Tegen de listen van de duivel… Geestelijke wapenrusting
De geestelijke wapenrusting <ul><li>Lezen Efeziërs 6: 10-18 </li></ul><ul><li>1.Gordel der waarheid </li></ul><ul><li>2.Pa...
Vleselijke werkelijkheid Oog van de verleiding Vaatdoek van krachteloos heid Jasje van hypocrisie Speer van oordeel Pet va...
Geestelijke wapenrusting Helm van verlossing Zwaard van de Geest Schild van geloof Sandalen van de boodschap van vrede Go...
1.Gordel van de waarheid <ul><li>De Waarheid maakt vrij: </li></ul><ul><li>en gij zult de waarheid verstaan, en de waarhei...
2.Pantser der gerechtigheid <ul><li>* Door genade ontvangen </li></ul><ul><li>Want door genade zijt gij behouden, door het...
2.Pantser der gerechtigheid <ul><li>Wat als je het pantser niet draagt… </li></ul><ul><li>Eigen rechter spelen. </li></ul...
3.voeten geschoeid  <ul><li>Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede...
<ul><li>Geloven is uit het horen van het Woord van God </li></ul><ul><li>Rom 10:17 </li></ul><ul><li>Zo is er dan nu geen ...
5.Helm van heil <ul><li>maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde...
6.Zwaard van de Geest <ul><li>Het Woord van God: Openbaring van God </li></ul><ul><li>pareert tegenstander in directe conf...
.6 Zwaard van de Geest <ul><li>Als je je zwaard niet draagt </li></ul><ul><li>Krachteloos of reageren vanuit je vlees </li...
7.Bidden in de Geest <ul><li>Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheil...
Doet aan de Wapenrusting Gods <ul><li>Verdedig je positie </li></ul><ul><li>en heeft ons mede opgewekt en ons mede een pla...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wapenrusting

2,888 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Rom 5:17 spr 4:23 Lucas 6:45
 • Wapenrusting

