Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Características generales de átomos y moléculas.

255 views

Published on

En esta presentación se indican las carcaterísticas más importantes de los átomos y de las moléculas. Para un nivel educativo de 1º de ESO.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Características generales de átomos y moléculas.

 1. 1. ÁTOMOS E MOLÉCULAS Para 1º ESO
 2. 2. Introducción A parte máis pequena dun anaco de ouro, que segue sendo ouro, é o átomo de ouro. A parte máis pequena dun trozo de ferro, que segue sendo ferro, é o átomo de ferro.
 3. 3. Partes do átomo • Nun átomo podemos distinguir dúas partes básicas: a codia e o núcleo. • Na codia están os electróns, e no núcleo os protóns e os neutróns.
 4. 4. Carga eléctrica • Cada electrón presenta unha carga negativa; cada protón presenta unha carga positiva. • Os neutróns non teñen carga, de ahí o seu nome.
 5. 5. Os ións • Os ións son átomos con carga eléctrica. • Se un átomo neutro perde electróns, queda cargado positivamente. • Se un átomo neutro gaña electróns, queda cargado negativamente.
 6. 6. Ións negativos e positivos
 7. 7. Símbolos químicos • Cada elemento químico ten un símbolo: normalmente é a primeira ou as dúas primeiras letras iniciais. • Exemplos: • Hidróxeno: H Osíxeno: O Ferro: Fe • Nitróxeno: N Carbono: C Cloro: Cl • Calcio: Ca Aluminio: Al Titanio: Ti
 8. 8. A táboa periódica • Nela están representados todos os elementos químicos.
 9. 9. Número atómico e masa atómica • O número atómico dun átomo e o seu número de protóns. • A masa atómica dun átomo é a suma dos seus protóns e neutróns.
 10. 10. Moléculas • Unha molécula é a unión de dous ou máis átomos.
 11. 11. Representación das moléculas • Poden representarse con esferas (modelos de bólas) ou cos seus símbolos (fórmulas empíricas).
 12. 12. Fórmulas empíricas • Nunha fórmula empírica aparecen os símbolos dos átomos e, con un pequeno número, a súa proporción na molécula. • Así H2O indícanos que na molécula de auga hai dous átomos de hidróxeno e un de osíxeno.
 13. 13. Formulas empíricas
 14. 14. Fórmulas empíricas • No caso do amoníaco ( NH3 ) esta fórmula indícanos que a molécula de amoníaco está formada por un átomo de nitróxeno e tres de hidróxeno.

×