Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LES 227 CRÒNIQUES DE GUERRA     DE LLUÍS CAPDEVILA          1936–1939           JOSEP M. FIGUERES...
© DELS TEXTOS DE LLUÍS CAPDEVILA              HEREUS DE LLUÍS CAPDEVILA                  REC...
Sumari	    	 Criteris editorials	    	 227 articles		Annex 1	 Entrevista a Lluís Capdevila	 nnex 2	 Nadal en temps d...
«El 19 de juliol els primers que es llançaren al carrer varen ésser els periodistes.Els diaris d’esquerra sortien amb edit...
Criteris editorialsPresentem els 227 articles de guerra que Lluís Capdevila va escriure. El gruixd’aquests els va publicar...
227 articles
DE LLUÍS CAPDEVILA. 1936–1939                			                             ...
37	  Entusiasme, entusiasme per damunt de tot!.................................................................... La Hu...
85	  L’ofensiva facciosa...................................................................................................
136	  L’ofensiva contra Belchite (IX).......................................................................................
184	  L’odi.................................................................................................................
Monte Aragón, 1 octubre 1936                 Milicians llegint La Humanitat, el diari d’Esquerra on Lluís ...
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
8398178capdevila227
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8398178capdevila227

1,771 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8398178capdevila227

 1. 1. LES 227 CRÒNIQUES DE GUERRA DE LLUÍS CAPDEVILA 1936–1939 JOSEP M. FIGUERES BARCELONA, FEBRER 2011
 2. 2. © DELS TEXTOS DE LLUÍS CAPDEVILA HEREUS DE LLUÍS CAPDEVILA RECERCA HISTÒRICA JOSEP MARIA FIGUERES COORDINACIÓ EDITORIAL JOSEP VALL DOCUMENTACIÓ GRÀFICA NATÀLIA LARA ÀNGEL RAMOS CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA XAVIER SANZ FONTS D’IL·LUSTRACIÓAGA Archivo General de la Administración, Alcalà d’Henares DISSENY JORDI VINYETS
 3. 3. Sumari Criteris editorials 227 articles Annex 1 Entrevista a Lluís Capdevila nnex 2 Nadal en temps de guerraA
 4. 4. «El 19 de juliol els primers que es llançaren al carrer varen ésser els periodistes.Els diaris d’esquerra sortien amb editorials abrandats i amb proclames,signades d’homes responsables cridant el poble a les armes. [...] Els facciosos han dit més d’una vegada que condemnen a mort els periodis-tes. I, per demostrar-ho bé, n’han assassinat molts. Directors, redactors, corres-ponsals, cronistes de guerra, tots els tenen a punt d’una mort segura, si podencaure a llurs grapes. Els periodistes no se’n preocupen: van treballant setmanes i mesos, són delsque menys exigències han presentat en el període d’eufòria, i ara cobren menysque un obrer de la impremta, una miqueta més que un repartidor; però si hompogués concedir cap importància a les fetes dels rebels, els obrers de les altresprofessions no podrien dir que, per llur sol ofici, els han condemnat a mort.» EMILI GRANIER-BARRERA «Els periodistes i la guerra», Meridià, 18 de febrer de 1938«Soldats de Catalunya, cavallers de la llibertat: ara com mai heu de donarproves del vostre tremp. Ara com mai heu de demostrar que sou catalans,que sou fills d’una terra heroica que mai no sabrà viure en l’esclavatge. [...] Defensem la nostra terra i val més que la terra sigui tomba que no pas cade-na d’esclavatge. [...] No podeu dubtar, no podeu flaquejar, si voleu ésser homes, si voleu ésserdignes del nom de catalans. Cal coratge, fermesa, esperit de sacrifici. S’hanacabat les actituds tèrboles i acomodatícies. Tothom dempeus! Tothom en peude guerra! Cal passar de la defensa a l’atac! Cal bandejar els assassins italiansi alemanys que sollen la nostra terra. ¡Per Catalunya i per la llibertat, catalans!» LLUÍS CAPDEVILA «Paraules als soldats catalans», La Humanitat, 22 de gener de 1939
 5. 5. Criteris editorialsPresentem els 227 articles de guerra que Lluís Capdevila va escriure. El gruixd’aquests els va publicar a La Humanitat, però també n’hem trobat uns pocs ad’altres publicacions com Amic, Catalans!, Meridià, Mi revista, Moments i Horade España. Els presentem per ordre de publicació als mitjans. A l’edició en pa-per d’aquesta obra —coeditada amb Duxelm amb el títol Les cròniques deguerra de Lluís Capdevila (1936-1939)— n’oferim una selecció de 46 amb unaàmplia introducció biogràfica de Lluís Capdevila, així com una anàlisi de la sevaproducció periodística durant la Guerra Civil. Pel que fa a la llengua, respectem la inicial i presentem els textos en la grafiaoriginal, amb totes les característiques formals, lèxiques... Tal com aparegue-ren publicats. Només hem arranjat les errades tipogràfiques, la puntuació i l’ac-centuació, quan calia, i la regularització de l’ortografia d’acord amb els crite-ris actuals. I hem corregit topònims utilitzant la forma considerada normativaavui dia en llengua catalana (Belchite/Belxite; Alcanyís/Alcanyiç...). Tanmateix,el criteri dominant ha estat la màxima fidelitat a l’original. J.M.F.
 6. 6. 227 articles
 7. 7. DE LLUÍS CAPDEVILA. 1936–1939 1936 1 L’hora de la victòria.................................................................................................................... La Humanitat.......................................1 agost . 2 Sembradors de vents................................................................................................................. La Humanitat......................................2 agost . 3 Cabdills de sainet........................................................................................................................ La Humanitat..................................... 4 agost . 4 La República ha d’acabar amb Joan March...................................................................... La Humanitat......................................5 agost . 5 L’església espanyola bel·ligerant........................................................................................... La Humanitat......................................7 agost . 