Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oracle Exadata Deployment - Consulting Services - Adam Gołebiewski, Oracle

1,204 views

Published on

Engineered systems - Technology Day, Warszawa, 17.05.2012 r.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oracle Exadata Deployment - Consulting Services - Adam Gołebiewski, Oracle

 1. 1. <Insert Picture Here>Usługi Oracle Consulting w obszarze ExadataAdam Gołębiewski, Oracle Consulting
 2. 2. Zespół ekspertów DBA w Oracle ConsultingNasz zespół konsultantów DBA:• dysponuje dużym doświadczeniem we wszelkich aspektach dotyczących baz danych Oracle• posiada niezbędne certyfikaty, m.in. • Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP 11g) • Oracle DBA 11g Certified Master (OCM 11g) • Oracle Database 11g Real Application Clusters Administrator Certified Expert • Oracle Exadata 11g Certified Implementation Specialist• analizuje i rozwiązuje złożone problemy wydajnościowe pojawiające się podczas eksploatacji systemów bazodanowych• przeprowadza warsztaty i szkolenia z zakresu bazy danych Oracle (m.in. Administracja, RAC, ODG, RMAN, OEM, Strojenie, Migracje, Streams)• wykonuje audyty konfiguracji, wydajności oraz bezpieczeństwa• realizuje szeroki wachlarz usług eksperckich dla naszych Klientów.
 3. 3. Exadata - Oferta Consultingu Oracle PolskaSzeroki zestaw usług dostosowanych do wymagań KlientaUsługi eksperckie w obszarze Exadata Pakiety usług eksperckich z dobrze zdefiniowaną listą czynności i produktów, mające na celu wsparcie Klienta w przeprowadzeniu wdrożenia rozwiązania Oracle Exadata • Usługi architektoniczne • Usługi migracyjne • Usługi asysty eksperckiej • Usługi audytowe
 4. 4. Przykłady usług w obszarze Exadata Architektura Migracja Asysta Audyt • Przygotowanie • Migracja na • Konfiguracja • Audyt konfiguracji i koncepcji wdrożenia platformę Exadata – monitoringu wydajności bazy platformy Exadata plan, wdrożenie, stab systemu Exadata danych ilizacja systemu • Wymiarowanie • Konfiguracja • Audyt architektury • Migracja systemu mechanizmów bezpieczeństwa bazy docelowej monitoringu do OEM zarządzania danych 12c zasobami • Backup & Recovery – • Konfiguracja ASR koncepcja, strategia • Okresowa i procedury aktualizacja • Opracowanie platformy Exadata koncepcji budowy ośrodka zapasowego (DRC)
 5. 5. Migracja na platformę ExadataRodzaje migracji na platformę Exadata: • Migracja baz Oracle z wcześniejszych wersji (np. 9i, 10gR1 lub 10gR2) do wersji 11gR2 w środowisku Exadata • Migracja platformy sprzętowo-systemowej do Linux/Solaris na Oracle Exadata • Migracja z baz danych innych dostawców do Oracle 11gR2 w środowisku Exadata z użyciem standardowych narzędzi migracyjnych (np. Oracle Migration WorkBench, GoldenGate)
 6. 6. Migracja na platformę Exadata• Celem usługi jest: • Zaplanowanie i przeprowadzenie migracji na platformę Exadata z wykorzystaniem doświadczenia i najlepszych praktyk Oracle Consulting • Minimalizacja ryzyka niepowodzenia operacji oraz czasu wyłączenia migrowanej bazy• Najważniejsze etapy procesu migracji bazy danych: • Analiza • Przygotowanie planu migracji • Przeprowadzenie migracji testowej • Testy akceptacyjne • Przeprowadzenie migracji produkcyjnej • Wsparcie dla środowiska produkcyjnego po migracji
