Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2013Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din GalaţiLuni-vineri: 8-16SPAŢIILE BIBLIOTECIISediul CentralSala de lectură...
str. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: int. 8332orar: luni-vineri: 8-16publicaţii: periodice româneşti şi străine, t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Filialele bibliotecii Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati

310 views

Published on

2013

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Filialele bibliotecii Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati

  1. 1. 2013Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din GalaţiLuni-vineri: 8-16SPAŢIILE BIBLIOTECIISediul CentralSala de lectură I – 110 mp (40 locuri); depozi-tul sălii de lectură I – 176 mpSala de lectură II - 116 mp (60 locuri); depozi-tul sălii de lectură II – 176 mpSecţia de împrumut - 200 mpSala multimedia – 36 mp (8 locuri); 4calculatoare conectate la InternetFiliala de Ştiinţe Economice şi UmanisteSala de lectură – 140 mp (60 locuri); depozitulsălii de lectură – 133 mpSecţia de împrumut – 188 mpFiliala Facultăţii de MedicinăSala de lectură şi secţia de împrumut - 367mp (36 locuri)Filiala Facultăţii de Inginerie din BrăilaSală de lectură şi secţia de împrumut - 113mp (50 de locuri)Filiala Facultăţii de LitereSala de lectură - 54 mp (20 de locuri).http://www.lib.ugal.rohttp://www.facebook.com/biblioteca.udjgalatihttp://www.slideshare.net/lursachihttp://www.lib.ugal.roCompartimentul Referinţe şi cercetare bibliograficăFILIALELEFILIALELEFILIALELEBIBLIOTECIIBIBLIOTECIIBIBLIOTECIIUniversităţii “Dunărea de Jos”din Galaţi
  2. 2. str. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: int. 8332orar: luni-vineri: 8-16publicaţii: periodice româneşti şi străine, teze de docto-rat, lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii etc.)accesul este liber la raftaşezarea publicaţiilor la raft este sistematică (pe dome-nii)spaţiul destinat lecturii cuprinde 40 locuricalculatoare public: 1 calculator acces OPAC;4 calculatoare acces Internetstr. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: int. 8334orar: luni-vineri: 8-16domenii: matematică, fizică, chimie, biologie, informatică,electronică, electrotehnică, mecanică, metalurgie, con-strucţii de nave, industrie chimică, construcţii civile,hidrotehnică, industrie alimentară, piscicultură, etc.accesul este liber la raftaşezarea publicaţiilor la raft este sistematică (pe domenii)spaţiul destinat lecturii cuprinde 60 locuricalculatoare public: 1 calculator acces OPAC;4 calculatoare acces Internetstr. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: int. 8333orar: luni-vineri: 8-16domenii: matematică, fizică, chimie, biologie, informatică,electronică, electrotehnică, mecanică, metalurgie, con-strucţii de nave, industrie chimică, construcţii civile,hidrotehnică, industrie alimentară, piscicultură, etc.accesul este realizat prin împrumut la domiciliuaşezarea publicaţiilor la raft este topografică (dupăînălţimea cărţii)calculatoare: 1 calculator acces OPACstr. