Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citarea surselor de informare

7,458 views

Published on

Citarea surselor de informare utilizate pentru dezvoltarea unei teme de cercetare de Lenuţa Ursachi este licenţiat printr-o Licenţă Creative Commons Atribuire 3.0 Ne-adaptată

Published in: Education
 • Be the first to comment

Citarea surselor de informare

 1. 1. Tutoriale Cultura Informaţiei CITAREA SURSELOR DE INFORMARE utilizate pentru dezvoltarea unei teme de cercetare Bibliotecar, Lenuţa URSACHI
 2. 2. CUPRINS  DEFINIŢIE. SCOP  STILURI DE CITARE  METODE DE CITARE  INSTRUMENTE SOFTWARE DE CITARE  ELEMENTELE BIBLIOGRAFICE ALE SURSELOR DE INFORMARE 2 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 3. 3. DEFINIŢIE. SCOP DEFINIŢIE  a recunoaşte contribuţia unei autorităţi  a reda ideile, cuvintele, abordările unui alt autor SCOP  demonstrează o cercetare aprofundată  oferă informaţii legate de tema studiată  constituie un instrument bibliometric 3 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 4. 4. DEFINIŢIE. SCOP Elementele bibliografice date de publicare (loc, editură, an) localizare (pag., www) autorul(ii) titlul Imagine preluată de pe: http://charteo.com/en/PowerPoint/Concept-Charts/Cubes/3D-Cubes-10.html 4 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 5. 5. STILURI DE CITARE Stilul Domeniul Adresa Stilul APA Ştiinţe sociale, economie, educaţie www.apastyle.org Stilul MLA Ştiinţe umaniste, arte, studii interdisciplinare www.mla.org/style Stilul Chicago Ştiinţe umaniste, arte Ştiinţe umaniste, arte www.chicagomanualofstyle.org Stilul Turabian Lucrări cercetare, disertaţii, teze doctorat www.press.uchicago.edu/boo ks/turabian/turabian_citationg uide.html Stilul Turabian Toate domeniile SR ISO 690-1996 - tipărite SR ISO 690/2-1997 - electronice 5 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 6. 6. STILURI DE CITARE STILUL ACS American Chemical Society STILUL AMA American Medical Association STILUL ASA American Sociological Association STILUL AMS American Mathematical Society STILUL APSA American Political Science Association STILUL AAA American Anthropological Association STILUL AIP American Institute of Physics STILUL IEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 6 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 7. 7. STILURI DE CITARE Stilul APA Jans, N. (1993). The last light breaking: Life among Alaska's Inupiat Eskimos. Anchorage, AK: Alaska Northwest Books. Stilul MLA Fairbanks, Carol. Prairie Women: Images in American and Canadian Fiction. New Haven: Yale UP, 1986. Stilul ISO Wenham, S.R. Applied photovoltaics. 2nd ed. London: Earthscan, 2007. ISBN 1-84407-401-3. 7 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 8. 8. METODE DE CITARE Metoda de citare numerică (Vancouver) Metoda de citare a primului element şi a datei de publicare (Harvard) Sursa: SR ISO 690:1996(RO): Documentare – Referinţe bibliografice, conţinut, formă şi structură 8 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 9. 9. METODE DE CITARE Metoda de citare numerică (Vancouver) Sursa: SR ISO 690:1996(RO): Documentare – Referinţe bibliografice, conţinut, formă şi structură Notă: Consultă şi tutorial Elemente redacţionale. Bibliografia. Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 9
 10. 10. METODE DE CITARE Metoda de citare a primului element şi a datei de publicare (Harvard) Sursa: SR ISO 690:1996(RO): Documentare – Referinţe bibliografice, conţinut, formă şi structură Notă: Consultă şi tutorial Elemente redacţionale. Bibliografia. Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 10
 11. 11. INSTRUMENTE SOFTWARE 11 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 12. 12. INSTRUMENTE SOFTWARE EndNote Mendeley Licenţă Reference manager RefWorks Aigaion Connotea Acces deschis JabRef KbibTeX Zotero Instrumente software de organizare a citărilor Tehnologie web Aigaion CiteULike Connotea Mendeley RefWorks 12 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 13. 