Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CHARLA PARA FAMILIAS: QUE FACER AO REMATAR 4º ESO?

804 views

Published on

Charla para as familias do alumnado de 4º ESO. Resumo dos itinerarios educativos.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CHARLA PARA FAMILIAS: QUE FACER AO REMATAR 4º ESO?

 1. 1. Curso 2014/2015 IES POETA AÑÓN ORIENTACIÓN ACADÉMICA 4º ESO
 2. 2. AVALIACIÓN E TITULACIÓN EN 4º ESO • Se teñen aprobadas tódalas materias: TÍTULO GRADUADO EN ESO. • Se teñen algunha materia suspensa: Examinarse en Setembro. Se en setembro teñen avaliación negativa: • 1 ou 2 materias: decide xunta de avaliación. • 3 ou máis materias: non obteñen o Título. REPETIR.
 3. 3. SE AO REMATAR 4º ESO… NON OBTEÑEN O TÍTULO DE GRADUADO EN ESO
 4. 4. SE AO REMATAR 4 ESO…. OBTEÑEN O TÍTULO DE GRADUADO EN ESO
 5. 5. BACHARELATO CARACTERÍSTICAS XERAIS 2 Cursos (Máximo: 4 anos) Preparar para as ensinanzas superiores RÉXIMES E MODALIDADES -Ordinario (presencial) -Adultos ( presencial e a distancia) MODALIDADES -Artes -Ciencias -Humanidades e Ciencias Sociais TIPO DE MATERIAS - Troncais - Específicas - Libre configuración REVÁLIDA A partir de 2017/2018 Deben presentarse a unha AVALIACIÓN FINAL para obter o Título de Bacharelato. SAÍDAS -Universidade: - Curso 2016/2017: SELECTIVIDADE. - A partir do curso 2017/2018: PROCEDEMENTOS DE ADMISIÓN. -CF de Grao Superior. -Mundo laboral. Adaptado de monicadizorienta
 6. 6. MATERIAS 1º BACHARELATO
 7. 7. MATERIAS 1º BACHARELATO
 8. 8. 2º BACH MATERIAS TRONCAIS (4+2) XERAIS (4) DE OPCIÓN (2) CIENCIAS -Historia de España -L. Castelá e literatura II -L. Estranxeira II -Matemáticas II - Bioloxía -Debuxo Técnico II -Física -Xeoloxía -Química HUMANIDA DES E CCSS -Historia de España -L. Castelá e literatura II -L. Estranxeira II -Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I I(para Ciencias Sociais) -Latín II (para Humanidades) -Economía de empresa -Grego II -Xeografía -Historia da Arte -Historia da Filosofía ARTES Historia de España L. Castelá e literatura II L. Estranxeira II Fundamentos da Arte II -Cultura audiovisual II -Artes escénicas -Deseño
 9. 9. 3 MODALIDADES DE BACHARELATO CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES 5 RAMAS DE COÑECEMENTO CIENCIAS CIENCIAS DA SAÚDE ENXEÑERÍAS E ARQUITECTURA CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS ARTES E HUMANIDADES
 10. 10. RELACIÓN ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E ESTUDOS SUPERIORES • Graos de CIENCIAS • Graos de CIENCIAS DA SAÚDE • Graos de ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA CIENCIAS • Graos en CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS • Graos en ARTES E HUMANIDADES HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS • Graos en ARTES E HUMANIDADES ARTES
 11. 11. OFERTA DE GRAOS UNIVERSITARIOS EN GALICIA Fonte: monicadizorienta
 12. 12. E COMO ELIXO AS MATERIAS DE BACH? De ARRIBA a ABAIXO
 13. 13. UNIVERSIDADE •Grao en Farmacia SELECTIVIDADE 0,2 • Matemáticas II • Bioloxía • Física • Química 1ºBACH • Matemáticas I • Bioloxía e Xeoloxía • Física e Química
 14. 14. PROCESO DE ADMISIÓN • BACHARELATO: •Solicitude de admisión: 1 ao 20 marzo •Matrícula: Do 25 de xuño ao 10 de xullo Do 1 ao 10 de setembro
 15. 15. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO
 16. 16. ¿CÓMO SE ORGANIZAS OS CICLOS? • Os ciclos formativos organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS. Dentro de cada familia hai : - CICLOS DE GRAO MEDIO e - CICLOS DE GRAO SUPERIOR. Existen 26 familias profesionais.
 17. 17. • Cada Ciclo está estructurado en MÓDULOS PROFESIONAIS, con formación teórico-práctica (entre 1300 e 2000 horas) ó longo de 2 cursos. • Todos os ciclos formativos teñen FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT) • Rematado un CF de Grado Medio obtés o título de TÉCNICO.
 18. 18. OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS EN GALICIA • Consultar os FOLLETOS coa oferta de Ciclos de FP • Consultar a oferta de Ciclos de FP • Consultar QUE ESTUDIAREI NO CICLO
 19. 19. Ó REMATAR UN CF DE GRADO MEDIO ¿QUE PODO FACER? Ao rematar un CF de Grao Medio obtés o Título de TÉCNICO. Poderás: • Acceder a un CF de Grado Superior (Técnico Superior), mediante proba (ten exencións se é da mesma familia profesional.) • Inserción no mundo laboral.
 20. 20. SOLICITUDE DE ADMISIÓN • Hai que presentar unha única solicitude por réxime e grao no centro elexido como primeira opción (ata 8 peticións) • Presentar a solicitude por duplicado ( unha copia para administración e outra para o interesado/a) • Documentación (Acceso por Título ESO): • Solicitude, fotocopia compulsada do DNI e certificación académica
 21. 21. • IMPRESO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN • A solicitude tamén se pode facer vía web: • https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/ • Logo hai que imprimir a instancia E PRESENTALA no centro no que poñamos a primeira opción, xunto coa documentación. • Instrucións para cumprimentar a solicitude vía web
 22. 22. Se me adxudican unha praza, que fago? -Matricularte: No centro e prazo establecido. Estar matriculado en calquera ensinanza implica a RENUNCIA a seguir participando no proceso de admisión a FP. -Renunciar: No centro adxudicado e prazo establecido. A renuncia afecta á praza que se che adxudica e as que están por debaixo Sen preferencia.Siguen no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores. • IMPRESO DE MATRÍCULA • IMPRESO DE RENUNCIA
 23. 23. PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA (Curso pasado!!)
 24. 24. PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA (Curso pasado!!)
 25. 25. PARA AXUDARVOS COA ADMISIÓN EN CICLOS…
 26. 26. TIPOS DE BOLSAS E AXUDAS Bolsas do MEC Centros residenciais Docentes (CRD)

×