Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nai goliamoto bogatstvo 2.klas

Най-голямото богатство 2.клас работен лист

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nai goliamoto bogatstvo 2.klas

  1. 1. Най-голямото богатство - Ран Босилек 1.Произведението е: а) авторова вълшебна приказка; б) авторизирана битова приказка; в) авторова битова приказка Защо? Запиши в тетрадката. 2. Кой е нейният автор? ......................................................................................... 3. Запишете и други изучени произведения от същия автор. ......................................................................... ................................................................................................................................................................................. 4. Според приказката се срещнали: а) трима непознати; б) трима другари; в) трима братя 5. Според текста: а) Домът на първия приятел е целият в желязо, а прозорците – замрежени с гъсти решетки. а)да б)не б) Домът на втория приятел бил с по-леки, но здрави врати, а вместо стъклени имало железни прозорци. а) да; б) не в) Къщата на тетия била с широко разтворени прозорци с решетки. а)да; б)не 6. Колко епизода откривате в приказката? а) един епизод; б) три епизода; в) пет 7. Отделете поговорките от благопожеланията. Здравето е най-голямото богатство. Да си здрав като здравец! Да си здрав като камък! От здраве да не се отървеш! Ако здраве нямаш, нищо нямаш. Ако здраве изгубиш, всичко губиш. Бъди винаги здрав! От здравето по-хубаво няма. Желая ти най-голямото богатство – здраве! 8. Запиши в терадката основната мисъл на приказката. Най-голямото богатство - Ран Босилек 1.Произведението е: а) авторова вълшебна приказка; б) авторизирана битова приказка; в) авторова битова приказка Защо? Запиши в тетрадката. 2. Кой е нейният автор? ......................................................................................... 3. Запишете и други изучени произведения от същия автор. ......................................................................... ................................................................................................................................................................................. 4. Според приказката се срещнали: а) трима побратими; б) трима другари; в) трима братя 5. Според текста: а) Домът на първия приятел е целия в желязо, а прозорците – замрежени с гъсти решетки. а)да б)не б) Домът на втория приятел бил с по-леки, но здрави врати, а вместо стъклени имало железни прозорци. а) да; б) не в) Къщата на тетия била с широко разтворени прозорци с решетки. а)да; б)не 6. Колко епизода откривате в приказката? а) един епизод; б) три епизода; в) пет 7. Отделете поговорките от благопожеланията. Здравето е най-голямото богатство. Да си здрав като здравец! Да си здрав като камък! От здраве да не се отървеш! Ако здраве нямаш, нищо нямаш. Ако здраве изгубиш, всичко губиш. Бъди винаги здрав! От здравето по-хубаво няма. Желая ти най-голямото богатство – здраве! 8. Запиши в терадката основната мисъл на приказката.

×