Ukrainian solar market report 2011 ukr

2,023 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,023
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
287
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ukrainian solar market report 2011 ukr

 1. 1. Коментарізацікавлених Розвиток сонячної Головні 8 стереотипи Режими сприяння Український ринок: 14 Кроки до подолання 2сторін енергетики у та їх розвитку ключові бар’єрів 6 10 світі спростування фотовольтаїки перешкоди 12 для розвитку
 2. 2. «Компанія Sharp вірить у блискучий потенціал України щодо запровадження фотоелектричних технологій, оскільки країна має дуже добрі кліматичні умови іКоментарі зацікавлених сторін відмінні ставки «зелених» тарифів.» Барбара Рудек, Сергій Орленко, менеджер з голова Державного питань стратегії агентства та державної екологічних політики, Sharp інвестицій України Energy Solution Europe Щиро вітаю учасників круглого столу з розвитку ринку сонячної енергії!Сьогодні як ніколи зрозуміло, що використання традиційних джерел Ми також були б раді запровадженню чітких правил щодо того, якименергії стає все більш пов’язаним з численними ризиками екологіч- чином і до якого часу оператор мереж має підключити фотоелек- Незважаючи на те, що сьогодні в Україні цей сегмент альтернативної Микола Пашкевич,ного характеру. У минулому році світ постраждав від безпрецедент- тричні системи, і хто оплатить відповідні витрати. До того ж, пере- голова Державного енергетики знаходиться на початковому етапі розвитку, в нашійного розливу нафти в Мексиканській затоці, а зараз пильно слідкує поною залишається брак практичного досвіду у підготовці технічної агентства з країні склалася сприятлива ситуація для поширення сонячної енер-за боротьбою Японії проти наслідків нещодавньої техногенної ката- документації для підключення систем сонячної енергетики до мере- енергоефективності гетики.строфи на АЕС «Фукусіма-1». З іншого боку, відновлювані джерела жі. Також можуть виникнути затримки адміністративного характеру, та енергозбереженняенергії демонструють необхідні безпеку, стабільність та економічну оскільки для запуску системи потрібна низка дозволів. Про це, зокрема, свідчить «зелений» тариф на електроенергію, щовигоду. Ми вважаємо, що у найближчому майбутньому саме вони вироблятиметься на сонячних панелях, а також податкові префе-будуть визначати розвиток світової енергетики. З нашої точки зору, обізнаність громадськості з перспективами від- ренції, які стимулюють приватний сектор для впровадження цього новлюваних джерел енергії (особливо фотовольтаїки) та застосуван- виду енергетики.Компанія Sharp є одним із провідних виробників фотоелектричних ня «зелених» тарифів залишається низькою. Відтак, Sharp виступає Сонячна енергетика є однією з найбільш перспективних сфер від-приладів у світі. Ми з уважністю спостерігаємо за розвитком та поді- за проведення роз’яснювальних кампаній щодо впровадження в новлюваної енергетики. До 2030 року є технічно можливим, що Географічне розташування України свідчить про великий по-ями в усіх цікавих нам країнах, і з приємністю дізналися про ухвален- Україні відновлюваних джерел енергії і «зелених» тарифів. частка сонячної енергії в енергобалансі України досягне 10%. І, хоча тенціал для розвитку ринку сонячної енергетики, і цей потенціалня нової Енергетичної стратегії України до 2030 року, а також законо- обладнання для отримання сонячної енергії поки що є досить до- обов’язково мусить бути використаний.давства щодо субсидованих тарифів для електроенергії, виробленої Компанія Sharp вірить у блискучий потенціал України щодо запро- рогим, у світі спостерігається тенденція до зниження собівартостіз нетрадиційних джерел — так званих «зелених» тарифів. вадження фотоелектричних технологій, оскільки країна має дуже виробництва цієї продукції: за останні 7 років собівартість виробни- Поширення сонячної енергетики в Україні, безумовно, сприятливо добрі кліматичні умови і відмінні ставки «зелених» тарифів. цтва сонячних нагрівачів знизилася утричі. відтвориться на загальних тенденціях зниження викидів парниковихОднак, ми бачимо низку серйозних викликів для розвитку ринку газів, котрі вже сьогодні демонструють позитивну динаміку.фотовольтаїки в Україні. Це обладнання стає все більш доступним, але терміни окупності сонячних електростанцій є все ще досить довгими. Для того, щоб Світ недарма обирає сонячну енергетику як альтернативу викорис-Починаючи з 1 січня 2012 року, частка матеріалів і комплектуючих підтримувати процес розвитку сонячної енергетики на даній стадії, тання викопного палива, і, переконаний, Україна не залишитьсяукраїнського походження у сонячних модулях, використовуваних у Уряд створює привабливі умови, серед яких — «зелений» тариф. осторонь від цих прогресивних процесів.