6 Fora de la llei................................................................................................................................. La Humanitat..................................... 8 agost . 7 Un frare en una barricada........................................................................................................ La Humanitat..................................... 9 agost . . 8 Màxim culpable............................................................................................................................ La Humanitat..................................... 11 agost . 9 10 d’agost....................................................................................................................................... La Humanitat.................................... 12 agost . 10 Dones catalanes........................................................................................................................... La Humanitat.................................... 13 agost .12 11 Veu d’alerta.................................................................................................................................... La Humanitat....................................14 agost . 12 Llibres per als lluitadors............................................................................................................ La Humanitat.................................... 15 agost .LES CRÒNIQUES DE GUERRA 13 L’escriptor i el poble................................................................................................................... La Humanitat.................................... 18 agost . 14 Amb els uns i amb els altres................................................................................................... La Humanitat....................................19 agost . . 15 Ara fa un mes................................................................................................................................ La Humanitat...................................20 agost . 16 Queipo del Llano cabdill tavernari....................................................................................... La Humanitat.................................... 21 agost . . 17 La por............................................................................................................................................... La Humanitat................................... 22 agost . 18 El mite de les dues Espanyes................................................................................................. La Humanitat................................... 23 agost . . 19 Enric Fontbernat......................................................................................................................... La Humanitat...................................26 agost . . 20 Una mare........................................................................................................................................ La Humanitat...................................29 agost . . 21 Campanes redimides................................................................................................................. La Humanitat...............................1 setembre . . 22 Passen els milicians.................................................................................................................... La Humanitat..............................2 setembre . . 23 Paraules d’elogi a Romain Rolland....................................................................................... La Humanitat..............................3 setembre . . 24 Mitjancers....................................................................................................................................... La Humanitat..............................4 setembre . 25 Saber morir.................................................................................................................................... La Humanitat..............................9 setembre . 26 Aristocràcia. .................................................................................................................................. La Humanitat............................10 setembre . . 27 Nit al tren. Terres d’Aragó........................................................................................................ La Humanitat............................ 12 setembre . . 28 Els «bons» són els dolents....................................................................................................... La Humanitat............................ 15 setembre . 29 Alcanyís, aire de jota. «Dona’m un trosset de bandera...»........................................... La Humanitat............................ 16 setembre . 30 Estampa d’Alcanyís. ................................................................................................................... Diari de guerra...................................... inèdit . . 31 Dramatis personae...................................................................................................................... Diari de guerra...................................... inèdit . 32 Més personatges que intervenen en aquesta acció dramàtica................................. Diari de guerra...................................... inèdit . . 33 Recorrent les nostres avançades.......................................................................................... La Humanitat............................ 17 setembre . . 34 La pira tràgica. El nou ordre revolucionari........................................................................ La Humanitat............................ 19 setembre . . 35 Hores de crim i de vilesa.......................................................................................................... La Humanitat........................... 22 setembre . . 36 L’espia.............................................................................................................................................. La Humanitat........................... 23 setembre .
