Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
2 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
EM 12c CC – zarządzanie WLS
Jarosław Stępień
Oracle...
3 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Plan
• Enterprise Manager 12c
• WebLogic Server Man...
4 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved. 4
Oracle Enterprise Manager 12c
Unifikacja zarządzania
Pełny cykl życia Pełny stos
technologiczny
Biznesowy aspekt
zarządzania
6
6
WebLogic Server Management
Pack EE
7
WebLogic Server Mgmt Pack EE
Obszary
• Application Performance Management
• Service Level Management
• Lifecycle Managem...
8
WebLogic Server Mgmt Pack EE
Obszary
• Application Performance Management
• Service Level Management
• Lifecycle Managem...
9 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Centralizacja zarządzania i monitoringu
• Zarządzan...
10 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Monitorowanie zdarzeń
• Definicje progów (warning ...
11 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Jednolity mechanizm obsługi problemów i incydentów...
12 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Przejrzyste raporty wydajnościowe
• Definicja zakr...
13 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Composite Application Management
Jednolite zarządz...
14 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
JVM Diagnostics
Bezpośredni dostęp do diagnostyki ...
15 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Middleware Diagnostics Advisor
• Wsparcie przy dia...
16 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Snapshoty diagnostyczne
• Zapis i zarządzanie
snap...
17 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Log Viewer
• Dostęp do logów
WebLogica & FMW z jed...
18
Business Transaction Management
• Śledzenie pojedynczych transakcji biznesowych w czasie rzeczywistym
• Wspiera wiele w...
19
Business Application Management
Monitorowanie z perspektywy biznesowej
• Widok na aplikację z perspektywy
użytkownika b...
20
WebLogic Server Mgmt Pack EE
Obszary
• Application Performance Management
• Service Level Management
• Lifecycle Manage...
21 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Service Level Management
Zarządzanie z perspektywy...
22
WebLogic Server Mgmt Pack EE
Obszary
• Application Performance Management
• Service Level Management
• Lifecycle Manage...
23 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Asset Discovery & Tracking
• Automatyczne, codzien...
24 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Porównywanie zmian pomiędzy domenami WLS
• Wsparci...
25 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Patching Oracle WebLogic Server
• Wyszukiwanie i d...
26 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Patching Oracle WebLogic Server
• Minimalizacja bł...
27 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Klonowanie i skalowanie domen WLS
• Operacja klono...
28 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
WebLogic Server Mgmt Pack EE
Obszary
• Application...
29 Copyright © 2012 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Coherence Performance & Topology
• Identyfikacja ca...
30 Copyright © 2012 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Podsumowanie
• Centralne zarządzanie i monitorowani...
31 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

„EM 12c CC – zarządzanie WLS” Jarosław Stępień, Oracle FMW Architect, Oracle Polska

736 views

Published on

Oracle Summer Tech Days – Fusion Middleware, 16.07.2013

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

„EM 12c CC – zarządzanie WLS” Jarosław Stępień, Oracle FMW Architect, Oracle Polska