фотоелектричних проектах, має бути не меншою 30%. Ми розуміємо Коли «зелений» тариф закінчить свою дію, ми матимемо готовіважливість захисту власного виробника, однак вважаємо подібні джерела енергії. Це буде одним з найдешевших джерел енергії длянаміри несправедливими щодо міжнародної торгівлі. Тому ми звер- майбутніх поколінь.таємося до українського уряду з проханням переглянути законодав-ство щодо «місцевої складової», оскільки, на нашу думку, воно упо-вільнює розвиток цього багатообіцяючого ринку фотоелектричнихтехнологій.2 3
 3. 3. «Уряд створює привабливі умови, серед яких — «зелений» тариф.» «Новий Податковий кодекс України встановлює, що обладнання для виробництва енергії з відновлюваних джерел звільняється від імпортного мита та ПДВ.» Сергій Масліченко, провідний менеджер з розвитку бізнесу Департаменту енергоефективності та зміни клімату ЄБРР Віталій Радченко,Першочерговою умовою для розвитку ринку є наявність добре під- Що стосується фінансової інфраструктури, то українські банки не юрист CMSготовлених проектів. ЄБРР вже давно працює в Україні і розглянув готові підтримувати проекти за схемою проектного фінансування, Cameron McKennaчимало проектів. За моїм спостереженням, сьогодні взагалі подають оскільки вони звикли працювати з корпоративним сектором, надаю-небагато сонячних проектів, а якщо і подають, то непідготовлені. чи прості позики переважно під заставу. Проектне фінансування, яке З прийняттям Верховною Радою 1 квітня 2009 року закону «Про вне- змін до Переліку обладнання, що звільняється від ввізного митаБар’єром є відсутність західного підходу до підготовки проектів, орієнтується на майбутній потік грошових коштів, відсутнє в Україні сення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо сти- та обкладення податком на додану вартість з приводу включеннярозуміння усіх параметрів: cashflow, NPV, терміну окупності, і взагалі як таке. Окремі банки намагаються працювати в цьому напрямку, але мулювання використання альтернативних джерел енергії», сонячна окремої партії такого обладнання , і в установленому порядку над-проектного менеджменту як такого. Багато заявок приходить з не- про розвиток поки не йдеться. Власне, тому ЄБРР і виступив ініціа- енергетика мала б дістати значного поштовху для свого розвитку силає його на розгляд Кабінету Міністрів України, який потім ще маєвиправданими, некомерційними технологіями. Також проблемою є тором, щоб показати приклад, як такі проекти можна фінансувати, і в Україні, проте, як свідчить практика, положень лише цього акту прийняти з приводу цього свою окрему постанову.наявність власного капіталу у інвестора. ЄБРР готовий надавати по- довести, що вони не несуть настільки високих ризиків. замало для того, щоб зацікавити інвесторів вкладати гроші в надзви-зики, якщо інвестор може вкласти власні кошти у проект, принаймні чайно капіталоємкі проекти сонячної енергетики. Хотілось би ще раз наголосити на питанні питомої ваги матеріалівна рівні 30%. Цього, на жаль, теж часто не існує. Багато приходять з Треба також розуміти, що це нова тема, новий сектор, оскільки мину- та сировини українського походження у вартості виробництва со-ідеями і без копійки в кишені. ло лише два роки відтоді, як було прийнято законодавство про «зе- Перша і найголовніша проблема нашого ринку — це стабільність нячних модулів. Закон передбачає, що з 2012 вона має становити лений» тариф. Тому потрібен час, щоб банки і менеджери проектів законодавства. Так, Закон «Про електроенергетику» містить декла- не менше 30%. По-перше, до сих пір немає достатньо чіткого визна-Чимало питань в сфері відновлюваної енергетики неврегульовані прийшли до розуміння даного ринку. рацію про те, що держава гарантує стабільність режиму стимулю- чення щодо того, як саме ця питома вага визначається. По-друге,законодавчо. Багато нормативних актів з підтримки впровадження вання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, світовий досвід показує, що перед тим як запроваджувати вимогуданих проектів лише знаходяться на стадії розробки, зокрема що однак, зважаючи на політичні реалії України, інвестори побоюються, питомої ваги місцевого походження, внутрішній ринок країни маєстосується сертифікації походження