalacjach z wymuszonym i grawitacyjnym obiegiem wody. Mo e być montowany zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym przy zastosowaniu wymaganych przepisami zabezpieczeń przed przegrzaniem. Kocioł U22 ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga du ego ciągu kominowego. GWARANCJA WYMIENNIK SPRAWNOŚĆ ELIWNY LAT 10 80% Zalety kotła: 10-letnia gwarancja na wymiennik kotla PALIWA Staly ruszt wodny odporny na przepalenie PODSTAWOWE Dluga zywotnosc zeliwnego wymiennika cieplawww.klimosz.pl Szeroki zakres mocy w zaleznosci od ilosci czlonów Duza odpornosc na korozje WEGIEL KOKS DREWNO KAMIENNY Prosta obsluga i konserwacja ZASTĘPCZE Wysoka sprawnosc Mozliwosc podlaczenia nadmuchu Szeroki wybór stosowanych paliw MIAL
  2. 2. Liczba członów SI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zakres mocy kW 11,7 17,7 20,0 - 23,3 25,0 - 29,1 30,0 - 34,9 35,0 - 40,7 40,0 - 46,5 45,0 - 52,3 49,0 - 58,1 Sprawność % do 80 Zu ycie paliwa - węgiel kam. kg/h 1,98 3,00 3,95 4,93 5,92 6,90 7,88 8,87 9,85 Pojemność wodna l 26,1 31,5 36,2 40,9 45,6 50,3 55,0 59,7 64,4 Objętość komory spalania l 21 34 47 60 73 86 99 112 125 Głębokość komory spalania mm 149 244 339 434 529 624 719 814 909 Średnica wylotu spalin mm 156 176 Max ciśnienie robocze wody bar 4 Max ciśnienie próbne wody bar 8 Dopuszczalna temp. wody o grzewczej C 60 ÷ 80 Masa kg 198 218 252 282 312 347 377 417 448 Ciąg kominowy Pa 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Króćce przyłączeniowe wody grzewczej i powrotnej “ 1 1/2 H (wysokość) 1030 S (szerokość) 545 Wymiary mm L (głębokość) 593 689 785 881 976 1073 1169 1265 1361 H3 650 S L H H3OSPRZĘT DODATKOWY Zawór STS Wę ownica Układ sterujący WE Ukł. ster. WE PLUS Układ sterujący Miarkownik ciągu (regulator RT04 + dmuchawa) (regulator RT02 + dmuchawa) schładzająca OPTIMA ECO Dane zawarte w ulotce mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. KLIMOSZ Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 6, 46-250 Pawłowice; tel. +48 32 474 39 00; fax +48 32 472 42 27; e-mail: biuro@klimosz.pl

×