Taleo - podejście projektowe

764 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taleo - podejście projektowe

 1. 1. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential1 Taleo - Podejście projektowe 3 kwietnia 2014 Piotr Surma
 2. 2. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential2 Agenda  Wstęp  Oracle Consulting  Metodologia  Korzyści
 3. 3. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential3 Oracle Consulting
 4. 4. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential4  13 tys. konsultantów na całym świecie  Kompetencje obejmujące pełen cykl eksploatacji rozwiązań  Bogate doświadczenie w wielu branżach  Doskonała znajomość wszystkich produktów Oracle  Najliczniejszy zespół certyfikowanych konsultantów  Organizacja globalna z uwzględnieniem specyfiki lokalnej ORACLE Consulting
 5. 5. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential5  Działalność na polskim rynku od 1994 r.  Zespół kilkuset konsultantów w regionie w tym kilkudziesięciu w Polsce- zdolność do zorganizowania międzynarodowego zespołu (np.: Rumunia, Czechy, Węgry, Łotwa)  Zespół doświadczonych kierowników projektu z certyfikatem PMI  Doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów lokalnych i międzynarodowych  Najlepsze praktyki współdzielone w całej globalnej organizacji Oracle Consulting  Współpraca z partnerami lokalnymi i globalnymi ORACLE Consulting w Polsce i regionie ECEMEA Specyfika rynku lokalnego
 6. 6. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential6 Aplikacje HCM, CRM, ERP… Usługi eksperckie Rozwiązania BIW i EPM Technologia Usługi utrzymaniowe Specjalizacja Certyfikowani kierownicy projektu Architekci rozwiązań Konsultanci z doświadczeniem w biznesie Konsultanci z wiedzą w zakresie najnowszych technologii Ukierunkowanie na rozwój miękkich umiejętności Doświadczenia zdobyte przy realizacji projektów krajowych i międzynarodowych Kwalifikacje Klienci, którym pomogliśmy odnieść sukces Portofolio usługowe Oracle Consulting
 7. 7. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential7 Metodologia
 8. 8. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential8 Podejście projektowe 1. Prezentacja funkcjonalności systemu i zebranie podstawowych informacji od Klienta 2. Oracle wykonuje wstępną konfigurację na bazie wymagań Klienta 3. W toku warsztatów omawiany jest przebieg procesów i aktualizowana konfiguracja 4. Migracja danych, szkolenia użytkowników, GO-LIVE
 9. 9. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential9 Metodologia Oracle Consulting dla aplikacji chmurowych OUM Cloud Application Services Implementation Approach • Metodologia OUM Cloud Approach została stworzona specjalnie dla implementacji aplikacji Oracle Cloud applications, przy użyciu sprawdzonych zadań i produktów. Korzysta z tych samych założeń co Oracle’s Unified Method (OUM) dzięki czemu zapewnia spójne podejście wdrożeniowe do wszystkich produktów Oracle • Metoda zapewnia: 1. Efektywne podejście do implementacji aplikacji Oracle Cloud SaaS • Przejrzysta struktura zadań prowadząca przez wdrożenie krok po kroku i skoncentrowana na kluczowych produktach • Prototypowanie oparte na standardowych funkcjonalnościach: procesy biznesowe Klienta są modelowane zgodnie z najlepszymi praktykami w celu uniknięcia kastomizacji 2. Oracle Cloud Delivery Toolkit zawierający predefiniowane materiały: • Gotowe wzorce produktów znacznie redukujące pracochłonność • Najlepsze praktyki i sugestie dla decyzji biznesowych podejmowanych w trakcie projektu
 10. 10. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential10 OUM Cloud Application Services Implementation Approach Przejrzyste podejście do zadań projektowych  Krótkie, dobrze określone cykle wdrożeniowe  Do czterech modułów w jednym cyklu  Podział na cykle umożliwia również zmianę zakresu lub harmonogramu wdrożenia  Iteracyjna konfiguracja Dwa cykle wdrożenia – np. dla pięciu modułów Jeden cykl wdrożenia – np. dwa moduły Plan Prototyp Weryfikacj a Przejście Utrzym anie Plan Prototyp Weryfika cja Przejście Utrzyma nie Plan Prototyp Weryfikacja Przejście Utrzymanie
 11. 11. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential11 Implementacje ERP/CRM uwzględniają wszystkie procesy biznesowe i zazwyczaj kończą się jednym wydaniem systemu Tradycyjna implementacja ProcesyBiznesowe/ Wymagania Typowy harmonogram 9 do 12 miesięcy OUM Cloud Application Services Implementation Approach Porównanie podejścia tradycyjne i chmurowego