 7. 7. Konfiguracja monitoringu systemu Exadata • Instalacja konsoli OEM w wersji11g lub 12c• Łatwe monitorowanie sprzętu: • Graficzne odwzorowanie konfiguracji sprzętowej w konsoli (12c) • Obsługa alertów dla komponentów sprzętowych• Monitorowanie komponentów oprogramowania (DB, RAC, OEL): • Wydajność, dostępność oraz obciążenie baz, serwisów i klastra • Obsługa alertów dla komponentów oprogramowania • Topologia systemu DB i klastra• Monitorowanie konfiguracji • Informacja o parametrach całego systemu • Informacja o wersjach wszystkich komponentów sprzętowo-programowych
 8. 8. Konfiguracja monitoringu systemu ExadataPrace podzielone są na następujące etapy: • Instalacja oraz konfiguracja Enterprise Manager’a oraz agentów w środowisku Exadata Na tym etapie wykonana jest podstawowa instalacja środowiska do monitorowania infrastruktury – Enterprise Managera oraz agentów na maszynach Exadata. • Konfiguracja monitoringu poszczególnych komponentów Exadata W tym kroku konsultanci Oracle konfigurują poszczególne komponenty Exadata tak, aby były widoczne w środowisku Enterprise Manager’a. • Analiza oraz implementacja monitoringu Exadata Na tym etapie konsultanci Oracle konfigurują odpowiednie metryki w zależności od charakterystyki pracy systemu oraz w zależności od potrzeb konfigurowany jest system powiadomień.
 9. 9. Konfiguracja mechanizmów zarządzania zasobami• Automatyczne zarządzanie zasobami Database A Database B IO oraz CPU wewnątrz i pomiędzy bazami danych z wykorzystaniem funkcjonalności IORM oraz DBRM• Minimalizacja ryzyka niedostępności InfiniBand Switch/Network zasobów dla najbardziej krytycznych baz i operacji Exadata Cell Exadata Cell Exadata Cell• Możliwość zastosowania unikatowego zarządzania przepustowością I/O na kilku poziomach• Możliwość sterowania przydziałem Suma cpu_counts zasobów CPU za pomocą mechanizmu 16 Całkowita ilość ‘instance caging’ i DBRM Instancja D Instancja C CPU = 16• Minimalizacja manualnych czynności 12 Instancja B administracyjnych 8 4 Instancja A
 10. 10. Konfiguracja mechanizmu zarządzania zasobami
 11. 11. Konfiguracja mechanizmu zarządzania zasobami
 12. 12. Konfiguracja mechanizmu zarządzania zasobamiPrace podzielone są na następujące etapy: • Analiza infrastruktury, charakterystyki baz danych oraz wymagań Klienta Na tym etapie zbierane są od Państwa informacje o przeznaczeniu i krytyczności baz, które mają zostać objęte opisywanymi mechanizmami i wspólnie z Państwem układany jest ramowy plan zarządzania zasobami. • Przygotowanie planów W tym kroku konsultanci Oracle przygotowują szczegółową implementację planów i przedstawiają je do Państwa akceptacji. W przypadku korzystania przez Państwa z komponentu Resource Manager, zmodyfikowane zostaną istniejące plany. • Implementacja i weryfikacja planów Jest to etap w którym konsultanci Oracle lub Państwa administratorzy aplikują przygotowane plany i sprawdzają poprawność ich działania.