 1. 1. 1 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 2. 2. 2 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. EM 12c CC – zarządzanie WLS Jarosław Stępień Oracle FMW Architect Enterprise Manager 12c
 3. 3. 3 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Plan • Enterprise Manager 12c • WebLogic Server Management Pack EE
 4. 4. 4 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 4 Oracle Enterprise Manager 12c
 5. 5. Unifikacja zarządzania Pełny cykl życia Pełny stos technologiczny Biznesowy aspekt zarządzania
 6. 6. 6 6 WebLogic Server Management Pack EE
 7. 7. 7 WebLogic Server Mgmt Pack EE Obszary • Application Performance Management • Service Level Management • Lifecycle Management • Coherence Management
 8. 8. 8 WebLogic Server Mgmt Pack EE Obszary • Application Performance Management • Service Level Management • Lifecycle Management • Coherence Management
 9. 9. 9 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Centralizacja zarządzania i monitoringu • Zarządzanie wieloma domenami z jednego miejsca • Monitoring obejmuje wiele: – Domen, klastrów i serwerów – Aplikacji (servlety, JSPs, EJBs) – Zasobów (JDBC connection pool, data sources) • Predefiniowane metryki – Wydajność i dostępność – Monitorowanie w czasie rzeczywistym – Analiza historyczna (trendy i raporty) Monitoring wszystkich aplikacji i domen z jednej konsoli
 10. 10. 10 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Monitorowanie zdarzeń • Definicje progów (warning / critical) dla istotnych metryk • Wiele metod notyfikacji: email, SNMP trap, OS command • Reguły notyfikacyjne • Akcje korekcyjne: Start/stop WLS, WLST scripts • Predefiniowane + definiowane przez użytkownika szablony monitoringu Widok na dostępność & wydajność 24x7
 11. 11. 11 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Jednolity mechanizm obsługi problemów i incydentów • Jednolity mechanizm obsługi incydentów dla całej infrastruktury – Podgląd, zarządzanie, diagnostyka incydentów z jednej konsoli • Wsparcie dla procesu zarządzania incydentami – Przypisanie, powiadomienie, priorytetyzacja, śledzenie statusu, eskalacja • Integracja z “My Oracle Support” • Integracja z systemami Helpdesk – Gotowe konektory do Remedy, HP Service Center i innych
 12. 12. 12 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Przejrzyste raporty wydajnościowe • Definicja zakresów czasowych • Wybór komponentu wizualizującego • Dowolny układ raportów • Łączenie różnych danych na jednym wykresie • Porównywanie danych z różnych okresów • Zapisywanie własnych konfiguracji • Tworzenie danych wzorcowych (baselines) do późniejszych analiz • Możliwość dodawania własnych metryk Możliwość dostosowania dla własnych potrzeb
 13. 13. 13 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Composite Application Management Jednolite zarządzanie aplikacjami • Możliwość zdefiniowania kokpitów prezentujących informacje z wielu warstw (incydenty, metryki, SLA) • Wsparcie dla wielu różnych środowisk ze specjalizowanymi widokami m.in. dla JVMs, services, SLAs i Coherence • Komponenty mogą być dostosowane i personalizowane z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metryk • Widok na topologię i powiązania pomiędzy elementami aplikacji
 14. 14. 14 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. JVM Diagnostics Bezpośredni dostęp do diagnostyki JVM • Monitoring i diagnostyka w czasie rzeczywistym + dane historyczne • Bez konieczności dostosowywania aplikacji bądź restartu serwera • Pełny wgląd w wątki i stos JVM • Dwukierunkowa analiza wpływu: JVM -> DB, DB -> JVM • Wykorzystanie JVMD Agenta na dowolnym certyfikowanym JVMie
 15. 15. 15 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Middleware Diagnostics Advisor • Wsparcie przy diagnostyce środowiska • Wbudowane algorytmy wyszukujące anomalie na bazie: – Róznych metryk (JMX, JVM Diagnostics, parametrach komponentów) – Atrybutów konfiguracyjnych środowiska (serwera, aplikacji, hosta) • Umożliwia natychmiastowe rozwiązanie problemów z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów konfiguracyjnych Wsparcie przy diagnostyce środowiska
 16. 16. 16 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Snapshoty diagnostyczne • Zapis i zarządzanie snapshotami JVMa, powiązanymi z innymi metrykami lub logami środowiska FMW • Pozyskiwanie + export/Import snapshotów + współdzielenie ich z innymi użytkownikami lub supportem Korelacja & import/export danych diagnostycznych JVM& WLS
 17. 17. 17 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Log Viewer • Dostęp do logów WebLogica & FMW z jednej konsoli • Wyszukiwanie i korelowanie zdarzeń w logach według czasu, krytyczności lub ECID • Download + export logów Dostęp do logów niezależnie od miejsca składowania
