Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C:\Fakepath\Presentatie

312 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C:\Fakepath\Presentatie

 1. 1. 1
 2. 2. gemiste kansen 2
 3. 3. 1 Koningen 19:1-3; 9-15 3
 4. 4. Efeze 6: 11NBG Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; in de hemelse gewesten. 4
 5. 5. 1. Angst en ongeloof. 2. Hij verliet zijn positie. 5
 6. 6. 1 Kon. 19:9 NBG Hij kwam daar bij een spelonk, waar hij overnachtte. En zie, het woord des HEREN kwam tot hem… 6
 7. 7. 1 Kon. 19:9 NBG Hij kwam daar bij een spelonk, waar hij overnachtte. En zie, het woord des HEREN kwam tot hem en Hij zeide tot hem: Wat doet gij hier, Elia? 7
 8. 8. 1 Koningen 19:10 NBG Excuses: • Ik heb zeer geijverd voor de HERE. • De Israëlieten hebben uw verbond verlaten. • Ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 1 Kon. 19:9 NBG …Wat doet gij hier, Elia? 10
 11. 11. 1 Kon. 19:12 NB Na de aardbeving een vuur, maar niet in het vuur is de ENE; na het vuur de stem van een zachte stilte. 11
 12. 12. Wat doe je hier? Gebed: Heer ik heb tegen u gezondigd vergeef mijn ongeloof en angst. 12
 13. 13. 13

×