Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Explore Data & Discover
Hidden Insights with
Information Discovery
Michał Grochowski
Principal BI/DWH Consultant

1

Copyr...
Wiele źródeł
80% danych to

trudnych do zamodelowania

dane niestrukturalne

o tym co jest istotne

Ilość danych

Dane
nie...
Skuteczne wykorzystanie danych - wyzwania

1
2

Większość danych niezbędnych
do zrozumienia biznesu nie jest
osiągalna prz...
Korzyści skutecznego wykorzystania danych

1

Więcej trafnych decyzji
biznesowych na danych
aktualnych i rzeczywistych

2
...
Jak jest ...

1

2

3
4
5

5

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Jak byłoby lepiej...

1

6

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

2
Data Discovery

10

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
BI vs Data Discovery („czytaj między wierszami”)
------cena za wysoka------------------------------------------cena nieade...
Porównanie BI i Data Discovery
Potrzebuje

Business
Intelligence

Data
Discovery

Odpowiedzi do
pytań które znamy

Szybka ...
Business Intelligence i Data Discovery
Różnorodne ale uzupełniające się rozwiązania BI
KNOWN
QUESTIONS

Business Intellige...
Dlaczego Data Discovery jest ważne?

Szybko eksploruj odpowiednie dane
 Niezdefiniowane relacje
albo nieznane
 Nie wymag...
DEMO

15

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Przykładowe źródła do wykorzystania

 Zamówienia (Transactional System)
 Produkty (Catalog System)
 Klienci (CRM System...
17

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
18

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
19

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Inne scenariusze
 Spadek obrotów w grudniu 2013: Identyfikacja głównej przyczyny

zmniejszenia

rezultatów przypadających...
Rozwiązanie typu Information Discovery

+

Szybka i
iteracyjna
analiza
dowolnych
źródeł danych

+

Zaawansowane
wyszukiwan...
Proces analizy typu Information Discovery
Nowe pytania

Nowe zależności

Ergonomiczna eksploracja
różnych charakterystyk

...
Oracle Endeca
Information
Discovery

23

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle Endeca Information Discovery
Odblokuj informację z każdego źródła
External Content
Government Agencies

Data Wareho...
Oracle Endeca Information Discovery
Najlepsze rozwiązanie do analiz danych strukturalnych i niestrukturalnych

Intuitive
E...
Silnik in-memory do danych (nie)strukturalnych
Consumer style
navigation for unscripted
exploration across all of
the data...
Dogłębne odkrywanie danych z Endeca
Personal Excel Files

Oracle BI Server Models

IT Provisioned Enterprise Data

Cloud a...
Self-Service Discovery: Analiza
Personal Excel Files

Easy to use wizards
guide business user
through the data upload
proc...
Self-Service Discovery: Tworzenie aplikacji
Easy to use wizards for
configuring analytic
components
Simply drag and drop f...
Self-Service Discovery: Integralny z Oracle BI
Choose from subject
areas already provisioned
in BI Server

Generate a new
...
Information Discovery ETL
Personal Excel Files

Cloud and Social

IT Provisioned Enterprise Data
Oracle BI Server Models

...
Przekrojowe wykorzystanie EID w firmie
IT Provisioned Discovery

Self-Service Discovery
Evolve

Ask New Questions




S...
Kilka przykładów

33

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Pełne wykorzystanie źrodeł danych

Łatwe łączenie danych „niepowiązanych” i wizualizacja
Dodaj nowe źródła

Znajdź nowe wz...
Warranty Root Cause in Hours, not Weeks
Powered by Oracle Endeca Information Discovery
Managed Warranty Plans for 20,000
P...
Znajdź klucz do niedostępnych danych
Pokaż ukrytą strukturę i powiązania
Połącz informacje

Zagospodaruj zewnętrzne dane

...
Investigative Response to Broadcast Piracy
Powered by Oracle Endeca Information Discovery
Dutch Inspection Service for Rad...
Oczekiwania użytkownika są za wysokie
Self-Service Discovery, Ergonomiczny interfejs
Self-Service Discovery

Zaufanie do d...
Easily Combined Geo Plot & Government Data
Powered by Oracle Endeca Information Discovery
Maximize sales of seed and crop
...
Podsumowanie

40

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle Endeca Information Discovery
Master Text
 Łatwo łączy

uporządkowane, częściowo
uporządkowane i
nieuporządkowane t...
Gdzie szukać informacje o EID?

