Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La clave secreta del universo

3,896 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La clave secreta del universo

 1. 1. U N H A M A R A B I L L O S A A V E N T U R AP O L O C O S M O SA clave secreta doUniversoElena López EnríquezLucy & Stephen HawckingFiCT. Curso 12-13.IES Otero Pedrayo-Ourense
 2. 2. "La ciencia podría afirmar que el universo tenía q u ehaber conocido un comienzo (...) A muchos científicos n o l e sagradó l a i d e a d e q u e e l u n i v e r s o h u b i e s et e n i d oun principio, un momento de creación""En el universo primitivo está l a r e s p u e s t a a l ap r e g u n t a f u n d a m e n t a l s o b r e e l o r i g e nd e t o d o l o q u e v e m o s h o y , i n c l u i d a l av i d a "
 3. 3. A novela trata da aventura dedous nenos, ao longo douniverso. Un deles é fillo dunsecoloxistas, pero grazas aoordenador do seuveciño, conseguen visitar osplanetas e voar polo espaciovivindo diversas aventuras.A ensinanza desta obra ven daman do encontro entre dousmundos: Ecoloxía e Cienciaunidas para protexer a Terra.
 4. 4. R e s u mo d o(13 p r i m e i r o scapítulos)
 5. 5. George vive con seus pais, que sonvexetariáns e que rexeitancalquera invento moderno. Quereneducalo de xeito san e sinxelo,lonxe de calquera axente nocivo.Pero non saben que o que máisdesexa o cativo é ter unordenador.Unha Noiteboa a avóa regaloulle oque é o seu único amigo, un porco óque chama Freddy e que vive nuncochello que seu pai construiu nopatio da casa, a carón da horta naque cultivan todo tipo deverduras.A casa do lado leva moito tempodeshabitada e o xardín semellabaunha selva amazónica. George tiñarotundamente prohibidoCapítulo 1.
 6. 6. Unha tarde na que andaba naprocura de Freddy descubriu unburaco na vaia do xardín e a súacrecente curiosidade así como anecesidade de rescatar ó animalanimárono a pasar ó xardín dacasa do lado. Unhas pegadaslevárono directamente á casa naque non só atopou ó porco, senónque tamén descubriu que alí vivíaunha estraña nena da súaidade, Annie, e o seu pai, Eric, unapasionado científico.Capítulo 2.
 7. 7. Na casa había unha habitación chea de obxectos sorprendentes, comoun telescopio antigo, que pertencera a Galileo, dende o que sepodía ver a Lúa e as estrelas.George observa todo con fascinación e sinte moita curiosidade polaciencia que según dicían os seus pais, estaba matando o planeta etodo o que o habita.Capítulos 3 e 4.O máis interesante de todo oque había naquel cuarto foicoñecer a Cosmos, o“ordenador máis potente domundo”. Este ordenador, queademáis falaba, podía procesarbillóns de cifras nunnanosegundo.Para coñecer as marabillas doUniverso que lle podía amosarCosmos tivo que facer oXuramento do Científico.
 8. 8. Dende o sofá no que estabasentado George, a carón deAnnie, descubriu o Universo através da ventana ó espazoexterior que abriu Cosmos.Pudo ver, en tempo acelerado(pois tarda millóns de anos), o“nacemento e a morte dunhaestrela”. Existen billóns deestrelas e nacen de nubesxigantes de pó e gas medianteunha reacción de fusiónnuclear.Capítulos 5 e 6.Xa no colexio o rapaz non podía deixar de pensar en todo o quevira na casa de Eric e garabateaba nun papel o debuxo de Cosmos.O doctor Ripe descubriuno, e esquecendo o xuramento que fixera,George desvelou o segredo de Cosmos.
 9. 9. Capítulo 7 e 8.George, que era considerado como “raro” sempre foi víctima dasmofas e insultos dos outros rapaces. Ese día, cando regresaba ácasa, a pandilla do Ringo perseguíao para vengarse do castigo que omestre lle puxo á clase. Cando xa non lle quedaban forzas parazafarse dos inimigos, foi salvado por un astronauta en miniatura,que el reconoceu como Annie, que saiu da casa dos veciños.A filla do científicoconvidouno a compartirunha apasionanteaventura, unha viaxe poloespazo exterior. Paraviaxar polo Sistema Solartivo que vestir un traxeespacial que os protexeríadas baixísimastemperaturas. George
 10. 10. Esta vez Cosmos debuxouunha porta que sería oportal de acceso ó espazoexterior.Pero, desobedecendo asadvertencias de perigo doordenador, viaxarían poloSistema Solar nun Cometa.Os rapaces, da banda do Ringo, quedaran na porta dacasa do científico sin entender o que lles pasara candoapareceu o Doutor Ripe. Andaba na procura da casa deEric, intentando saber máis do que o pequeno Georgedesvelara de xeito tan inocente sobre o ordenadorCosmos.
 11. 11. O pequeno George, da mande Annie, estaba vivindounha aventura fascinante;viaxaban nun cometapolo Sistema Solar.Pero a viaxe tamén tivomomentos de risco nosque mesmo pasaronmedo.Capítulo 11.
 12. 12. Subidos no lomo do cometa, pasaron a todavelocidade preto dos aneis do planetaSaturno, que estaban formados por xeo,rocas e pedras. George viu que Saturno taméntiña Lúa, como a Terra, pero non só unha,senón ata cinco como mínimo. George coñeceuque grazas á gravidade todo o que hai noUniverso se atrae entre sí.
 13. 13. Foron testemuñas de varios estoupamentos dungéiser. Viron que o planeta Júpiter ten catrolunas grandes e un montón de pequeniñas.E, asustados, déronse conta de que se meterannunha nube de asteroides.Capítulo 13.
 14. 14. Archivos deimáxenesdo cosmos..Pénsase que a lúa é gris, pero en realidade ten color.
 15. 15. Corazón daVía LácteaSistema SolarViaxes da NASA
 16. 16. ATERRAE C L I P S E SS A T U R N O
 17. 17. A U T OR E SD O
 18. 18. Stephen Hawking, nacido exactamente trescentos anos despois damorte de Galileo, é , sen dúbida, un dos científicos máisprestixiosos e conocidos do mundo. Profesor da cátedra lucasianade Matemáticas que ocupara Isaac Newton, revolucionou a físicacoa súa teoría acerca das orixes dos buratos negros.Premio Príncipe de Asturias da Concordia de 1989, é autor denumerosos libros, entre os que destaca Breve Historia del tiempo,do que vendeu 12 millóns de exemplares en todo o mundo!
 19. 19. Escribiu La clave secreta del universo coa súa filla Lucy, escritora eprofesión, para explicar a física aos máis pequenos. E vaia se oconseguiron!Están tan satisfeitos co resultado que xa preparan a segundaparte…
 20. 20. No meu blogwww.comochoconto-filosofia.blogspot.comatoparás información sobre Hawking edemais persoeiros da filosofía e da

×