Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Квакащата пощенска кутия - Доналд Бисет

Квакащата пощенска кутия - Доналд Бисет

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Квакащата пощенска кутия - Доналд Бисет

  1. 1. Квакащата пощенска кутия - Доналд Бисет 1. Героите в произведението са: а) квакащата кутия и лампата; б) кутията, лампата, Миренда; в) кутията, лампата, Миранда. 2. Пощенската кутия е: а) много хубава и страхлива; б) много красива и страхлива; в) малко красива и старателна; г) много красива и старателна. 3. Старателна е, защото: а) чака търпеливо пощенския служител; б) пази пощата, докато я прибере служител. 4. До кутията има лампа, която е: а) твъдре близо; б) съвсем отдалечена; в) съвсем близка на кутията. 5. Защо свети лампата? ........................................................................ ........................................................................ ....................................................................... 6. Защо е престанала да свети лампата? а) защото е настинала; б) защото е кихнала. 7. Защо пощенската кутия е изпаднала в беда? .................................................................... ........................................................................ ....................................................................... 8. Какво е изречението „Леле, изгаснала е лампата!” по цел на изказване, и чии думи са това? а) въпросително, на Миренда; б) възклицателно, на кутията; в) възклицателно, на патицата. 9. Какво действие предприема патицата?....................................................... ........................................................................ ........................................................................ 10. „Интересно, за какво ли е това квакане?” са думи на: а) лампата; б) кутията; в) хората; г) пощенския служител. 11. Хората се питат: а) чие е квакането; б) защо е квакането; в) откъде е квакането. 12. С кое от сетивата хората откриват пощенската кутията? а) зрение; б) обоняние; в) слух; г) вкус. 13. Качествата: остроумна, находчива, услужлива се отнасятза: а) пощенската кутия; б) патицата; в) лампата. 14. Запишете и други качества, които притежава патицата. .................................... ........................................................................ ........................................................................ 15. Колко съществителни имена има в първия абзац на текста? а) три; б) четири; в) пет. 16. Извадете словосъчетаниятаот втори абзац на текста и запишете с всичкитях едно изречение. ........................................... ........................................................................ ........................................................................ 17. Запишете близкозначнидуми на: красива - ....................................................... ........................................................................ ........................................................................ каза - ............................................................. .......................................................................

×