13. INSTRUMENTE SOFTWARE Aigaion  organizează în timp scurt şi uniform publicaţiile consultate  permite importul/exportul din/în softuri similare  generare de bibliografii în diferite formate (.htm, .rtf, .txt) în cunoscute stiluri de citare  necesită instalare  http://www.aigaion.nl Connotea  serviciu online, gratuit de organizare a referinţelor furnizat de Nature Publishing Group  necesită înregistrare  permite salvarea şi organizarea rapidă a referinţelor  accesarea referinţelor se face de pe orice calculator  referinţele pot fi cu caracter privat, public sau partajate colegilor  http://www.connotea.org/ Zotero  instrument gratuit de colectare, organizare, citare şi partajare a resurelor consultate  necesită instalare  permite colectarea .pdf, imagini, audio/video, snapshots  indexează automat conţinutul full-text al bibliotecii de documente  lucrează cu Word în crearea de note de subsol, note finale, citări in text sau bibliografii  http://www.zotero.org/ OPEN SOURCE 13 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 14. 14. INSTRUMENTE SOFTWARE http://apps.webofknowledge.com http://www.refworks.com/ Instrumente online destinate cercetătorilor să: - colecteze, organizeze, stocheze şi partajeze toate tipurile de informaţii; - să genereze citări şi bibliografii. LICENŢĂ 14 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 15. 15. INSTRUMENTE SOFTWARE Citarea articolelor din ScienceDirect 15 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 16. 16. INSTRUMENTE SOFTWARE Ce instrument software de organizare a referinţelor foloseşti? The University of British Columbia Library. RefWorks, Zotero & Mendeley: A Three (3) Way Comparison of Tools. http://www.slideshare.net/giustinid/ref-works-mendeley-zotero 16 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 17. 17. INSTRUMENTE SOFTWARE salvarea resurselor Internet; indexarea resurselor Internet; partajarea referinţelor; exportarea referinţelor. Organizarea referinţelor bibliografice utilizând Connotea Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 17
 18. 18. INSTRUMENTE SOFTWARE salvarea resurselor Internet; organizarea resurselor Internet pe tipuri de documente; indexarea resurselor Internet; ataşarea de fişiere; exportarea referinţelor; întocmirea de liste bibliografice. Organizarea referinţelor bibliografice utilizând Zotero 18 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 19. 19. Elementele bibliografice CARTE CAPITOL CARTE Sursa: SR ISO 690:1996(RO): Documentare – Referinţe bibliografice, conţinut, formă şi structură CITAREA DOCUMENTELOR TIPĂRITE Notă: Consultă şi tutorial Elemente redacţionale. Bibliografia. Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 19
 20. 20. Elementele bibliografice REVISTĂ ARTICOL REVISTĂ Sursa: SR ISO 690:1996(RO): Documentare – Referinţe bibliografice, conţinut, formă şi structură CITAREA DOCUMENTELOR TIPĂRITE Notă: Consultă şi tutorial Elemente redacţionale. Bibliografia. Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 20
 21. 21. Elementele bibliografice STANDARDE BREVETE Sursa: SR ISO 690:1996(RO): Documentare – Referinţe bibliografice, conţinut, formă şi structură CITAREA DOCUMENTELOR TIPĂRITE 21 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 22. 22. Elementele bibliografice LUCRĂRI CONFERINŢĂ ACTE LEGISLATIVE Sursa: SR ISO 690:1996(RO): Documentare – Referinţe bibliografice, conţinut, formă şi structură CITAREA DOCUMENTELOR TIPĂRITE 22 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 23. 23. Elementele bibliografice CARTE CAPITOL CARTE Sursa: SR ISO 690-2:1997(RO): Informare şi documentare – Referinţe bibliografice, documente electronice complete sau părţi componente CITAREA DOCUMENTELOR ELECTRONICE 23 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 24. 24. Elementele bibliografice REVISTĂ ARTICOL REVISTĂ Sursa: SR ISO 690-2:1997(RO): Informare şi documentare – Referinţe bibliografice, documente electronice complete sau părţi componente CITAREA DOCUMENTELOR ELECTRONICE 24 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 25. 25. Elementele bibliografice FORUM E-MAIL Sursa: SR ISO 690-2:1997(RO): Informare şi documentare – Referinţe bibliografice, documente electronice complete sau părţi componente CITAREA DOCUMENTELOR ELECTRONICE 25 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 26. 26. Elementele bibliografice CITAREA ALTOR DOCUMENTE ELECTRONICE Publicaţii pe web Bloguri/Webloguri Transmisii video online Autoritate, an. Titlu pagină web [online]. Disponibilitate şi accesibilitate. Autor, an. Titlul intrării pe blog. Titlul blogului [blog]. Data postării pe blog. Disponibilitate şi accesibilitate. Autor, an. Titlu video [online video]. Disponibilitate şi accesibilitate. Sursa: Anglia Ruskin University Library. Guide to the Harvard Style of Referencing. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm Notă: Consultă şi tutorial Elemente redacţionale. Bibliografia. Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 26