енергії, ведення реєстру, при- що така гарантія може бути з притаманною йому легкістю скасована відповідати двом передумовам: наявність ємкого та стабільногоєднання до мережі тощо. Наразі ЄБРР надає технічну допомогу НКРЕ українським парламентом. Крім того, на думку інвесторів, ані уряд, внутрішнього ринку і функціонування чіткого та послідовного за-за цими напрямками, але необхідно ще дуже багато зробити, щоб ані регулятор ринку (НКРЕ) на даний момент не мають розуміння, конодавства, що регулює це питання, з тим, аби інвестори розумілиринок відновлюваної енергетики був достатньо врегульований та яким чином буде функціонувати система зелених тарифів в умовах правила гри і для них вони не були б несподіванкою. На жаль, му-отримав ще більший імпульс для подальшого розвитку. ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку, перехід до симо констатувати, що Україна не відповідає ані першій, ані другій яких Україна планує здійснити до кінця 2014 року. За цих умов акту- передумові. По-третє, норма про питому вагу у сонячній електро- альне для всіх інвесторів питання: «Яким чином забезпечити повер- енергетиці натякає лише на фотоелектричну технологію, залишаючи нення своїх інвестицій?» — постає надзвичайно гостро. за бортом концентровані сонячні електростанції. Якщо додати до всього цього відсутність чіткої процедури підключення та відшкоду- Поки що, незважаючи на деякі натяки на виробництво сонячних вання інвестору витрат на підключення сонячної електростанції до панелей на території України, їх імпорт є все ж таки більш дешевим, мережі, проблеми із відведенням земельних ділянок, перспективи а отже вигідним варіантом. Однак, інвестори і тут стикаються ще з вимальовуються не дуже яскраві. однією проблемою: розмитненням імпортованого обладнання для сонячних електростанцій. Новий Податковий кодекс України вста- Однак, з іншої сторони, незважаючи на все це, надзвичайна велика новлює, що обладнання для виробництва енергії з відновлюваних інвестиційна привабливість «зелених» тарифів на сонячну енергію в джерел звільняється від імпортного мита та ПДВ, проте, для того, Україні, змушує нас та наших клієнтів шукати шляхи вирішення цих щоб це відбулося, імпортеру необхідно пройти процедуру узгоджен- проблем, або, принаймні, зменшення їх негативного ефекту та непе- ня такого ввозу з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, редбачуваності до мінімуму. яке з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої вла- ди (!) готує проект рішення Кабінету Міністрів України про внесення4 5
 4. 4. Десятка найбільших виробників сонячних батарей (2009)Розвиток сонячної енергетики у світіРинок фотовольтаїки — один з найдинамічніших у світі. З 1994 до 2005 року темпи зростаннявиробництва сонячних елементів щороку складали більше 30%. З 2000-х середньорічна динаміка приростустановить 37%. У 2006-2009 роках цей показник зріс більш ніж втричі.Споживання полікристалічного кремнію на потреби сонячної енергетики подвоїлося лише за 2 роки — з 23 тис.т у 2006 році до 46 тис. т у 2008 році. Через небачений попит на полікремній виник навіть дефіцит на трихлорси-лан (сировину), який у 2007 році склав 150 тис. т при загальному обсязі світового споживання 460 тис. т. Ситуаціябула дещо виправлена з введенням нових виробничих потужностей у 2009 році.З 2003 року до сьогодні загальне виробництво геліоелектричних модулів зросло майже у 10 разів, щорічні темпиросту коливались від 40% до 80%, а для тонкоплівкових технологій — в середньому на 90% на рік (дані Євроко- 1. 1 100 МBт First Solar 2. 704 МBт Suntechмісії). Частка тонкоплівкових модулів зросла з 6% (2005) до 12-14% (2008) та 15% (2010).Інвестиції в сонячну енергетику поступаються лише вітровій та склали у 2008 році 33,5 млрд. дол., або 21,6% всіхкапіталокладень у відновлювану енергетику. Операції з придбання компаній коштували 11 млрд. дол., участь 3. 595 МBт Sharpвенчурного та приватного капіталу — 5,5 млрд. дол., державні інвестиції — 6,4 млрд. дол. (дані програми ООН знавколишнього середовища). 4. 586 МBт Q-CellsБільшість компаній-виробників сонячних модулів розташовані в Азії: Китаї, Тайвані, Японії. 5. 525.3 МBт YingliУ 2010 році 8 з 12 лідерів ринку були китайськими або тайваньськими виробниками. Найвищий обсяг постачанняфотоелементів в 3 кварталі 2010 року — у китайської JASolar. Найвищий темп зростання — у великого виробника 6. 