Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maturski rad izgled

1,184 views

Published on

Iygled maturskog rada

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maturski rad izgled

  1. 1. Захтеви при изради матурског рада Општи захтеви:  Писмо……………ЂИРИЛИЦА  Слова…………….ВЕЛИЧИНА 12  Размак редова…… 1.5  Маргине….ЛЕВА 4цм ДЕСНА 2 цм  Број примерака…… 3 (три који се предају секретару школе. Радови се предају професору-ментору, а он их предаје секретару школе )  Коричење рада …….према избору или пластична фасцикла са механизмом Специфични захтеви:  НАСЛОВНА СТРАНА-изглед Пожаревачка гимназија ___________________Пожаревац______________________________ МАТУРСКИ РАД из (назив предмета) Тема: Назив теме Кандидат. Откуцано име, презиме и одељење Ментор: Откуцати име и презиме професора Школска 2012/13.  Друга страна је иста као насловна само што се кандидат и ментор потписују а не укуцава се име као на првој страни  Садржај  Обраду теме структуирати према договору са ментором-професором  На крају рада уписује се литература према одговарајућим стручним захтевима  Навођење литературе у библиографији:
  2. 2.  ако је извор с интернета, онда треба навести на следећи начин – аутор; наслов текста или дела; (УРЛ); датум када је чланак или извор коришћен – пример – Милован Шуваков и Вељко Дмитрашиновић; Галерија 'Три тела'; (http://suki.ipb.ac.rs/3body/); 5.3.2013;  ако је извор у књизи или штампаној публикацији, онда треба навести на следећи начин: аутор; наслов; издавач; место издања; година издања – пример – Миливој Солар; Теорија књижевности; Школска књига; Загреб; 1982.

×