Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ударни инструменти 1,2,3,4 клас

1,847 views

Published on

Ударни инструменти работен лист 1,2,3,4.клас

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ударни инструменти 1,2,3,4 клас

  1. 1. Ударни инструменти. Маракаси. .................. или още перкусионенинструмент е всеки музикален инструмент, при който звукоизвличането става чрез удар. Перкусия - „............“, „удрям“. Маракасите са музикални .............................. (ударни) инструменти. Състоят се от две кръгли кухи тела, пълни с ........., ............., ........... или изкуствен пълнеж. Самите кухи тела могат да са направени от ................, кокосови орехи, кратунки и др. При тръскане маракасите издават ................ звук. Те се наричат „ударни“, но при тях ................................ става също и чрез триене, разтрисане, приплъзване, чрез въртене във въздуха, развиване, хвърляне. Човек,който свири на ударни инструменти, се нарича „перкусионист“.Ако един перкусионист е специалист само в един ударен инструмент, названието носи името на инструмента. Например барабанист (барабани). ..................................... ........................... ........................... ..................................... Ударните инструменти са ................, които човекът познава. Първобитните хора повтаряли на глас различни звуци или пеели цели мелодии. Тропали с .............. и пляскали с ................. . С времето заменили пляскането, използвайки различни подръчни материали и ..................... с тях. подръчниматериали- ............................................................................... ..................................................................................................................... перкусия- .................................................................................................... перкусионист - ............................................................................................ ..................................................................................................................... звукоизвличане - .......................................................................................
  2. 2. Ударенили още перкусионенинструмент е всеки музикален инструмент, при който звукоизвличането става чрез удар. Перкусия - „удар“, „удрям“. Маракасите са музикални перкусионни (ударни) инструменти. Състоят се от две кръгли кухи тела, пълни с ориз, семена, пясък или изкуствен пълнеж, и дървени или пластмасови дръжки.Самите кухи тела могат да са направени от дърво, кокосовиорехи, кратунки и др. При тръскане маракасите издават свистящ звук. Те се наричат „ударни“, но при тях звукоизвличането става също и чрез триене, разтрисане, приплъзване, чрез въртене във въздуха, развиване, хвърляне. Инструменталист, който свири на ударни инструменти, се нарича „перкусионист“. Ако един перкусионист се е специализирал само в един ударен инструмент, названието носи името на инструмента. Например барабанист (барабани). Ударните инструменти са първите, които човекът познава. Първобитните хора повтаряли на глас различни звуци или пеели цели мелодии. Тропали с крака и пляскали с ръце. С течение на времето заменили пляскането, използвайки различни подръчни средстваи материали и удряли с тях.

×