 13. 13. Konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowychGłówne cechy usługi: • Zapewnienie skuteczności i wydajności procedur tworzenia kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania danych na platformie Oracle zweryfikowana przez ekspertów Oracle • Minimalizacja kosztów awarii powodujących niedostępność danych • Raport dokumentujący strategię i procedury Backup&Recovery • Usługa oparta na doświadczeniu i najlepszych praktykach implementacji rozwiązań dla backupu na platformie Exadata
 14. 14. Konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowychRodzaje rozwiązań dla systemu backupu Exadata Internal • Niewielkie bazy danych z ograniczonym czasem retencji Exadata Storage • Dane z systemów krytycznych, gdzie każda sekunda Expansion Rack przestoju generuje znaczne koszty ZFS Storage • Dane z systemów DSS dla których jest większa Appliance tolerancja na niedostępność w wyniku przestojów systemu oraz umiarkowany czas retencji Tape Library • Dane historyczne wymagające długiego czasu retencji Comprehensive • Dane różnego typu z odrębnymi wymaganiami co do Solution retencji oraz czasu odtwarzania
 15. 15. Konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowychElementy architektury systemu backupu Oracle Secure Storage Expansion Rack Backup Admin •Fastest Backup and Restore Server •ILM Historical Archive •Second DATA2 Disk Group Ethernet InfiniBand Network 10GigE or Oracle Secure InfiniBand Backup Media Network Servers Fiber Channel SAN SL3000 tape library •Offsite Backups •Vaulting 10GigE or InfiniBand Network ZFS Storage Appliance •Backups of database & non-database files •Snapshots •Clones
 16. 16. Konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowychKompleksowe rozwiązanie dla systemu backupu Exadata Storage Expansion ZFS Exadata Tape Rack Storage Library Appliance RMAN backups
 17. 17. Konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowychW ramach usługi konfiguracji procedur backupu iodzyskiwania danych zostaną zrealizowane następująceprace:• opracowanie kompletnej strategii wykonywania kopii bezpieczeństwa w zależności od przyjętych założeń dotyczących dostępności bazy danych oraz możliwości technicznych oferowanych przez Państwa infrastrukturę• opracowanie optymalnych procedur tworzenia kopii bezpieczeństwa dla wszystkich elementów platformy Exadata• opracowanie procedur weryfikacji kopii bezpieczeństwa• opracowanie podstawowych procedur odtwarzania• opracowanie metod wykonywania kopii zapasowych i ich przechowywania
 18. 18. Konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowychW ramach usługi weryfikacji procedur backupu iodzyskiwania danych zostaną zrealizowane następująceprace:• sprawdzenie metod wykonywania kopii bezpieczeństwa• sprawdzenie kompletności procedur tworzenia kopii bezpieczeństwa wszystkich elementów infrastruktury platformy Exadata• sprawdzenie metod przechowywania kopii zapasowych• sprawdzenie procedur odtwarzania (obecność, podejmowanie decyzji o całkowitym odtwarzaniu bazy danych, etc.)
 19. 19. Konfiguracja mechanizmu Auto Service RequestGłówne cechy usługi: • Usługa umożliwiająca zmniejszenie obciążenia administratora infrastruktury sprzętowej • Usługa wspierająca maksymalizację dostępności systemów • Skrócenie czasu rozwiązania problemu poprzez eliminację konieczności inicjowania procesu zgłoszenia serwisowego przez osobę odpowiedzialną za nadzorowanie danej konfiguracjiJak działa ASR? • Automatyczne i bezpieczne otwieranie zgłoszeń serwisowych w Asyście Technicznej Oracle w przypadku awarii sprzętowych • Jednokierunkowa (Klient Oracle) szyfrowana komunikacja SSL • ASR może być integrowany z istniejącymi narzędziami do monitorowania poprzez wykorzystanie standardowego mechanizmu ‘SNMP traps’.