 8. 8. 37 Entusiasme, entusiasme per damunt de tot!.................................................................... La Humanitat........................... 27 setembre. 38 D’Alcanyís a Barcelona en camió.......................................................................................... La Humanitat........................... 29 setembre . . 39 La terrible responsabilitat de matar.................................................................................... La Humanitat...........................30 setembre . . 40 Rosa Domènec, alferes.............................................................................................................. La Humanitat................................. 2 octubre . 41 Un hospital de sang.................................................................................................................... La Humanitat.................................6 octubre . 42 Són els de la Barceloneta!........................................................................................................ La Humanitat................................. 7 octubre . 43 Banderes catalanes en terres d’Alcanyís............................................................................ La Humanitat................................. 8 octubre . 44 Els de Caldes!. .............................................................................................................................. La Humanitat.................................9 octubre . . 45 Un dinar al front de Bujaraloz. Terres de tragèdia.......................................................... La Humanitat............................... 10 octubre . 46 Cal no oblidar-los........................................................................................................................ La Humanitat................................13 octubre . 47 Una nit a les avançades............................................................................................................ La Humanitat............................... 14 octubre . . 48 Fuendetodos................................................................................................................................. La Humanitat................................15 octubre . 49 Els redemptors d’Espanya....................................................................................................... La Humanitat............................... 16 octubre . 50 L’home que ha estat a Saragossa......................................................................................... La Humanitat................................17 octubre . . DE LLUÍS CAPDEVILA. 1936–1939 51 Hores de combat......................................................................................................................... La Humanitat............................... 18 octubre . 52 A la línia de foc............................................................................................................................ La Humanitat.............................. 20 octubre . . 53 Catalunya a Aragó...................................................................................................................... La Humanitat................................21 octubre . . 54 Parèntesi......................................................................................................................................... La Humanitat...............................22 octubre . 55 Infants madrilenys a Catalunya.............................................................................................. La Humanitat................................31 octubre . 56 La columna d’ultratomba......................................................................................................... La Humanitat..............................1 novembre . 57 Marxes i contramarxes.............................................................................................................. La Humanitat.............................3 novembre . . 58 Retorn al front.............................................................................................................................. La Humanitat...........................10 novembre . . 59 Madrid, únicament...................................................................................................................... La Humanitat............................ 11 novembre . . 60 Davant d’un ferit.......................................................................................................................... La Humanitat........................... 13 novembre . 61 Pérez Salas..................................................................................................................................... La Humanitat........................... 15 novembre . 62 Un rellotge, un full de paper.................................................................................................... La Humanitat........................... 18 novembre . 13 63 Utrillas (I)........................................................................................................................................ La Humanitat..........................20 novembre . LES CRÒNIQUES DE GUERRA 64 Utrillas (II). ..................................................................................................................................... La Humanitat.......................... 28 novembre . . 65 Utrillas, encara (i III)................................................................................................................... La Humanitat.......................... 29 novembre . . 66 Camins de nit i de neu............................................................................................................... La Humanitat.............................6 desembre . 67 A dos quilòmetres del combat. ............................................................................................. La Humanitat........................... 12 desembre . . 68 Sota les bales enemigues......................................................................................................... La Humanitat........................... 15 desembre . 69 Uns presoners............................................................................................................................... La Humanitat........................... 18 desembre . 