  1. 1. Tegen de listen van de duivel… Geestelijke wapenrusting
  2. 2. De geestelijke wapenrusting <ul><li>Lezen Efeziërs 6: 10-18 </li></ul><ul><li>1.Gordel der waarheid </li></ul><ul><li>2.Pantser der gerechtigheid </li></ul><ul><li>3.Voeten geschoeid met bereidwilligheid </li></ul><ul><li>4.Schild des geloofs </li></ul><ul><li>5.Helm des heils </li></ul><ul><li>6.Zwaard vd Geest: het Woord van God </li></ul><ul><li>7.Bidt in de Geest </li></ul>
  3. 3. Vleselijke werkelijkheid Oog van de verleiding Vaatdoek van krachteloos heid Jasje van hypocrisie Speer van oordeel Pet van onverschilligheid Kleerscheuren van schuldgevoel
  4. 4. Geestelijke wapenrusting Helm van verlossing Zwaard van de Geest Schild van geloof Sandalen van de boodschap van vrede Gordel van waarheid Pantser van gerechtigheid
  5. 5. 1.Gordel van de waarheid <ul><li>De Waarheid maakt vrij: </li></ul><ul><li>en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. </li></ul><ul><li>Joh 8:32 </li></ul><ul><li>Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus </li></ul><ul><li>1 petrus 1:13 </li></ul><ul><li>Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze. </li></ul><ul><li>Mat 5:37 </li></ul><ul><li>Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. </li></ul><ul><li>Jak 1:22 </li></ul>
  6. 6. 2.Pantser der gerechtigheid <ul><li>* Door genade ontvangen </li></ul><ul><li>Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van  niet uit werken, opdat niemand roeme. Ef 2:8-9 </li></ul><ul><li>het centrum van je besluitvorming </li></ul><ul><li>Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,want daaruit </li></ul><ul><li>zijn de oorsprongen des levens Spr 4:23 </li></ul><ul><li>* Jezus is mijn gerechtigheid </li></ul><ul><li>Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. mat 6 </li></ul><ul><li>Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Rom 12:19 </li></ul>
  7. 7. 2.Pantser der gerechtigheid <ul><li>Wat als je het pantser niet draagt… </li></ul><ul><li>Eigen rechter spelen. </li></ul><ul><li>Terug naar de wet </li></ul><ul><li>Aanklachten van de duivel: </li></ul><ul><li>“ Een echte gelovige doet dit toch niet….” </li></ul><ul><li>“ Je bent nu eenmaal een zondaar en </li></ul><ul><li>blijft dat voor eeuwig zie je wel…….” </li></ul>
  8. 8. 3.voeten geschoeid <ul><li>Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. </li></ul><ul><li>Jesaja 52:7 </li></ul><ul><li>Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. </li></ul><ul><li>Mat 2 8:19 </li></ul><ul><li>Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. </li></ul><ul><li>Rom 10:14-15 </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Geloven is uit het horen van het Woord van God </li></ul><ul><li>Rom 10:17 </li></ul><ul><li>Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Rom 8:1 </li></ul><ul><li>Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch  noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. </li></ul><ul><li>Rom 8:38-39 </li></ul><ul><li>Als je het schild niet gebruikt: </li></ul><ul><li>Twijfel en begeerte gaat je verteren </li></ul>4.schild des geloofs
  10. 10. 5.Helm van heil <ul><li>maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; </li></ul><ul><li>1 Thess. 5:8 </li></ul><ul><li>Beschermt verstand, gedachteleven, zintuigen tegen misleiding, verleiding, aanklacht </li></ul><ul><li>Verlossing: </li></ul><ul><li>Verlost van zonde </li></ul><ul><li>Genezen, gezond </li></ul><ul><li>Joh 3:16 ‘…niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft’ </li></ul><ul><li>Wat als je je helm niet draagt </li></ul><ul><li>Kwetsbaar voor allerlei invloeden (dwaalleer) </li></ul><ul><li>onzekerheid, twijfel, gebondenheid, negativiteit </li></ul><ul><li>Val voor verleiding </li></ul>
  11. 11. 6.Zwaard van de Geest <ul><li>Het Woord van God: Openbaring van God </li></ul><ul><li>pareert tegenstander in directe confrontatie </li></ul><ul><li>Te gebruiken tegen beschuldiging, verleiding, misleiding, vernietiging </li></ul><ul><li>lz Matteus 4:1-11 </li></ul><ul><li>Wat doet het? </li></ul><ul><li>Hebreeën 4:12 </li></ul><ul><li>Brengt leven en kracht voort </li></ul><ul><li>Scheidt ziel en geest (emoties en verstand) </li></ul><ul><li>Legt diepste zieleroerselen bloot </li></ul><ul><li>Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en deraadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 1 Kor 4:5 </li></ul><ul><li>Overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid Joh 16:7-11 </li></ul><ul><li>… ) </li></ul>
  12. 12. .6 Zwaard van de Geest <ul><li>Als je je zwaard niet draagt </li></ul><ul><li>Krachteloos of reageren vanuit je vlees </li></ul><ul><li>niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen. </li></ul><ul><li>Zach 4:6b </li></ul><ul><li>Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. </li></ul><ul><li>Gal 5:19-21 </li></ul>
  13. 13. 7.Bidden in de Geest <ul><li>Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest </li></ul><ul><li>Judas vers 20 </li></ul><ul><li>En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. </li></ul><ul><li>Rom 8:26 </li></ul><ul><li>Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. </li></ul><ul><li>Rom 15:30 </li></ul><ul><li>Tongentaal !!!! </li></ul>
  14. 14. Doet aan de Wapenrusting Gods <ul><li>Verdedig je positie </li></ul><ul><li>en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus </li></ul><ul><li>Efe 2: 8 </li></ul><ul><li>Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. </li></ul><ul><li>2 tim 1:8 </li></ul><ul><li>Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. </li></ul><ul><li>Jak 4:7 </li></ul>

  ×