 12. 12. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential12 Kolejne wydania z interakcyjnym/iteracyjnym podejściem z priorytetem najważniejszych procesów biznesowych i wymagań Produkcja ProcesyBiznesowe/ Wymagania Implementacja w chmurze • Standardowa konfiguracja • Priorytetowe funkcjonalności • Wstępna migracja danych • Szkolenia użytkowników Zarządzanie Projektem Aktualizacja priorytetów i planu wydańAnaliza • Mapowanie procesów biznesowych • Priorytetyzacja wymagań • Plan wydań Typowy harmonogram 1 do 2 tygodni 8 do 12 tygodni Plan Prototyp Weryfikacja Przejście Utrzymanie Wydanie 2 • Funkcjonalności o średnim priorytecie • Integracja z systemami zewn. • Złożona migracja danych • Migracja danych historycznych 8 do 12 tygodni • Funkcjonalności o niskim priorytecie Wydanie 3 8 do 12 tygodni Plan Prototyp Weryfikacj a Przejście Utrzyma nie OUM Cloud Application Services Implementation Approach Porównanie podejścia tradycyjne i chmurowego Wydanie 1
 13. 13. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential13 Role projektowe Oracle Consulting Klient Kierownik Projektu • Odpowiedzialny za codzienne zadania • Cotygodniowe raportowanie • Eskalowanie ryzyk i problemów Kierownik Projektu • Zarządza komunikacją wewnętrzną • Zarządza zespołem zaangażowanym w projekt • Poznaje możliwości aplikacji • Zaangażowany na 100% w projekt od kick-offu do go-live Konsultant funkcjonalny • Gromadzi wymagania biznesowe • Mapuje wymagania na funkcjonalności aplikacji • Projektuje model uprawnień • Konfiguruje prototypy rozwiązania • Konfiguruje środowisko produkcyjne Analityk biznesowy/Użytkownik kluczowy • Definiuje wymagania biznesowe • Gromadzi uwagi użytkowników w czasie prototypowania i testów rozwiązania • Zaangażowany w projekt w miarę potrzeb (50%) Konsultant techniczny • Zapewnia konsultacje przy migracji danych • Zgłasza problemy z migracją • Weryfikuje mapowania danych dostarczone przez Klienta • Wykonuje migrację danych • Konfiguruje integracje z innymi systemami Specjalista ds. Migracji danych • Odpowiedzialny za eksport i czyszczenie danych • Zapewnia mapowania danych • Weryfikuje dane po migracji • Zaangażowany w projekt w miarę potrzeb Specjalista ds. Integracji • Zapewnia konfiguracje interfejsów po stronie systemów zewnętrznych • Zaangażowany w projekt w miarę potrzeb
 14. 14. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential14  Tygodniowe iteracje (przegląd statusu i planowanie prac na kolejny tydzień)  Co dwa tygodnie prezentacja systemu – Zespół projektowy + użytkownicy kluczowi  Regularne kontakty z zespołem HR  Raz w miesiącu spotkanie Komitetu Sterującego Typowy sposób pracy
 15. 15. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential15 Co wpływa na koszty i czas wdrożenia Czy procesy biznesowe są jednolite w całej organizacji? Czy słowniki są ustandaryzowane? (np. stanowiska, kompetencje, cele) Czy konieczne są specyficzne dla Klienta zadania? (migracja danych, interfejsy) Nie = Duży nakład pracyTak = Mały nakład pracy Nie = Duży nakład pracyTak = Mały nakład pracy Tak = Duży nakład pracyNie = Mały nakład pracy Czy procesy biznesowe są zoptymalizowane pod kątem aplikacji? Nie = Duży nakład pracyTak = Mały nakład pracy
 16. 16. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential16 Korzyści z wdrożeń w chmurze
 17. 17. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential17 Krótki czas trwania projektu i szybkie uruchomienie produkcyjne Niski koszt całkowitej inwestycji Łatwość modyfikacji konfiguracji wraz ze zmianami w organizacji Łatwa weryfikacja zgodności działania systemu z oczekiwaniami Przeniesienie odpowiedzialności za dobór i utrzymanie infrastruktury sprzętowej, aktualizacje oprogramowania, typowe czynności administracyjne IT Korzyści biznesowe
 18. 18. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential18 Wyjątkowe zaangażowanie naszych konsultantów w realizację projektów – potwierdzone sukcesami podczas przeprowadzonych wdrożeń Doświadczenie i innowacyjność zespołu wdrożeniowego Oracle – wykorzystanie najlepszych praktyk biznesowych, wymiana wiedzy między zespołami z różnych krajów Kompleksowość oferty produktowej dla innowacyjnych przedsiębiorstw – wsparcie dla realizacji potrzeb biznesowych z różnych obszarów przy użyciu dedykowanego oprogramowania Ścisła współpraca z Działem Developmentu Oracle celem budowy dedykowanych rozwiązań dla Klientów – wyjątkowe możliwości współpracy Oracle Consulting z twórcami oprogramowania Dlaczego Oracle
 19. 19. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential19 Pytania?
 20. 20. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential20
 21. 21. Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle and Customer Confidential21

×