 27. 27. Elementele bibliografice SPUD, I. H. Contrastive analysis: A comparison of Pig Latin and English. 1999. Unpublished manuscript. ROOSEVELT, F. Childhood acquisition of Pig Latin by native speakers of English. Manuscript submitted for publication. VONCILĂ, Mioara. Un model de organizare a bibliotecilor universitare ca sisteme introdeschise. Speech presented at Proceedings of the 2004 National Conference of the Librarians Association of Romania, Braşov, Romania, 10 September 2004. Anglia Ruskin University, August 2007. Using the Cochrane Library [leaflet]. ed. Cambridge: Anglia Ruskin University. London South Bank University, 2009. How to do your Referencing: Numerical Style [online]. Available at: http://www.lsbu.ac.uk/library/helpsheets/hs28.pdf [cited 28 December 2010] E X E M P L E WHITTON, Felix, 2009. Conservationists are not making themselves heard. Guardian.co.uk Science Blog [blog] 18 June. Available at: http://www.guardian.co.uk/science/blog/2009/jun/18/co nservation-extinction-open-ground [Accessed 23 June 2009] University of Mary Washington, 2007. Discover Information Literacy [online video]. Available at: http://www.youtube.com Sursa: Anglia Ruskin University Library. Guide to the Harvard Style of Referencing. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm CITAREA ALTOR DOCUMENTE ELECTRONICE Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 27
 28. 28. BIBLIOGRAFIE TIPĂRITE 1. ASRO [Asociaţia de Standardizare din România]. SR ISO 690-2:1997(RO): Informare şi documentare – Referinţe bibliografice, documente electronice complete sau părţi componente. Bucureşti: ASRO, 1997. 2. Institutul Român de Standardizare. SR ISO 690:1996(RO): Documentare – Referinţe bibliografice, conţinut, formă şi structură. Bucureşti: IRS, 1996. 3. Institutul Român de Standardizare. STAS 6443-1988: Prezentarea articolelor din publicaţiile periodice ştiinţifice şi tehnice şi din alte publicaţii seriale similare. Bucureşti: IRS, 1988. 4. SIMIONESCU, Dan. Curs de teorie a bibliografiei. Bucureşti: Academia „Ştefan Gheorghiu”, 1976. 5. URSACHI, Lenuţa; SCUTELNICU, Elena. Citation models of the information sources. În: BIBLIO 2011 Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Innovation en Bibliotheque. Braşov: Editura Universităţii „Transilvania” din Braşov, 2011, p. 169-176. ELECTRONICE Anglia Ruskin University Library. Guide to the Harvard Style of Referencing. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm ACM [Association for Computing Machinery] Digital Library. Self-citation and self reference: credibility and promotion in academic publication. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=766448 •B. Davis Schwartz Memorial Library of the C.W. Post Campus. Library Workshop Manual: Section 4. http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workbook/evaluate.htm#citing Bedford St. Martin's. Research and documentation online. http://bcs.bedfordstmartins.com/resdoc5e/ Bibliotecnica. La Biblioteca digital de la UPC. Cite bibliographic reference in print and in oral presentations. http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_6_Angles.pdf Citation. Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Citation#Citation_systems JOSE, Sanjo ; JAYAKANTH, Francis. Aigaion: A Web-based Open Source Software for Managing the Bibliographic References. eprints.iisc.ernet.in/16372/1/Aigaion_Sanjo.pdf London South Bank University. How to do your Referencing: Numerical Style. http://www.lsbu.ac.uk/library/helpsheets/hs28.pdf Purpose & importance of citation. The Write Direction. http://thewritedirection.net/CitationHelp/c8i02purpose.htm Research and Citation Resources. Purdue Online Writing Lab. http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/ TOFFLER, Alvin. Future Shock. Apud: HEYLIGHEN, F. Change and Information Overload: negative effects. http://pespmc1.vub.ac.be/chinneg.html The University of British Columbia Library. RefWorks, Zotero & Mendeley: A Three (3) Way Comparison of Tools. http://www.slideshare.net/giustinid/ref-works-mendeley-zotero 28 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 29. 29. AVEŢI ÎNTREBĂRI? CONTACTAŢI-MĂ! Lenuţa URSACHI Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică Str. Domnească nr. 47, cod 800008, Galaţi, România Telefon: +40 336 130 134 Fax: +40 236 461 353 www.lib.ugal.ro E-mail: lenuta.ursache@ugal.ro www.wix.com/lursachi/budjg_referinte 29

×