Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Financien deel 2

354 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Financien deel 2

 1. 1. Het fabeltje van de gouden pot.<br />Deel 2.<br />1<br />
 2. 2. Deel 1. (2 mei)<br /><ul><li>Heeft iemand mijn geld gezien?
 3. 3. Wat zegt de bijbel over geld?
 4. 4. Balans</li></ul>2<br />
 5. 5. A<br />B<br />3<br />Lukas 14:28<br />Kijken naar een vast punt.<br />Voortdurend corrigeren.<br />Duidelijke doelstelling.<br />
 6. 6. Deel 2. <br /><ul><li>Geld is macht.
 7. 7. Wat zijn de valkuilen van geld?
 8. 8. De zegen van financieel gezond zijn.</li></ul>4<br />
 9. 9. Niet geld verspillen.<br />Gebruik geld voor goede dingen.<br />Gebruik geld bedachtzaam.<br />Eeuwigheidswaarde.<br />5<br />
 10. 10. Lezen<br />Lucas 16:11-13<br />6<br />
 11. 11. Lucas 16:13 NBV<br />Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’<br />7<br />
 12. 12. Lucas 16:13 NBV<br />Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste hatenen de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’<br />8<br />
 13. 13. 9<br />
 14. 14. 2 Korintiërs 9:6-7 NBV6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.<br />7 Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.<br />10<br />
 15. 15. 2 Korintiërs 9:10 NBV10 God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.<br />11<br />
 16. 16. Tienden<br />12<br />
 17. 17. Maleachi 4: 10 NBGBreng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.<br />13<br />
 18. 18. Hand. 2:44-45 NBG44 En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; <br />45 en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden;<br />14<br />

×