 20. 20. Konfiguracja mechanizmu Auto Service Request Customer Datacenter Oracle Support Services FRU replaced by Field Engineer Oracle Support Engineer Oracle Field FRU Engineer dispatched by Support Service Engineer Request routed toFault occurs Support Customer SR creation Engineer email notification to customer Oracle Case Management System ASR Manager ASR Service Products auto-diagnosis Service Request facility sends Fault telemetry (SR) created SNMP trap to ASR securely Manager transmitted to Oracle
 21. 21. Konfiguracja mechanizmu Auto Service RequestWsparcie dla komponentów sprzętowych: Wspierane komponenty: Brak wsparcia: • CPU • InfiniBand Switches • Disk controllers • Cisco Switch • Disks • KMM / KVM • Flash Cards • PDUs • Batteries • Flash modules • InfiniBand Cards • Memory • System Board • Power supplies • Fans
 22. 22. Konfiguracja mechanizmu Auto Service RequestW ramach usługi wykonane zostaną następujące prace:• Sprawdzenie infrastruktury sprzętowej w celu określenia możliwości objęcia jej mechanizmem ASR• Instalacja i konfiguracja wymaganych komponentów oprogramowania• Konfiguracja komunikacji pomiędzy nadzorowanymi systemami (ASR Asset) i komponentem ASR Manager• Konfiguracja połączenia z systemami Oracle• Przetestowanie funkcjonowania mechanizmuWymagania dla uruchomienia ARS:• Dostęp do platformy My Oracle Support jako użytkownik z uprawnieniami Customer User Administrator (CUA)• Zapewnienie połączenia SSL/SFT z dedykowanego dla ASR serwera do adresu https://transport.oracle.com:443
 23. 23. Usługa okresowej aktualizacji platformy ExadataW skład usługi, realizowanej w przedziałachkwartalnych, wchodzą:• Podstawowy przegląd platformy w celu identyfikacji znanych problemów konfiguracyjnych • W wyniku przeglądu otrzymują Państwo dokument specyfikujący zweryfikowane obszary wraz z zaleceniami do realizacji.• Aplikacja wymaganych poprawek • Czynność zostanie wykonana tylko w przypadku zidentyfikowania problemów wymagających takiej operacji (dla zidentyfikowanych problemów) lub na podstawie wyraźnego zalecenia ze strony Oracle.• Proaktywna instalacja zestawu poprawek, udostępnianych okresowo przez Oracle. Zadanie dotyczy instalacji zestawu poprawek dla: • Exadata Storage Server • Exadata Database Server (zestawy typu bundle dla bazy danych i komponentu Grid Infrastructure, systemu operacyjnego oraz urządzeń i interfejsów) • InfiniBand Switch.
 24. 24. Usługa okresowej aktualizacji platformy ExadataGłówne cele usługi:• Zapewnienie poprawnego funkcjonowania platformy Exadata• Utrzymanie poziomu aktualizacji systemu, zgodnego z zaleceniami Oracle
 25. 25. Przykłady dodatkowych usług w obszarze Exadata• Konfiguracja wysokiej dostępności z wykorzystaniem mechanizmów Oracle Data Guard• Optymalizacja użycia specyficznych cech Oracle Exadata• Audyt bezpieczeństwa bazy danych• Audyt wydajności bazy danych• Wdrożenie zaawansowanych mechanizmów kompresji danych
 26. 26. Podsumowanie Dlaczego Oracle Consulting? Usługi Oracle Consulting w obszarze Exadata• Nasi eksperci korzystają ze sprawdzonej metodologii oraz dostępnych w organizacji narzędzi, najlepszych praktyk i wiedzy• Wykorzystanie naszego doświadczenia podczas wdrożenia Oracle Exadata minimalizuje ryzyko wynikające ze zmiany infrastruktury systemu• W odpowiedzi na duże zainteresowanie proponujemy szeroki wachlarz usług pozwalających w sposób optymalny wykorzystać technologie Oracle na platformie Exadata• Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne oferując usługi dopasowane do celów i potrzeb Klienta
 27. 27. Informacja o usługach Oracle ConsultingW celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usług OracleExpert Services prosimy o kontakt z naszym lokalnym biurem, a takżezapraszamy na nasze strony internetowe:http://www.oracle.com/pl/products/consulting/index.htmlOsoba kontaktowa w Oracle Consulting:Andrzej Szczepkowskitel. +48 22 690 87 00, fax. +48 22 690 89 00, kom. +48 661 966 121e-mail: andrzej.szczepkowski@oracle.com

×