Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Pojam ekologije, bioloski nivoi organizacije

 1. Pojam ekologije Biološki nivoi organizacije Jovana Lukić IV5
 2. Šta je ekologija? • Ekologija je biološka disciplina koja proučava odnose između živih bića i spoljašnje sredine, kao i između živih bića međusobno • Ona se bavi biološkim problemima opstanka karakterističnim za sve organizme na Zemlji
 3. • Naziv ekologija potiče od grčkih reči oikos što znači dom i logos, što znači nauka • Nauka o “kući” tj. “domaćinstvu” živih bića Naziv EKOLOGIJA
 4. Osnivač ekologije • Naziv ekologija prvi je uveo nemački biolog Ernest Hekel 1866. Godine • Međutim osnivačem ekologije kao biološke discipline može se smatrati čuveni engleski biolog Čarls Darvin, rodonačelnik nauke o organskoj evoluciji
 5. • U svom poznatom delu „Poreklo vrsta” iz 1859. Godine, Darvin uključuje pojam borbe za opstanak, koji obuhvata splet uzajamnih odnosa između živih bića i između živih bića i okolne nežive sredine
 6. Kako je predmet izučavanja ekologije životna sredina, ekologija se može shvatiti i kao nauka o oblicima borbe za opstanak u najširem smislu Predmet proučavanja ekologije
 7. • Savremena ekologija pri rešavanju problema kojima se bavi polazi od činjenice da je priroda organizovana stupnjevito – hijerarhijski • Zato se živi sistemi mogu izučavati na različitim nivoima organizacije i složenosti: biomolekuli – organele – ćelije – tkiva – organi – organski sistemi – jedinke – populacije – životne zajednice – ekosisitemi – biomi – biosfera Hijerarhijska organizacija prirode
 8. Podela ekologije prema objektu istraživanja Fitoekologija (ekologija biljaka) Zooekologija (ekologija životinja) Ekologija čoveka Mikrobna ekologija (ekologija mikroorganizama) Ekologija gljiva Socijalna ekologija
 9. Životna sredina • Životna sredina je sve ono što čini okolinu ljudskog bića • Ona je ukupna kombinacija svega van ljudskog organizma uključujući vazduh, vodu i zemlju, kao i sva ostala biološka bića
 10. Podela ekologije u odnosu na prirodu životne sredine Ekologija kopnene životne sredine Ekologija morske životne sredine Ekologija slatkovodne životne sredine Kosmička ekologija
 11. Hvala na pažnji!
Advertisement