70 Un gos ferit.................................................................................................................................... La Humanitat........................... 19 desembre . 71 Infants i dones de Catalunya. ................................................................................................. La Humanitat..........................20 desembre . . 72 Un noble gest de fraternitat.................................................................................................... La Humanitat.......................... 23 desembre . 73 Nadal en temps de guerra....................................................................................................... La Humanitat.......................... 24 desembre . . 74 L’aportació de Catalunya......................................................................................................... La Humanitat.......................... 27 desembre . . 75 La mort heroica del capità Molino........................................................................................ La Humanitat........................... 31 desembre . 1937 76 A unes dones que ploraven la mort d’un milicià............................................................. La Humanitat..................................... 9 gener . 77 Un bell gest.................................................................................................................................... La Humanitat...................................22 gener . 78 Els tres germans.......................................................................................................................... La Humanitat...................................28 gener . . 79 Diàleg de l’estilogràfica i la pistola....................................................................................... La Humanitat...................................29 gener . 80 El bressol buit............................................................................................................................... La Humanitat.....................................3 febrer . 81 L’exemple dels vells.................................................................................................................... La Humanitat...................................10 febrer . 82 El pesombre de la rereguarda................................................................................................ La Humanitat................................... 18 febrer . 83 El comissari del poble............................................................................................................... La Humanitat................................... 21 febrer . . 84 Cant a les mares dels milicians morts................................................................................. La Humanitat.................................. 24 febrer . .
 9. 9. 85 L’ofensiva facciosa...................................................................................................................... La Humanitat.................................. 26 febrer . 86 La colla d’«Arriba España»...................................................................................................... La Humanitat.......................................3 març . 87 L’heroisme...................................................................................................................................... La Humanitat...................................... 4 març . 88 L’ametller florit............................................................................................................................. La Humanitat.......................................7 març . 89 Carta que no arribarà al seu destí. ....................................................................................... La Humanitat...................................... 11 març . . 90 Refugiats. ....................................................................................................................................... La Humanitat..................................... 17 març . . 91 La pobresa és un crim .............................................................................................................. La Humanitat....................................20 març . 92 L’esguard en la llunyania.......................................................................................................... La Humanitat.................................... 26 març . . 93 L’ombra gloriosa.......................................................................................................................... La Humanitat.................................... 27 març . 94 Crònica de la Divisió Francesc Macià - Lluís Companys.............................................. La Humanitat........................................6 abril . . 95 Lluís Bagaria a Aragó................................................................................................................ La Humanitat........................................9 abril . . 96 «Això és intolerable».................................................................................................................. La Humanitat.................................... 23 maig . 97 El fill.................................................................................................................................................. La Humanitat.................................... 27 maig . 98 Els que lluiten amb nosaltres.................................................................................................. La Humanitat....................................30 maig .DE LLUÍS CAPDEVILA. 1936–1939 99 Versos de la revolució............................................................................................................... La Humanitat........................................ 2 juny . . 100 Un hospital a Azaila (I).............................................................................................................. La Humanitat........................................ 5 juny . 101 Un hospital a Azaila (i II).......................................................................................................... La Humanitat........................................ 11 juny . . 102 Sol, mosques, pols...................................................................................................................... La Humanitat.......................................15 juny . . 