Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

бел 1 клас тест междинно ниво

БЕЛ 1 клас тест междинно ниво

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

бел 1 клас тест междинно ниво

  1. 1. ТЕСТ – БЕЛ - I клас Име: ____________________ Клас: _________ Диктовка 1. Свържи думата с нейния сричков модел. 2. Направи звуков модел на думите. Определи сричките, запиши буквите на думата.
  2. 2. 3. Подреди думите в изречение: Райна, езеро, на, отиде, близкото ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Състави изречения по моделите. . ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Свържи думите с техните модели и определи сричките в моделите. роза залез орле в вода плете езда петел врана 6. Зачертай грешната буква и напиши дума за проверка: б в дро — - .......................... моли — - .............................. п ф с т ори — - .......................... заво — - .............................. з д
  3. 3. 7. Оцвети квадратчето пред верния отговор. На дървото има един славеи. На дървото има един славей. 8. Поправи 5-те грешки в текста. Здрафко е в Варна. На корап е до брега. Вижда сиф гълъп.

×