Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Синя приказка Леда Милева 2.клас

428 views

Published on

Работен лист Синя приказка Леда Милева 2.клас по Просвета

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Синя приказка Леда Милева 2.клас

  1. 1. Синя приказка Леда Милева 1. Кои са героите в приказката? невен мравка синчец глухарче незабравка зайче 2. През кой сезон се случва тази история? Докажи с думи от текста. пролет лято есен зима .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 3. Свържи думата с нейното значение. /Отговори на въпросите в тетрадката за работа в клас/ 4. Кога незабравката разбира какво е името което заслужава? Опорни думи: гостоприемство, добрина, съчувствие, дружелюбие 5. Заслужава ли глухарчето своето име? Защо? 6. Незабравката или глухарчето харесваш повече. Защо? алчност състрадание добронамереност скромност надменност горделивост Силно желание за притежаване на пари, имот, богатства, слава. Съчувствие, жалост, скръб към чуждо нещастие. Високомерие, надутост, важност, горделивост, надменност С добри намерения към другите, желание да се върши добро. Който не натрапва своите достойнства на другите; стеснителен, срамежлив, смирен. Аз съм...................................... Аз съм ........................................

×