42

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
43

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Twitter.com/OracleAnalytics
Facebook.com/OracleBusinessAnalytics
Slideshare.com/OracleAnalytics
Youtube.com/EvolvingBI

44...
Graphic Section Divider

47

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
48

Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"Explore Data and Discover Hidden insight with Information Discovery" - Michał Grochowski, Senior Sales Consultant, Oracle Polska

1,079 views

Published on

Oracle Day 2013

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Explore Data and Discover Hidden insight with Information Discovery" - Michał Grochowski, Senior Sales Consultant, Oracle Polska

 1. 1. Explore Data & Discover Hidden Insights with Information Discovery Michał Grochowski Principal BI/DWH Consultant 1 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 2. 2. Wiele źródeł 80% danych to trudnych do zamodelowania dane niestrukturalne o tym co jest istotne Ilość danych Dane nieuporządkowane Brak czasu & Sytuacja wymaga reakcji 2 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Brak dokładnej wiedzy nieustannie rośnie
 3. 3. Skuteczne wykorzystanie danych - wyzwania 1 2 Większość danych niezbędnych do zrozumienia biznesu nie jest osiągalna przez obecne analizy 3 3 Liczba źródeł danych istotnych dla użytkowników biznesowych rośnie wykładniczno Użytkownicy mają większe oczekiwania, chcą być samowystarczalni Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. TEXT
 4. 4. Korzyści skutecznego wykorzystania danych 1 Więcej trafnych decyzji biznesowych na danych aktualnych i rzeczywistych 2 Odblokowanie danych i analiz Pełniejszy obraz czynników zewnętrznych mających wpływ na procesy biznesowe 3 4 Wykładniczy wzrost źródeł danych Użytkownicy mają wyższe oczekiwania Mobilizacja na wszystkich szczeblach organizacji do lepszego podejmowania decyzji Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 5. 5. Jak jest ... 1 2 3 4 5 5 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 6. 6. Jak byłoby lepiej... 1 6 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 2
 7. 7. Data Discovery 10 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 8. 8. BI vs Data Discovery („czytaj między wierszami”) ------cena za wysoka------------------------------------------cena nieadekwatna--------------------------------------------------gdzie indziej lepsza oferta---------------------------------------------------------------------przepłacone --------------- niski poziom usług--------------------------------------- “Rezultaty nieustannie się zmniejszają...” “.. możliwy problem z naszą nową ofertą...” + TEXT Źródła strukturalne 11 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Brak zdefiniowanej struktury Brak sztywnego modelu
 9. 9. Porównanie BI i Data Discovery Potrzebuje Business Intelligence Data Discovery Odpowiedzi do pytań które znamy Szybka odpowiedź na nowe pytania Tworzy nowe wskaźniki/KPI 12 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 10. 10. Business Intelligence i Data Discovery Różnorodne ale uzupełniające się rozwiązania BI KNOWN QUESTIONS Business Intelligence Broad Insight on Modeled Questions Drive focus on data that most impacts the business UNIDENTIFIED DATA FOCUS IDENTIFIED DATA FOCUS Incorporate new questions and data perspectives into enterprise model Data Discovery Deep Insight on New Questions UNKNOWN QUESTIONS 13 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 11. 11. Dlaczego Data Discovery jest ważne? Szybko eksploruj odpowiednie dane  Niezdefiniowane relacje albo nieznane  Nie wymaga modelowania zapytań  Szybkie, iteracyjne zmiany 14  Zaawansowane wyszukiwanie  „Data driven”  Analityka Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  Strukturalne  Półstrukturalne  Niestrukturalne  Nawet słabej jakości  Spoza hurtowni danych
 12. 12. DEMO 15 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 13. 13. Przykładowe źródła do wykorzystania  Zamówienia (Transactional System)  Produkty (Catalog System)  Klienci (CRM System)  Social Media (Facebook i Twitter)  Call Center (CRM/Call Center)  Logi  Dokumenty 16 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 14. 14. 17 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 15. 15. 18 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 16. 16. 19 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 17. 17. Inne scenariusze  Spadek obrotów w grudniu 2013: Identyfikacja głównej przyczyny zmniejszenia rezultatów przypadających na okres świąteczny.  Poprawne zidentyfikowanie różnych ścieżek postępowania klientów na przestrzeni różnych kanałów.  Zdiagnozowanie prawdziwej przyczyny niezadowolenia klientów.  Mechanizmy wczesnego wykrywania i powiadamiania: Dlaczego klient zrezygnował?  Analiza efektywności kampani marketingowych.  Proste wyszukiwanie informacji może nam naprawdę pomóc! np. pokaż klientów którzy narzekają: Jaki produkt, jaka usługa, jaki kanał, jaki wpływ na zamówienia, jaki wpływ na rezultaty? 20 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 18. 18. Rozwiązanie typu Information Discovery + Szybka i iteracyjna analiza dowolnych źródeł danych + Zaawansowane wyszukiwanie pozwala szybko dotrzeć do informacji + Pokaż ukryte fakty znajdujące się w tekście, tematac h, wymiarach TEXT Nowe dane Nowe pytania Nowe zależności Unstructured Discovery Capabilities 21 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 19. 