520 МBт Ja Solarз Тайваню MotechIndustries. За даними Єврокомісії, частка Китаю на світовому ринку зросте з 11,9% у 2005 роцідо близько 32% у 2012 році. Проте, незважаючи на позитивний розвиток, країна продовжить відправляти біль-шість своєї продукції на експорт (98% у 2007 році). 7. 400 МBт KyoceraЗагалом у 2010 році обсяг відвантаження продукції сонячної енергетики зріс на 80% і склав більше 13 ГВт. Осно- 8. 399 МBт Trina Solarвний попит сформували Німеччина (8000 МВт), Італія (1500 МВт), Японія (1000 МВт), США (800 МВт), Канада (250МВт). (дані компанії Activ Solar) 9. 397 МBт SunpowerНайбільшу частку світового ринку сонячної енергетики становить ринок Європи — 10. 368 МBт Gintech Джерело: Photon Internationalблизько 70% всіх встановлених потужностей. За оцінками Європейської асоціації фотоелектричної промисло-вості (EPIA), зараз у Європі понад 3 мільйони домогосподарств отримують електрику повністю або частково відсонячних модулів. Протягом 2010 року загальний обсяг встановлених сонячних потужностей в Європі виріс до16 ГВт, а всього у світі — майже до 40 ГВт. Як і капіталовкладення в галузь, що становили більше 50 млрд. євро, ціпоказники перевершили найбільш оптимістичні прогнози. Встановлені потужності з фотовольтаїки вперше ви-передили вітрові установки та склали близько 22% від загальних потужностей енергогенерації, встановлених уЄС в 2010 році.У мАйБУтНьомУ соНячНА еНеРгетикА виРоБлятиме до чвеРті споживАННяелектРоеНеРгії У світіУ 2008-2013 роках середньорічні темпи росту європейської фотовольтаїки складуть 32%, за більш стриманимсценарієм — 17% (прогнози EPIA).У 2018 році обсяг ринку основних технологій альтернативної енергетики, в порівнянні з 2008 роком, збільшить-ся майже в 3 рази (при цьому ріст складе 64%). Зростання ринку сонячної енергетики складе 63%, вітрової —63%, біопалива — 67% (дані AS Marketing).Уже через 40 років сонячна енергетика буде виробляти близько 9 тис. терават-годин — або 20-25% всієї необхід-ної електроенергії у світі (дані Міжнародного енергетичного агентства).6 7
 5. 5. Середній рівень споживання домогосподарств таГоловні стереотипи та їх спростування площа сонячних панелей, необхідних для його забезпечення (2010)В Україні мало сонця Надто тривала окупність зростають. Тільки за минулий рік середня Місто, країна Річне споживання (кВт/год.) Площа для сонячних сонячних панелей вартість сонячної панелі в Німеччині, ІспаніїНевелика кількість сонячних днів зовсім та Італії знизилась утричі. За даними EPIA, модулів (м2)не означає, що використовувати сонячні Детальні розрахунки можуть довести, що для всіх типів фотоелектричних панелей Копенгаген, Данія 4 400 33панелі не можна. В Європейському Союзі в Україні використання сонячних батарей термін окупності становить від 1 до 3 років Куала-Лумпур, Малайзія 3 700 15основним ринком використання сонячної інколи є дешевшим, аніж традиційний спо- — при тому, що їх строк експлуатації в се-енергії є далеко не найбільш сонячна країна редньому становить 25 років і більше. Лондон, Великобританія (2008) 3 300 24 сіб отримання електроенергії. Хоча вартість— Німеччина. Третю позицію займає Чеська сонячних панелей доволі висока, з ними не Мюнхен, Німеччина (2008) 4 000 25республіка, яка має співставну з Україною потрібно платити за підключення, за про- За рахунок динамічного зниження вартості Нью-Йорк, США 11 000 45кількість сонячних днів. ведення кабелю, встановлення щитків. Це не установки і користування сонячними па- нелями для побутових потреб, уже через Рим, Італія 2 700 14 враховуючи вартість електроенергії, за якуВ Україні за рахунок сонячної теплової треба сплачувати щомісяця, і ціна якої лише 5-7 років в Європі очікують бум інсталяцій Сеул, Південна Корея 3 600 16енергії влітку можна повністю забезпечити з початку року виросла в Україні на третину. фотоелектричних установок. Найвищі темпи Сідней, Австралія 8 000 30потреби в гарячій воді в будинку. В осінньо- користування сонячною енергетикою екс-весняний період від сонця можна отримати перти прогнозують для південних частин Єв- Токіо, Японія 3 500 20 Окрім цього, вартість сонячних панелейдо 30% необхідної енергії на опалення і до з кожним роком падає, тоді як рівень ви- ропи — у 2020-2025 роках, для північної — у Джерело: EPIA, IEA PVPS60% потреб на гаряче водопостачання. роблення енергії, їх довговічність та якість 2030 роках (дані Інституту енергетики ЄС). 5.6 ГВтСвітовий та європейський ринки При виробництві сонячних панелей використовуютьсяфотовольтаїки (2009), МВт отруйні речовини При виробництві фотоелементів рівень забруднень не перевищує допустимого 7.2 ГВт 1. 