Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок

Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок

  • Be the first to comment

Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок

  1. 1. Самостоятелна работа по околен свят 2 клас Име ................................................................................................................... 1. Кое от понятията се отнася за страната в която си роден? а) родно селище б) родина в) роден край 2. Кое е твоето родно място. Обозначи го на картата и го опиши по познатия начин – име; местоположение; обществени сгради; забележителности – културни и природни; места за отдих и развлечение. ........................................................................................................................ .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ............................................................................................................................ 3. Попълни липсващите думи. Аз , брат ми и моите родители сме едно ....................................... . Имаме много роднини, с които сме един ............................... . Родословното дърво ще ви покаже ................................... между нас. Гина е ...................... на Васко и Симеон. Иво е ........................ на Лили. Симеон и ....................... и ....................... са батовчеди. Мира и Иво са ........................ и ................. . Васко е .................. на Стоян и ................на Гина . 4. Подреди правата и задълженията на членовете на твоето семейство в таблицата. да готви; да ходи на работа; да чисти; да пазарува; да бъде обгрижен; да бъде уважаван; да си подрежда стаята; да си почива с любимо занимание задължения права 5. Свържи празника с повода. Такива празници наричаме ................................... . Цветница Никола Петров Иванов Никулден Маргарита Илиева Маринова 12.08.2015г Ставам на 50 години, ще поканяроднинии приятелинаголяма почерпка. 12 клас съм - завършвам училище.24 май 2015г Гина Петър Мира Стоян Иво Камелия Лили Васко Симеон именден рожденден юбилей дипломиране

×