19. Proces analizy typu Information Discovery Nowe pytania Nowe zależności Ergonomiczna eksploracja różnych charakterystyk Interaktywna wizualizacja ukazująca nowe zależności Dodaj dane Szybkie podłączenie źródeł danych 22 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 20. 20. Oracle Endeca Information Discovery 23 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 21. 21. Oracle Endeca Information Discovery Odblokuj informację z każdego źródła External Content Government Agencies Data Warehouse / Business Intelligence Product Sales Safety Administration Claim from Competitor X – Model ABC – After driving this car for only 3 months, I started having… Metric: Sale Price Dimensions: Customer, Product, Dealer, Date Warranty Claims Metric: Claim Count, Labor Cost, Part Cost Dimensions: Warranty Claims Customer, Product, Part, Dealer, Date ClaimID ProdID PartID Date CustID Dealer PartCost LaborCost 234 12/3 1233 Dealer1 $300 $200 12324 506 235 12/4 1545 Dealer2 $450 $900 12325 507 Sales Transactions ProdID Wk CustID Date Dealer Price 25 1233 10/3 Dealer1 $35,000 506 26 1545 09/4 Dealer2 $22,000 507 Product Quality Application Customer Verbatim “..customer heard a rattling sound toward left front driver side. Had issues with steering column locking…” 24 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. “Jak unikać kosztownych zwrotów produktu?” Websites Industry Forums “.. focus on passenger vehicle crashes, and are used to investigate injury mechanisms to identify potential improvements in vehicle design.…” Social Media Consumer Comments and Sentiment “Love my new car but having difficulty controlling steering on sharp corners..”
 22. 22. Oracle Endeca Information Discovery Najlepsze rozwiązanie do analiz danych strukturalnych i niestrukturalnych Intuitive Exploration Self-Service Provisioning search.. State Brand Sour ce Price Range Drag & Drop Composition Innovative ETL Structured Data Sources Sharing and Collaboration Web and File Crawling Endeca Server TEX T Text Enrichment EID Integrator Unstructured Content 25 Quickly integrate and enrich structured and unstructured data Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. EID Studio Create and share discovery applications that anyone can use CA (1,203) NY (512) Nikon (3,453) IL (312) Canon (1,512) MA (211) Fuji (322) CO (102) Panasonic (211) ORCL (301,203) SAP (11,512) EDW (10,312) passionate purchase intent userfriendly loyalty Discovery Application
 23. 23. Silnik in-memory do danych (nie)strukturalnych Consumer style navigation for unscripted exploration across all of the data characteristics Sophisticated analytic query language to power interactive data visualizations Data enrichment services to extract meaning from text while index is live Best in class search includes spell correct, stop words, synonyms, word stemming, match modes and configurable relevance ranking 26 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Endeca Server Purpose-built, in-memory engine for structured and unstructured data Discover relevant themes in the data analyze document level sentiment
 24. 24. Dogłębne odkrywanie danych z Endeca Personal Excel Files Oracle BI Server Models IT Provisioned Enterprise Data Cloud and Social Documents and Web Pages Add New Data Ask New Questions See New Patterns Integrate diverse data from personal files, enterprise sources and external web content Leverage best in class search combined with consumerstyle navigation, right out of the box Search results organize imperfect data, Live text enrichment exposes hidden themes. Powerful, interactive data visualizations reveal new insights 27 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 25. 25. Self-Service Discovery: Analiza Personal Excel Files Easy to use wizards guide business user through the data upload process Instantly use the app as soon as data is loaded Oracle BI Server Models IT Provisioned Enterprise Data Cloud and Social Upload a variety of personal and IT managed sources including JDBC, Oracle BI Server, JSON and Excel 28 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Incrementally add more data over time to create diverse mash-ups
 26. 26. Self-Service Discovery: Tworzenie aplikacji Easy to use wizards for configuring analytic components Simply drag and drop from library of out-of-the-box UI discovery components to extend default layout Pre-built page templates make data immediately consumable Intelligent metric and dimensions defaults and on-theglass configuration 29 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 27. 27. Self-Service Discovery: Integralny z Oracle BI Choose from subject areas already provisioned in BI Server Generate a new discovery app in minutes Choose tables and columns from the BI Server subject area selected Discovery application attributes and metadata conform 100% with OBI reports and dashboards Publish BI Server subject area as a selfservice data source 30 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 28. 28. Information Discovery ETL Personal Excel Files Cloud and Social IT Provisioned Enterprise Data Oracle BI Server Models Documents and Web Pages Connect to More Sources Build Richer Records Full connectivity to wide range of enterprise sources, structured files, and semi-structured data. File and web crawlers for unstructured content Create complex data models through wide range of transformations and joins 31 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Enhanced for Endeca Purpose-built extensions for Endeca Server APIs, NoSQL model, and unstructured content