3,806 МBт Німеччина рівня для підприємств мікроелектронної промисловості. Хоча застосування деяких речовин, зокрема кадмію, і ставить питан- 2. 711 МBт Італія ня належної утилізації, такі елементи мають 3. 411 МBт Чехія незначне поширення і сьогодні сполукам кадмію вже знайдена достойна заміна. 4. 292 МBт Бельгія 1. 5 605 МBт ЄС 5. 185 МBт Франція Минулого року компанія ІВМ заявила, 2. 484 МBт Японія 6. 69 МBт Іспанія що їй вдалось створити елемент соняч- 3. 477 МBт США 7. 63 МBт Інші країни ЄС ної батареї, для виготовлення якого ви- 4. 168 МBтПівденна Корея користовувались тільки ті речовини, які 8. 36 МBт Греція 5. 160 МBт Китай зустрічаються на Землі у великій кількості. 9. 32 МBт Португалія Композит з міді, олова, цинку, сірки та селе- 6. 143 МBт Інші ну забезпечив ефективність перетворення 7. 70 МBт Канада енергії на рівні 9,6% — це на 40% вище, ніж 8. 66 МBт Австралія попередній результат для подібних матері- 9. 30 МBт Індія алів. Окрім цього, винахід дозволяє забез- печувати виробництво електроенергії за низькою ціною, що дозволить застосовува- ти розробку доволі широко. Джерело: The EPIA Global Market Outlook for Photovoltaics (PV) from 2010 to 20148 9
 6. 6. Великі проекти можуть кваліфі- провідної нації світу в сфері ізраїль. У країні діє пільговий надлишкової енергії. Для кібуців куватися на отримання одиниць фотовольтаїки та енергозберіга- закупівельний тариф на рівні 40 — колективних сільськогоспо- Механізму чистого розвитку, ючих технологій. План передба- євроцентів/кВт, який зафіксова- дарських господарств — діють якими можна торгувати в рамках чає різке прискорення введення ний на 20 років. Починаючи з пільги на землекористування, Кіотського протоколу. генеруючих потужностей соняч- 2011 року, його ставка знижува- якщо на ділянці встановлено ної енергетики до 2020 року. А тиметься на 4% щорічно. Також фотоелектричні модулі. яПоНія. «Японський план від- вже на 2030 рік країна поставила скасовано податок з доходів, новлення» включає в себе кон- собі за мету досягти 100 ГВт одержуваних власниками со- кретний проект здобуття статусу встановлених потужностей. нячних батарей від продажу Режими сприяння розвитку фотовольтаїки Режими підтримки фотовольтаїки у країнах ЄС (2010)Розвинені держави НімеччиНа. З 1999 року діє роцентів/кВт (у заморських де- Каліфорнія, программа якої підпідтримують розвиток пільговий закупівельний тариф партаментах та на Корсиці — 40 назвою «Сонячна ініціатива»відновлювальних 34-47 євроценти/кВт, який зафік- євроцентів/кВт), який зафіксова- передбачає фінансове стимулю-джерел енергії. У 2009 році сований на 20 років, залежить но на 20 років. Проте, для ко- вання установки фотоелектрич-сукупна світова держпідтримка від типу і потужності системи. мерційної нерухомості діє підви- них систем, щоб до 2017 року«зеленої» енергетики і Річного ліміту зі встановлених щена ставка (45 євроцентів/кВт) досягти цілі у 1,75 ГВт встанов-біопаливних програм склала потужностей не встановлено. і немає обмежень на потужність лених потужностей. Не менш57 млрд. дол., зокрема 37 млрд. Завдяки ефективній системі установок на дахах. На додачу, вражаючими є державні інвес-дол. витрачено на наукові «зелених» тарифів, більше 80% від податків звільняють 50% ви- тиції на загальнонаціональномурозробки. До 2035 року загальна європейських фотоелектричних трат на встановлення сонячних рівні. У 2009 році президентсума коштів зросте до 205 систем встановлено саме в Ні- модулів у житлових спорудах (не країни Барак Обама підписавмлрд. дол., або 0,17% світового меччині, яка за рівнем інсоляції більше 8 тис. євро для самотніх Акт американських реінвести- 5ВВП. З них 63% припаде на значно нижче тих самих серед- та 16 тис. євро для сімей), та діє цій та відновлення (Americanвідновлювану енергетику, земноморських країн. знижений ПДВ у розмірі 5,5% на Reinvestment and Recovery Act),37% — на біопаливо (дані матеріали і сервісні витрати. за яким більше 467 млн. дол.Міжнародного енергетичного ісПаНія. Працює пільговий було спрямовано на заохочення 8агентства). закупівельний тариф 41-44 єв- Китай. Діють пільгові заку- розвитку, встановлення та вико- роценти/кВт, який зафіксований півельні тарифи за формулою: ристання геотермальної і со-Засновник «зелених» на 25 років, але його ставка по- собівартість + «розумна над- нячної енергетики. Департамент 5тарифів — європейські ступово знижується з 2009 року. бавка». Таким чином уряд країни енергетики витратить 117,6 млн.