Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eksportværktøj: Partnersøgning

1,487 views

Published on

Eksportværktøj: Partnersøgning

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eksportværktøj: Partnersøgning

 1. 1. DI’s eksportværktøjer Partnersøgning Sådan finder du den bedste distributør eller partner til din virksomhed 25. 9. 12
 2. 2. DI’s eksportværktøjer Hvordan finder I det perfekte match? • Når I ønsker at skabe salg gennem agenter eller distributører på et nyt marked, er det vigtigt at bruge tid på at finde den helt rette samarbejdspartner. • Det er altafgørende, at I går gennem en partnerudvælgelse, der giver det helt rigtige match til jeres forretning og virksomhed. • Brug derfor tid på at lave et godt forarbejde og find ud af, hvilke krav og ønsker, I har til en ny partner. • Dette værktøj giver en vejledning til, hvordan I screener efter en potentiel partner. Vil I vide mere om, hvordan I udvælger den helt rigtige partner? Så læs med her.
 3. 3. DI´s DI’s eksportværktøjer Partnersøgningsprocessen - Sådan gør du
 4. 4. DI’s eksportværktøjer Partnersøgningsprocessen
 5. 5. DI´s DI’s eksportværktøjer Trin 1: Funktionsanalysen
 6. 6. DI’s eksportværktøjer Trin 1: Funktionsanalysen
 7. 7. DI’s eksportværktøjer Trin 1: Funktionsanalysen ”Alle de funktioner, virksomheden mener, at den er bedst til at udføre, bør udføres af virksomheden - og alle de funktioner, virksomheden mener, at partneren er bedst til at udføre, bør udføres af partneren”. Det er denne problemstilling, som I skal foretage funktionsanalysen ud fra. Her er det især vigtigt at være opmærksom på, at de funktioner, der er af stor betydning for jeres kunde, udføres på den mest optimale og effektive måde.
 8. 8. DI’s eksportværktøjer Trin 1: Funktionsanalysens skema Funktioner Salgsfasen - markedsføring Hvem ? P = partner V = virksomhed P&V - opsøgende salg … - …. Servicefasen … - messedeltagelse Leveringsfasen P - identificering af nye kunder … - samling og montering - lagerførende - rådgivning - installering - …. … - vedligeholdelse - levering af reservedele - træning af kunder - call-center funktion - …. … Først skal I vurdere, hvilke funktioner, der skal varetages for at kunne betjene jeres kunde optimalt. Funktionerne identificeres typisk under tre faser: Salg, levering og service. Det skal fastlægges for hver funktion, om det er partneren (P) eller virksomheden (V), som skal varetage og have ansvaret for den pågældende funktion eller det gøres i fællesskab (P & V)
 9. 9. DI´s DI’s eksportværktøjer Trin 2: Partnerprofil opstilles
 10. 10. DI’s eksportværktøjer Trin 2: Partnerprofil opstilles
 11. 11. DI’s eksportværktøjer Trin 2: Partnerprofilen Når partnerprofilen skal opstilles, er det vigtigt, at I tænker i både krav og ønsker i forhold til jeres virksomhed. • Hvad er det, jeres partner skal kunne? • Hvad ville også være godt, men ikke obligatorisk, at en god partner for jer ville kunne? Vær opmærksom på, at I aldrig vil kunne finde en partner, der opfylder alle jeres krav og ønsker.
 12. 12. DI’s eksportværktøjer Trin 2: Partnerprofilen – Disposition • Evne til at rejse finansiering • Evne til at finansiere salg og vækst • Evne og vilje til at finansiere reklame og marketing • Produkt og markedsekspertise • Evne til at føre lager • Kvaliteten af ledelsen • Image/ry blandt kunder • Evne til at implementere 2-3 års marketingplan • Generel størrelse • Viden om produktet • Komplementære produkters "fit" • Kvalitet og kompleksitet af produktlinjer • Standard af de fysiske faciliteter • Kvalitet af after sales-service • Patentsikkerhed • Evne til at installere • Evne til at rådgive • Evne til at foretage samling og montering • Markedsviden • Erfaring med kunde målgruppen • Geografisk dækning • Kundeservice • On-time leveringer • Salgsstyrke • Markedsandel • Deltagelse i messer og udstillinger • Medlem af handelsforeninger/ netværk • Villighed til at investere i salgstræning • Villighed til at garantere minimumssalg • Villighed til at føre tilstrækkeligt lager • Villighed til at allokere reklamepenge • Udelt opmærksomhed til produktet • Vilje til at droppe konkurrerende produkter • Procent af forretning på største leverandør • Forbindelser til indflydelsesrige personer • Erfaring i at arbejde med andre eksportører • "Track record" med tidligere leverandører • Viden om dansk virksomhedskultur • Niveau af engelsktalende i organisationen
 13. 13. DI´s DI’s eksportværktøjer Trin 3: Grov-screening
 14. 14. DI’s eksportværktøjer Trin 3: Grov-screening
 15. 15. DI’s eksportværktøjer Trin 3: Grov-screening - Processen Når partnerprofilen er fastlagt, kan den egentlige søgning efter mulige emner påbegyndes. Der foretages en grov-screening på baggrund af følgende overordnede kriterier: F. eks. baggrund om virksomheden, produkter, kundesegmenter, geografisk dækning, størrelse - antal ansatte, antal sælgere, service set-up, etc. F.eks. generelle: Branche, størrelse, kundesegmenter , der serviceres, after-sales setup etc. F.eks. andre produkter i porteføljen, andre firmaer der repræsenteres, om virksomheden markedsfører egne produkter, kundesegmenter der betjenes etc. Detaljeret diskussion og fastlæggelse af "dybden" af information sammenholdt med pris.
 16. 16. DI’s eksportværktøjer Trin 3: Informationsprofiler på potentielle partneremner På baggrund af grov-screeningen opstilles der en informationsprofil på hver af de potentielle partneremner. Basisdata Kontaktinfo, antal, ansatte, antal sælgere, finansielle nøgletal, ledelse, historie Produkter Hvilke andre produkter/virksomheder repræsenteres? Hvor stor en andel udgør disse af forretningen? Service Hvilke former for service ydes? Logistik Har virksomheden lagerfaciliteter? Distributionsdækning? Salg Hvilke segmenter betjenes? Hvor mange kunder har virksomheden?
 17. 17. DI´s DI’s eksportværktøjer Trin 4: Fin-screening og den endelige vurdering
 18. 18. DI’s eksportværktøjer Trin 4: Fin-screening og den endelige vurdering
 19. 19. DI’s eksportværktøjer Trin 4: Fin-screening - Processen I dette trin bliver der gået i dybden med de udvalgte partneremner på baggrund af grov-screeningen, og kriterierne bliver her mere specifikke. Virksomheden modtager en liste med f.eks. syv virksomhedsprofiler Opstilling af en række markedsspecifikke evalueringskriterier - f.eks. kvalitet af service set-up, investeringsvillighed og salgsstyrke Rating af de udvalgte virksomheder ud fra de opstillede kriterier.
 20. 20. DI’s eksportværktøjer Trin 4: Evalueringsskema Der udarbejdes et evalueringsskema af hver enkelt udvalgt partner. Dette skema giver et overblik over, hvilken partner der er det bedste match til jeres virksomhed. Ved udarbejdelsen af skemaet skal I definere nogle evalueringskriterier – både generelle og specifikke. Eksempler på generelle kriterier: • Marketingfærdigheder • Finansiel styrke • Salgsstyrke Eksempler på specifikke kriterier: • Villighed til at dele information • Styrke i relationer • Niveau af engelsk-talende i organisationen
 21. 21. DI’s eksportværktøjer Trin 4: Dialog og endeligt valg Ved den endelige evaluering af partneren bør følgende tages i betragtning: • • • • • Evne til at kommunikere Kemi Markedsforståelse Engagement Forventninger Og sidst men ikke mindst er det essentielt, at der er god kemi mellem jeres virksomhed og den valgte partner. Processen vil foregå gennem dialog og personlige besøg.
 22. 22. DI’s eksportværktøjer DI er med dig hele vejen di.dk/international Tlf. 33 77 33 77

×