Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Błąd #1 przy zwalnianiu pracowników

Zwalnianie pracowników z poszanowaniem ich godności to umiejętność, której większość pracodawców jeszcze nie opanowała.
photo cc flickr (aturkus)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Błąd #1 przy zwalnianiu pracowników

  1. 1. FAKT: zwolnienia pracowników konsultowane są wyłącznie z prawnikami
  2. 2. podczas gdy...
  3. 3. KAŻDE powinno być konsultowane z ekspertem od komunikacji
  4. 4. #showrespect

×