103 Responsabilitat. ........................................................................................................................... La Humanitat...................................... 22 juny . . 104 Un home important.................................................................................................................... La Humanitat......................................23 juny . 105 La lliçó de la guerra.................................................................................................................... La Humanitat......................................25 juny . 106 Història edificant d’uns presoners........................................................................................ La Humanitat...................................... 27 juny . . 107 Parla un pare................................................................................................................................. La Humanitat......................................29 juny . 108 Tombes catalanes en terres d’Aragó. .................................................................................. La Humanitat........................................ 1 juliol . . 109 Un bell gest d’adhesió............................................................................................................... La Humanitat....................................... 6 juliol .14 110 No oblideu els que lluiten........................................................................................................ La Humanitat......................................10 juliol . . 111 Els que s’enriqueixen amb la guerra.................................................................................... La Humanitat......................................13 juliol .LES CRÒNIQUES DE GUERRA 112 Refugiats. ....................................................................................................................................... La Humanitat..................................... 22 juliol . . 113 L’home de la victòria. ................................................................................................................ La Humanitat.....................................28 juliol . . 114 La boca. .......................................................................................................................................... La Humanitat......................................31 juliol . . 115 Germà obrer.................................................................................................................................. La Humanitat......................................5 agost . 116 La pietat és un llast (I).............................................................................................................. La Humanitat..................................... 8 agost . . 117 La pietat és un llast (i II)........................................................................................................... La Humanitat....................................10 agost . 118 Una mica de terra........................................................................................................................ La Humanitat.................................... 18 agost . 119 S‘ha passat un «torero». ........................................................................................................... La Humanitat.................................... 21 agost . . 120 La guerra i els periodistes........................................................................................................ La Humanitat................................... 25 agost . 121 Paraules als soldats del camp rebel..................................................................................... La Humanitat................................... 27 agost . 122 Veus en la nit................................................................................................................................. La Humanitat...............................1 setembre . 123 El general Pozas al front........................................................................................................... La Humanitat..............................5 setembre . 124 L’ofrena d’una bandera............................................................................................................. La Humanitat..............................7 setembre . . 125 Avui fa un any............................................................................................................................... La Humanitat..............................9 setembre . 126 Queden monges, encara.......................................................................................................... La Humanitat............................ 12 setembre . . 127 Els pobles que desperten. ....................................................................................................... La Humanitat............................ 14 setembre . . 128 L’ofensiva contra Belchite (I).................................................................................................. La Humanitat............................ 18 setembre . 129 L’ofensiva contra Belchite (II)................................................................................................. La Humanitat........................... 22 setembre . 130 L’ofensiva contra Belchite (III)................................................................................................ La Humanitat........................... 24 setembre . 131 L’ofensiva contra Belchite (IV)............................................................................................... La Humanitat...........................30 setembre . 132 L’ofensiva contra Belchite (V)................................................................................................ La Humanitat................................. 2 octubre . 133 L’ofensiva contra Belchite (VI)............................................................................................... La Humanitat................................. 7 octubre . 134 L’ofensiva contra Belchite (VII).............................................................................................. La Humanitat................................13 octubre . 135 L’ofensiva contra Belchite (VIII). ........................................................................................... La Humanitat............................... 14 octubre . .