країни. На початку 1990-х Ліміт щорічних встановлених намагається підтримати вну- дол. на підвищення комерційноївони запропонували пільгові потужностей становить 400 МВт. трішній споживчий ринок, осо- привабливості технологій у фо-тарифи на електроенергію, що План відновлюваної енергетики бливо у віддалених регіонах. На товольтаїці; 51,5 млн. дол. підуть 34 64вироблялася за допомогою Іспанії, розрахований на 2005- початку 2009 року Міністерство безпосередньо на розвиток фо- 2010 роки, передбачає покриття фінансів та Міністерство будів- тоелектричних технологій, а 40,5 363вітрогенераторів. Вже у 2000 1році «зелені» тарифи працювали 12,1% загального попиту та ництва і міського розвитку КНР млн. дол. будуть спрямовані нав 14 країнах, у 2005 році — у 30,3% споживання електроенер- оголосили програму підтримки проекти з подолання перешкод 2437, причому не лише в західних гії за рахунок відновлюваних сонячної енергетики. На момент нетехнічного характеру для по- 465 9,785країнах, але й Китаї, Індії, джерел. запуску програми, тарифна ширення сонячної енергії.Бразилії, Південній Кореї. Наразі надбавка для фотоелектричних італія. Ставки «зелених» тари- установок становила 2,1 євро/ ПіВдеННа Корея. Діють 53цей механізм застосовується 272 1більш ніж у 50 державах. фів становлять 36-49 євроцентів/ кВт. Документом не згадуються «зелені» тарифи у розмірі 46-48 8 кВт, які зафіксовані на 20 років жодні обмеження на встановле- євроцентів/кВт, які гарантуються 1політика підтримки та варіюються залежно від типу ну потужність — як для окремих на 15-20 років і ставка яких зале-«зелених» енергетики і потужності систем. Починаючи проектів, так і для всього ринку. жить від потужності встановленихпередбачає чіткі цілі і з 2009 року, ставки знижують на Крім цього, Національна енерге- систем. З 2009 року відбувається 100 1,167часові рамки. Країни G8 2% щорічно, а річний ліміт вста- тична адміністрація встановила зниження тарифів на 4%. Також 3,386 8мають зобов’язання скоротити новлених потужностей дорівнює надбавку на струм, вироблений в Кореї держава надає грантовесвітові викиди парникових 1200 МВт. з сонячної енергії, у розмірі 11,5 фінансування проектів — до 60%газів вдвічі до 2050 року, а євроцентів/кВт. суми. Метою країни є досягненнякраїни ЄС — план до 2020 року ШВейцарія. «Зелені» тарифи частки відновлюваних джерелдовести частку відновлюваних діють на рівні 30-56 євроцентів/ сШа. На федеральному рівні іс- в енергобалансі на рівні 4,3% кВт, які зафіксовані на 25 років і нують податкові пільги (до 30%) (2015), 6,1% (2020) та 11% (2030). 56джерел енергії в енергобалансідо 20%. Станом на 2010 рік також залежать від типу і потуж- для встановлення сонячних Для фотовольтаїки ціллю є до-вже 85 держав мали свої ності встановлених систем. систем, а також податкові пільги сягнення 1,3 ГВт встановленої 2 3офіційні цілі, які в середньому на рівні штатів для виробників потужності у 2012 році та 4 ГВт уполягають у досягненні частки ФраНція. До 2020 року пла- відповідного обладнання. У біль- 2020 році. Вже до 2012 року урядвідновлюваних джерел енергії нується підвищення потужності шості штатів оператори мереж країни планує обладнати 100в загальному балансі на рівні фотовольтаїки у 400 разів — до зобов’язані купувати частину тис. житлових будинків та 70 тис. «Зелені» тарифи Торгівля «зеленими» сертифікатами Інші (податкові пільги, субсидії тощо) Встановлені фотоелектричні потужності, МВт5-25% до 2020 року. 5,4 ГВт. Для цього встановлено електроенергії з відновлюваних державних/приватних установ загальний тариф на рівні 30 єв- джерел. Лідером розвитку є системами фотовольтаїки. Джерело: EPIA10 11
 7. 7. додаткові «проте»: Відсутність розвитку та модернізації мереж. За даними НАЕР, в 2011 році на реконструкцію електромереж для прийо- му енергії з малих джерел передбачено витратити 250 млн. грн. Вод- ночас, за інформацією Міненерговуглепрому, щороку енергосистема України втрачає до 460 млн. дол. через недосконалість технологій і знос основних фондів, і ще понад 800 млн. дол. — внаслідок зноше- ності мереж і трансформаторів. Правило «місцевої складової» (local content). За законом «Про електроенергетику» (ст. 17-1), питома вага сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походженняУкраїнський ринок: у вартості будівництва електростанцій на відновлюваних джерелах, повинна з 1 січня 2012 року становити 30%, а з 1 січня 2014 року — 50%. Більш того, для сонячної енергетики висунули додаткову умову:ключові перешкоди для розвитку з 1 січня 2012 року «зелений» тариф можуть отримати лише ті об’єкти, які використовують модулі, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше 30%. Сьогодні відсутній порядок розрахунку української складової. Проект рішення, який готується в НКРЕ, орієнтуватиметься на дані Держмитниці та проектної документації.