Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA:CICLOS FORMATIVOS

884 views

Published on

Orientación académica para alumnado de PCPI y EPA.
Ciclos formativos de grado medio, Oferta y procedimiento de admisión.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ORIENTACIÓN ACADÉMICA:CICLOS FORMATIVOS

 1. 1. ORIENTACIÓN ACADÉMICA EPA-PCPI IES POETA AÑÓN Curso 2014/2015
 2. 2. SISTEMA EDUCATIVO (LOE)
 3. 3. SISTEMA EDUCATIVO LOMCE
 4. 4. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DA LOMCE
 5. 5. BACHARELATO E FP DE GRAO MEDIO DURACIÓN 2 cursos BACHARELATO MODALIDADES: -Ciencias -Artes -Humanidades e Ciencias Sociais Ensinanzas académicas: dan acceso a estudos superiores ( que son os que dan competencia profesional) CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO 26 familias profesionais Ensinanzas profesionais: Dan competencias profesionais
 6. 6. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO ¿COMO SE ACCEDE A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO? • Co Título de Graduado en ESO (Acceso directo) • Superados os módulos obligatorios de PCPI. • Superando unha proba de acceso (17 anos cumpridos)
 7. 7. CUPO DE ADMISIÓN ACCESO DIRECTO ACCESO POR PCPI ACCESO POR PROBA Ata o 70% 2/3 do 30% restante 1/3 do 30% restante 10% para persoas discapacitadas 5% a maiores para deportistas de alto rendemento
 8. 8. MODALIDADES FP RÉXIMES DE MODALIDADES DE FP POR CURSO COMPLETO POR MÓDULOS Réxime ORDINARIO: - MODALIDADE:  Presencial Réxime de ADULTOS: -MODALIDADES:  Presencial  A distancia  Dual
 9. 9. ¿CÓMO SE ORGANIZAS OS CICLOS? • Os ciclos formativos organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS. • Dentro de cada familia hai CICLOS DE GRAO MEDIO e CICLOS DE GRAO SUPERIOR. • Existen 26 familias profesionais.
 10. 10. • Cada Ciclo está estructurado en MÓDULOS PROFESIONAIS, con formación teórico-práctica (entre 1300 e 2000 horas) ó longo de 2 cursos. • Todos os ciclos formativos teñen FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT) • Rematado un CF de Grado Medio obtés o título de TÉCNICO.
 11. 11. E QUE E A FP DUAL… • Novo sistema de formación profesional no que se convinan: • Estudos académicos • Contrato de formación/ bolsa • Máis información sobre a FP Dual pinchando no enlace. • Tamén podes consultar a convocatoria de FP Dual para o curso 2015/2016
 12. 12. OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS EN GALICIA 26 FAMILIAS PROFESIONAIS: 143 Ciclos formativos: - 64 Ciclos Medios - 79 Ciclos Superiores
 13. 13. OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS EN GALICIA • Consultar os FOLLETOS coa oferta de Ciclos de FP Nos folletos tamén podes consultar os códigos de cada ciclo e centro. • Consultar a oferta de Ciclos de FP Actualizada o 16 de xuño de 2015! • Consultar QUE ESTUDIAREI NO CICLO
 14. 14. Ó REMATAR UN CF DE GRADO MEDIO ¿QUE PODO FACER? Ao rematar un CF de Grao Medio obtés o Título de TÉCNICO. Poderás: • Acceder a un CF de Grado Superior (Técnico Superior), mediante proba (ten exencións se é da mesma familia profesional.) • Inserción no mundo laboral.
 15. 15. PROCESO DE ADMISIÓN A CF DE GRAO MEDIO:CURSO 2015/2016
 16. 16. PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE ADMISIÓN • Hai que presentar unha única solicitude por réxime e grao no centro elexido como primeira opción (ata 8 peticións) • Presentar a solicitude por duplicado ( unha copia para administración e outra para o interesado/a) • Documentación(Acceso por Título ESO): • Solicitude, folla complementaria, fotocopia compulsada do DNI e certificación académica¿?
 17. 17. PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:RÉXIME ORDINARIO • IMPRESO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN • FOLLA COMPLEMENTARIA A ENTREGAR COA SOLICITUDE • Podes descargar os documentos no seguinte enlace
 18. 18. PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:RÉXIME ORDINARIO • A solicitude tamén se pode facer vía web: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/ • Logo hai que IMPRIMIR a instancia E PRESENTALA en calquera centro que de FP, xunto coa documentación. • Instrucións para cumprimentar a solicitude vía web
 19. 19. PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA (Curso 2015/2016)
 20. 20. PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA (Curso 2015/2016)
 21. 21. Se me adxudican unha praza, que fago? -Matricularte: No centro no que che deron a praza e no prazo establecido. Estar matriculado en calquera ensinanza implica a RENUNCIA a seguir participando no proceso de admisión a FP. -Renunciar: En calquera centro de FP no prazo establecido. A renuncia afecta á praza que se che adxudica e as que están por debaixo. Segues participando no proceso para as preferencias anteriores. • IMPRESO DE MATRÍCULA • IMPRESO DE RENUNCIA RECORDA QUE SE NON TE MATRICULAS NIN RENUNCIAS ELIMÍNANTE DO PROCESO!!
 22. 22. PARA AXUDARVOS COA ADMISIÓN EN CICLOS… • Información sobre o proceso de admisión a grao medio
 23. 23. LISTADO DE ADMITIDOS NO CURSO 2014/2015 EN CF DE GRAO MEDIO • 1ª adxudicación ordinaria: listaxe de persoas admitidas. • 2ª adxudicación ordinaria: listaxe de persoas admitidas. • 1ª adxudicación extraordinaria: listaxe de persoas admitidas. • Listaxe provisional de solicitantes na convocatoria extraordinaria. • Listaxe definitiva de solicitantes na convocatoria extraordinaria. • 2ª adxudicación extraordinaria: listaxe de persoas admitidas.
 24. 24. BACHARALATO 2 cursos Réxime Adultos Presencial Semipresencial A distanciaRéxime ordinario ¿Onde estudar Bacharelato por adultos?
 25. 25. BACHARELATO • Máis información na blogue do departamento de orientación do IES Poeta Añón. www.orientacioniespoeta.blogspot.com.es
 26. 26. BOLSAS E AXUDAS

×