 10. 10. 136 L’ofensiva contra Belchite (IX)............................................................................................... La Humanitat............................... 16 octubre . 137 L’ofensiva contra Belchite (X)................................................................................................ La Humanitat................................21 octubre . . 138 L’ofensiva contra Belchite (XI)............................................................................................... La Humanitat...............................23 octubre . 139 L’ofensiva contra Belchite (i XII). .......................................................................................... La Humanitat...............................27 octubre . . 140 Un home, un llibre, un poble................................................................................................... La Humanitat...............................28 octubre . 141 Germana aigua............................................................................................................................. La Humanitat............................ 4 novembre . 142 Lleida bombardejada................................................................................................................. La Humanitat.............................7 novembre . 143 Diatriba contra els que assassinen dones i infants......................................................... La Humanitat...........................14 novembre. 144 Asturias, epopeya y símbolo................................................................................................... Mi revista................................... 15 novembre 145 Una mare........................................................................................................................................ La Humanitat.......................... 24 novembre . . 146 Un soldat pensa en la rereguarda......................................................................................... La Humanitat.......................... 28 novembre . 147 Un poble......................................................................................................................................... La Humanitat............................ 4 desembre . . 148 Catalunya a Aragó...................................................................................................................... La Humanitat.............................8 desembre . . 149 L’atenuant (I). ............................................................................................................................... La Humanitat........................... 14 desembre . . DE LLUÍS CAPDEVILA. 1936–1939 150 L’atenuant (i II)............................................................................................................................. La Humanitat........................... 15 desembre . 151 En nom de l’ordre........................................................................................................................ La Humanitat........................... 19 desembre . 152 La lluita noble............................................................................................................................... La Humanitat.......................... 22 desembre . . 1938 153 Paraules dels soldats catalans al President de Catalunya........................................... Moments.......................................................s.d. 154 Una nit a la casa de Goya......................................................................................................... Amic....................................................... 1 gener 155 Nadal en temps de guerra....................................................................................................... La Humanitat...................................... 1 gener . . 156 Madrid, castillo famoso............................................................................................................. Mi revista.............................................. 1 gener 157 La Il·lustríssima............................................................................................................................. La Humanitat..................................... 5 gener . 158 Any nou, vida nova..................................................................................................................... La Humanitat..................................... 7 gener . 15 159 Les coses clares........................................................................................................................... La Humanitat....................................16 gener . LES CRÒNIQUES DE GUERRA 160 Una actitud.................................................................................................................................... La Humanitat....................................21 gener . . 161 Al marge del moment................................................................................................................ La Humanitat...................................23 gener . 162 Invectiva contra Mussolini........................................................................................................ La Humanitat...................................27 gener . 163 Veus en la nit................................................................................................................................. Meridià...............................................28 gener . 164 La diferència.................................................................................................................................. La Humanitat.................................. 30 gener . 165 El poble negre.............................................................................................................................. Amic.......................................................1 febrer . 166 El comissari Víctor Torres i Perenya..................................................................................... La Humanitat.................................... 6 febrer . 167 La resposta.................................................................................................................................... La Humanitat.....................................8 febrer . . 168 Paraules d’agraïment................................................................................................................. La Humanitat................................... 13 febrer . . 169 Els ulls.............................................................................................................................................. La Humanitat................................... 16 febrer . 170 Crim de lesa pàtria...................................................................................................................... La Humanitat................................... 19 febrer . 171 Com són els nostres soldats................................................................................................... La Humanitat.................................. 24 febrer . . 172 Dos anhels...................................................................................................................................... La Humanitat.......................................2 març . 173 L’ahir i el demà dels bàrbars................................................................................................... Meridià.................................................. 4 març . 174 Després de Terol.......................................................................................................................... La Humanitat...................................... 4 març . 175 Cop contra cop............................................................................................................................ La Humanitat.......................................8 març . . 176 Terra endins................................................................................................................................... La Humanitat..................................... 12 març . 177 Teatre en el front de guerra.................................................................................................... Meridià................................................. 18 març . . 178 El que ací no pot passar........................................................................................................... La Humanitat..................................... 18 març . 179 Carta oberta a Chamberlain.................................................................................................... La Humanitat....................................30 març . 180 President de Catalunya............................................................................................................. La Humanitat........................................ 2 abril . 181 La terra de ningú......................................................................................................................... La Humanitat...................................... 14 abril . 182 Nacionalisme................................................................................................................................. La Humanitat..................................... 20 abril . 183 Romain Rolland. La vida exemplar d’un gran amic ....................................................... Catalans!.............................................. 20 abril