 18. 18. 18 Business Transaction Management • Śledzenie pojedynczych transakcji biznesowych w czasie rzeczywistym • Wspiera wiele warstw i aplikacji, wykracza poza pojedynczy serwer • Nieograniczony co do serwera, aplikacji, ESB's, BPM's, appliance’u • Możliwość włączenia własnych aplikacji • Wykorzystuje treść komunikatu umożliwiając monitoring biznesowy transakcji • Nieinwazyjne podejście do śledzenia pozwala uniknąć modyfikowania aplikacji i/lub komunikatów • Brak zmian w nagłówkach, brak wstrzykiwania tracerów do komunikatów • Nie wymaga kodowania/zmian aplikacji • Unikalny algorytm oznaczania wiadomości • Nie powoduje problemów w przetwarzaniu komunikatu w aplikacji/systemach kolejkowych 18 Process Engine Service Bus End-to-End, Application Level View
 19. 19. 19 Business Application Management Monitorowanie z perspektywy biznesowej • Widok na aplikację z perspektywy użytkownika biznesowego • Dana kontekstowe pobierane z komponentów: – Real User Experience Insight (RUEI) – Business Transaction Management (BTM) – Composite Application System – Service Level Management
 20. 20. 20 WebLogic Server Mgmt Pack EE Obszary • Application Performance Management • Service Level Management • Lifecycle Management • Coherence Management
 21. 21. 21 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Service Level Management Zarządzanie z perspektywy dostarczanych usług • Modelowanie usług i powiązanych systemów • Monitoring dostępności, wydajności i poziomu usług • Definiowanie SLA jako zbioru wskaźników zbudowanych w oparciu o metryki
 22. 22. 22 WebLogic Server Mgmt Pack EE Obszary • Application Performance Management • Service Level Management • Lifecycle Management • Coherence Management
 23. 23. 23 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Asset Discovery & Tracking • Automatyczne, codzienne kolekcjonowanie danych konfiguracyjnych – Aplikacje, zasoby, JMS, pliki konfiguracyjne, etc. – Instalacje & patche • Dostosowanie częstotliwości aktualizacji • Detekcja zmian real-time Wiedza o zasobach
 24. 24. 24 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Porównywanie zmian pomiędzy domenami WLS • Wsparcie dla porównywania domen, klastrów i serwerów WLS • Porównywanie środowiska do środowiska i/lub zmian w czasie • Predefiniowane, możliwe do dostosowania wzorce porównywania konfiguracji – Ignorowanie oczekiwanych różnic – Notyfikacje w przypadku wykrycia różnic • Wynik porównania do zapisania w postaci raportów • Provisioning i synchronizacja konfiguracji Szybka informacja o różnicach na środowiskach
 25. 25. 25 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Patching Oracle WebLogic Server • Wyszukiwanie i download patchy dostępnych na My Oracle Support • Automatyczne aplikowanie aktualizacji w ramach domeny poprzez mechanizm Patch Plan • Eliminacja downtime’ów poprzez aplikowanie patchy w rolling mode (wspierany również parallel mode) • Możliwość wycofania zaaplikowanych patchy w przypadku wystąpienia błędów Automatyczna aplikacja patchy
 26. 26. 26 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Patching Oracle WebLogic Server • Minimalizacja błędów dzięki automatycznej walidacji w celu wykrycia potencjalnych konfliktów i problemów • Patchowanie poprzez konsolę lub EM CLI • Wsparcie dla WLS 12c oraz 10.3.1 i późniejszych Automatyczna aplikacja patchy
 27. 27. 27 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Klonowanie i skalowanie domen WLS • Operacja klonowania obejmuje binaria WLS i konfigurację domeny • Dostosowanie klonowanej domeny – katalogi i parametry środowiska (domeny, klastrów, serwerów) • Modyfikacja predefiniowanej procedury (custom steps & scripts) • Klonowanie możliwe bezpośrednio z menu domeny klonowanej • Możliwość rozszerzenia domeny/klastra Instalacje referencyjne
 28. 28. 28 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. WebLogic Server Mgmt Pack EE Obszary • Application Performance Management • Service Level Management • Lifecycle Management • Coherence Management
 29. 29. 29 Copyright © 2012 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Coherence Performance & Topology • Identyfikacja cache’y, węzłów i ich metryk wydajnościowych • Wykrywanie zalezności pomiędzy aplikacjami na WLS a węzłami Coherence • Dostosowanie widoków wydajnościowych Coherence’a (wybór metryk, korelacje, łączenie z metrykami serwera etc.)
 30. 30. 30 Copyright © 2012 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Podsumowanie • Centralne zarządzanie i monitorowanie wielu środowisk • Efektywna analiza danych aplikacyjnych (wiele warstw - jeden kontekst) • Uproszczenie / Automatyzacja zadań administracyjnych i diagnostycznych Weblogic Management Pack
 31. 31. 31 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

×