 29. 29. Przekrojowe wykorzystanie EID w firmie IT Provisioned Discovery Self-Service Discovery Evolve Ask New Questions    See New Patterns  Rapidly Compose Discovery Apps Leverage Pre-Built Navigation Out of the Box Search   Ask New Questions Intuitive Analytic Visualizations Detailed Record Characteristics Share and Collaborate    32 Data and Content Provisioning by End-User Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  Implement Deep Discovery Apps Role Based Interaction Highly Tuned Search   Add New Data Add New Data  See New Patterns   Formalize  Innovative ETL Unstructured Crawling Higher Data Scale Create Advanced Analytic Metrics Tuned and Customized Text Enrichment Higher User Scale
 30. 30. Kilka przykładów 33 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 31. 31. Pełne wykorzystanie źrodeł danych Łatwe łączenie danych „niepowiązanych” i wizualizacja Dodaj nowe źródła Znajdź nowe wzorce Zadaj nowe pytanie “Why didn’t younger buyers respond as we expected?” “How do we avoid costly product recalls? Szybko połączyć nowe i istniejące dane, zrozumieć relacje między nimi 34 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Eksploruj nowe dane i ukryte zależności między nimi Interacyjnie dodaj i zaprezentujnowe dane , wraz z nowymi spostrzeżeniami, zadaj nowe pytania
 32. 32. Warranty Root Cause in Hours, not Weeks Powered by Oracle Endeca Information Discovery Managed Warranty Plans for 20,000 Parts  Engineers discovered root cause of three field performance issues, worth $1M, in first month of deployment  Combined data from 16 disparate systems without complicated modeling  Allows warranty engineers to explore data without needing IT to write queries  Easily Accommodates mandated 30-day root cause analysis window Solution components: Oracle Endeca Information Discovery, SAP 35 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 33. 33. Znajdź klucz do niedostępnych danych Pokaż ukrytą strukturę i powiązania Połącz informacje Zagospodaruj zewnętrzne dane Text Enrichment “.. the D150 is not userfriendly but is an excellent camera for the amateur photographer..” Integruj niezależne źródła, wyprowadź relacje z danych niepowiązanych 36 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Uaktywnij dane z zewnątrz organizacji, w tym strony internetowe, social media, inne dane publiczne Klasyfikuj i analizuj tekst
 34. 34. Investigative Response to Broadcast Piracy Powered by Oracle Endeca Information Discovery Dutch Inspection Service for Radio Frequency  Combined Location Information with social media, marketplace data (ebay) and visual inspections for near-realtime response to frequency interference issues  20% improvement in inspection success  15% reduction in cost  Improved ability to prevent interference before critical occurrences, reducing large economic impact Solution components: Oracle Endeca Information Discovery, BI Foundation 37 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 35. 35. Oczekiwania użytkownika są za wysokie Self-Service Discovery, Ergonomiczny interfejs Self-Service Discovery Zaufanie do danych Ergonomiczny interfejs IT Provisioned Enterprise Data Zasil & Zaprezentuj dane dostarczone przez IT lub samodzielnie & Kreatory 38 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Zarządzanie bezpieczeństwem & analityką klasy enterprise Zero szkoleń & szybki i intuicyjny interfejs
 36. 36. Easily Combined Geo Plot & Government Data Powered by Oracle Endeca Information Discovery Maximize sales of seed and crop protection products  20% increase in volumes, 30% increase in profit  Quickly explore across 50 diverse sources  Saved 1.5 years and $4M implementation costs  2013 Gartner BI Excellence Award Solution components: Endeca Information Discovery, OBIEE, Oracle BI Applications, JD Edwards and other transactional systems 39 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 37. 37. Podsumowanie 40 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 38. 38. Oracle Endeca Information Discovery Master Text  Łatwo łączy uporządkowane, częściowo uporządkowane i nieuporządkowane treści w jednym środowisku analitycznym  Krótki czas ROI nawet przy zmieniających się wymaganiach  Pozwala na szybką eksplorację odpowiednich danych 41 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 39. 39. Gdzie szukać informacje o EID? 42 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 40. 40. 43 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 41. 41. Twitter.com/OracleAnalytics Facebook.com/OracleBusinessAnalytics Slideshare.com/OracleAnalytics Youtube.com/EvolvingBI 44 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 42. 42. Graphic Section Divider 47 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 43. 43. 48 Copyright © 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

×