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: 0336130134orar: luni-vineri: 8-16domenii: matematică, fizică, chimie, informatică, electro-nică, electrotehnică, mecanică, metalurgie, construcţii denave, construcţii civile, hidrotehnică, industrie alimenta-ră, piscicultură, ştiinţe sociale şi umaniste; sportaccesul este realizat prin împrumut la domiciliuaşezarea publicaţiilor la raft este sistematică (pe domenii)str. Domnească nr. 47, 800008 Galaţitelefon: 0336130134orar: luni-vineri: 8-20accesul la resurse Internet este realizat pe baza permisu-lui Internetresurse: site-ul bibliotecii, baze de date abonate şi înacces deschis, poşta electronică, alte resurse Internetspaţiul destinat studiului cuprinde 4 calculatoarestr. Gării nr. 63-65, 800003 Galaţitelefon: 0336130137orar: luni-vineri: 8-16domenii: filosofie, psihologie, religie, ştiinţe economice,drept, pedagogie, sport, arte, biografii, geografie, istorie,arheologieaccesul este liber la raftaşezarea publicaţiilor la raft este sistematică (pe domenii)spaţiul destinat lecturii cuprinde 60 locuricalculatoare public: 1 calculator acces OPAC; 1 calculatoracces Internetstr. Gării nr. 63-65, 800003 Galaţitelefon: int. 8321orar: luni-vineri: 8-16domenii: filosofie, psihologie, religie, ştiinţe economice,drept, pedagogie, sport, arte, literatură şi lingvistică,biografii, geografie, istorie, arheologieaccesul este realizat prin împrumut la domiciliuaşezarea publicaţiilor la raft este topografică (dupăînălţimea cărţii)calculatoare public: 1 calculator acces OPACstr. Oţelarilor nr. 25, 800649 Galaţiorar: luni-vineri: 8-16accesul la resurse Internet este realizat pe bazapermisului Internetresurse: site-ul bibliotecii, baze de date abonate şiîn acces deschis, poşta electronică, alte resurseInternetcalculatoare public: 5 calculatoare acces Internetstr. Oţelarilor nr. 25, 800649 Galaţitelefon: int. 8320orar: luni-vineri: 8-16publicaţii: cărţi românesti şi străine, publicaţiiperiodice, CD-ROM-uri, din domeniul medicinei,chimiei, biologiei, etc.accesul este realizat prin împrumut la sală şi ladomiciliuaşezarea publicaţiilor la raft este sistematicăspaţiul destinat lecturii cuprinde 24 locuricalculatoare public: 1 calculator acces OPACCalea Călăraşilor nr. 29, 810017 Brăilaorar: luni-vineri: 8-16domenii: ştiinţe exacte, tehnice, sociale şi cucaracter enciclopedicaccesul este realizat prin împrumut la sală şi ladomiciliuaşezarea publicaţiilor la raft este topograficăspaţiul destinat lecturii cuprinde 50 locuristr. Domnească nr. 111, 800201 Galaţitelefon: 0336 130 205orar: luni-vineri: 8-16domenii: lingvistică, literatură, critică literară,jurnalismaccesul este realizat prin împrumut la salăaşezarea publicaţiilor la raft este sistematicăspaţiul destinat lecturii cuprinde 50 locuriBiblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţihttp://www.lib.ugal.rohttp://www.facebook.com/biblioteca.udjgalatihttp://www.slideshare.net/lursachiFILIALA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI UMANISTESEDIUL CENTRAL FILIALA FACULTĂŢII DE INGINERIE DIN BRĂILAFILIALA FACULTĂŢII DE LITERESALA DE LECTURĂ IISALA DE LECTURĂ ISECŢIA DE ÎMPRUMUTSALA MULTIMEDIASALA INTERNETSALA DE LECTURĂSECŢIA DE ÎMPRUMUTSALA DE LECTURĂSALA INTERNETFILIALA FACULTĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIEREŢINEŢI! Permisul BUDJG este valabil la toate filialele şi secţiile. Prezentaţi permisul BUDJG la intrarea în sălile de lectură. Nu aşezaţi la raft cărţile consultate în sălile de lectură. Completaţi buletinul de cerere din sălile de lectură, menţio-nând publicaţiile consultate. Nu intraţi în sălile de lectură cu alte publicaţii, fără săanunţaţi bibliotecarul. Nu împrumutaţi permisul BUDJG unui prieten sau unei altecunoştinţe. Nu consumaţi produse alimentare în spaţiile bibliotecii. Nu distrugeţi bunurile materiale ale bibliotecii.LECTURĂ/ÎMPRUMUTSALA DE LECTURĂ

×