законодавство про «зелений» тариф. Відповідна приєднувати виробників струму з альтернативних джерел енергії до Цим держава фактично закриває ринок сонячної енергетики для іно-стаття 17-1 Закону «Про електроенергетику» була прийнята навесні мереж. земних виробників не лише кремнієвої сировини, але й устаткування.2009 року. Постановою НКРЕ від 23 липня 2009 року № 857 встанов- За необхідності залучення інвестицій у сектор, отримання передо-лено фіксовані мінімальні ставки «зеленого» тарифу для сонячних Проте: питання ускладнене відсутністю єдиного порядку підклю- вого світового досвіду та технологій, а також закупівлі необхідногоелектростанцій: наземними об’єктами — 505,09 коп.; об’єктами на чення та порядку компенсації витрат інвестора на будівництво (ре- виробничого обладнання такий протекціонізм не є виправданим ідахах потужністю до 100 кВт — 463 коп., понад 100 кВт — 484,04 коп. конструкцію) тих частин мережі, які повинні передаватися місцевим суперечить зобов’язанням України в сфері міжнародної торгівлі. При- операторам (обленерго) або НЕК «Укренерго». міром, Японія вже звернулася за консультаціями до органу вирішення суперечок СОТ щодо ухваленого в Канаді «Онтарійського акту щодоПроте: компанії мають великі складнощі з отриманням «зелено- «зеленої» енергії», стверджуючи, що вимоги щодо місцевих сонячнихго» тарифу через обтяжливі дозвільні вимоги (ліцензії, довідки, ви- інвестиційні програми. Разом з державною підтримкою, елементів «суперечать правилам СОТ і є протекціоністськими». США ітяги, сертифікати тощо) та нерозробленість або взагалі відсутність все більше міжнародних фінансових інститутів виділяють кошти ЄС виступили з проханням приєднатися до консультацій.вторинного законодавства. Україні. IFC оголосила про намір інвестувати близько 500 млн. дол. в 2010 році для підтримки різних проектів (в тому числі і тих, які сто-Пільги для виробників сонячної енергії. Відповід- суються енергетики). Європейський банк реконструкції й розвитку Низька обізнаність громадськості зно до Податкового Кодексу, прийнятого у грудні 2010 року, до 2020 (ЄБРР) запустив Програму фінансування альтернативної енергетики перспективами відновлюваних джерел енергії,року включно від податку на прибуток звільняються прибутки від в Україні (USELF), яка передбачає кредитне фінансування обсягом 50 і, зокрема, фотоелектричних технологій. Зацікав-продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Також млн. євро для українських компаній, що інвестують у відновлювані леність споживачів життєво необхідна для розвитку внутрішньогоза Податковим кодексом від ПДВ звільняється імпорт обладнання і джерела енергії. Світовий Банк та НАЕР домовилися про відкриття ринку. Доказом відсутності попиту на фотовольтаїку всередині країниматеріалів для виробництва енергії з таких джерел — за умови, якщо довгострокової кредитної лінії в розмірі 350 млн дол. є факт, що понад 90% вироблених в Україні сонячних модулів експор-відповідні товари з аналогічними показниками не виробляються в туються до країн Європи, де такий попит існує. Тим більше, що потен-Україні. В липні парламентом прийнято Закон «Про землі енергетики Проте: Низькі показники ліквідності операторів мереж усклад- ціал існує не лише в сегменті великих фотоелектричних проектів. Зата правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», згідно з нюють доступ до фінансових ресурсів, які власне є джерелом коштів даними FuelAlternative, в Україні функціонує 1120 малих автономнихяким орендна плата за землю для об’єктів відновлюваної енергетики інвестпрограм. Так, за даними НАК «ЕКУ», ВАТ «Крименерго» планує сонячних енергосистем загальною потужністю 1,1-1,2 МВт. Лише зазменшена на 70%. витратити у 2010-2011 роках більше 115 млн. грн. на роботи з при- останні 2 роки встановлено близько 200 автономних джерел електро- єднання трьох площадок сонячних електростанцій. Джерелами енергії на основі сонячних модулів.Згідно зі ст. 158 документу, від податку на прибуток звільняється 50% фінансування інвестпрограми є прибуток компанії та залученийприбутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та банківський кредит у розмірі 60 млн.