Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Instrumente bibliografice onlineSemnalează, periodic, noutăţile achiziţionate debibliotecă, pe tipuri de documente (cărţi,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Surse de informare

674 views

Published on

Biblioteca Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, 2013

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Surse de informare

  1. 1. Instrumente bibliografice onlineSemnalează, periodic, noutăţile achiziţionate debibliotecă, pe tipuri de documente (cărţi, teze doc-torat, lucrări referinţă, periodice, documente elec-tronice). Consultarea se face rapid, fiind grupate pedomenii, conform CZU.http://www.lib.ugal.ro (Colecţii)Depozite digitale instituţionaleBUDJG furnizează utilizatorilor săi o colecţie de de-pozite digitale instituţionale. Acestea sunt surse va-loroase de informare reprezentând producţia ştiinţi-fică a unei instituţii, disponibilă în acces deschis. Aiciveţi găsi articole ştiinţifice sau teze de doctorat.http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.htmlCatalogul colectiv al bibliotecilordin RomâniaDacă nu aţi găsit o publicaţie în catalogul online albibliotecii la care sunteţi înscris, apelaţi la aceastăsursă de informare, notaţi-vă datele bibliografice alepublicaţiei şi biblioteca deţinătoare şi apelaţi la ser-viciul de împrumut interbibliotecar.http://aleph.edu.roBaze de date online (abonate)BUDJG oferă utilizatorilor săi accesul online, din in-tranet, la 8 baze de date: Web of Knowledge,Science Direct, ProQuest, SpringerLink, IOP, Taylor &Francis, Cambridge Journals Online, Oxford JournalsCollection. Accesul mobil la aceste baze de date per-mite utilizarea lor şi în afara intranetului (prin înre-gistrare) .http://www.anelis.ro/summonBaze de date online (în acces deschis)BUDJG furnizează utilizatorilor săi lista unor impor-tante baze de date online care furnizează conţinutştiinţific gratuit, util pentru cercetarea ştiinţifică.Bazele de date pot fi accesate fără nicio restricţie(înregistrare, abonament sau din intranet).Motoare de căutare academiceBUDJG furnizează utilizatorilor săi o colecţie de mo-toare de căutare academice şi indexuri. Prin inter-mediul acestor surse de informare pot fi regăsiteinformaţii de nivel academic, utile în activitatea decercetare ştiinţifică.http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.htmlReviste online în acces deschisBUDJG furnizează utilizatorilor săi o colecţie de re-viste online, în acces deschis, organizate pe domeni-ile din universitate. Accesul la conţinutul full text alarticolelor revistelor este gratuit (fără înregistrare,abonament sau din intranet).Depozitul digital ARTHRABUDJG oferă accesul la conţinutul în format digitalpentru principalele tipuri de publicaţii ştiinţifice:articole din analele universităţii, teze de doctorat,rezumate teze de doctorat. În plus, pentru o imaginea colecţiilor bibliotecii, sunt disponibile bibliografii,pe tipuri de documente, pe domeniile universităţii.http://www.lib.ugal.ro/arthrahttp://www.lib.ugal.ro/Resurse_gratuite.htmlBiblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi2013 Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliograficăSURSE DE INFORMARE ONLINE UTILE PENTRU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂSURSE DE INFORMARE ONLINE UTILE PENTRU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂSURSE DE INFORMARE ONLINE UTILE PENTRU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂhttp://www.lib.ugal.ro/Consultarea_resurselor_internet/pag_motoare.html1.2.3.4.5.6.7.8.

×