Referinte si cercetare bibliografica

463 views

Published on

Biblioteca Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, 2013

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Referinte si cercetare bibliografica

  1. 1. Cercetarea bibliografică presupune: informarea generală asupra temei de cer-cetare prin interviul cu beneficiarul şi comple-tarea unui formular tip; căutarea şi localizarea surselor, tradiţionalşi electronic; evaluarea surselor şi întocmirea listei bi-bliografice.Informarea bibliografică furnizează utilizatori-lor instrumente bibliografice legate de colec-ţiile bibliotecii (buletine, repertorii): Buletinul bibliografic al cărţilor noi intra-te în bibliotecă Repertoriul tezelor de doctorat intrateîn bibliotecă Repertoriul documentelor electronicenoi intrate în bibliotecă; Repertoriul lucrărilor de referinţă in-trate în bibliotecă; Buletinul bibliografic al publicaţiilorShakespeare intrate în bibliotecă; Repertoriul periodicelor româneşti şistrăine intrate în bibliotecă;Compartimentul Referinţe şi cercetarebibliografică editează periodic şi o seriede instrumente de marketing de biblio-tecă: Ghidul utilizatorului Ghidul bibliotecii Pliante promovare a colecţiilor şiserviciilor bibliotecii.Performanţa ta este prioritatea noastră!http://www.lib.ugal.roStr. Domnească nr. 47, 800008 GalaţiTel: +40 336 130 134Fax: +40 236 461 353E-mail: refbib@ugal.roFacebook: http://www.facebook.com/biblioteca.udjgalatiSlideshare: http://www.slideshare.net/lursachiCercetarea bibliografică vs.Informarea bibliograficăReferinţe şiReferinţe şiReferinţe şicercetarecercetarecercetarebibliograficăbibliograficăbibliograficăCompartimentul Referinţe şi cercetare bibliograficăBiblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din GalaţiCompartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică2013şi ai nevoie de obibliografie pentrulucrarea de licenţă,disertaţie sauacreditarea uneispecializări?EŞTI UTILIZATOR BUDJGCONTACTEAZĂ-NE!
  2. 2. CU CE te putem ajuta?UNDE ne găseşti? DE CE ai nevoie de noi?Iată câteva locuri în care poţi contacta bibliotecarulde referinţe al BUDJG:În persoană: Sediul universităţii, lângă sala Inter-net.La telefon: +40 336 130 134Chat online:http://www.lib.ugal.ro/Intreaba_bibliotecarul.htmlE-mail:http://www.lib.ugal.ro/Referinte_prin_e-mail.htmlFacebook:http://www.facebook.com/biblioteca.udjgalatiSlideshare:http://www.slideshare.net/lursachi1.2.3.4.5.6.Întreabăbibliotecarul!Bibliotecarul de referinţe este soluţia ta pentru situaţii-le în care ai nevoie de: referinţe bibliografice din ca-taloagele tradiţionale şi electroni-ce proprii sau din alte surse deinformare ale bibliotecii; referinţe simple (răspunsuri laîntrebări simple) sau referinţecomplexe (cercetare bibliograficăpe o anumită temă); informaţii generale privind biblioteca (structură,adrese, condiţii de acces, orar, servicii etc.); informaţii de redirecţionare către un alt comparti-ment/o altă instituţie (bibliotecă, centru de documen-tare etc.) care ar putea oferi răspunsul la cererea for-mulată; asistenţă privind utilizarea instrumentelor de infor-mare ale bibliotecii; asistenţă privind utilizarea resurselor electroniceale bibliotecii (baze de date online, motoare căutareetc.).Bibliotecarul de referinţe îţi poate furnizaliste bibliografice pe o anumită temă, în urmaunui interviu de referinţe.Lista bibliografică reprezintă o listă alfabeticăde cărţi, articole, resurse electronice, pe carele foloseşti în dezvoltarea unei teme de cer-cetare.Ataşarea unei bibliografii demonstrează cătema de cercetare a fost rezultatul unui stu-diu aprofundat de documentare.Întocmirea unei bibliografii este necesarăpentru a evita plagiatul.Extragerea elementelor bibliografi-ce, metodele de citare a surselor deinformare sunt detaliate în douădin tutorialele de cultura informaţiei: Citarea surselor de informare Realizarea unei bibliografii1.2.3.4.5.http://www.slideshare.net/lursachi

×