грн. Витрати на обслуговуванняреалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені кредиту змушені були включити до структури тарифів на електро-до реєстру Державного агентства України з енергоефективності та енергію, переклавши всі витрати на споживача. При цьому, за дани-енергозбереження (НАЕР). ми Республіканського комітету АРК з палива, енергетики та іннова- ційної політики, зростання навантаження на мережу до 2015 рокуПроте: поки цей механізм не працює, оскільки єдиними включе- збільшиться на 250 МВт.ними у список НАЕР підприємствами є ВАТ «Завод напівпровідників»(Запоріжжя) та ПАТ «Квазар» (Київ). Заощаджені на пільгах кошти ви-робники зобов’язані інвестувати цільовим чином, що досить склад-но проконтролювати.Приєднання до електромереж. Закон «Про електро-енергетику» (зокрема, ч. 3 ст. 18 та ч. 7 ст. 24) та постанова Кабміну№ 126 від 19 лютого 2009 року зобов’язують енергопостачальників12 13
 8. 8. Кроки до подолання бар’єрів тих, хто це вже зробив. Варто згадати, що у Подолання хоча б кількох згаданих бар’єрів, Проведення роз’яснювальних кампаній щодо впровадження свій час Німеччина, яка зараз знаходиться рух у бік більшої лібералізації та відкритості, серед лідерів з встановленої потужності відмова від надмірного протекціонізму на в Україні відновлюваних фотоелектричних систем, починала роз- користь гнучкого регулювання, посилення джерел енергії і механізму дії виток ринку з пілотної урядової програми конкуренції та заохочення внутрішнього «зелених» тарифів. Цілеспрямована встановлення сонячних модулів всього на попиту — такими є ключові пріоритети для та скоординована інформаційна політика із 1 тис. будинків. Україна вже перетнула цю молодого, але надзвичайно динамічного заохочення використання сонячної енергії межу і готова до масового розгортання фо- ринку сонячної енергетики України. повинна комбінуватися з урядовою про- товольтаїки в житловому секторі, яке можли- скасування правила «місцевої складової». Це грамою мікрокредитування для домогоспо- ве лише за пітримки держави. було б найбільш ринковим рішенням та стимулювало б конкуренцію. дарств, які хочуть встановити фотоелектрич- Проте, можливі й такі рішення як подальше відтермінування набуття ні модулі на даху, або надання субсидій для чинності даних вимог або зменшення самої частки до 5-10%. Зре- штою, проблему можна подолати, прийнявши детальний порядок «Зелені» тарифи для фотовольтаїки обчислення «місцевої складової», проект якого НКРЕ підготувало ще у вересні 2010 року. Встановлення недискримінаційних пільгових режимів. Це стосується не лише податкових та митних пільг, але в Україні (березень 2011) й державних субсидій, кредитування. Необхідно забезпечити рівну участь всіх компаній на ринку (як українських, так і зарубіжних) взміни та доповнення до чинного законодавства тендерах, конкурсах та розподілі інвестиційних коштів з дербю- Енергогенеруючі компанії Величини «зелених» тарифів без ПДВ, коп/кВт·годпро «зелений» тариф. Надійні та довгострокові правила джету. Це можливо через громадський контроль над розробкою та дотриманням підзаконних актів, заохочення учасників ринку до Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінюваннягри дозволять інвесторам повернути свої вкладення, а споживачам— отримати якісний продукт. належних практик, спрощення вимог до подачі відповідних заявок, Наземні об’єкти полегшення фіскального тиску, розширення та якісне ведення дер- ТОВ «Крайміа Солар 1» 506,81 жавних реєстрів (зокрема, реєстру НАЕР), прозорість та підзвітністьдоступність отримання «зеленого» тарифу ТОВ «Крайміа Солар 2» 506,81 роботи органів влади.на вироблену з альтернативних джерел ТОВ «Крайміа Солар 3» 506,81електричну енергію для всіх учасників ринку.Це вимагатиме від регулятора більшої гнучкості, а також спрощення ТОВ «Крайміа Солар 4» 506,81дозвільних процедур у вигляді скорочення переліку неохідних до ТОВ «Крайміа Солар 5» 506,81подачі документів та зменшення переліку вимог до документації. Об’єкти, змонтовані на дахах до 100 кВт та на фасадах незалежно від потужності ТОВ «Вінниця-енергосервіс» 464,58розробка та прийняття єдиного порядкуприєднання об’єктів геліоенергетики до мереж, Джерело: Постанова НКРЕ від 24.02.2011 № 269який повинен враховувати принцип пріоритетності та фінансовийбік питання. Необхідно встановити термін (20-25 років) для компен-сації витрат оператора мереж на підключення. При затвердженніінвестиційних програм обленерго НКРЕ повинна враховувати витра-ти на підключення до мереж об’єктів сонячної енергетики.14 15
 9. 9. © DiXi Group, 2011, дизайн і верстка — Тарас Мосієнко, друк — ТОВ «СіЛа»

×