 11. 11. 184 L’odi.................................................................................................................................................. La Humanitat......................................23 abril . 185 Paraules en la mort d’un combatent.................................................................................... La Humanitat..................................... 29 abril . 186 A una mare italiana..................................................................................................................... Amic.........................................................1 maig 187 Macià. Espíritu y símbolo......................................................................................................... Mi revista................................................1 maig . 188 L’ombra del passat...................................................................................................................... La Humanitat.......................................4 maig . 189 Jean Cassou.................................................................................................................................. Catalans!............................................. 20 maig . 190 Com vénen a Espanya els legionaris de Mussolini. ........................................................ La Humanitat..................................... 31 maig . . 191 La verdadera España................................................................................................................. Mi revista................................................. 1 juny . 192 L’ordre i la justícia....................................................................................................................... La Humanitat........................................ 4 juny . . 193 Un infant mort.............................................................................................................................. La Humanitat........................................ 9 juny . . 194 El cabdill frustrat......................................................................................................................... La Humanitat.......................................16 juny . . 195 Herois de la Divisió 43............................................................................................................... La Humanitat..................................... 30 juny . 196 Lloança dels que saben morir................................................................................................ La Humanitat....................................... 9 juliol . . 197 Un objectiu militar...................................................................................................................... La Humanitat......................................14 juliol . .DE LLUÍS CAPDEVILA. 1936–1939 198 Los voluntarios............................................................................................................................. Mi revista..............................................15 juliol 199 Els voluntaris catalans............................................................................................................... La Humanitat.....................................20 juliol . 00 2 La lluna............................................................................................................................................ La Humanitat.....................................28 juliol . 201 Nou descobriment de les distàncies.................................................................................... La Humanitat.................................... 30 juliol . 202 Sant Jaume, patró d’Espanya................................................................................................. La Humanitat......................................5 agost . 203 Tres capellans (I)......................................................................................................................... La Humanitat.................................... 13 agost . . 204 Tres capellans (II)........................................................................................................................ La Humanitat.................................... 17 agost . 205 Lloança de la infanteria............................................................................................................. La Humanitat....................................19 agost . 206 Tres capellans (III)....................................................................................................................... La Humanitat................................... 23 agost . 207 Tres capellans (i IV).................................................................................................................... La Humanitat................................... 27 agost . 208 La boira........................................................................................................................................... La Humanitat..............................3 setembre . .16 209 Dos anys......................................................................................................................................... La Humanitat............................ 14 setembre . . 210 Un bon tirador.............................................................................................................................. La Humanitat............................ 16 setembre .LES CRÒNIQUES DE GUERRA 211 Mai més ningú podrà parlar-los-hi de separatisme........................................................ Catalans!.................................... 20 setembre 212 Un vestit.......................................................................................................................................... La Humanitat........................... 24 setembre . 213 J.I. Mantecon................................................................................................................................. La Humanitat............................... 14 octubre . . 214 Paraules de comiat als voluntaris internacionals............................................................ La Humanitat...............................27 octubre . . 215 La sang............................................................................................................................................ La Humanitat.............................. 29 octubre . 216 Poesía en tiempo de guerra.................................................................................................... Hora de España.........................1 novembre . 217 Eduardo Zamacois o la dignidad.......................................................................................... Mi revista......................................1 novembre . 218 Els sense-pàtria............................................................................................................................ La Humanitat............................ 9 novembre . 219 Un bateig al front........................................................................................................................ La Humanitat........................... 16 novembre . . 220 Els que no se’n van..................................................................................................................... La Humanitat.......................... 22 novembre . 221 «La Marsellesa»............................................................................................................................ Mi revista......................................1 desembre 222 Mari................................................................................................................................................... La Humanitat.............................2 desembre . 223 Eduard Zamacois........................................................................................................................ La Humanitat.......................... 27 desembre . . 1939 224 La nova ofensiva.......................................................................................................................... La Humanitat...................................... 1 gener . 225 El contraatac................................................................................................................................. La Humanitat..................................... 8 gener . 226 La defensa...................................................................................................................................... La Humanitat....................................15 gener . 227 Paraules als soldats catalans.................................................................................................. La Humanitat...................................22 gener . .
 12. 12. Monte Aragón, 1 octubre 1936 Milicians llegint La Humanitat, el diari d’Esquerra on Lluís Capdevila publicava les seves cròniques de guerra des del front d’Aragó. agaDE LLU’IS CAPDEVILA. 1936–193982LES CRÒNIQUES DE GUERRA

×