Velkommen tilStil skarpt på reglerne for funktionæransatte<br />
Funktionær efter loven<br />Funktionærlovens § 1:<br />Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved ...
hvis ”gå hjem dage” tælles med, sker det forholdsvis</li></ul>Opsigelse skal ske i forbindelse med udløbet af de 120 dage<...
128. sygedag er godkendt i retspraksis</li></ul>Funktionæren skal fortsat være syg<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Funktionæransatte

6,096 views

Published on

Der bliver flere og flere funktionærer i virksomhederne, og derfor er det vigtigt at have kendskab til, hvilke regler der gælder på funktionærområdet. På dette kursus får du den nødvendige viden, når du skal håndtere alle aspekter af funktionæransættelser.

Published in: Education, Career, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Funktionæransatte

  1. 1. Velkommen tilStil skarpt på reglerne for funktionæransatte<br />
  2. 2. Funktionær efter loven<br />Funktionærlovens § 1:<br />Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition<br />Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed<br />Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde<br />Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art<br />Yderligere krav:<br /><ul><li>Mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit samt at der er et tjenesteforhold.</li></li></ul><li>Forkortet opsigelsesvarsel ved sygdom<br />Opsigelsesfristen er 1 måned til en måneds udgang<br />Skriftlig aftale - gyldighedsbetingelse<br />Syg i 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder<br /><ul><li>weekender/ferier medregnes
  3. 3. hvis ”gå hjem dage” tælles med, sker det forholdsvis</li></ul>Opsigelse skal ske i forbindelse med udløbet af de 120 dage<br /><ul><li>119. sygedag er for tidligt
  4. 4. 128. sygedag er godkendt i retspraksis</li></ul>Funktionæren skal fortsat være syg<br />
  5. 5. Suspension/fritstilling<br />Begge dele kan finde sted samtidig med afskedigelsen – eller senere<br />Suspension<br />Står til rådighed for arbejdsgiveren<br />Kan kun afvikle ferie i opsigelsesperioden, hvis arbejdsgiveren varsler ferien<br />Fritstilling<br />Kan påtage sig nyt job<br />Afvikle ferie i videst muligt omfang (Ferielovens §16)<br />Funktionærer, der har mere end 3 måneders opsigelsesvarsel, er altid garanteret 3 måneders løn fra fritstillingstidspunktet<br />

×