Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

флейта работен лист музика 2.клас

1,263 views

Published on

флейта работен лист музика 2.клас

Published in: Education
  • Be the first to comment

флейта работен лист музика 2.клас

  1. 1. Флейта Работен лист 1. Оцвети частите на флейтата. Според това от какво е направена има: ........................................флейта ........................................флейта Флейтата е ....................... музикален инструмент . Духови са музикалните инструменти, които произвеждат звук с помощта на ................................ . 2. Хората, които свирят на флейта, наричаме: ................................................................. ................................................................................ 3. Когато свирят едновременно няколко инструменталисти под ръководството на ........................, те образуват ................................ . Духовите музикални инструменти ........................... и ...................... са част от духовия и от симфоничния оркестър .

×